Autoriõiguse normid

Rubriik „Teenused ja investeeringud“ sisaldab teavet mitmest allikast. Vt allpool riikide ja autoriõiguste omajate loetelu.

ELi autoriõigusega hõlmamata infosisu kasutamiseks või taasesitamiseks võib olla vajalik küsida luba otse õiguste omajate käest. Palun tutvuge allikaid puudutavate tingimustega.

Canada

Allikas Tingimused Lisateave
Alberta Gaming, Liquor and Cannabis Commission Copyright and Disclaimer
Alcohol and Gaming Commission of Ontario Copyright
Architectural Institute of British Columbia Terms and Conditions
Barreau du Quebec Information use conditions
Barreau du Quebec information use conditions
British Columbia Securities Commission Legal
CPSS Terms of use
CanLII Terms of Use
Canadian Professional Accountants Quebec Security and privacy
Canadian Transportation Agency Copyright
Chartered Professional Accountants British Colombia Terms of use
Chartered Professional Accountants Manitoba Terms of use
Chartered Professional Accountants Nova Scotia Security and privacy
Chartered Professional Accountants of Canada Copyright
Chartered Professional Accountants of New Brunswick Privacy policy
Chartered Professional Accountants of Newfoundland and Labrador Terms and conditions of use
Chartered Professional Accountants of Ontario Terms and conditions of use
College of Medical Laboratory Technologists of Ontario The College of Medical Laboratory Technologists of Ontario © 2023
College of Physicians & Surgeons of Alberta Copyright
College of Physicians & Surgeons of Alberta Ownership and usage of content provided on the site
College of Physicians and Surgeons of Alberta Ownership and usage of content provided on the site
College of Physicians and Surgeons of BC Terms of use
College of Physicians and Surgeons of Saskatchewan Copyright
College of Physicians and Surgeons of Saskatchewan Terms of use
Crown copyright © Government of Nova Scotia Copyright
Department of Justice Canada Terms and conditions
Engineers and Geoscientists BC Terms and conditions
Engineers and Geoscientists British Columbia Terms of use
Government of Alberta Open Government LIcence
Government of Alberta Open Government Licence
Government of Alberta Copyright
Government of British Columbia Open Government Licence
Government of British Columbia Open Government License
Government of Canada Terms and conditions
Government of Canada Government of Canada Open Government Licence
Government of Canada Open Government LIcence
Government of Canada Open Government Licence
Government of Canada Open Government License
Government of Canada Open Government Licence
Government of Canada Terms and Conditions
Government of Canada Terms and conditions
Government of Canada Terms and conditions
Government of Canadaovernment of Canada Open Government Licence
Government of Manitoba OpenMB Licence
Government of Manitoba OpenMB License
Government of New Brunswick Open Government Licence
Government of New Brunswick Open Government License
Government of New Brunswick Copyright and Disclaimer
Government of Newfoundland and Labrador Open Government Licence
Government of Newfoundland and Labrador Copyright
Government of Northwest Territories Open Government Licence
Government of Northwest Territories Open Government License
Government of Nova Scotia Open Government Licence
Government of Nunavut Open Data
Government of Nunavut Open Government Licence
Government of Nunavut Open Government Licence
Government of Ontario Open Government License
Government of Ontario Open Government Licence
Government of Ontario Open Government License
Government of Prince Edward Island Copyright
Government of Prince Edward Island Open Government Licence
Government of Quebec Open Government Licence
Government of Quebec Québec Free and Open Source Licence
Government of Saskatchewan Copyright
Government of Yukon Open Government Licence
Government of Yukon Open Government License
Government of the Northwest Territories Open Government Licence
Government of the Northwest Territories Terms of Use
Government of the Northwest Territories Terms of use
Innovation, Science and Economic Development Canada Terms and conditions
Insurance Council of Saskatchewan Terms of use
Internal Trade Secretariat Corporation © Privacy Policy
International Bar Association Terms and conditions
King's Printer for British Columbia King's Printer Licence – British Columbia
King's Printer for Ontario King's Printer Licence - Ontario
King’s Printer for the Province of New Brunswick Copyright
Law Society of Ontario Terms and conditions
Law Society of Saskatchewan Terms of use
Manitoba Government Open Government Licence
Manitoba Government OpenMB Information and Data Use Licences
Manitoba Government The OpenMB Information and Data Use Licences
National Association of Pharmacy Regulatory Authorities Terms of use
National Committee on Accreditation Terms of use
Nunavut Water Board Copyright and Use of Information
Nunavut Water Board Terms of use
Ontario Association of Architects Terms of use
Professional Engineers Ontario Terms of use
Quebec Order of Architects Terms of use
Tarion Terms of Use
The Law Society of British Columbia Terms of use
The Law Society of Manitoba Terms of use
The Order of Engineers of Quebec Copyright
Travel Industry Council of Ontario Copyright
Yukon Government Open Government Licence
© 2007-2023 Government of Alberta Terms of Use
© 2023 Engineers and Geoscientists BC Terms of use
© 2023 Engineers and Geoscientists BC Terms of use
© 2023 Government of Yukon Copyright
© 2023 Professional Engineers Ontario Use of site
© 2023, Province of British Columbia. Open Government Licence – Industry Training Authority
© Association of Ontario Land Surveyors Terms and Conditions of Use
© Government of New Brunswick Copyright and Disclaimer
© Government of Yukon 2023 Copyright
© King's Printer for Ontario, 2023 King's Printer Licence - Ontario
© King's Printer, Victoria, British Columbia, Canada King's Printer Licence – British Columbia

Switzerland

Allikas Tingimused Lisateave
Federal Chancellery Fedlex Terms and Conditions
Federal Chancellery Fedlex Terms and condition
Federal Chancellery Fedlex Terms and conditions
Swiss Federal Chancellery Fedlex Terms and Conditions
The Federal Chancellery Fedlex Terms and conditions
© Federal Office for Customs and Border Security Terms and conditions

United Kingdom

Allikas Tingimused Lisateave
Bar Standards Board Terms and conditions
Business Services Organisation & Corporate Services Headquarters Copyright
Care Quality Commission 2023 Open Government Licence v3.0
Government of UK Open Government Licence v3.0
Government of UK Open Government Licence v3.0
Information Commissioner's Office Open Government Licence v3.0
Information Commissioner's Office Open Government Licence v3.0
Law Society of Northern Ireland Terms and conditions
Law Society of Scotland Terms and conditions
Ofcom Copyright and information re-use
Solicitors Regulation Authority Information publication policy
The Faculty of Advocates Legal notices
The Institute of Chartered Accountants in England and Wales Legal notice and terms of use
UK Government Open Government Licence v3.0
UK Government Open Government Licence v3.
UK Government Open Government Licence v3.0
UK Government Government Open Government Licence v3.0
© 2023 General Medical Council Disclaimer
© 2023 General Optical Council Copyright
© 2023 NHS Education For Scotland Terms and conditions
© International Federation of Accountants Terms of use

Euroopa Komisjoni rakendatavad dokumentide taaskasutamise põhimõtted on sätestatud komisjoni 12. detsembri 2011. aasta otsuses komisjoni dokumentide taaskasutamise kohta. Kui ei ole märgitud teisiti (nt konkreetsetes autoriõiguse märgetes), on sellel veebisaidil ELile kuuluv infosisu litsentseeritud Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) litsentsi alusel. See tähendab, et taaskasutamine on lubatud, kui allikale on viidatud nõuetekohaselt ja märgitud ära tehtud muudatused. Komisjoni dokumentide taaskasutamise põhimõtted ei hõlma tööstusomandi õigustega kaitstud tarkvara või dokumente, näiteks patente, kaubamärke, registreeritud disainilahendusi, logosid ja nimesid, ega nende litsentse.

Jagage seda lehte:

Kiirlingid