Nomenclatura combinată

Nomenclatura combinată (NC) este sistemul de cod de opt cifre al UE, care cuprinde codurile Sistemului armonizat (SA) cu alte subdiviziuni ale UE. Aceasta servește tariful vamal comun al UE și furnizează statistici pentru comerțul în interiorul UE și între UE și restul lumii.

Cum funcționează?

Fiecare subdiviziune a nomenclaturii este cunoscută sub denumirea de „cod NC”. Acesta are un număr de cod format din 8 cifre, urmat de o descriere și de un nivel al taxei. În funcție de caz, poate conține o unitate suplimentară.

NC, care sunt declarate în declarațiile de import și de export, determină

  • care este nivelul taxei vamale care se aplică unui anumit produs
  • clasificarea mărfurilor în statistică și în reglementări

Ce este în nomenclatură?

  • dispoziții preliminare (norme generale de clasificare, norme privind sarcinile sau nomenclaturile etc.)
  • descrierea mărfurilor
  • note de secțiune/capitole și note de subsol suplimentare referitoare la subdiviziunile NC
  • nivelurile drepturilor convenționale — angajamentele tarifare ale UE în cadrul OMC și unele taxe autonome ale UE
  • lista unităților suplimentare
  • un set de anexe tarifare (agricultură, chimie etc.) și un sistem special de codificare (capitolele 98 și 99)

Găsește în anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului. Nomenclatura este actualizată anual și publicată în Jurnalul Oficial al UE.

Pentru a vă ajuta, utilizați notele explicative la Nomenclatura combinată care oferă explicații detaliate pentru fiecare categorie de produse. Nu uitați că notele explicative nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Exemplu de clasificare a produsului

Capitolul din SA

2 cifre

18 Cacao și preparatele pe bază de cacao

Poziția SA

4 cifre

1806 Ciocolată și alte preparate alimentare care conțin cacao

Subpoziția SA

6 cifre

1806 10 Pudră de cacao, cu adaos de zahăr sau îndulcitori

Subpoziția NC

8 cifre

1806 10 15 Care nu conține zaharoză sau conține zaharoză sub 5 % din greutate (inclusiv zahăr invertit calculat în zaharoză), sau izoglucoză calculată în zaharoză

Distribuiți această pagină:

Linkuri relevante