Spørgsmål og svar:

Hvad er pligten til at betale for værdien af tjenesteydelser såsom ingeniørarbejde, udvikling, kunstværk eller design, der er udviklet i EU, eksporteret til et tredjeland og derefter importeret i f.eks. tøj og cykler tilbage til EU?

Det produkt, der er produceret uden for EU på grundlag af et ingeniørprojekt eller enhver form for design (f.eks. tøj, der er udformet i EU, men fremstillet i et tredjeland), og som er udviklet i EU, pålægges ikke en afgift for værdien af de tjenesteydelser, der leveres i EU. Dette er på betingelse af, at et sådant design-, ingeniør- eller udviklingsprojekt var nødvendigt for produktionen af produktet. Afgiften opkræves på grundlag af toldværdien af den importerede vare, eksklusive værdien af den tjenesteydelse, der er produceret i EU. Hvis sådanne tjenesteydelser blev leveret uden for EU, ville varernes toldværdi skulle omfatte værdien af disse tjenesteydelser (jf. artikel 71, stk. 1, litra b), nr. iv), i EU-toldkodeksen).

Hvis du vil vide mere om beregningen af toldværdien i sådanne tilfælde, kan du kontakte dit toldsted eller se det europæiske toldværdikompendium.

Del denne side: