Услуги — статистика

В ЕС услугите представляват най-динамичната икономическа дейност, която представлява около 75 % от БВП и заетостта.

Услугите включват голямо разнообразие от сектори, включително транспорт, телекомуникации, професионални услуги, финансови услуги, пощенски и куриерски услуги, търговия на дребно и разпространение, екологични услуги и туризъм.

ЕС е най-големият износител и вносител на услуги с около 25 % от световната търговия с услуги. Търговията с услуги също представлява една трета от общата стойност на търговията със стоки и услуги в ЕС, като допълнителните услуги са включени и в стойността на повечето стоки.

Евростат предоставя статистически данни на секторно равнище за следните основни сектори:

 • производствени услуги с материали за влагане, притежавани от други
 • услуги по поддръжка и ремонт, които не са включени другаде
 • транспорт
 • пътуване
 • строителство
 • услуги, свързани с застраховане и пенсионно осигуряване
 • финансови услуги
 • такси за използване на интелектуална собственост, които не са включени другаде
 • телекомуникационни, компютърни и информационни услуги
 • други бизнес услуги
 • лични, културни и развлекателни услуги
 • държавни стоки и услуги, които не са включени другаде

Статистиката за международната търговия с услуги отчита извършените услуги,

 • между резиденти на държави — членки на ЕС
 • между резиденти на държави — членки на ЕС, и резиденти от държави, които не са членки

Тези статистически данни предоставят паричните стойности по видове услуги и по държави партньори въз основа на операциите, отчетени в платежния баланс на страната.

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки