Ühtne kontaktpunkt

Ühtne kontaktpunkt on Euroopa Komisjoni kaubandusosakonna meeskond, mida juhib kaubandusvaldkonna juhtiv järelevalveametnik. Ühtne kontaktpunkt on esimene kontaktpunkt kõigile ELi sidusrühmadele, kes seisavad silmitsi võimalike kaubandustõketega kolmandates riikides või kes leiavad, et ei järgi kaubanduse ja kestliku arenguga seotud kestlikkuseeskirju või üldiste tariifsete soodustuste kava.

Selleks et teid aidata, on ühtne kontaktpunkt töötanud välja kaks kaebuste vormi, millest üks käsitleb turulepääsu/kaubandustõkkeid ja teine kestlikkusega seotud küsimusi, ning sammsammulised juhised nende täitmiseks. Survestamisvastase vahendiga seotud küsimustes ja asjakohase teabe esitamiseks külastage survestamisvastase vahendi ühtset kontaktpunkti.

Kas soovite esitada kaebuse ühtses kontaktpunktis? Võtke meiega ühendust!

Ühtne kontaktpunkt saab Teid kaebuse ettevalmistamisel abistada – võite võtta ühendust ühtse kontaktpunktiga otse aadressil trade-single-entry-point@ec.europa.eu. Ühtne kontaktpunkt võib aidata teil otsustada, kas esitada kaebus, ja vajaduse korral suunata teid kaebuste menetlemisel.

Kuidas ühtne kontaktpunkt kaebusi menetleb?

Kui ühtne kontaktpunkt on saadud kontaktvormide kaudu, tagab see Teie kaebuse hindamise sujuva protsessi. See hõlmab Teie küsimuse hindamist kaubanduse peadirektoraadi asjaomaste ekspertide poolt koostöös teiste Euroopa Komisjoni talituste ja vajaduse korral ELi delegatsioonidega. Kui hindamine on lõpule viidud, võtab ühtne kontaktpunkt teiega otse ühendust, et selgitada tulemust ja võimalikke järelmeetmeid.

Võtke meiega ühendust

Jagage seda lehte: