Tjänster – statistik

I EU utgör tjänstesektorn den enskilt mest dynamiska ekonomiska verksamheten och står för cirka 75 % av BNP och sysselsättningen.

Tjänsterna omfattar många olika sektorer, däribland transport, telekommunikation, yrkesmässiga tjänster, finansiella tjänster, post- och budtjänster, detaljhandel och distribution, miljötjänster och turism.

EU är världens största exportör och importör av tjänster med omkring 25 % av världshandeln med tjänster. Handeln med tjänster står också för en tredjedel av EU:s sammanlagda sammanlagda värde av handeln med varor och tjänster, och ytterligare tjänster ingår också i värdet på de flesta varor.

Eurostat tillhandahåller statistik på sektorsnivå för följande huvudsektorer:

 • tillverkningstjänster för fysiska insatsvaror som ägs av andra
 • underhålls- och reparationstjänster, ej inbegripna någon annanstans
 • transport
 • resor
 • byggande
 • försäkrings- och pensionstjänster
 • finansiella tjänster
 • avgifter för användning av immateriella rättigheter, som inte tas upp någon annanstans
 • telekommunikation, data- och informationstjänster
 • andra affärstjänster
 • personal, kultur och rekreation
 • offentliga varor och tjänster, ej inbegripna någon annanstans

Statistiken över internationell handel med tjänster visar de tjänstetransaktioner som förekommer

 • mellan personer som är bosatta i en EU-medlemsstat
 • mellan personer som är bosatta i en EU-medlemsstat och personer bosatta i länder utanför EU

Denna statistik visar penningvärdet per typ av tjänst och partnerland, baserat på de transaktioner som bokförts under ett lands betalningsbalans.

 

Dela sidan:

Genvägar