Politika v oblasti autorských práv

Stránka s výsledkami Služby a investície obsahuje informácie z viacerých zdrojov. Ďalej je uvedený zoznam krajín a nositeľov autorských práv.

Ak chcete použiť alebo reprodukovať obsah, ktorý nie je vo vlastníctve EÚ, je možné, že budete musieť požiadať o povolenie priamo nositeľov práv. Pozrite si príslušné podmienky používania zdrojov uvedené ďalej.

Canada

Zdroj Podmienky používania Doplňujúce informácie
Barreau du Quebec Information use conditions
Government of Canada Terms of use
International Bar Association Terms and Conditions IBA's Global Cross Border Legal Services Report is reproduced by kind permission of the International Bar Association, London, UK, and is available at: https://www.ibanet.org/BIC-ITLS-Committee. © International Bar Association.
Law Society of Ontario Terms and conditions
Law Society of Saskatchewan Terms of use
National Committee on Accreditation Terms of use
The Law Society of British Columbia Terms of use
The Law Society of Manitoba Terms of use The Law Society of Manitoba is not responsible for any modifications, summaries, and translations prepared by the European Commission

United Kingdom

Zdroj Podmienky používania Doplňujúce informácie
Bar Standards Board Terms and conditions
Finacial Reporting Council Website Terms of Use (including Disclaimer and Copyright) Reproduced with the kind permission of the FRC and not for further replication or publication.
International Federation of Accountants Terms of use
Law Society of Northern Ireland Terms and conditions
Law Society of Scotland Terms and conditions
Solicitors Regulation Authority Information publication policy
The Faculty of Advocates Legal notices
The Institute of Chartered Accountants in England and Wales Legal notice and terms of use
UK Government Open Government Licence v3.0 Contains public sector information licensed under the Open Government Licence v3.0

Politika Komisie v oblasti opakovaného použitia sa vykonáva rozhodnutím Komisie z 12. decembra 2011 o opakovanom použití dokumentov Komisie. Pokiaľ nie je uvedené inak (napr. v individuálnych upozorneniach o autorských právach), na obsah vo vlastníctve EÚ na tomto webovom sídle sa vzťahuje licencia Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). To znamená, že opakované použitie je povolené za predpokladu, že sa riadne uvedie zdroj a akékoľvek zmeny. Softvér alebo dokumenty, na ktoré sa vzťahujú práva priemyselného vlastníctva, ako napríklad patenty, ochranné známky, zapísané dizajny, logá a názvy, sú vylúčené z politiky Komisie v oblasti opakovaného použitia a licencia na ne sa vám neudeľuje.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy