Vodič za izvoz robe

Planira li vaše društvo izvoziti robu izvan EU-a? Ovaj odjeljak pomaže vam da razumijete je li vaše društvo spremno za izvoz i u njemu su navedeni različiti koraci postupka izvoza.

Koraci prema izvozu proizvoda

 
 

Prije početka poslovanja – je li vaše poduzeće spremno trgovati?

Planirate li prvi put izvoziti proizvod?

Prije toga provjerite je li vaše poduzeće spremno:

 • Je li vaš proizvod već uspješan na domaćem tržištu ili u drugim državama članicama EU-a?
 • Ima li vaše poduzeće kapacitet za prodaju proizvoda na stranim tržištima izvan EU-a? Ima li dovoljno osoblja, vremena, financijskih i pravnih resursa?
 • Je li uprava vašeg društva predana širenju na izvozna tržišta izvan EU-a?
 • Ima li vaše poduzeće sveobuhvatan financijski/marketingski/poslovni plan s jasno definiranim ciljevima za potporu izvozu na tržišta izvan EU-a?
 • Ima li vaše društvo konkretnu strategiju za izvoz proizvoda na vaše izvozno tržište? Na primjer, svoj proizvod možete izvoziti izravno kupcu na izvoznom tržištu, kao što je drugo poduzeće ili potrošač, ili neizravno zapošljavanjem treće strane, kao što je zastupnik ili distributer. Platforme za e-trgovinu mogu podupirati i izravni i neizravni izvoz.
 • Ako je primjenjivo, je li intelektualno vlasništvo povezano s vašim proizvodom zaštićeno na vašem izvoznom tržištu?
 • Ima li vaše poduzeće kapacitet i stručnost za prilagodbu svojeg proizvoda kulturnim preferencijama ili različitim tehničkim standardima u zemljama izvan EU-a?

Prije nego što nastavite, pažljivo razmislite o navedenim pitanjima i raspravite o njima u svojem poduzeću kako biste odlučili jeste li spremni za trgovinu sa zemljama koje nisu članice EU-a ili koje korake trebate poduzeti kako biste se pripremili za to.

 

1

Pronađite tržište i kupca

Kako biste izvozili robu izvan EU-a, prvo biste trebali identificirati tržište i pronaći kupca za svoj proizvod. Informacije ponuđene u okviru Mojeg asistenta za trgovinupomoći će vam u pronalaženju odgovarajućih tržišta za vaš proizvod. Pomoći će vam i da utvrdite uvjete za kupca, kao što su zahtjevi za registraciju ili izdavanje dozvola za trgovanje određenom robom ili sudjelovanje u određenom području gospodarstva. Budući da će vaš kupac obično biti uvoznik i preuzeti odgovornost za uvođenje vašeg proizvoda u odredišnu zemlju i na njezino tržište, njegova je kvalifikacija za tu ulogu od ključne važnosti.

Sljedeće institucije ili gospodarski subjekti mogu pomoći pri utvrđivanju prilika na izvoznom tržištu i pronalaženju kvalificiranih kupaca.

 • Gospodarske komore mogu vam pružiti informacije o različitim tržištima i poslovnim partnerima te vas uputiti na relevantna izvješća.
 • Od pomoći mogu biti pružatelji vijesti o trgovini ili agencije za promicanje trgovine u vašoj zemlji ili na odabranom izvoznom tržištu koje obuhvaćaju analizu tržišta i procjenu poslovnih prilika. Ta tijela često pružaju studije o ključnim izvoznim sektorima.
 • Savjetnici za izvoz i relevantne banke također mogu pružati savjete.

Kako odabrati ciljna tržišta?

Provjerite potencijalna izvozna tržišta kako biste procijenili postoji li potražnja za vašim proizvodom i razmotrili bi li vaš proizvod bio konkurentan na izvoznom tržištu.

Provjerite statističke podatke o trgovini vašeg potencijalnog ciljnog tržišta.

Statistički podaci o uvozu mogu pokazati je li vaša ciljna zemlja već uvozila vašu vrstu proizvoda, iz koje dolazi uvoz i ako na tržištu već postoji velika ponuda. Male brojke mogu pokazivati priliku, ali i otkriti prepreke pristupu tržištu ili čak prepreke, koje možete provjeriti s mojim pomoćnikom za trgovinu.

Kako pronaći potencijalne kupce?

Nakon što odaberete jedno ciljno tržište ili više njih, sljedeći je korak utvrđivanje potencijalnih trgovinskih partnera i poslovnih kontakata.

Partnere i kontakte možete pronaći na:

 • sajmovi posebno organizirani kako bi se sastajali kupci i prodavatelji. Na primjer, Europska poduzetnička mreža organizira redovita događanja za povezivanje za određene sektore u kojima sudjeluju i poduzeća iz trećih zemalja.
 • događanja ili pomoć koju pružaju gospodarske komore kako bi se uspostavili kontakti među potencijalnim poslovnim partnerima.

Takva se događanja sve više nude na internetu i možda će biti svrsishodno razmotriti odgovarajuće mogućnosti.

Za razliku od domaćih transakcija, potrebno je pažljivo provjeriti kvalifikaciju kupca za uvoznu transakciju i stvarnu upotrebu ili stavljanje na tržište vašeg proizvoda u zemlji odredišta.

Možete provjeriti i je li vam dopušteno prodavati vladi na potencijalnom izvoznom tržištu.

Što je javna nabava?

 

2

Provjerite uvjete izvoza u EU-u i uvozne zahtjeve na ciljanom tržištu

Da biste izvozili svoj proizvod izvan EU-a, morate ispuniti određene osnovne zahtjeve.

Kako možete izvoziti?

Postoje različiti načini izvoza proizvoda.

 • Na primjer, možete izvoziti izravno kupcu na izvoznom tržištu. To može biti drugo poduzeće ili potrošač.
 • Druga je mogućnost da osobito vrlo mala poduzeća često neizravno izvoze putem platformi za e-trgovinu.

 

Što je e-trgovina?

Tko može izvoziti?

 • Obično morate imati poslovni nastan u EU-u kao trgovačko društvo ili stalni poslovni nastan. To uključuje upis u registar obveznika PDV-a.
 • Općenito se morate upisati i u nacionalni trgovački registar. Za više informacija posjetite lokalnu gospodarsku komoru.
 • Ako nemate boravište u EU-u, morate imati radnu dozvolu za obavljanje samostalne komercijalne djelatnosti; nadalje, morate pronaći osobu s poslovnim nastanom u EU-u koja je voljna djelovati u vaše ime kao izvoznik (npr. pružatelj logističkih usluga ili carinski zastupnik).

Kako se registrirati kao izvoznik?

Kao izvoznik iz EU-a u nadležnoj carinskoj upravi morate podnijeti zahtjev za takozvani registracijski i identifikacijski broj gospodarskih subjekata (EORI).

EORI je identifikacijski broj koji vrijedi u cijelom EU-u i potreban vam je za sve carinske izvozne deklaracije.

Savjet: Taj postupak može potrajati mnogo unaprijed.

Sporazumi o povlaštenoj trgovini:

Ako želite izvoziti u zemlju u kojoj EU ima sporazum o povlaštenoj trgovini s nižim carinama, možda ćete morati podnijeti i zahtjev za status ovlaštenog izvoznika (EA) ili, ovisno o sporazumu, zahtjev za status registriranog izvoznika (REX). EA se primjenjuje u vašoj nacionalnoj carinskoj upravi i primjenjuje se u REX-u.

Kao ovlašteni izvoznik možete sastavljati „izjave o podrijetlu”, kao registrirani izvoznik „izjave o podrijetlu” i iznad vrijednosnih pragova za pošiljke kako je utvrđeno u odgovarajućem sporazumu. U tim izjavama ili izjavama navodi se da su proizvodi koji se izvoze u skladu s pravilima o podrijetlu utvrđenima u određenom trgovinskom sporazumu.

Moguća pojednostavnjenja

Ako često izvozite osoblje i posjedujete znanje i pouzdanu organizaciju carinskih postupaka, možete podnijeti zahtjev za pojednostavnjene carinske deklaracije kako je predviđeno Carinskim zakonikom Unije (CZU). U tom pogledu iskusniji trgovci mogu uzeti u obzir i status ovlaštenog gospodarskog subjekta (AEO).

Je li ograničen izvoz vašeg proizvoda u EU-u?

Izvoz određene robe ili izvoz proizvoda u određenu zemlju odredišta može se zabraniti ili ograničiti. Možda će vam trebati dozvola ili odobrenje.

 • Provjerite u TARIC -u kako biste vidjeli treba li vam izvozna dozvola za vaš proizvod;
 • Provjerite ograničenja izvoza na karti sankcija EU-a.
 • Za određene proizvode iznimno mogu postojati nacionalna ograničenja vaše države članice koja biste trebali provjeriti kod njezinih nadležnih tijela.

Glavne vrste proizvoda koji su ograničeni ili zabranjeni su:

 • neke žive životinje, meso i biljke.
 • ugrožene vrste
 • određeni prehrambeni proizvodi
 • opasne kemikalije
 • lijekovi i lijekovi
 • oružje
 • roba s dvojnom namjenom
 • otpad
 • kulturna dobra (procjenjivi antikviteti i umjetnička djela)
 • krivotvorena ili piratska roba
 • nedostojni članci, publikacije i videozapisi

Za takve proizvode provjerite koja se pravila primjenjuju.

Postoje li ograničenja na vašem izvoznom tržištu?

Morate osigurati i da zemlja koju želite izvoziti ne primjenjuje zabrane ili ograničenja na svoj proizvod kojima mu se zabranjuje ulazak u zemlju ili stavljanje na njezino tržište. Iako će vaš kupac obično preuzeti odgovornost za uvoz i upotrebu ili stavljanje na tržište vašeg proizvoda, za uspješne i održive transakcije trebali biste biti svjesni zabrana uvoza i ograničenja uvoza u zemlji uvoza.

Za sveobuhvatan opis ograničenja u različitim zemljama odredišta posjetite Moj trgovinski asistent.

Nadalje, u odjeljku o robi možete pronaći opća objašnjenja različitih vrsta ograničenja.

Koje se tarife primjenjuju na vaš proizvod?

Moždaće biti potrebno platiti carine za vaš proizvod kada se stavlja na izvozno tržište. Tarife koje se primjenjuju u različitim odredišnim zemljama možete pronaći u odjeljku Moji trgovinski asistent

To ovisi o vašem dogovoru i ugovoru s kupcem, ali u većini je slučajeva preporučljivo ostaviti odobrenje za uvoz kupcu koji zatim plaća carine te poreze i dodatne carine koji dospijevaju pri uvozu. Imajte na umu da će se time povećati cijena vašeg proizvoda na vašem izvoznom tržištu. Taj takozvani trošak iskrcanog zemljišta i dalje bi trebao biti konkurentan.

 

Što je uvozna carina?

Može li moje poduzeće imati koristi od sporazuma o povlaštenoj trgovini između EU-a i zemlje odredišta?

Ako EU ima sporazum o povlaštenoj trgovini sa zemljom odredišta, vaš se proizvod može smanjiti ili čak potpuno ukloniti. Te se carine nazivaju povlaštene carinske stope.

U odjeljku Moja pomoćnica za trgovinuprimjenjivat ćete povlaštene carinske stope koje se primjenjuju na proizvode podrijetlom iz EU-a iz različitih odredišnih zemalja.

Međutim, te povlaštene carinske stope uvjetovane su time da se vaš proizvod proizvodi na području partnera sporazuma o povlaštenoj trgovini i u skladu je s pravilima o podrijetlu iz ovog sporazuma.

Stoga biste prvo trebali provjeriti postoji li povlaštena carinska stopa i takozvana povlaštena marža između uobičajene carinske stope utvrđene prema načelu najpovlaštenije nacije i povlaštene stope EU-a.

Ako je to slučaj i želite podnijeti dokaz o povlaštenom podrijetlu kako biste omogućili primjenu povlaštene stope morat ćete poštovati pravila o podrijetlu.

U tu svrhu bit će vam potrebni odgovarajući dokazi o statusu proizvoda s podrijetlom za materijale dobivene od trećih strana. Unutar EU-a to se provodi takozvanim izjavama dobavljača koje ćete morati prikupiti u tu svrhu.

Kako biste saznali koja su posebna pravila za vaš proizvod i zemlju odredišta, možete se obratiti Mojem asistentu za trgovinu.

Trgovinski sporazumi EU-a:

 • osigurati stabilniji i predvidljiviji skup pravila za vas pri trgovini sa stranim tržištima.
 • osigurati da se propisima zemalja koje nisu članice EU-a ne diskriminiraju proizvodi iz EU-a.
 • stvoriti nove i bolje izvozne mogućnosti za vaše poduzeće i olakšati ulaganje u inozemstvo.

Primjenjuju li se na vaš proizvod neke mjere trgovinske zaštite?

Zemlja uvoza mogla bi na vaš proizvod primijenitimjere trgovinske zaštite. Takve mjere mogu predstavljati znatan trošak koji treba uzeti u obzir pri planiranju izvoza. Najvažnije su antidampinške mjere, ali mogu postojati i kompenzacijske ili zaštitne mjere. Iako će vaš kupac u skladu s ugovorom obično djelovati kao uvoznik i snositi takve dodatne troškove, to može biti prepreka uspješnim i održivim transakcijama.

Povezane mjere, ovisno o slučaju, koje određena zemlja uvoza primjenjuje, navedene su u odjeljku My Trade Assistant.

Koji su relevantni porezi i dodatne carine na vašem izvoznom tržištu?

Također provjerite koji se porezi i, ovisno o slučaju, dodatne carine moraju platiti pri uvozu vašeg proizvoda. Porezi i dodatne carine koji dospijevaju pri uvozu u različite odredišne zemlje mogu se potražiti i na stranici Moja pomoćnica za trgovinu.

Njih će obično snositi kupac u svojoj ulozi u uvozniku, ali će se njima povećati trošak iskrcanog prometa, a time i konkurentnost vašeg proizvoda na izvoznom tržištu. Kad je riječ o potonjem, razmislite o usklađivanju s uvoznikom.

Pri izravnoj prodaji potrošačima istražite trebate li se registrirati kod poreznih tijela svojeg izvoznog tržišta.

Koji su zdravstveni, sigurnosni i tehnički zahtjevi za vaš proizvod?

Zahtjevi će ovisiti o vašem izvoznom tržištu. Za njihovu usklađenost obično je odgovoran vaš kupac kao uvoznik, koji će vam, međutim, trebati pomoć kako biste dokazali tu usklađenost. Budući da je to utvrđeno ugovornim sporazumom, trebali biste biti oprezni kako biste preuzeli odgovornost samo za zahtjeve koje biste mogli ispuniti u svojoj ulozi izvoznika. Usklađivanje s uvoznikom nije samo preporučljivo, već je obično potrebno. Informacije u odjeljku Moja pomoćnica za trgovinupomoći će vam u razlikovanju objektivnih zahtjeva od pojedinačnih interesa vašeg kupca.

Zahtjevi će ovisiti o vašem izvoznom tržištu.

Za primjer:

Možda ćete morati predočiti potvrde kojima se dokazuje da je vaš proizvod u skladu sa zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima zemlje. Oni se mogu razlikovati od onih u EU-u.

Većina proizvoda mora biti u skladu s tehničkim ili zdravstvenim i higijenskim zahtjevima (koji se često nazivaju sanitarnim i fitosanitarnim zahtjevima) na vašem izvoznom tržištu. Za njih mogu biti potrebne različite vrste ispitivanja i certificiranja.

To se često odnosi na tehničke zahtjeve za industrijske proizvode, kao i na zdravstvene i higijenske zahtjeve za hranu i poljoprivredne proizvode.

Većina zemalja zahtijeva zdravstvene certifikate za:

 • bilje
 • žive životinje
 • proizvodi životinjskog podrijetla
 • genetski materijali

Medicinski proizvodi, na primjer, obično moraju biti popraćeni potvrdom.

Kako certificirati svoj proizvod?

U odjeljku „Postupci i formalnosti” Mojeg asistenta za trgovinu trebali biste provjeriti i, ovisno o slučaju, naknadno sa svojim klijentom pojasniti sljedeće:

 • Koji su zahtjevi za certifikaciju na vašem izvoznom tržištu.
 • Koje potvrde prihvaćaju nadležna tijela.
 • Može li ispitivanje provesti akreditirani laboratorij ili institucija u EU-u
 • ili se potvrda mora provesti u zemlji odredišta.

Koji su zahtjevi za pakiranje i označivanje vašeg proizvoda?

Zemlje često imaju detaljne zahtjeve za pakiranje i označivanje proizvoda.

Ti zahtjevi mogu biti obvezni ili dobrovoljni.

 • Obvezne oznake i etikete na potrošačkim proizvodima i njihovoj ambalaži obično su povezane s pitanjima javne sigurnosti, zdravlja i/ili okoliša. Mogu pružiti informacije kao što su sastojci ili datum „upotrijebiti do”.

Obično postoje različite agencije odgovorne za različite industrije, npr. medicinsku, električnu, prehrambenu i kemijsku industriju, koje sve imaju vrlo različite zahtjeve.

Za pregled povezanih zahtjeva koje primjenjuje određena zemlja uvoza pogledajte odjeljak „Postupci i formalnosti” Moj pomoćnik za trgovinu.

Treba li vaš proizvod zaštitu intelektualnog vlasništva?

Važno je provjeriti kako je intelektualno vlasništvo vašeg proizvoda zaštićeno u zemlji u koju želite izvoziti.

 

 • Provjerite morate li podnijeti zahtjev za nove patente ili kako su vaš dizajn, autorsko pravo ili oznaka zemljopisnog podrijetla zaštićeni na vašem izvoznom tržištu

Ako EU ima trgovinski sporazum sa zemljom u koju želite izvoziti, sporazum može pružiti dodatnu zaštitu.

 

3

Pripremati prodaju i organizirati prijevoz

Kako se odgovornosti dijele između vas i vašeg kupca?

Kako je već prethodno navedeno, odgovornost stranaka u izvoznoj/uvoznoj transakciji utvrđena je u ugovornom sporazumu. Osim ako postoje posebni razlozi, odgovornost za uvoz, upotrebljivost ili stavljanje na tržište vašeg proizvoda trebao bi preuzeti kupac kao uvoznik. Samo bi iskusni trgovci trebali odstupiti od tog pravila. Ovisno o pravnim propisima u zemlji uvoza možda nećete moći ispuniti određene zahtjeve u toj zemlji pa bi oni trebali ostati kod kupca.

Za utvrđivanje ugovornih obveza stranaka možete upotrebljavati proizvod Incoterms®.

Incoterms® utvrđuje odgovornosti prodavatelja i kupaca za isporuku, osiguranje i prijevoz robe na temelju kupoprodajnih ugovora te određuje tko je odgovoran za izvozne carinske formalnosti u EU-u i uvozne formalnosti u zemlji odredišta.

Primjeri:

 • „Slobodan na plovilu” (FOB): znači da je izvoznik ili prodavatelj odgovoran za plaćanje svih lokalnih troškova:
 • prijevoz robe do luke otpreme
 • troškovi utovara
 • postupci carinjenja u zemlji izvoznici.

 

Vaš je kupac odgovoran za sljedeće troškove:

 • prijevoz od luke otpreme nadalje
 • osiguranje
 • istovar
 • prijevoz od luke dolaska do konačnog odredišta.
 • „Troškovi, osiguranje i vozarina” (CIF)znači da je izvoznik odgovoran za lokalne troškove prema FOB-u, uvećano za:
 • davanja za teret
 • osiguranje

U okviru CIF-a izvoznik je odgovoran za sve troškove do dolaska proizvoda u odredišnu luku.

Treba imati na umu da EXW Incoterm® ne smije promijeniti Vašu odgovornost kao izvoznika prema nadležnim tijelima u vašoj zemlji, dok DDP podrazumijeva rizik od preuzimanja odgovornosti u zemlji uvoza koju izvoznik ne može ispuniti.

Tko vam može pomoći u postupku izvoza i prijevoza?

Otpremnik može pomoći u

 • organizacija preuzimanja i isporuke robe
 • pregovaranje o cijenama prijevoza tereta s prijevoznicima
 • rezervacija prostora za teret
 • pakiranje
 • osiguranje
 • priprema carinskih isprava u vaše ime

Potražite financiranje izvoza i programe potpore izvozu koje vlade često pružaju u suradnji s bankama ili osiguravajućim društvima.

 • Razmotrite osiguranje izvoza koje nude privatne stranke ili nacionalne financijske institucije za izvoz i uvoz.

 

4

Priprema dokumenata za odobrenje izvoza u EU-u

Dokumenti pripremljeni za izvoz barem djelomično služe i za uvoz u zemlju odredišta. Stoga bi pri njihovoj pripremi trebalo uzeti u obzir odgovarajuće zahtjeve i, ovisno o slučaju, uskladiti s vašim kupcem kao uvoznikom.

Koje isprave treba pripremiti za carinu?

 

Prvo morate podnijeti elektroničku izvoznu deklaraciju svojem nacionalnom carinskom tijelu.

Svaka država članica EU-a ima vlastiti sustav elektroničke obrade. Za male pošiljke čija je vrijednost manja od 1 000 EUR može biti dovoljna usmena izjava potkrijepljena prijevoznom ispravom ili računom.

Izvozna deklaracija sadržava potrebne informacije o samoj robi i prijevozu. To uključuje:

 • podrijetlo robe,
 • odredišna zemlja,
 • oznake robe,
 • oznake carinskog postupka, i
 • vrijednost robe.

Dokumenti koje trebate pripremiti uključuju:

 • Račun i prijevozne isprave te popis pakiranja: Sve dokumente morate čuvati najmanje tri godine u slučaju provjera nakon odobrenja izvoza (nacionalnim trgovačkim i fiskalnim zakonodavstvom često su predviđena dulja razdoblja).
 • Evidencija o PDV-u i izvozu: Pri izvozu izvan EU-a vaš je proizvod izuzet od poreza na dodanu vrijednost (PDV) u EU-u, neovisno o tome prodajete li poduzeću ili pojedinačnom potrošaču, pod uvjetom da vodite evidenciju o izvozu i dokaz o izvozu koje je izdalo carinsko tijelo.
 • Potvrde ili dozvole: možda će biti potrebni i fitosanitarni certifikati ili izvozne dozvole u svrhu izvoza.

Tko podnosi carinsku deklaraciju?

Carinsku deklaraciju možete podnijeti sami ili je može obaviti pružatelj usluga koji je vaš carinski zastupnik. Ako zapošljavate otpremnika ili carinskog posrednika, oni mogu djelovati u vaše ime.

Kako podnijeti izvoznu deklaraciju i robu za izvoz?

Postupak izvoza sastoji se od dvije faze:

 • podnošenje izvozne deklaracije i podnošenje robe izvoznom carinskom uredu, i
 • podnošenje robe i navođenje glavnog referentnog broja (MRN) izvozne deklaracije u izlaznoj carinarnici, nakon čega slijedi puštanje za izlazak.

 

Izvozna deklaracija podnosi se s pomoću elektroničkog sustava vašeg carinskog tijela.

Općenito, svoju izvoznu deklaraciju morate podnijeti carinskom uredu nadležnom za mjesto poslovnog nastana vašeg društva ili, ovisno o slučaju, carinskom uredu u kojem se vaša roba pakira ili utovaruje za izvoz iz EU-a.

Ako vrijednost robe u jednoj izvoznoj pošiljci ne prelazi 3 000 EUR i ako roba ne podliježe zabranama ili ograničenjima, izvozna deklaracija može se podnijeti carinarnici na mjestu izlaska.

 

Imajte na umu da se izvozna deklaracija mora podnijeti prije stvarnog trenutka izlaska robe iz EU-a. Omogućiti carinskom uredu izvoza dovoljno vremena da provede potrebne analize rizika prije nego što odobri puštanje robe.

Što se događa nakon podnošenja izvozne deklaracije?

Postoje tri moguća slučaja:

 • Vaša roba može biti puštena u izvoz na temelju podnesene izvozne deklaracije ili
 • Vaši proizvodi mogu biti odabrani za provjeru isprava i možda ćete morati dostaviti dodatne dokumente prije nego što se vaši proizvodi mogu ocariniti, ili
 • Vaš izvoz može se odabrati za ispravu i fizičku provjeru.

Za redovitije izvozne pojednostavnjene carinske deklaracije, kako je predviđeno Carinskim zakonikom Unije (CZU), trebalo bi uzeti u obzir pojednostavnjene carinske deklaracije.

Za dodatne informacije vidjeti:

https://ec.europa.eu/taxation_customs /lokacija/oporezivanje/datoteke/izvori/dokumenti /carina/carinska oznaka/ smjernice_export_en.pdf

 

5

Pripremiti isprave za carinjenje pri uvozu u zemlji odredišta.

Kada vaša roba stigne u zemlju odredišta, na vaš izvoz primjenjivat će se lokalni uvozni zahtjevi i postupci. Upotrijebite Moje asistenta za trgovinu kako biste utvrdili te zahtjeve i kako bi se mogli uskladiti s njima s kupcem.

Savjet:

 • Ponekad je obrada prije dolaska moguća, što znači da relevantne dokumente možete podnijeti prije dolaska robe u zemlju u koju izvozite.
 • Morate se dogovoriti s kupcem koje isprave mora pripremiti izvoznik, a koje kupac, koji je kao uvoznik obično zadužen za carinjenje i carine te poreze i dodatne carine. Uloge i odgovornosti izvoznika i uvoznika utvrđene su ugovornim sporazumom o kojem bi trebalo pažljivo pregovarati u tom pogledu.

Dokumenti koje nadležna tijela u zemlji odredišta mogu zahtijevati

 • Trgovački račun (s posebnim zahtjevima u pogledu oblika i sadržaja).
 • Popis pakiranja
 • Uvozne dozvole (automatske ili neautomatske) za određenu robu.
 • Potvrde o vašem proizvodu u skladu su s obveznim propisima o proizvodima, kao što su zdravstveni i sigurnosni zahtjevi, označivanje i pakiranje.
 • Dokaz o povlaštenom podrijetlu (tj. EUR.1, EUR-MED, izjava o podrijetlu ili izjava o podrijetlu), pod uvjetom da postoji sporazum o povlaštenoj trgovini koji se primjenjuje između EU-a i odredišne zemlje i da vaši proizvodi ispunjavaju relevantna pravila o podrijetlu.
 • Potvrda o podrijetlu kojom se dokazuje nepovlašteno podrijetlo vašeg proizvoda:
  • Potvrda o (nepovlaštenom) podrijetlu može biti potrebna u slučaju ograničenja uvoza (određenih) proizvoda iz određenih zemalja, primjene mjera trgovinske zaštite ili praćenja namjenskog uvoza. Međutim, uvoznik također može zatražiti takvu potvrdu u svoje svrhe.
  • Potvrde o podrijetlu obično izdaje vaša lokalna gospodarska komora. U nekim zemljama ta se odgovornost može dodijeliti ministarstvima ili carinskim tijelima.

Gdje možete pronaći više informacija?

 

Vaš kontrolni popis: Koraci za izvoz proizvoda

Prije nego što počnete

 • Pogledajte kontrolni popis pitanja za procjenu spremnosti svojeg društva za izvoz.
 • Raspravite i odlučite je li vaše poduzeće spremno za trgovinu sa zemljama koje nisu članice EU-a ili koje korake treba poduzeti u pripremi za buduće aktivnosti trgovanja izvan EU-a.

Korak 1.: Pronađite tržište i kupca

 • Odaberite novo izvozno tržište.
 • Analizirajte poslovni potencijal i konkurentnost svojeg proizvoda.
 • U izračun cijena uvrstite troškove povezane s izvozom, npr. carine, troškove prijevoza, troškove posrednika itd.
 • Utvrditi potencijalne kupce.
 • Utvrditi agenciju/instituciju/partnera za potporu formalnostima u postupcima izvoza. Na primjer, pripremiti ugovore, utvrditi uvjete plaćanja, provjeriti kreditnu sposobnost kupca i postoje li ograničenja prijenosa novca u zemlji uvoza.
 • Pažljivo definirati i podijeliti odgovornosti između prodavatelja/izvoznika i kupca/uvoznika, tako da se pretpostavljaju samo one koje se doista mogu ispuniti.

Korak 2.: Provjerite uvjete izvoza u EU-u i procijenite zahtjeve na svojem izvoznom tržištu

 • Utvrdite pravne zahtjeve za izvozno poduzeće.
 • Izvadite registracijski i identifikacijski broj gospodarskog subjekta (EORI) (zatražite ga dovoljno unaprijed).
 • Ako EU ima trgovinski sporazum sa zemljom u koju želite izvoziti, provjerite redovne i povlaštene carine kako biste utvrdili povlaštenu maržu. Ovisno o slučaju, ocijenite je li vaš proizvod u skladu s relevantnim pravilima o podrijetlu i utvrdite primjenjivu (povlaštenu) tarifnu stopu.
 • Podnijeti zahtjev za odobrenje ovlaštenog izvoznika ili se registrirati u sustavu REX ako želite izvoziti u zemlju s kojom EU ima trgovinski sporazum i želite zatražiti povlaštene carine.
 • Provjerite jesu li u EU-u na snazi kakva izvozna ograničenja ili zabrane za izvoz u odabranu ciljnu zemlju ili za izvoz vašeg proizvoda.
 • Istražite koji se porezi i dodatne carine primjenjuju na odabranom izvoznom tržištu.
 • Provjerite primjenjuju li se možda na vaš proizvod kakve mjere trgovinske zaštite.
 • Provjerite morate li dobiti porezni broj za prodaju svojeg proizvoda na izvoznom tržištu (ako izravno prodajete potrošačima).
 • Saznajte koji se zdravstveni, sigurnosni i tehnički zahtjevi primjenjuju na odabranom izvoznom tržištu.
 • Ocijeniti postupak certificiranja i dokumentaciju potrebnu u zemlji odredišta (uključujući provjeru laboratorija potrebnih za ispitivanja i certificiranje).
 • Provjerite pravila o pakiranju i označivanju na izvoznom tržištu.
 • Provjerite trebate li zaštititi intelektualno vlasništvo za svoj proizvod na izvoznom tržištu.

Korak 3.: Pripremati prodaju i organizirati prijevoz

 • Pripremiti i potpisati ugovor s kupcem, uključujući sporazum o tome tko je odgovoran za što i organizaciju postupka prijevoza.
 • Razmotrite osiguranje izvoza
 • Utvrdite institucije koje vam mogu pomoći u organizaciji postupka izvoza i mogućih programa potpore izvozu (ako je potrebno).

Korak 4.: Priprema dokumenata za odobrenje izvoza u EU-u

 • Ispuniti i podnijeti izvoznu deklaraciju.
 • Utvrditi sve dodatne isprave koje bi mogle biti potrebne i planirati mogućnost da carinska tijela zatraže dodatnu dokumentaciju ili provedu fizičke provjere.
 • Predajte robu za izvoz u carinski ured izvoza i izlazni carinski ured.

Korak 5.: Priprema dokumenata za carinjenje pri uvozu u zemlji odredišta

 • Koordinirajte se s kupcem koji su dokumenti potrebni nadležnim tijelima u zemlji odredišta.

Dogovara se s kupcem o tome tko je odgovoran za dostavljanje dokumenata i tko je nadležan za carinjenje pri uvozu te plaća carine, poreze i dodatne carine. Preuzmite samo one obveze koje možete ispuniti.

Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice