Изравнителни мита върху субсидирани стоки

Ако Вашето дружество обмисля износ, този раздел ви помага да разберете какви вносни мита и други разходи могат да възникнат. Той не предоставя специфична за продукта информация. За тази цел трябва да използвате функцията за търсене на продукти.

Освен антидъмпинговите мита, по отношение на Вашия продукт могат да се прилагат и антисубсидийни мерки. Те се наричат също изравнителни мерки. Те компенсират последиците от нелоялна субсидия от търговски партньор.

Изравнителните мерки могат да се състоят от различни инструменти, но обикновено включват увеличени мита. Изравнителната мярка може да се състои от допълнително адвалорно или специфично мито. Тя може да се прилага под формата на минимална вносна цена или може да се състои от „ценова гаранция“, при която износителят се ангажира да продаде продукта над определена минимална цена.

Информация относно антисубсидийните правила и мерки на ЕС

Информация за всички приключени и текущи антисубсидийни разследвания в ЕС

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки