Vanliga frågor:

Vad är skyldigheten att betala för värdet av tjänster som konstruktion, utveckling, konstverk eller design som utvecklats i EU, exporteras till ett tredjeland och sedan importeras till t.ex. kläder, cyklar tillbaka till EU?

Den produkt som har tillverkats utanför EU på grundval av ett tekniskt projekt eller någon form av formgivning (t.ex. kläder som konstruerats i EU men tillverkats i ett tredjeland) och som utvecklats i EU omfattas inte av någon tull för värdet av tjänster som tillhandahålls i EU. Detta gäller under förutsättning att ett sådant konstruktions-, konstruktions- eller utvecklingsprojekt var nödvändigt för produktionen av produkten. Tullen tas ut på grundval av tullvärdet på den importerade produkten, exklusive värdet av den tjänst som produceras i EU. Om sådana tjänster tillhandahölls utanför EU skulle varornas tullvärde behöva inbegripa värdet av dessa tjänster (se artikel 71.1 b iv i unionens tullkodex).

För ytterligare information om beräkningen av tullvärdet i sådana fall, kontakta ditt tullkontor eller se Europeiska databasen för tullvärdeberäkning ( European Customs Valuation Compendium).

Dela sidan:

Genvägar