Šveits

Šveitsi majandus- ja kaubandussuhteid ELiga reguleerivad peamiselt mitmed kahepoolsed lepingud, milles Šveits on nõustunud üle võtma ELi õigusaktide teatavad aspektid vastutasuks juurdepääsu eest ELi ühtsele turule.

ELi ja Šveitsi suhete nurgakiviks on 1972. aasta vabakaubandusleping.

 

Leidke oma tootele kohaldatav tariifimäär Minu kaubandusassistendist.

1999. Aastal kirjutati alla seitsmele valdkondlikule kokkuleppele, mida tuntakse nime all „Bilaterals I“.

Need hõlmavad järgmist:

  • isikute vaba liikumine
  • tehnilised kaubandustõkked
  • avalik hange
  • põllumajandus
  • Õhu- ja maismaatransport
  • teadusuuringud.

Järgmised 2004. aastal sõlmitud valdkondlikud lepingud („kahepoolsed lepingud II“) hõlmavad järgmist:

  • töödeldud põllumajandustooted
  • statistika
  • pettusevastane võitlus.

ELi ja Šveitsi vahel on üle 100 kahepoolse lepingu, mida haldab rohkem kui 20 ühiskomiteed. Lepingud kohustavad Šveitsi üle võtma asjaomased ELi õigusaktid asjaomastes sektorites.

Vastutasuks oma osalise integreerimise eest ELi ühtsele turule maksab Šveits rahalist toetust majanduslikule ja sotsiaalsele ühtekuuluvusele ELi liikmesriikides, kes ühinesid ELiga pärast 2004. aastat.

ELi ja Šveitsi vahelised kaubanduskokkulepped

 

Päritolureegleid reguleerib Euroopa - Vahemere piirkonna konventsioon.

EL on Šveitsi peamine kaubanduspartner ja Šveits on ELi suuruselt neljas kaubanduspartner.

Lisateave ELi ja Šveitsi kaubandussuhete kohta.

Jagage seda lehte:

Kiirlingid