Utjämningstullar på subventionerade varor

Om ditt företag överväger att exportera kan du med hjälp av detta avsnitt ta reda på vilka importtullar och andra kostnader du kan ställas inför. Den tillhandahåller inte produktspecifik information. För detta ändamål bör du använda produktsökfunktionen.

Förutom antidumpningstullar kan antisubventionsåtgärder tillämpas på din produkt. Dessa kallas även utjämningsåtgärder. De uppväger effekterna av en orättvis subvention från en handelspartner.

Utjämningsåtgärder kan bestå av olika verktyg, men de omfattar vanligtvis höjda tullar. En utjämningsåtgärd kan bestå av en ytterligare värdetull eller en särskild tull. Det kan tillämpas i form av ett minimiimportpris, eller kan bestå av ett ”prisåtagande”, där exportören åtar sig att sälja produkten över ett minimipris.

Information om EU:s antisubventionslagstiftning och antisubventionsåtgärder

Information om alla avslutade och pågående antisubventionsundersökningar i EU

Dela sidan:

Genvägar