Vrátenie cla

Niektoré súbory pravidiel pôvodu EÚ obsahujú ustanovenie, ktorým sa obmedzuje používanie systémov vrátenia cla na materiály dovážané vaším obchodným partnerom na výrobu vášho dovážaného výrobku.

Vrátenie cla je vrátenie cla v platbách, ktoré sa pôvodne vybrali pri dovoze tovaru vyrobeného v zahraničí; tieto platby mohli byť určené na clá, dane z predaja alebo iné poplatky.

Musíte overiť osobitné podmienky týkajúce sa tejto otázky a dokumenty potrebné na preukázanie splnenia tohto pravidla podľa príslušného súboru pravidiel pôvodu.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy