Kombinirana nomenklatura

Kombinirana nomenklatura (KN) je osmeroznamenkasta oznaka EU, koja se sastoji od oznaka harmoniziranog sustava (HS) s daljnjim pododjeljcima EU-a. Služi zajedničkoj carinskoj tarifi EU-a i pruža statističke podatke o trgovini unutar EU-a te između EU-a i ostatka svijeta.

Kako to funkcionira?

Svaka podjedinica nomenklature poznata je kao „oznaka KN”. Ima brojčanu oznaku od 8 znamenke iza koje slijedi opis i stopa carine. Ovisno o slučaju, može sadržavati dodatnu jedinicu.

Tarifni podbrojevi KN-a, koji se navode u deklaracijama za uvoz i izvoz, određuju

  • stopa carine primjenjuje se na određenu robu
  • način postupanja s robom u statistici i propisima

Što se odnosi na nomenklaturu?

  • uvodne odredbe (opća pravila za razvrstavanje, pravila koja se odnose na carine ili nomenklature itd.)
  • opis robe
  • dodatne napomene i bilješke u vezi s pododjeljcima KN
  • konvencionalne carinske stope – obveze EU-a u vezi s carinama u WTO-u i neke autonomne dužnosti EU-a
  • dopunske jedinice
  • niz priloga povezanih s tarifnim cijenama (poljoprivreda, kemija itd.) i posebni sustav označivanja (poglavlja 98. i 99.)

Pronađite ga u Prilogu I.Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87. Nomenklatura se ažurira svake godine i objavljuje u Službenom listu EU-a.

Upotrijebiti napomene s objašnjenjem kombinirane nomenklature koje pružaju detaljna objašnjenja za svaku kategoriju proizvoda. Imajte na umu da objašnjenja nisu pravno obvezujuća.

Primjer razvrstavanja proizvoda

Poglavlje HS-a

2 znamenki

18 Kakao i kakao proizvodi

Tarifni broj HS

4 znamenki

1806 čokolada i ostali prehrambeni proizvodi s kakaom

Tarifni podbroj HS-a

6 znamenki

1806 10 Kakao u prahu s dodanim šećerom ili sladilima

Podbroj KN-a

8 znamenki

1806 10 15 bez saharoze ili s masenim udjelom saharoze (uključujući invertni šećer izražen kao saharoza) ili izoglukoze izražene kao saharoza manjim od 5 %

Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice