Version: 1.1.0.31 (2021-01-15 15:15)
Najčešća pitanja:

Primjenjuju li se trošarine na razini EU-a ili na nacionalnoj razini?

Trošarine se primjenjuju na nacionalnoj razini i plaćaju nakon puštanja u potrošnju. Ako se proizvod uvozi u državu članicu EU-a, ali se prevozi u drugu državu članicu i isporučuje u nju, trošarine se plaćaju u državi članici u kojoj će se ti proizvodi na kraju konzumirati ili upotrebljavati.

Share this page:

Brze poveznice