Vodič za izvoz robe

Planira li vaše poduzeće izvoziti robu izvan EU-a? Ovaj odjeljak pomaže vam da razumijete je li vaše društvo spremno za izvoz i opisujete različite korake u postupku izvoza.

5 Koraka premaizvozu proizvoda

 
 

Prije početka rada – je li vaše poduzeće spremno za trgovanje?

Planirate li prvi put izvoziti proizvod?

Prije nego što to učinite, provjerite je li vaše poduzeće spremno:

 • Je li vaš proizvod već uspješan na vašem domaćem tržištu ili u drugim zemljama EU-a?
 • Ima li vaše poduzeće kapacitet za prodaju proizvoda na stranim tržištima izvan EU-a? Ima li dovoljno osoblja, vremena, financijskih i pravnih sredstava?
 • Je li uprava vašeg društva predana širenju na izvozna tržišta izvan EU-a?
 • Ima li vaše poduzeće sveobuhvatan financijski/marketinški/poslovni plan s jasno definiranim ciljevima za potporu izvoza na tržišta izvan EU-a?
 • Ima li vaše poduzeće konkretnu strategiju za izvoz proizvoda na vaše izvozno tržište? Na primjer, svoj proizvod možete izvoziti izravno kupcu na svojem izvoznom tržištu, kao što je drugo poduzeće ili potrošač, ili neizravno angažiranjem treće strane, kao što je posrednik ili distributer. Platforme za e-trgovinu također mogu podržati izravni i neizravni izvoz.
 • Ako je primjenjivo, je li intelektualno vlasništvo povezano s vašim proizvodom zaštićeno na vašem izvoznom tržištu?
 • Ima li vaše poduzeće kapacitet i stručnost za prilagodbu svojeg proizvoda kulturnim preferencijama ili različitim tehničkim standardima u zemljama izvan EU-a?

Prije nego što nastavite, pažljivo razmotriti prethodno navedena pitanja i raspraviti o njima u svojem poduzeću kako biste odlučili jeste li spremni trgovati sa zemljama izvan EU-a ili koje korake morate poduzeti kako biste se pripremili za to.

 

1

Pronađite tržište i kupca

Kako biste izvozili robu izvan EU-a, prvo biste trebali utvrditi tržište i pronaći kupca za svoj proizvod. Informacije koje nudi moj asistent za trgovinu poslužitće vam kao pomoć pri utvrđivanju odgovarajućih tržišta za vaš proizvod. Pomoći će vam i pri utvrđivanju zahtjeva za kupca, kao što su zahtjevi za registraciju ili licenciranje za trgovanje određenom robom ili sudjelovanje u određenom području gospodarstva. Budući da će kupac obično biti uvoznik i preuzeti odgovornost za uvođenje vašeg proizvoda u odredišnu zemlju i na njezino tržište, njegova je kvalifikacija za tu ulogu od ključne važnosti.

Sljedeće institucije ili gospodarski subjekti mogu biti od pomoći u utvrđivanju mogućnosti na izvoznom tržištu i pronalaženju kvalificiranih kupaca.

 • Gospodarske komore mogu vam dati informacije o različitim tržištima i poslovnim partnerima te vas uputiti na relevantna izvješća.
 • Od pomoći mogu biti pružatelji vijesti koje se odnose na trgovinu ili agencije za promicanje trgovine u vašoj zemlji ili na odabranom izvoznom tržištu koje obuhvaćaju analizu tržišta i procjenu poslovnih mogućnosti. Ta tijela često izrađuju studije o ključnim izvoznim sektorima.
 • Savjetnici za izvoz i relevantne banke također mogu pružati savjete.

Kako odabrati ciljana tržišta?

Pregledajte potencijalna izvozna tržišta kako biste procijenili postoji li potražnja za vašim proizvodom i razmotrili bi li vaš proizvod bio konkurentan na izvoznom tržištu.

Provjerite statističke podatke o trgovini za svoje potencijalno ciljano tržište.

Statistički podaci o uvozu mogu pokazati je li vaša ciljna zemlja već uvozila vašu vrstu proizvoda, odakle dolazi uvoz i postoji li već velika ponuda na tržištu. Mali brojčani podaci mogu pokazati mogućnost, ali i otkriti prepreke pristupu tržištu ili čak prepreke, koje možete provjeriti kod My Trade Assistant.

Kako pronaći potencijalne kupce?

Nakon što odaberete jedno ili više ciljnih tržišta, sljedeći je korak utvrditi potencijalne trgovinske partnere i poslovne kontakte.

Partnere i osobe za kontakt možete pronaći na:

Takvi se događaji sve više nude na internetu i možda će biti svrsishodni razmotriti odgovarajuće mogućnosti.

Za razliku od domaćih transakcija, potrebno je pažljivo provjeriti kvalifikaciju kupca za uvoznu transakciju i stvarnu uporabu ili stavljanje na tržište vašeg proizvoda u zemlji odredišta.

Možete provjeriti i smijete li prodati vladi na svojem potencijalnom izvoznom tržištu.

Što je javna nabava?

 

2

Provjerite uvjete izvoza u EU-u i zahtjeve za uvoz na ciljnom tržištu

Za izvoz proizvoda izvan EU-a morate ispuniti određene osnovne zahtjeve.

Kako možete izvoziti?

Postoje različiti načini na koje možete izvoziti proizvod.

 • Na primjer, možete izvoziti izravno kupcu na svojem izvoznom tržištu. To može biti drugo poduzeće ili potrošač.
 • Druga je mogućnost da vrlo mala poduzeća često neizravno izvoze putem platformi za e-trgovinu.

 

Što je e-trgovina?

Tko može izvoziti?

 • Obično morate imati poslovni nastan u EU-u kao poduzeće ili stalna poslovna jedinica. To uključuje registraciju u svrhu PDV-a.
 • Općenito se morate upisati i u nacionalni trgovački registar. Za više informacija obratite se lokalnoj gospodarskoj komori.
 • Ako nemate boravište u EU-u, morate imati radnu dozvolu za obavljanje samostalne komercijalne djelatnosti; nadalje, morate pronaći osobu s poslovnim nastanom u EU-u koja je spremna djelovati u vaše ime kao izvoznik (npr. pružatelj logističkih usluga ili carinski zastupnik).

Kako se registrirati kao izvoznik?

Kao izvoznik iz EU-a morate podnijeti zahtjev nadležnoj carinskoj upravi za takozvani broj registracije i identifikacije gospodarskih subjekata (EORI).

EORI je identifikacijski broj koji je valjan u cijelom EU-u i potreban vam je za sve izvozne carinske deklaracije.

Savjet: Taj proces može potrajati tako da se počne primjenjivati mnogo ranije.

Preferencijalni trgovinski sporazumi:

Ako želite izvoziti u zemlju EU-a koji ima sporazum o povlaštenoj trgovini s nižim carinama, možda ćete morati podnijeti zahtjev i za status ovlaštenog izvoznika (EA) ili, ovisno o sporazumu, podnijeti zahtjev za status registriranog izvoznika (REX). EA se primjenjuje u vašoj nacionalnoj carinskoj upravi, a REX preko vaše nacionalne carinske uprave.

Kao ovlašteni možete sastaviti „izjave o podrijetlu” kao registrirani izvoznik „izjave o podrijetlu” i iznad graničnih vrijednosti za pošiljke kako je definirano u odgovarajućem sporazumu. U tim izjavama ili izjavama navodi se da su proizvodi koji se izvoze u skladu s pravilima o podrijetlu utvrđenima u određenom trgovinskom sporazumu.

Moguća pojednostavnjenja

Ako često izvozite i imate dobro osoblje i pouzdanu organizaciju carinskih postupaka, možete podnijeti zahtjev za pojednostavnjene carinske deklaracije kako je predviđeno Carinskim zakonikom Unije (CZU). S tim u vezi, iskusniji trgovci mogu razmotriti i status ovlaštenog gospodarskog subjekta (AEO).

Je li izvoz vašeg proizvoda ograničen u EU-u?

Izvoz određene robe ili izvoz proizvoda u određenu zemlju odredišta može se zabraniti ili ograničiti. Možda će vam biti potrebna dozvola ili odobrenje.

 • Provjerite u TARIC-u kako biste vidjeli je li vam potrebna izvozna dozvola za svoj proizvod;
 • Provjerite ograničenja izvoza na karti sankcija EU-a.
 • Za određene proizvode iznimno mogu postojati nacionalna ograničenja u vašoj državi članici koja biste trebali provjeriti kod njezinih nadležnih tijela.

Glavne vrste ograničenih ili zabranjenih proizvoda su:

 • neke žive životinje, meso i biljke.
 • ugrožene vrste
 • određeni prehrambeni proizvodi
 • opasne kemikalije
 • lijekovi i lijekovi
 • oružja
 • roba s dvojnom namjenom
 • otpad
 • kulturna dobra (procjenjivi antikviteti i umjetnička djela)
 • krivotvorena ili piratska roba
 • nepristojni članci, publikacije i videozapisi

Za takve proizvode provjerite koja se pravila primjenjuju.

Postoje li ograničenja na vašem izvoznom tržištu?

Morate osigurati i da zemlja koju želite izvoziti ne primjenjuje zabrane ili ograničenja na vaš proizvod kojima se zabranjuje njegov ulazak u zemlju ili stavljanje na njezino tržište. Iako će kupac obično preuzeti odgovornost za uvoz, uporabu ili stavljanje na tržište vašeg proizvoda, za uspješne i održive transakcije trebali biste biti upoznati sa zabranama uvoza i ograničenjima uvoza u zemlji uvoza.

Za sveobuhvatan opis ograničenja u različitim odredišnim zemljama posjetite My Trade Assistant.

Nadalje, u odjeljku „Proizvodi” možete pronaći opća objašnjenja različitih vrsta ograničenja.

Koje se tarife primjenjuju na vaš proizvod?

Zavaš proizvod možda će biti potrebno platiti tarifu pri njegovu stavljanju na izvozno tržište. Na My Trade Assistant (Moja pomoćnica za trgovinu) možetepronaći tarife koje se primjenjuju u različitim odredišnim zemljama.

To ovisi o vašem sporazumu i ugovoru s kupcem, ali u većini slučajeva preporučuje se da se odobrenje za uvoz prepusti kupcu koji zatim plaća carine te poreze i dodatne carine koje dospijevaju pri uvozu. Imajte na umu da će potonji pridonijeti cijeni vašeg proizvoda na vašem izvoznom tržištu. Taj takozvani trošak istovara trebao bi i dalje biti konkurentan.

 

Što je uvozna carina?

Može li moje poduzeće imati koristi od povlaštenog trgovinskog sporazuma između EU-a i zemlje odredišta?

Ako EU ima sporazum o povlaštenoj trgovini sa zemljom odredišta, vaš proizvod može se smanjiti ili čak potpuno ukinuti. Te se carine nazivaju povlaštene carinske stope.

U predmetu My Trade AssistantAssistantyou primjenjivat će se povlaštene carinske stope koje se primjenjuju na proizvode podrijetlom iz EU-a u različitim odredišnim zemljama.

Međutim, te povlaštene carinske stope ovise o tome da se vaš proizvod proizvodi na području partnera sporazuma o povlaštenoj trgovini i u skladu s pravilima o podrijetlu tog sporazuma.

Stoga biste prvo trebali provjeriti postoji li povlaštena carinska stopa i takozvana povlaštena marža između redovne carinske stope utvrđene prema načelu najpovlaštenije države i povlaštene stope EU-a.

Ako je to slučaj i želite predočiti dokaz povlaštenog podrijetla kako biste omogućili primjenu povlaštene stope, morat ćete poštovati pravila o podrijetlu.

U tu svrhu bit će vam potrebni odgovarajući dokazi o statusu podrijetla materijala koji potječu od trećih strana. U EU-u to se provodi putem takozvanih izjava dobavljača koje ćete u tu svrhu morati prikupiti.

Kako biste saznali više o posebnim pravilima koja su na snazi za vaš proizvod i zemlju odredišta, možete se obratiti službi My Trade Assistant.

Trgovinski sporazumi EU-a:

 • Osigurati stabilniji i predvidljiviji skup pravila za tvoju trgovinu sa stranim tržištima.
 • Osigurati da se zakonima zemalja koje nisu članice EU-a ne diskriminiraju proizvodi iz EU-a.
 • Stvoriti nove i bolje mogućnosti izvoza za vaše poduzeće i olakšati ulaganja u inozemstvu.

Primjenjuju li se na vaš proizvod ikakve mjere trgovinske zaštite?

Zemlja uvoza mogla bi primijenitimjere trgovinske zaštite na vaš proizvod. Takve mjere mogu predstavljati znatan trošak koji treba uzeti u obzir pri planiranju izvoza. Najvažnije su antidampinške mjere, ali mogu postojati i kompenzacijske ili zaštitne mjere. Iako će kupac u skladu s ugovornim sporazumom obično djelovati kao uvoznik i snositi takve dodatne troškove, to može biti prepreka uspješnim i održivim transakcijama.

Povezane mjere, ovisno o slučaju, koje primjenjuje određena zemlja uvoza odražavaju se u dokumentu My Trade Assistant.

Koji su relevantni porezi i dodatne carine na vašem izvoznom tržištu?

Provjerite i koji se porezi i, ovisno o slučaju, dodatne carine moraju platiti pri uvozu vašeg proizvoda. Informacije o porezima i dodatnim carinama koje dospijevaju pri uvozu u različite odredišne zemlje mogu se konzultirati i u poduzeću My Trade Assistant.

Te troškove obično snosi kupac u svojstvu uvoznika, ali će se time povećati trošak istovara, a time i konkurentnost vašeg proizvoda na izvoznom tržištu. Kad je riječ o potonjem, razmotrite usklađenost s uvoznikom.

Pri izravnoj prodaji potrošačima istražite trebate li se registrirati kod poreznih tijela vašeg izvoznog tržišta.

Koji su zdravstveni, sigurnosni i tehnički zahtjevi za vaš proizvod?

Zahtjevi će ovisiti o vašem izvoznom tržištu. Usklađenost s njima obično je odgovornost kupca kao uvoznika, no za dokazivanje te usklađenosti potrebna je vaša pomoć. Budući da je to utvrđeno ugovornim sporazumom, trebali biste preuzeti odgovornost samo za zahtjeve koje možete ispuniti u svojoj ulozi izvoznika. Usklađivanje s uvoznikom nije samo preporučljivo, već je obično potrebno. Informacije u mojem asistentu za trgovinupomoći će vam u razlikovanju objektivnih zahtjeva od pojedinačnih interesa kupca.

Zahtjevi će ovisiti o vašem izvoznom tržištu.

Primjer:

Možda ćete morati predočiti potvrde kojima se dokazuje da je vaš proizvod u skladu sa zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima te zemlje. Oni se mogu razlikovati od onih u EU-u.

Većina proizvoda mora ispunjavati tehničke ili zdravstvene i higijenske zahtjeve (koji se često nazivaju sanitarnim i fitosanitarnim zahtjevima) na vašem izvoznom tržištu. To može zahtijevati različite vrste ispitivanja i certifikacije.

To se često odnosi na tehničke zahtjeve za industrijske proizvode, kao i na zdravstvene i higijenske zahtjeve za hranu i poljoprivredne proizvode.

Većina zemalja zahtijeva zdravstvene certifikate za:

 • biljke
 • žive životinje
 • proizvodi životinjskog podrijetla
 • genetski materijal

Na primjer, medicinski proizvodi obično moraju biti popraćeni potvrdom.

Kako certificirati svoj proizvod?

U odjeljku „Postupci i formalnosti” Mojeg pomoćnika za trgovinu trebali biste provjeriti i, ovisno o slučaju, naknadno s kupcem objasniti sljedeće:

 • Koji su zahtjevi certificiranja na vašem izvoznom tržištu.
 • Koje potvrde prihvaćaju nadležna tijela.
 • Može li ispitivanje provesti akreditirani laboratorij ili institucija u EU-u
 • ili se potvrda mora obaviti u zemlji odredišta.

Koji su zahtjevi za pakiranje i označivanje vašeg proizvoda?

Zemlje često imaju detaljne zahtjeve za pakiranje i označivanje proizvoda.

Ti zahtjevi mogu biti obvezni ili dobrovoljni.

 • Obvezne oznake i oznake na potrošačkim proizvodima i njihovoj ambalaži obično se odnose na pitanja javne sigurnosti, zdravlja i/ili okoliša. Oni mogu pružiti informacije kao što su sastojci ili datum „upotrijebiti do”.

Obično postoje različite agencije nadležne za različite djelatnosti, npr. medicinska, električna, prehrambena i kemijska industrija, koje imaju vrlo različite zahtjeve.

Za pregled povezanih zahtjeva koje primjenjuje određena zemlja uvoza proučite odjeljak „Postupci i formalnosti” mojeg pomoćnika za trgovinu.

Je li vašem proizvodu potrebna zaštita intelektualnog vlasništva?

Važno je provjeriti kako je intelektualno vlasništvo vašeg proizvoda zaštićeno u zemlji u koju želite izvoziti.

 

 • Provjerite trebate li podnijeti zahtjev za nove patente ili kako su vaši dizajn, autorsko pravo ili oznaka zemljopisnog podrijetla zaštićeni na vašem izvoznom tržištu

Ako EU ima trgovinski sporazum sa zemljom u koju želite izvoziti, sporazumom se može pružiti dodatna zaštita.

 

3

Pripremati prodaju i organizirati prijevoz

Kako se vaše obveze dijele s vašim kupcem?

Kako je prethodno navedeno, odgovornost stranaka u izvoznoj/uvoznoj transakciji utvrđena je u ugovornom sporazumu. Osim ako postoje posebni razlozi, odgovornost za uvoz, upotrebljivost ili stavljanje na tržište vašeg proizvoda trebao bi preuzeti kupac kao uvoznik. Samo bi iskusni trgovci trebali odstupati od tog pravila. Ovisno o zakonskim propisima u zemlji uvoza možda nećete biti u mogućnosti ispuniti određene zahtjeve kako bi oni trebali ostati kod kupca.

Za definiranje ugovornih obveza stranaka možete koristiti Incoterms®.

Incoterms® utvrdio je odgovornosti prodavatelja i kupaca za isporuku, osiguranje i prijevoz robe na temelju ugovora o prodaji te utvrdio tko je odgovoran za izvozne carinske formalnosti u EU-u i uvozne formalnosti u zemlji odredišta.

Primjeri:

 • „Slobodno na plovilu” (FOB): znači da je izvoznik ili prodavatelj odgovoran za plaćanje svih lokalnih troškova:
 • prijevoz robe do luke otpreme
 • troškovi utovara
 • postupci carinjenja u zemlji izvoznici.

 

Vaš je klijent odgovoran za troškove:

 • prijevoz od otpremne luke nadalje
 • osiguranje
 • istovar
 • prijevoz od luke dolaska do konačnog odredišta.
 • „Troškovi, osiguranje i vozarina” (CIF)znači izvoznik je odgovoran za lokalnetroškove u okviru FOB, uvećano za:
 • vozarine
 • osiguranje

Pod CIF, izvoznik je odgovoran za sve troškove do dolaska proizvoda u odredišnu luku.

Treba imati na umu da društvo Incoterm® EXW možda neće promijeniti vašu odgovornost kao izvoznika prema nadležnim tijelima u vašoj zemlji, dok DDP uključuje rizik od preuzimanja odgovornosti u zemlji uvoza koje izvoznik ne može ispuniti.

Tko vam može pomoći u postupku izvoza i prijevoza?

Otpremnik može pomoći u

 • organizacija preuzimanja i dostave vaše robe
 • dogovaranje stopa vozarine s prijevoznicima
 • rezervacija prostora za teret
 • pakiranje
 • osiguranje
 • pripremanje carinskih dokumenata u vaše ime

Tražite programe financiranja izvoza i potpore izvozu koje vlade često pružaju u suradnji s bankama ili osiguravajućim društvima.

 • Razmotriti osiguranje izvoza koje nude privatne stranke ili nacionalne financijske institucije za izvoz i uvoz.

 

4

Priprema dokumenata za carinjenje izvoza u EU-u

Dokumenti pripremljeni za izvoz barem djelomično služe i za uvoz u zemlju odredišta. Stoga bi pri njihovoj pripremi trebalo uzeti u obzir odgovarajuće zahtjeve i, ovisno o slučaju, uskladiti ih s vašim kupcem kao uvoznikom.

Koje dokumente treba pripremiti za carinu?

 

Prvo morate podnijeti elektroničku izvoznu deklaraciju pri svojem nacionalnom carinskom tijelu.

Svaka država članica ima vlastiti sustav elektroničke obrade. Za male pošiljke čija je vrijednost manja od 1000 EUR dovoljna je usmena izjava potkrijepljena prijevoznom ispravom ili računom.

Izvozna deklaracija pruža potrebne informacije o samoj robi i prijevozu. Ona uključuje:

 • podrijetlo robe,
 • odredišnu zemlju;
 • oznake robe,
 • oznake carinskog postupka, i
 • vrijednost robe.

Dokumenti koje trebate pripremiti uključuju:

 • Faktura, prijevozne isprave i popis pakiranja: Morate čuvati sve dokumente najmanje tri godine u slučaju bilo kakvih provjera nakon carinjenja za izvoz (nacionalnim trgovinskim i fiskalnim zakonodavstvom često su predviđena dulja razdoblja).
 • Evidencija o PDV-u i izvozu: Pri izvozu izvan EU-a vaš je proizvod izuzet od poreza na dodanu vrijednost (PDV) u EU-u, neovisno o tome prodajete li poduzeću ili pojedinačnom potrošaču, pod uvjetom da vodite evidenciju o izvozu i dokazu o izvozu koji je izdalo carinsko tijelo.
 • Potvrde ili dozvole: mogu biti potrebni i fitosanitarni certifikati ili izvozne dozvole za potrebe izvoza.

Tko podnosi carinsku deklaraciju?

Carinsku deklaraciju možete podnijeti sami ili je može podnijeti pružatelj usluga koji je vaš carinski zastupnik. Ako zapošljavate otpremničku kompaniju ili carinskog posrednika, možete djelovati u vaše ime.

Kako predočiti izvoznu deklaraciju i robu za izvoz?

Izvozni postupak odvija se u dvije faze:

 • Podnošenje izvozne deklaracije i podnošenje robe u izvoznom carinskom uredu, i
 • Podnošenje robe i navođenje glavnog referentnog broja (MRN) izvozne deklaracije u izlaznoj carinarnici, nakon čega slijedi puštanje u izlaz.

 

Izvozna deklaracija podnosi se putem elektroničkog sustava vašeg carinskog tijela.

Općenito, svoju izvoznu deklaraciju morate podnijeti u carinarnici nadležnoj za mjesto poslovnog nastana vašeg društva ili, ovisno o slučaju, u carinskom uredu u kojem je vaša roba pakirana ili utovarena za izvoz iz EU-a.

Ako vrijednost robe u jednoj izvoznoj pošiljci ne prelazi 3000 EUR i roba ne podliježe zabranama ili ograničenjima, izvozna deklaracija može se podnijeti carinarnici na mjestu izlaska.

 

Imajte na umu da se izvozna deklaracija mora podnijeti prije stvarnog trenutka kada roba napusti EU. Osigurati dovoljno vremena da izvozna carinarnica provede potrebne analize rizika prije nego što odobri puštanje robe u promet.

Što se događa nakon podnošenja izvozne deklaracije?

Postoje tri moguća slučaja:

 • Vaša roba može biti puštena u izvoz na temelju vaše podnesene izvozne deklaracije, ili
 • Vaša roba može biti odabrana za provjeru isprava i možda ćete morati dostaviti dodatne isprave prije carinjenja robe, ili
 • Vaš izvoz može se odabrati za ispravu i fizičku provjeru.

Za redovitiji izvoz trebalo bi razmotriti pojednostavnjene carinske deklaracije kako je predviđeno Carinskim zakonikom Unije (CZU).

Za dodatne informacije vidjeti:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resource/documents/customs/customs_code/guidance_export_en.pdf

 

5

Pripremiti dokumente za carinjenje pri uvozu u zemlji odredišta.

Kada vaša roba stigne u zemlju odredišta, na vaš izvoz primjenjivat će se lokalni uvozni zahtjevi i postupci. Upotrijebite pomoćnika za trgovinu kako biste utvrdili te zahtjeve i bili u mogućnosti uskladiti ih s kupcem.

Savjet:

 • Ponekad je moguća obrada prije dolaska, što znači da prije dolaska robe možete podnijeti relevantne dokumente u zemlju u koju izvozite.
 • S kupcem se morate dogovoriti o tome koje dokumente izvoznik treba pripremiti, a koji kupac, koji je kao uvoznik obično odgovoran za carinjenje i carine, kao i poreze i dodatne carine. Uloge i odgovornosti izvoznika i uvoznika utvrđene su ugovornim sporazumom o kojem bi u tom pogledu trebalo pažljivo pregovarati.

Isprave koje nadležna tijela u zemlji odredišta mogu zahtijevati

 • Trgovački račun (s posebnim zahtjevima u pogledu njegova oblika i sadržaja).
 • Popis pakiranja
 • Uvozne dozvole (automatske ili neautomatske) za određenu robu.
 • Potvrde kojima se dokazuje da je vaš proizvod u skladu s obveznim propisima o proizvodima, kao što su zdravstveni i sigurnosni zahtjevi, označivanje i pakiranje.
 • Dokaz o povlaštenom podrijetlu (tj. EUR.1 EUR-MED, izjava o podrijetlu ili izjava o podrijetlu) pod uvjetom da se između EU-a i zemlje odredišta primjenjuje povlašteni trgovinski sporazum i da vaši proizvodi ispunjavaju odgovarajuća pravila o podrijetlu.
 • Potvrda o podrijetlu kojom se dokazuje nepovlašteno podrijetlo vašeg proizvoda:
  • U slučaju ograničenja uvoza (određenih) proizvoda iz određenih zemalja, primjene mjera trgovinske zaštite ili praćenja namjenskog uvoza može se zahtijevati potvrda o (nepovlaštenom) podrijetlu. Međutim, uvoznik može zatražiti takvu potvrdu i u svoje svrhe.
  • Potvrde o podrijetlu obično izdaje vaša lokalna gospodarska komora. U nekim se zemljama ta odgovornost može dodijeliti i ministarstvima ili carinskim tijelima.

Gdje možete pronaći više informacija?

 

Vaš kontrolni popis: 5 Koraka za izvoz proizvoda

Prije nego što počnete

 • Pregledajte kontrolni popis pitanja za procjenu spremnosti svojeg poduzeća za izvoz.
 • Raspravite je li vaše poduzeće spremno trgovati sa zemljama izvan EU-a i odlučuje o tome koje je korake potrebno poduzeti u pripremi za buduće aktivnosti trgovanja izvan EU-a.

Korak 1.: Pronađite tržište i kupca

 • Odaberite novo izvozno tržište.
 • Procijenite poslovni potencijal i konkurentnost proizvoda.
 • Uključiti troškove povezane s izvozom u izračune cijena kao što su tarife, troškovi prijevoza, troškovi za agente itd.
 • Utvrđivanje potencijalnih kupaca.
 • Utvrditi agenciju/instituciju/partnera za potporu u vezi s formalnostima u vezi s izvoznim postupcima. Na primjer, priprema ugovora, utvrđivanje uvjeta plaćanja, provjera kreditne sposobnosti kupca i postoje li ograničenja prijenosa novca u zemlji uvoza.
 • Pažljivo definirati i podijeliti odgovornosti između prodavatelja/izvoznika i kupca/uvoznika, tako da se pretpostavljaju samo one odgovornosti koje se doista mogu ispuniti.

Korak 2.: Provjerite uvjete izvoza u EU-u i ocijenite zahtjeve na svojem izvoznom tržištu

 • Utvrditi pravne zahtjeve za izvozno poduzeće.
 • Dobivanje registracijskog i identifikacijskog broja gospodarskog subjekta (EORI) (primjenjivo dovoljno unaprijed).
 • Ako EU ima trgovinski sporazum sa zemljom u koju želite izvoziti, provjerite redovne i povlaštene carine kako biste utvrdili povlaštenu maržu. Ovisno o slučaju, ocijenite je li vaš proizvod u skladu s relevantnim pravilima o podrijetlu i utvrdite primjenjivu (povlaštenu) carinsku stopu.
 • Prijavite se za odobrenje ovlaštenog izvoznika ili se registrirate u sustavu REX ako želite izvoziti u zemlju s kojom EU ima trgovinski sporazum i želite zatražiti povlaštene carine.
 • Ocijenite primjenjuju li se u EU-u bilo kakva izvozna ograničenja ili zabrane za izvoz u vašu ciljnu zemlju ili za izvoz vašeg proizvoda.
 • Istražite koji se porezi i dodatne carine primjenjuju na vašem izvoznom tržištu.
 • Provjerite mogu li se na vaš proizvod primijeniti moguće mjere trgovinske zaštite.
 • Provjerite morate li dobiti porezni broj za prodaju proizvoda na svojem izvoznom tržištu (ako prodajete izravno potrošačima).
 • Navedite primjenjive zdravstvene, sigurnosne i tehničke zahtjeve na svojem izvoznom tržištu.
 • Ocjenjuje postupak certificiranja i dokumentaciju koji se zahtijevaju u zemlji odredišta (uključujući provjeru laboratorija potrebnih za ispitivanja i certificiranje).
 • Provjerite pravila o pakiranju i označivanju na izvoznom tržištu.
 • Provjerite trebate li zaštititi intelektualno vlasništvo za svoj proizvod na izvoznom tržištu.

Korak 3.: Pripremati prodaju i organizirati prijevoz

 • Priprema i potpisuje ugovor s kupcem, uključujući sporazum o tome tko je odgovoran za što i organizaciju postupka prijevoza.
 • Razmotriti osiguranje izvoza
 • Utvrditi institucije koje vam mogu pomoći u organizaciji postupka izvoza i mogućih programa potpore izvozu (ako je potrebno).

Korak 4.: Priprema dokumenata za carinjenje izvoza u EU-u

 • Ispuniti i podnijeti izvoznu deklaraciju.
 • Utvrditi sve dodatne isprave koje bi mogle biti potrebne i planirati mogućnost da carinska tijela zatraže dodatnu dokumentaciju ili izvrše fizičke preglede.
 • Predajte robu za izvoz u carinski ured radi izvoza i izlaska.

Korak 5.: Priprema dokumenata za carinjenje pri uvozu u zemlji odredišta

 • Koordinirati s vašim kupcem dokumente koje zahtijevaju nadležna tijela u zemlji odredišta.

Dogovara se s kupcem o tome tko je odgovoran za dostavljanje dokumenata i tko je zadužen za uvoz te plaća carine, poreze i dodatne carine. Preuzimate samo odgovornosti koje možete ispuniti.

Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice