Kaubandusrežiimid

Selles osas antakse teavet impordimenetluste kohta, sealhulgas selliste teemade kohta nagu tariifsed soodustused ning lingid sektori- ja riigispetsiifilistele nõuetele.

Kaupade eksportimiseks või importimiseks peate esitama tollivormistuseks konkreetsed dokumendid. Sellel lehel antakse teavet teatavate erilitsentside ja -dokumentide kohta, mida võite nõuda.

Import

Näiteks teatavate kaupade importimiseks ELi võite nõuda impordilitsentsi. Kui imporditava kauba jaoks on vaja impordilitsentsi, peate selle hankima selle ELi liikmesriigi pädevalt asutuselt, kus te olete asutatud. Te peate selle tegema enne tollivormistust, et teie kaup saaks ELis vabalt liikuda.

Impordilitsentsi saamiseks peate:

  • Täitke taotlusvorm, kasutades komisjoni rakendusmääruse (EL) 2016/1239 (ELT L-206 30/07/2016) (CELEX 32016R1239) I lisas esitatud näidist, või kasutadesmuid piisavaid vahendeid,mille vastutav asutus on heaks kiitnud, näiteks arvutipõhise süsteemi kaudu. Kui Te kasutate taotlusvormi, peate täitma kaks koopiat: üks loa omanikule ja teine väljaandnud asutusele.
  • Maksta tagasimakstav tagatisdeposiit. Tagatise suurus määratakse iga põllumajandussektori puhul kindlaks ühise turukorraldusega. Tagatis tagastatakse teile pärast seda, kui olete täitnud kõik oma kohustused importijana. Kui teie imporditava kauba väärtus on kuni 100 eurot või kui litsents on koostatud sekkumisameti nimel, ei pea te tagatistagatist tasuma.

Kui olete saanud impordilitsentsi, peate tagama, et imporditavate kaupade kirjeldus ja kogus vastavad impordilitsentsil esitatud andmetele.

Kui teie imporditavad kaubad ületavad või jäävad alla impordilitsentsil märgitud koguse 5 % või vähem, loetakse Teie kohustus täidetuks. Kui pädevad asutused leiavad, et te ei ole täitnud oma kohustusi importijana, jäädakse teie tagatisdeposiidist ilma.

Eksport

Kui soovite kaupu eksportida, peate tagama, et riik, mida soovite eksportida, ei kohalda oma toote suhtes piiranguid. Sellised piirangud võivad keelata teie toote sisenemise sihtturule.

Neid nimetatakse impordipiiranguteks teie sihtturul. Selleks et saada ülevaade piirangutest teie sihtturul, külastage minu kaubandusassistenti.

Konkreetse toote või partnerriigi suhtes kohaldatavate konkreetsete impordiprotseduuride kontrollimiseks külastage palun meie turgusid käsitlevat jaotist.

Lisateave

Impordi- ja ekspordiprotsessi ning üldiste sammude põhikirjeldus on esitatud meie sammsammulistes juhistes.

Lisateavet impordi ja ekspordi tolliprotseduuride kohta saab maksunduse ja tolliliidu peadirektoraadi veebisaidilt.

Jagage seda lehte:

Kiirlingid