Riigihankelepingud väljaspool ELi

EL toetab rahvusvaheliste riigihanketurgude avamist

 EL on sõlminud palju rahvusvahelisi lepinguid, et tagada ELi ettevõtjatele juurdepääs rahvusvahelistele hanketurgudele. Kõige olulisem neist on mõnepoolne WTO riigihankeleping.

WTO 2012. aasta mitmepoolne riigihankeleping (GPA)

ELi liikmesriigid on ühinenud WTO riigihankelepinguga. See on peamine riigihangetega seotud rahvusvaheline leping. See on mõnepoolne, sest mitte kõik WTO liikmed ei ole sellega ühinenud.

Ülejäänud 19 riiki riigihankelepingus on järgmised: 

Armeenia, Austraalia, Kanada, Hiina Taipei, Hongkong (Hiina), Island, Iisrael, Jaapan, Liechtenstein, Montenegro, Moldova, Madalmaad seoses Arubaga, Norra, Uus-Meremaa, Lõuna-Korea, Singapur, Šveits, Ukraina ja Ameerika Ühendriigid.

Teised WTO liikmed peavad läbirääkimisi riigihankelepinguga ühinemise üle.

Riigihankelepingul on kaks peamist elementi

Lisateavet pakkumisvõimaluste kohta leiate WTO integreeritud riigihangete turulepääsu teabe allika (e-GPA) portaalist.

See annab teavet katvuse kohta, sealhulgas kohaldatavate künniste kohta, märkides väärtuse, mille ületamisel riigihankelepingu eeskirju kohaldatakse.

  • ülevaade WTO riigihankelepingust

Kahepoolsed kaubanduslepingud

Lisaks riigihankelepingule tagab EL oma kaubanduslepingute kaudu Euroopa ettevõtjatele ärivõimalused. Paljud kahepoolsed kaubanduslepingud sisaldavad üksikasjalikke riigihankeid käsitlevaid peatükke, mille kaudu pooled avavad vastastikku oma hanketurud.

Mõnel juhul, kui teine lepinguosaline on juba riigihankelepingu osaline, sisaldavad need kahepoolsed lepingud kohustusi, mis ulatuvad kaugemale kui riigihankelepingus sätestatud kohustused.

Muudel juhtudel kujutavad need kahepoolsed lepingud endast ainulaadset vastastikust kohustust seoses hanketurgude vastastikuse avamisega.

 

Tuleb siiski märkida, et isegi kui konkreetse hankemenetluse puhul ei ole võetud kohustust, võib ELi ettevõtja siiski otsustada pakkumuse esitada.

Kohustuse puudumine tähendab üksnes seda, et ELi äriühingul ei ole õigust osaleda menetluses kodumaiste pakkujatega võrdsetel alustel, kuid tavaliselt ei takista see avaliku sektori hankijal saada ja kaaluda pakkumusi või sõlmida leping ELi tarnijaga.

Lisateave riigihangete kohta ELi kaubanduslepingutes:

Hinnata teie kõlblikkust osaleda välismaises riigihankepakkumises

Et saada teada, kas teil on õigus osaleda konkreetses riigihankemenetluses väljaspool ELi, kasutage hankeid käsitlevat vahendit „Minu kaubandusassistent“.

Minu hankealase kaubandusassistendi eesmärk on aidata Euroopa ettevõtetel hinnata, kas neil on õigus osaleda avalikul pakkumisel väljaspool ELi. Hindamiseks peab kasutaja sisestama tavaliselt hanketeates sisalduva teabe: hankeüksus, hanke ese ja eeldatav maksumus.

See vahend võimaldab praegu hinnata riigihankeid Kanadast (nii riigihankelepingu kui ka kahepoolse CETAalusel), Jaapanist ja USAst. Hiljem integreeritakse vahendisse veel riike.

Minu hankeassistent

Jagage seda lehte: