Riigihanked

Riigihanked on protsess, mille käigus avaliku sektori asutused, nagu valitsusasutused, kohalikud omavalitsused või riigi osalusega ettevõtted, ostavad kaupu või teenuseid erasektorist.

Riigihanke-eeskirjadega tagatakse, et avaliku sektori raha kasutatakse nõuetekohaselt, kui avaliku sektori asutused teevad oste erasektorist.

Hinnake oma õigust osaleda välisriigi riigihankes

Selleks et teada saada, kas teil on õigus osaleda konkreetses riigihankes väljaspool ELi, kasutage vahendit My Trade Assistant for Procurement.

Minu hankeassistent aitab Euroopa ettevõtetel hinnata, kas neil on õigus osaleda riigihankes väljaspool ELi. Hindamisel peab kasutaja sisestama teabe, mis tavaliselt sisaldub hanketeates: hankeüksus, hanke ese ja eeldatav maksumus.

Katseprojektina võimaldab see vahend praegu hinnata Kanada riigihankepakkumisi (mis põhinevad nii riigihankelepingul kui ka kahepoolsel laiaulatuslikul majandus- ja kaubanduslepingul). Järgmine liituv riik on Jaapan. Hiljem kaasatakse vahendisse ka teisi riike.

Minu kaubandusassistent hangete valdkonnas

Kuidas valitsused sõlmivad lepinguid ettevõtetega

Pettuste, raiskamise, korruptsiooni või kohaliku protektsionismi vältimiseks reguleerivad enamiku riikide seadused mingil määral riigihankeid. Seadused nõuavad tavaliselt, et hankija esitaks avalikud (konkureerivad) pakkumused, kui hanke maksumus ületab teatava künnise.

 

Ettevõtjatega kaubalepingute sõlmimise standardmeetod on võistlev pakkumismenetlus, mis võimaldab kõige suuremal arvul ettevõtjatel pakkumusi esitada. Võistleva pakkumismenetluse raames on eri liiki riigihankemenetlusi.

Loe lähemalt:

Minu kaubandusassistent hangete valdkonnas

Jagage seda lehte: