Version: 1.3.0.36 (2021-02-26 16:09)
Prejsť na najčastejšie otázky
Oddiel:
Vnútroštátne dane
Najčastejšie otázky:

Uplatňujú sa spotrebné dane na úrovni EÚ alebo na vnútroštátnej úrovni?

Spotrebné dane sa uplatňujú na vnútroštátnej úrovni a sú splatné pri uvoľnení na spotrebu. Ak sa výrobok dováža do krajiny EÚ, ale prepravuje sa do inej krajiny EÚ a dodáva sa do inej krajiny EÚ, spotrebné dane sú splatné v krajine EÚ, v ktorej sa výrobky nakoniec skonzumujú alebo použijú.

Share this page:

Rýchle odkazy