Riigihanked

Kas teie ettevõte soovib müüa teenuseid riigihanketurul?

Uurige, kuidas teha pakkumisi riigihankelepingute sõlmimiseks, ning tutvuge asjakohaste eeskirjade ja menetlustega.

Hinnake oma õigust osaleda välisriigi riigihankemenetluses

Selleks et saada teada, kas teil on õigus osaleda konkreetses riigihankemenetluses väljaspool ELi, kasutage vahendit My Trade Assistant for Procurement.

Minu hankeassistenti eesmärk on aidata Euroopa ettevõtetel hinnata, kas neil on õigus osaleda riigihankel väljaspool ELi. Hindamine nõuab, et kasutaja sisestaks teabe, mis tavaliselt sisaldub hanketeates: hankeüksus, hanke ese ja eeldatav maksumus.

Katseprojektina võimaldab vahend praegu hinnata Kanada riigihangete pakkumisi (mis põhinevad nii riigihankelepingul kui ka kahepoolsel laiaulatuslikul majandus- ja kaubanduslepingul). Järgmine hõlmatud riik on Jaapan. Hiljem integreeritakse vahendisse veel teisi riike.

Kontrollige Minu kaubandusassistent hangete puhul

Jagage seda lehte:

Kiirlingid