Едностранни търговски споразумения

Изнасяте ли или внасяте ли от развиваща се в развита страна? Вашите стоки могат да се ползват от намалени мита или без мита благодарение на едностранно търговско споразумение.

Какво представлява едностранното търговско споразумение?

Едностранните търговски споразумения са едностранни, нереципрочни търговски преференции, предоставяни от развитите страни на развиващите се страни, с цел да им се помогне да увеличат износа и да стимулират икономическото развитие.

Те имат за цел:

  • насърчаване на износа и икономическото развитие в страните бенефициери
  • подпомагане на усилията им за намаляване на бедността, насърчаване на доброто управление и подпомагане на устойчивото развитие
  • насърчаване на спазването на международните стандарти в областта на правата на човека, трудовите права и опазването на околната среда

 

Какво означава това за вас?

  • при преференциални схеми можете да изнасяте/внасяте от развиваща се в развита страна, като плащате по-малки мита или изобщо не плащате мита.
  • Вашите стоки трябва да се квалифицират като стоки с произход от страната бенефициер в съответствие с правилата за произход, установени от специалната схема за преференции
  • продуктовият обхват, покритието по държави и специфичните правила се различават значително в отделните споразумения/схеми

Условно обвързване

Често едностранните търговски споразумения се обуславят от развитието в областта на правата на човека, устойчивото развитие и доброто управление в държавите бенефициери. Ако са налице сериозни и системни нарушения, предоставящата държава може да оттегли тази помощ, докато положението се подобри в достатъчна степен.

Предоставящи държави

Доставчиците на преференциални търговски споразумения включват: ЕС, Армения, Австралия, Канада, Чили, Китай, Исландия, Индия, Япония, Казахстан, Южна Корея, Киргизката република, Черна гора, Мароко, Нова Зеландия, Норвегия, Русия, Швейцария, Тайван, Таджикистан, Тайланд, Турция и САЩ.

Намерете списъка на преференциалните търговски режими в света

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки