Vodič za izvoz robe

Planira li vaše poduzeće izvoziti robu izvan EU-a? U ovom odjeljku možete razumjeti je li vaše društvo spremno za izvoz i opisati različite korake u postupku izvoza.

5 koraka prema izvozu proizvoda

 
 

Prije početka poslovanja – je li vaše poduzeće spremno za trgovinu?

Planirate li prvi put izvoziti proizvod?

Prije nego što to učinite, provjerite je li vaše poduzeće spremno:

 • Je li vaš proizvod već uspješan na domaćem tržištu ili u drugim državama članicama EU-a?
 • Ima li vaše poduzeće kapacitet za prodaju proizvoda na stranim tržištima izvan EU-a? Ima li dovoljno osoblja, vremena, financijskih i pravnih resursa?
 • Je li uprava vašeg poduzeća predana širenju na izvozna tržišta izvan EU-a?
 • Ima li vaše poduzeće sveobuhvatan financijski/marketinški/poslovni plan s jasno definiranim ciljevima za potporu izvozu na tržišta izvan EU-a?
 • Ima li vaše poduzeće konkretnu strategiju za izvoz proizvoda na vaše izvozno tržište? Na primjer, svoj proizvod možete izvoziti izravno kupcu na svojem izvoznom tržištu, kao što je drugo poduzeće ili potrošač, ili neizravno angažiranjem treće strane, kao što je zastupnik ili distributer. Platforme za e-trgovinu mogu podupirati i izravni i neizravni izvoz.
 • Ako je primjenjivo, je li intelektualno vlasništvo povezano s vašim proizvodom zaštićeno na vašem izvoznom tržištu?
 • Ima li vaše poduzeće kapacitet i stručnost za prilagodbu svojeg proizvoda kulturnim preferencijama ili različitim tehničkim standardima u zemljama izvan EU-a?

Prije nego što nastavite s radom, pažljivo razmotrite navedena pitanja i razmotrite ih u svojem poduzeću kako biste odlučili jeste li spremni trgovati sa zemljama izvan EU-a ili koje korake trebate poduzeti kako biste se pripremili za to.

 

1

Pronađite tržište i kupca

Kako biste izvozili robu izvan EU-a, prvo biste trebali utvrditi tržište i pronaći kupca za svoj proizvod. Informacije koje nudi Moji trgovinski pomoćnikpomoći će vam da pronađete odgovarajuća tržišta za vaš proizvod. Pomoći će vam i da utvrdite zahtjeve za kupca, kao što su zahtjevi za registraciju ili izdavanje dozvola za trgovanje određenom robom ili sudjelovanje u određenom području gospodarstva. Budući da će vaš kupac obično biti uvoznik i preuzeti odgovornost za uvođenje vašeg proizvoda u odredišnu zemlju i na njezino tržište, njegova je kvalifikacija za tu ulogu od ključne važnosti.

Sljedeće institucije ili gospodarski subjekti mogu pomoći u utvrđivanju mogućnosti na izvoznom tržištu i pronalaženju kvalificiranih kupaca.

 • Gospodarske komore mogu vam pružiti informacije o različitim tržištima i poslovnim partnerima te vas uputiti na relevantna izvješća.
 • Od pomoći mogu biti pružatelji vijesti o trgovini ili agencije za promicanje trgovine u vašoj zemlji ili na odabranom izvoznom tržištu koje obuhvaćaju analizu tržišta i procjenu poslovnih prilika. Ta tijela često pružaju studije o ključnim izvoznim sektorima.
 • Savjetnici za izvoz i relevantne banke također mogu pružati savjete.

Kako odabrati ciljna tržišta?

Provjerite potencijalna izvozna tržišta kako biste procijenili postoji li potražnja za vašim proizvodom i razmotrili bi li vaš proizvod bio konkurentan na izvoznom tržištu.

Provjerite statističke podatke o trgovini svojeg potencijalnog ciljnog tržišta.

Statistički podaci o uvozu mogu pokazati je li vaša ciljna zemlja već uvozila vrstu proizvoda, odakle uvoz dolazi i postoji li već velika ponuda na tržištu. Niske brojke mogu pokazati priliku, ali i otkriti prepreke pristupu tržištu, pa čak i prepreke, koje možete provjeriti kod mojeg asistenta za trgovinu.

Kako pronaći potencijalne kupce?

Nakon što odaberete jedno ili više ciljnih tržišta, sljedeći je korak utvrditi potencijalne trgovinske partnere i poslovne kontakte.

Partnere i kontakte možete pronaći na:

Takva se događanja sve više nude na internetu i možda će biti svrsishodno razmotriti odgovarajuće mogućnosti.

Za razliku od domaćih transakcija, potrebno je pažljivo provjeriti kvalifikaciju kupca za uvoznu transakciju i stvarnu upotrebu ili stavljanje na tržište vašeg proizvoda u zemlji odredišta.

Možete provjeriti i smijete li prodavati vladi na svojem potencijalnom izvoznom tržištu.

Što je javna nabava?

 

2

Provjerite uvjete izvoza u EU-u i zahtjeve u pogledu uvoza na ciljnom tržištu

Za izvoz svojeg proizvoda izvan EU-a morate ispuniti određene osnovne zahtjeve.

Kako izvoziti?

Postoje različiti načini na koje možete izvoziti proizvod.

 • Na primjer, možete izvoziti izravno kupcu na svojem izvoznom tržištu. To može biti drugo poduzeće ili potrošač.
 • Druga je mogućnost da vrlo mala poduzeća često neizravno izvoze putem platformi za e-trgovinu.

 

Što je e-trgovina?

Tko može izvoziti?

 • Obično morate imati poslovni nastan u EU-u kao poduzeće ili stalni poslovni nastan. To uključuje registraciju u svrhu PDV-a.
 • Općenito se morate registrirati i u nacionalni trgovački registar. Više informacija potražite u svojoj lokalnoj gospodarskoj komori.
 • Ako nemate boravište u EU-u, morate imati radnu dozvolu za obavljanje samostalne komercijalne djelatnosti; nadalje, morate pronaći osobu s poslovnim nastanom u EU-u koja je spremna djelovati u vaše ime kao izvoznik (npr. pružatelj logističkih usluga ili carinski zastupnik).

Kako se registrirati kao izvoznik?

Kao izvoznik iz EU-a morate podnijeti zahtjev nadležnoj carinskoj upravi za takozvani registracijski i identifikacijski broj gospodarskog subjekta (EORI).

EORI je identifikacijski broj koji vrijedi u cijelom EU-u, a potreban vam je za sve izvozne carinske deklaracije.

Savjet: Taj postupak može potrajati puno vremena.

Sporazumi o povlaštenoj trgovini:

Ako želite izvoziti u zemlju s kojom EU ima sporazum o povlaštenoj trgovini i imati koristi od nižih carina, možda ćete morati podnijeti zahtjev za status ovlaštenog izvoznika (EA) ili, ovisno o sporazumu, podnijeti zahtjev za status registriranog izvoznika (REX). EA se prijavljuje u vašoj nacionalnoj carinskoj upravi i u REX-u.

Kao ovlašteni izvoznik možete izdati „izjave o podrijetlu”, kao registrirani izvoznik „izjave o podrijetlu” i iznad vrijednosnih pragova za pošiljke kako su definirani u odgovarajućem sporazumu. U tim se izjavama navodi da su proizvodi koji se izvoze u skladu s pravilima o podrijetlu utvrđenima u određenom trgovinskom sporazumu.

Moguća pojednostavnjenja

Ako često izvozite i imate stručno osoblje te pouzdanu organizaciju carinskih postupaka, možete podnijeti zahtjev za pojednostavnjene carinske deklaracije kako je predviđeno Carinskim zakonikom Unije (CZU). S tim u vezi, iskusniji trgovci mogu razmotriti status ovlaštenog gospodarskog subjekta (AEO).

Je li izvoz vašeg proizvoda u EU-u ograničen?

Izvoz određene robe ili izvoz proizvoda u određenu zemlju odredišta može se zabraniti ili ograničiti. Možda će vam biti potrebna dozvola ili odobrenje.

 • Provjerite u TARIC -u je li vam potrebna izvozna dozvola za svoj proizvod;
 • Provjerite ograničenja izvoza na karti sankcija EU-a.
 • Za određene proizvode iznimno mogu postojati nacionalna ograničenja vaše države članice koja biste trebali provjeriti kod svojih nadležnih tijela.

Glavne vrste proizvoda koji su ograničeni ili zabranjeni su:

 • neke žive životinje, meso i biljke.
 • ugrožene vrste
 • određeni prehrambeni proizvodi
 • opasne kemikalije
 • lijekovi i lijekovi
 • komad oružja
 • roba s dvojnom namjenom
 • gospodarenje
 • kulturna dobra (vrijedni antikviteti i umjetnička djela)
 • krivotvorena ili piratska roba
 • nepristojan članci, publikacije i videozapisi

Za takve proizvode provjerite koja se pravila primjenjuju.

Postoje li ograničenja na vašem izvoznom tržištu?

Morate osigurati i da zemlja u koju želite izvoziti ne primjenjuje zabrane ili ograničenja na vaš proizvod kojima se zabranjuje ulazak u zemlju ili stavljanje na njezino tržište. Iako će vaš kupac obično preuzeti odgovornost za uvoz, korištenje ili stavljanje na tržište vašeg proizvoda, za uspješne i održive transakcije trebali biste biti upoznati sa zabranama uvoza i ograničenjima uvoza u zemlji uvoza.

Za sveobuhvatan opis ograničenja u različitim zemljama odredišta posjetite Moj trgovinski pomoćnik.

Nadalje, opća objašnjenja različitih vrsta ograničenja možete pronaći u odjeljku o robi.

Koje se tarife primjenjuju na vaš proizvod?

Moždaće biti potrebno platiti tarife za vaš proizvod kada se on stavi na izvozno tržište. Tarife koje se primjenjuju u različitim odredišnim zemljama pronaći ćete u svojem asistentu za trgovinu

To ovisi o vašem sporazumu i ugovoru s kupcem, ali u većini slučajeva preporučuje se da se carinjenje uvoza prepusti kupcu koji zatim plaća carine te poreze i dodatne carine koje dospijevaju pri uvozu. Imajte na umu da će potonji povećati cijenu vašeg proizvoda na izvoznom tržištu. Taj takozvani trošak istovara trebao bi i dalje biti konkurentan.

 

Što je uvozna carina?

Može li moje poduzeće imati koristi od sporazuma o povlaštenoj trgovini između EU-a i zemlje odredišta?

Ako EU ima sporazum o povlaštenoj trgovini s odredišnom zemljom, vaš se proizvod može smanjiti ili čak potpuno ukinuti. Te se carine nazivaju povlaštene carinske stope.

U Mojem asistentu za trgovinuutvrdit ćete povlaštene carinske stope koje se primjenjuju na proizvode podrijetlom iz EU-a iz različitih odredišnih zemalja.

Međutim, te povlaštene carinske stope uvjetovane su proizvodnjom vašeg proizvoda na državnom području partnera sporazuma o povlaštenoj trgovini i u skladu s pravilima o podrijetlu iz tog sporazuma.

Stoga prvo trebate provjeriti postoji li povlaštena carinska stopa i takozvana povlaštena marža između redovne carinske stope utvrđene prema načelu najpovlaštenije nacije i povlaštene stope EU-a.

Ako je to slučaj i želite predočiti dokaz o povlaštenom podrijetlu kako biste omogućili primjenu povlaštene stope, morat ćete poštovati pravila o podrijetlu.

U tu ćete svrhu trebati odgovarajuće dokaze o statusu proizvoda s podrijetlom materijala dobivenih od trećih strana. Unutar EU-a to se ostvaruje takozvanim izjavama dobavljača koje ćete morati prikupiti u tu svrhu.

Kako biste saznali više o posebnim pravilima koja se primjenjuju na vaš proizvod i zemlju odredišta, možete se savjetovati s mojim trgovinskim pomoćnikom.

Trgovinski sporazumi EU-a:

 • osigurati vam stabilniji i predvidljiviji skup pravila za trgovinu sa stranim tržištima.
 • osigurati da se zakonima zemlje koja nije članica EU-a ne diskriminiraju proizvodi iz EU-a.
 • stvoriti nove i bolje mogućnosti izvoza za vaše poduzeće i olakšati ulaganja u inozemstvo.

Primjenjuju li se mjere trgovinske zaštite na vaš proizvod?

Zemlja uvoza mogla bi primijenitimjere trgovinske zaštite na vaš proizvod. Takve mjere mogu predstavljati znatan trošak koji treba uzeti u obzir pri planiranju vašeg izvoza. Najvažnije su antidampinške mjere, ali mogu postojati i kompenzacijske ili zaštitne mjere. Iako će vaš kupac u skladu s ugovorom obično djelovati kao uvoznik i snositi takve dodatne troškove, to može biti prepreka uspješnim i održivim transakcijama.

Povezane mjere, ovisno o slučaju, koje primjenjuje određena zemlja uvoza odražavaju se u Mojem trgovinskom asistentu.

Koji su relevantni porezi i dodatne carine na vašem izvoznom tržištu?

Provjerite i koji se porezi i, ovisno o slučaju, dodatne carine moraju platiti pri uvozu vašeg proizvoda. Porezi i dodatne carine koji dospijevaju pri uvozu u različite odredišne zemlje mogu se zatražiti i u Odjelu Moj trgovinski pomoćnik.

Te će troškove obično snositi kupac u svojoj ulozi u uvozniku, ali će se time povećati trošak istovara, a time i konkurentnost vašeg proizvoda na izvoznom tržištu. Kad je riječ o potonjem, razmislite o usklađivanju s vašim uvoznikom.

Pri izravnoj prodaji potrošačima istražite trebate li se registrirati pri poreznim tijelima na svojem izvoznom tržištu.

Koji su zdravstveni, sigurnosni i tehnički zahtjevi za vaš proizvod?

Zahtjevi će ovisiti o vašem izvoznom tržištu. Usklađenost s njima obično je odgovornost vašeg kupca kao uvoznika, kojem će, međutim, za dokazivanje te usklađenosti biti potrebna vaša pomoć. Budući da je to utvrđeno ugovornim sporazumom, trebali biste paziti da preuzmete odgovornost samo za zahtjeve koje možete ispuniti u svojoj ulozi izvoznika. Usklađivanje s uvoznikom nije samo preporučljivo, već je obično potrebno. Informacije u odjeljku Moji trgovinski pomoćnikpomoći će vam u razlikovanju objektivnih zahtjeva od pojedinačnih interesa vašeg kupca.

Zahtjevi će ovisiti o vašem izvoznom tržištu.

Na primjer:

Možda ćete morati predočiti potvrde kojima se dokazuje da je vaš proizvod u skladu sa zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima zemlje. One se mogu razlikovati od onih u EU-u.

Većina proizvoda mora biti u skladu s tehničkim ili zdravstvenim i higijenskim zahtjevima (često se nazivaju sanitarnim i fitosanitarnim zahtjevima) na vašem izvoznom tržištu. Za to mogu biti potrebne različite vrste ispitivanja i certificiranja.

To je često slučaj s tehničkim zahtjevima za industrijske proizvode te zdravstvenim i higijenskim zahtjevima za prehrambene i poljoprivredne proizvode.

U većini zemalja potrebni su zdravstveni certifikati za:

 • biljke
 • žive životinje
 • proizvodi životinjskog podrijetla
 • genetski materijali

Na primjer, medicinski proizvodi obično moraju biti popraćeni potvrdom.

Kako certificirati proizvod?

U odjeljku „Postupci i formalnosti” mojeg asistenta za trgovinu provjerite sa svojim kupcem sljedeće:

 • Koji su zahtjevi za certificiranje na vašem izvoznom tržištu.
 • Koje potvrde prihvaćaju nadležna tijela.
 • Može li ispitivanje provesti akreditirani laboratorij ili institucija u EU-u
 • ili se certificiranje mora obaviti u zemlji odredišta.

Koji su zahtjevi u pogledu pakiranja i označivanja za vaš proizvod?

Zemlje često imaju detaljne zahtjeve za pakiranje i označivanje proizvoda.

Ti zahtjevi mogu biti obvezni ili dobrovoljni.

 • Obvezne oznake i etikete na potrošačkim proizvodima i njihovoj ambalaži obično su povezane s pitanjima javne sigurnosti, zdravlja i/ili okoliša. Mogu pružiti informacije kao što su sastojci ili datum „upotrijebiti do”.

Obično postoje različite agencije odgovorne za različite industrije, npr. medicinsku, električnu, prehrambenu i kemijsku industriju, koje imaju vrlo različite zahtjeve.

Za pregled povezanih zahtjeva koje primjenjuje određena zemlja uvoza pogledajte odjeljak „Postupci i formalnosti” Mojeg trgovinskog asistenta.

Treba li vaš proizvod zaštititi intelektualno vlasništvo?

Važno je provjeriti kako je intelektualno vlasništvo vašeg proizvoda zaštićeno u zemlji u koju želite izvoziti.

 

 • Provjerite trebate li se prijaviti za nove patente ili kako su vaš dizajn, autorska prava ili oznaka zemljopisnog podrijetla zaštićeni na svojem izvoznom tržištu

Ako EU ima trgovinski sporazum sa zemljom u koju želite izvoziti, sporazumom se može pružiti dodatna zaštita.

 

3

Pripremati prodaju i organizirati prijevoz

Kako vi i vaš kupac dijele obveze?

Kao što je već navedeno, odgovornost stranaka u izvoznoj/uvoznoj transakciji utvrđena je u ugovoru. Osim ako postoje posebni razlozi, kupac bi kao uvoznik trebao preuzeti odgovornost za uvoz, upotrebljivost ili stavljanje na tržište vašeg proizvoda. Samo bi iskusni trgovci trebali odstupiti od tog pravila. Ovisno o pravnim propisima u zemlji uvoza možda nećete moći ispuniti određene zahtjeve, tako da ih kupac treba zadržati.

Za definiranje ugovornih obveza stranaka možete upotrijebiti Incoterms®.

Incoterms® utvrđuje odgovornosti prodavatelja i kupaca za isporuku, osiguranje i prijevoz robe na temelju kupoprodajnih ugovora te određuje tko je odgovoran za izvozne carinske formalnosti u EU-u i uvozne formalnosti u zemlji odredišta.

Primjeri:

 • „Slobodan na brodu” (FOB): znači da je odgovornost izvoznika ili prodavatelja da plati sve lokalne troškove:
 • prijevoz robe do luke otpreme
 • troškovi utovara
 • postupci carinjenja u zemlji izvoznici.

 

Vaš je kupac odgovoran za troškove:

 • prijevoz od luke otpreme nadalje
 • osiguranje
 • istovar
 • prijevoz od luke dolaska do konačnog odredišta.
 • „Troškovi, osiguranje i vozarina” (CIF)znači da je izvoznik odgovoran za lokalne troškove u okviru FOB-a, plus:
 • teretne pristojbe
 • osiguranje

Pod CIF izvoznik je odgovoran za sve troškove do dolaska proizvoda u odredišnu luku.

Treba imati na umu da Incoterm® EXW možda neće promijeniti vašu odgovornost kao izvoznika prema nadležnim tijelima u vašoj zemlji, dok DDP podrazumijeva rizik preuzimanja odgovornosti u zemlji uvoza koji izvoznik ne može ispuniti.

Tko vam može pomoći u postupku izvoza i prijevoza?

Otpremnik može pomoći

 • organizacija prikupljanja i dostave robe
 • pregovaranje o cijenama prijevoza tereta s prijevoznicima
 • rezerviranje prostora za teret
 • pakiranje
 • osiguranje
 • priprema carinskih dokumenata u vaše ime

Potražite programe financiranja izvoza i potpore izvozu koje vlade često pružaju u suradnji s bankama ili osiguravajućim društvima.

 • Razmotriti osiguranje izvoza koje nude privatne strane ili nacionalne financijske institucije za izvoz.

 

4

Priprema dokumenata za carinjenje izvoza u EU-u

Isprave pripremljene za izvoz barem djelomično služe i za uvoz u zemlji odredišta. Stoga bi pri njihovoj pripremi trebalo uzeti u obzir odgovarajuće zahtjeve i, ovisno o slučaju, uskladiti se s vašim kupcem kao uvoznikom.

Koje dokumente treba pripremiti za carinu?

 

Prvo morate podnijeti elektroničku izvoznu deklaraciju svojem nacionalnom carinskom tijelu.

Svaka država članica EU-a ima vlastiti elektronički sustav obrade. Za male pošiljke čija je vrijednost manja od 1 000 EUR može biti dovoljna usmena izjava potkrijepljena prijevoznom ispravom ili računom.

Izvozna deklaracija sadržava potrebne informacije o samoj robi i prijevozu. Uključuje:

 • podrijetlo robe,
 • odredišna zemlja,
 • oznake robe,
 • oznake carinskog postupka, i
 • vrijednost robe.

Dokumenti koje trebate pripremiti uključuju:

 • Račun i prijevozne isprave te popis pakiranja: Sve dokumente morate čuvati najmanje tri godine u slučaju bilo kakvih provjera nakon odobrenja izvoza (nacionalnim trgovačkim i fiskalnim zakonodavstvom često su predviđena dulja razdoblja).
 • Evidencija o PDV-u i izvozu: Ako izvozite izvan EU-a, vaš je proizvod izuzet od plaćanja poreza na dodanu vrijednost (PDV) u EU-u, neovisno o tome prodajete li poduzeću ili pojedinačnom potrošaču, pod uvjetom da vodite evidenciju o izvozu i dokaz o izvozu koji je izdalo carinsko tijelo.
 • Potvrde ili dozvole: mogu biti potrebni i fitosanitarni certifikati ili izvozne dozvole u svrhu izvoza.

Tko podnosi carinsku deklaraciju?

Carinsku deklaraciju možete podnijeti sami ili je može podnijeti dobavljač usluge koji je vaš carinski zastupnik. Ako zapošljavate otpremničku tvrtku ili carinskog posrednika, on može djelovati u vaše ime.

Kako podnijeti izvoznu deklaraciju i robu za izvoz?

Postupak izvoza sastoji se od dvije faze:

 • podnošenje izvozne deklaracije i podnošenje robe izvoznom carinskom uredu, i
 • podnošenje robe i navođenje glavnog referentnog broja (MRN) izvozne deklaracije u izlaznom carinskom uredu, nakon čega slijedi puštanje za izlazak.

 

Izvozna deklaracija podnosi se putem elektroničkog sustava vašeg carinskog tijela.

Izvoznu deklaraciju u pravilu morate podnijeti carinskom uredu nadležnom za mjesto u kojem vaše poduzeće ima poslovni nastan ili, ovisno o slučaju, carinskom uredu u kojem je vaša roba pakirana ili utovarena za izvoznu pošiljku iz EU-a.

Ako vrijednost robe u jednoj izvoznoj pošiljci ne premašuje 3 000 EUR i roba ne podliježe zabranama ili ograničenjima, izvozna deklaracija može se podnijeti carinarnici na mjestu izlaska.

 

Imajte na umu da se izvozna deklaracija mora podnijeti prije stvarnog trenutka kada će roba izaći iz EU-a. Omogućiti carinskom uredu izvoza dovoljno vremena za provedbu potrebnih analiza rizika prije nego što odobri puštanje robe u promet.

Što se događa nakon podnošenja izvozne deklaracije?

Moguća su tri slučaja:

 • Vaša roba može biti puštena u izvoz na temelju dostavljene izvozne deklaracije ili
 • Vaša roba može biti odabrana za provjeru isprava i od vas se može zatražiti da dostavite dodatne dokumente prije carinjenja robe ili
 • Vaš izvoz može biti odabran za dokument i fizički pregled.

Za redovitiji izvoz trebalo bi razmotriti pojednostavnjene carinske deklaracije kako je predviđeno Carinskim zakonikom Unije (CZU).

Za dodatne informacije vidjeti:

https://ec.europa.eu/taxation_customs /mjesta/oporezivanje/datoteke/izvori/ dokumenti/carina/customs_code/ guidance_export_en.pdf

 

5

Pripremiti dokumente za carinjenje pri uvozu u zemlji odredišta.

Kada vaša roba stigne u zemlju odredišta, na vaš će se izvoz primjenjivati lokalni uvozni zahtjevi i postupci. Koristite se mojim trgovinskim pomoćnikom kako biste utvrdili te zahtjeve i bili u mogućnosti uskladiti ih sa svojim kupcem.

Savjet:

 • Ponekad je moguća obrada prije dolaska, što znači da možete podnijeti relevantne dokumente prije dolaska robe u zemlju u koju izvozite.
 • Morate se dogovoriti s kupcem koje dokumente treba pripremiti izvoznik, a koji kupac, koji je kao uvoznik obično zadužen za carinjenje i carine te poreze i dodatne carine. Uloge i odgovornosti izvoznika i uvoznika definirane su ugovornim sporazumom o kojem treba pažljivo pregovarati u tom pogledu.

Isprave koje nadležna tijela u zemlji odredišta mogu zahtijevati

 • Trgovački račun (s posebnim zahtjevima u pogledu oblika i sadržaja).
 • Popis pakiranja
 • Uvozne dozvole (automatske ili neautomatske) za određenu robu.
 • Potvrde kojima se dokazuje da je vaš proizvod u skladu s obveznim propisima o proizvodima, kao što su zdravstveni i sigurnosni zahtjevi, označivanje i pakiranje.
 • Dokaz o povlaštenom podrijetlu (tj. EUR.1, EUR-MED, izjava o podrijetlu ili izjava o podrijetlu), pod uvjetom da postoji sporazum o povlaštenoj trgovini koji se primjenjuje između EU-a i odredišne zemlje i da vaši proizvodi ispunjavaju relevantna pravila o podrijetlu.
 • Potvrda o podrijetlu kojom se dokazuje nepovlašteno podrijetlo vašeg proizvoda:
  • Potvrda o (nepovlaštenom) podrijetlu može se zahtijevati u slučaju ograničenja uvoza (određenih) proizvoda iz određenih zemalja, primjene mjera trgovinske zaštite ili praćenja posebnog uvoza. Međutim, uvoznik također može zatražiti takvu potvrdu u svoje svrhe.
  • Potvrde o podrijetlu obično izdaje vaša lokalna gospodarska komora. U nekim zemljama ta se odgovornost može dodijeliti i ministarstvima ili carinskim tijelima.

Gdje možete pronaći više informacija?

 

Vaš kontrolni popis: 5 koraka za izvoz proizvoda

Prije početka

 • Pogledajte kontrolni popis pitanja za procjenu spremnosti vašeg društva za izvoz.
 • Raspravite i odlučite je li vaše poduzeće spremno trgovati sa zemljama izvan EU-a ili koje korake treba poduzeti u pripremi za buduće trgovinske aktivnosti izvan EU-a.

Prvi korak: Pronađite tržište i kupca

 • Odaberite novo izvozno tržište.
 • Analizirajte poslovni potencijal i konkurentnost svojeg proizvoda.
 • U izračun cijena uvrstite troškove povezane s izvozom, npr. carine, troškove prijevoza, troškove posrednika itd.
 • Utvrdite tko su vam potencijalni kupci.
 • Utvrditi agenciju/instituciju/partnera za potporu u formalnostima izvoznih postupaka. Na primjer, za pripremu ugovora, utvrđivanje uvjeta plaćanja, provjeru kreditne sposobnosti kupca i postoje li ograničenja u vezi s prijenosom novca u zemlji uvoza.
 • Pažljivo definirati i podijeliti odgovornosti između prodavatelja/izvoznika i kupca/uvoznika tako da se pretpostavljaju samo one koje se zaista mogu ispuniti.

Stupanj 2.: Provjerite uvjete izvoza u EU-u i procijenite zahtjeve na svojem izvoznom tržištu

 • Utvrdite pravne zahtjeve za izvozno poduzeće.
 • Izvadite registracijski i identifikacijski broj gospodarskog subjekta (EORI) (zatražite ga dovoljno unaprijed).
 • Ako EU ima trgovinski sporazum sa zemljom u koju želite izvoziti, provjerite redovne i povlaštene carine kako biste utvrdili povlaštenu maržu. Ovisno o slučaju, ocijenite je li vaš proizvod u skladu s relevantnim pravilima o podrijetlu i navedite primjenjivu (povlaštenu) tarifnu stopu.
 • Podnijeti zahtjev za odobrenje ovlaštenog izvoznika ili se registrirati u sustavu REX ako želite izvoziti u zemlju s kojom EU ima trgovinski sporazum i želite zatražiti povlaštene carine.
 • Provjerite jesu li u EU-u na snazi kakva izvozna ograničenja ili zabrane za izvoz u odabranu ciljnu zemlju ili za izvoz vašeg proizvoda.
 • Istražite koji se porezi i dodatne carine primjenjuju na odabranom izvoznom tržištu.
 • Provjerite primjenjuju li se možda na vaš proizvod kakve mjere trgovinske zaštite.
 • Provjerite morate li dobiti porezni broj kako biste prodali svoj proizvod na svojem izvoznom tržištu (ako prodajete izravno potrošačima).
 • Saznajte koji se zdravstveni, sigurnosni i tehnički zahtjevi primjenjuju na odabranom izvoznom tržištu.
 • Ocijeniti postupak certificiranja i dokumentaciju potrebnu u zemlji odredišta (uključujući provjeru laboratorija potrebnih za ispitivanja i certifikaciju).
 • Provjerite pravila o pakiranju i označivanju na izvoznom tržištu.
 • Provjerite trebate li zaštititi intelektualno vlasništvo za svoj proizvod na izvoznom tržištu.

Korak 3.: Pripremati prodaju i organizirati prijevoz

 • Priprema i potpisivanje ugovora s kupcem, uključujući sporazum o tome tko je odgovoran za što i organizaciju postupka prijevoza.
 • Razmislite o osiguranju izvoza.
 • Utvrditi institucije koje vam mogu pomoći u organizaciji postupka izvoza i mogućih programa potpore izvozu (ako je potrebno).

Korak 4.: Priprema dokumenata za carinjenje izvoza u EU-u

 • Ispuniti i podnijeti izvoznu deklaraciju.
 • Utvrditi sve dodatne isprave koje bi mogle biti potrebne i planirati mogućnost da carinska tijela zatraže dodatnu dokumentaciju ili provedu fizičke provjere.
 • Predajte robu za izvoz u carinski ured izvoza i izlazni carinski ured.

Korak 5.: Priprema dokumenata za carinjenje pri uvozu u zemlji odredišta

 • Koordinirajte s kupcem koje dokumente zahtijevaju nadležna tijela u zemlji odredišta.

Dogovara se s kupcem o tome tko je odgovoran za dostavu dokumenata i tko je zadužen za carinjenje uvoza i plaća carine te poreze i dodatne carine. Preuzmite samo one obveze koje možete ispuniti.

Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice