Riigihanked

Kas teie ettevõte soovib müüa teenuseid riigihanketurul?

Teave selle kohta, kuidas teha pakkumisi riigihankelepingute sõlmimiseks, ning asjakohased eeskirjad ja menetlused.

Hinnata teie kõlblikkust osaleda välismaises riigihankepakkumises

Et saada teada, kas teil on õigus osaleda konkreetses riigihankemenetluses väljaspool ELi, kasutage hankeid käsitlevat vahendit „Minu kaubandusassistent“.

Minu hankealase kaubandusassistendi eesmärk on aidata Euroopa ettevõtetel hinnata, kas neil on õigus osaleda avalikul pakkumisel väljaspool ELi. Hindamiseks peab kasutaja sisestama tavaliselt hanketeates sisalduva teabe: hankeüksus, hanke ese ja eeldatav maksumus.

Katseprojektina võimaldab vahend praegu hinnata Kanada riigihankepakkumisi (nii riigihankelepingu kui ka kahepoolse CETAalusel). Järgmine hõlmatud riik on Jaapan. Hiljem integreeritakse vahendisse veel riike.

Tutvuge minu hankeassistendiga

Jagage seda lehte:

Kiirlingid