Kombinirana nomenklatura

Kombinirana nomenklatura (KN) osmeroznamenkasti je sustav označivanja EU-a koji obuhvaća oznake Harmoniziranog sustava (HS) s daljnjim pododjeljcima EU-a. Služi zajedničkoj carinskoj tarifi EU-a i pruža statističke podatke za trgovinu unutar EU-a te između EU-a i ostatka svijeta.

Kako funkcionira?

Svako potpolje nomenklature naziva se „oznaka KN”. Ima osmeroznamenkasti kodni broj iza kojeg slijede opis i stopa carine. Ovisno o slučaju, može sadržavati dodatnu jedinicu.

Podbrojevi KN-a, koji su navedeni u deklaracijama za uvoz i izvoz, određuju:

  • koja se carinska stopa primjenjuje na određenu robu
  • kako se s robom postupa u statistikama i propisima

Što je u nomenklaturi?

  • uvodne odredbe (opća pravila za razvrstavanje, pravila povezana s carinama ili nomenklaturama itd.)
  • opisi robe
  • dodatne napomene uz odsjek/poglavlje i bilješke koje se odnose na potpodjele KN-a
  • konvencionalne carinske stope – carinske obveze EU-a u WTO-u i neke autonomne carine EU-a
  • dodatne mjerne jedinice
  • skup priloga povezanih s carinama (poljoprivreda, kemija itd.) i poseban sustav označivanja (poglavlja 98. i 99.)

Nalazi se u Prilogu I. Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87. Nomenklatura se ažurira svake godine i objavljuje u Službenom listu EU-a.

Kako biste vam pomogli, upotrijebite Napomene s objašnjenjem kombinirane nomenklature u kojima se pružaju detaljna objašnjenja za svaku kategoriju proizvoda. Imajte na umu da napomene s objašnjenjem nisu pravno obvezujuće.

Primjer razvrstavanja proizvoda

Poglavlje HS-a

2 znamenke

18 Pripravci za kakao i kakao

Tarifni broj HS

4 znamenke

1806 Čokolada i ostali prehrambeni proizvodi s kakaom

Podbroj HS-a

6 znamenki

1806 10 Kakao prah, s dodanim šećerom ili sladilima

Podbroj KN-a

8 znamenki

1806 10 15 bez saharoze ili s masenim udjelom saharoze (uključujući invertni šećer izražen kao saharoza) ili izoglukoze izražene kao saharoza manjim od 5 %

Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice