Търговска статистика на ЕС (с изключение на Обединеното кралство)

Докладващата държава предоставя данни за вноса от държави партньори и за износа в държави партньори.

Намерете кода по ХС

Държава, декларираща търговски сделки

Търговски партньор на докладващия

Търсене в пълния списък на стоките Затваряне
Няма намерени статистически данни

Показване на статистически данни за продуктов код {{result.product}}

Показване на статистически данни за всички продуктови кодове

{{data.reporterName}}
Докладващи Стойност на вноса {{year}} Количество на вноса {{year}} Допълнителна единица при внос ({{year}} г.) Стойност на износа {{year}} Количество на износа {{year}} Допълнителна единица при износ ({{year}} г.)
{{row.country}} {{row.country}} {{value.importValue * 1000 | number: 0 | value}} {{value.importQuantity * 1000 | number: 0 | quantity}} {{value.importSupplementaryQuantity | number: 0 | supplementaryQuantity}} {{value.exportValue* 1000 | number: 0 | value}} {{value.exportQuantity * 1000 | number: 0 | quantity}} {{value.exportSupplementaryQuantity | number: 0 | supplementaryQuantity}}
Общо {{value.importValue * 1000 | number: 0 | value}} {{value.importQuantity * 1000 | number: 0 | quantity}} {{value.importSupplementaryQuantity | number: 0 | supplementaryQuantity}} {{value.exportValue* 1000 | number: 0 | value}} {{value.exportQuantity * 1000 | number: 0 | quantity}} {{value.exportSupplementaryQuantity | number: 0 | supplementaryQuantity}}
Държава Стойност на вноса {{year}} Количество на вноса {{year}} Допълнителна единица при внос ({{year}} г.) Стойност на износа {{year}} Количество на износа {{year}} Допълнителна единица при износ ({{year}} г.)
{{row.country}} {{row.country}} {{value.importValue * 1000 | number: 0 | value}} {{value.importQuantity * 1000 | number: 0 | quantity}} {{value.importSupplementaryQuantity | number: 0 | supplementaryQuantity}} {{value.exportValue* 1000 | number: 0 | value}} {{value.exportQuantity * 1000 | number: 0 | quantity}} {{value.exportSupplementaryQuantity | number: 0 | supplementaryQuantity}}
извън ЕС {{value.importValue * 1000 | number: 0 | value}} {{value.importQuantity * 1000 | number: 0 | quantity}} {{value.importSupplementaryQuantity | number: 0 | supplementaryQuantity}} {{value.exportValue* 1000 | number: 0 | value}} {{value.exportQuantity * 1000 | number: 0 | quantity}} {{value.exportSupplementaryQuantity | number: 0 | supplementaryQuantity}}
Последна актуализация: {{lastupdate| date:'dd MMM yyyy'}}


Споделяне на тази страница:

Бързи връзки