Handelsordningar

I det här avsnittet får du information om importförfaranden, bland annat tullförmåner, länkar till sektorspecifika och landsspecifika krav.

För att kunna exportera eller importera varor måste du visa upp särskilda dokument för tullklarering. I det här avsnittet hittar du information om några av de särskilda licenser och handlingar som du kan behöva.

Import

För att t.ex. importera vissa varor till EU kan du behöva en importlicens. Om den vara du importerar kräver en importlicens måste du skaffa den från den behöriga myndigheten i det EU-land där du är etablerad. Du måste se till att du gör detta före klareringen så att din vara fritt kan cirkulera inom EU.

För att få importlicensen måste du

  • Fyll i ett ansökningsformulär med hjälp av exemplet i bilaga I till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 2016/1239 (EUT L 206 30/07/2016) (CELEX 32016R1239)ellermed andra tillräckliga medel som godkänts av den ansvariga myndigheten, t.ex. genom ett datoriserat system. Om du använder en ansökningsblankett måste du fylla i två exemplar: ett för dig som innehavare och en som du lämnar in till den utfärdande myndigheten.
  • Betala en återbetalningsbar säkerhetsdeposition. Insättningsbeloppet fastställs i den gemensamma organisationen av marknaden för varje jordbrukssektor. Din deposition kommer att återlämnas till dig när du har fullgjort alla dina skyldigheter som importör. Om de varor som du importerar uppgår till högst 100 EUR, eller om licensen är upprättad i ett interventionsorgans namn, behöver du inte betala säkerheten.

När du har fått importlicensen är du skyldig att se till att beskrivningen och mängden av de varor du importerar stämmer överens med uppgifterna i importlicensen.

Om de varor som du importerar överstiger eller understiger den angivna kvantiteten i importlicensen med högst 5 %, anses din skyldighet vara fullgjord. Om de behöriga myndigheterna finner att du inte har fullgjort dina skyldigheter som importör kommer din säkerhet att förverkas.

Export

Om du vill exportera varor måste du se till att det land du vill exportera inte tillämpar restriktioner för din produkt. Sådana begränsningar kan hindra din produkt från att komma in på målmarknaden.

Dessa kallas importrestriktioner på din målmarknad. För en översikt över begränsningar på din målmarknad, besök Min handelsassistent.

För att kontrollera de särskilda importförfaranden som gäller för en viss produkt eller ett visst partnerland, se avsnittet om våra marknader.

Närmare upplysningar

En grundläggande beskrivning av import- och exportprocessen och de allmänna åtgärder som ska vidtas finns i våra stegvisa riktlinjer.

Läs mer om tullförfaranden vid import och export på webbplatsen för GD Skatter och tullar.

Dela sidan:

Genvägar