Țările și teritoriile de peste mări (TTPM)

Societatea dumneavoastră importă produse din țările și teritoriile de peste mări (TTPM) ale Uniunii Europene? Această secțiune vă ajută să înțelegeți regulile de origine pentru TTPM.

Pe scurt

Țările și teritoriile de peste mări (TTPM) depind din punct de vedere constituțional de trei state membre ale UE: Danemarca, Franța și Țările de Jos.

 • Resortisanții TTPM sunt cetățeni europeni, dar TTPM nu fac parte din teritoriul UE
 • TTPM nu intră în mod direct sub incidența legislației UE, dar beneficiază de statutul de „asociat” în temeiul Tratatului de la Lisabona
 • statutul de „asociat” contribuie la dezvoltarea economică și socială a acestora

Lista țărilor și teritoriilor de peste mări

 • Aruba (Țările de Jos)
 • Curação (Țările de Jos)
 • Polinezia Franceză (Franța)
 • Groenlanda (Danemarca)
 • Noua Caledonie (Franța)
 • Saint Barthélemy (Franța)
 • Sint Maarten (Țările de Jos)
 • Saint Pierre și Miquelon (Franța)
 • Wallis și Futuna (Franța)
 • Bonaire, Sint Eustatius și Saba (Țările de Jos)  
 • Landurile Australe și Antarctice Franceze (Franța)  

Reguli de origine

Regulile de origine propuse pentru TTPM depășesc normele sistemului general de preferințe prin

 • acordarea posibilității TTPM de a deroga de la regulile de origine.

Toleranță

Toleranța este fixată la

 • 15 % din greutatea produsului pentru produsele încadrate la capitolele 2 și 4-24 din SA, altele decât produsele pescărești prelucrate de la capitolul 16 și
 • 15 % din prețul franco fabrică al produsului pentru celelalte produse, cu excepția produselor de la capitolele 50-63. (Articolul 6 din anexa II la decizie)

Cumul

Originea poate fi cumulată în următoarele moduri:

Reguli de origine specifice produsului

Lista produselor și a operațiunilor de prelucrare sau transformare care conferă caracterul de produs originar figurează în apendicele I la Decizia (UE) 2021/1764 a Consiliului din 5 octombrie 2021.

Derogări

La inițiativa Comisiei Europene sau ca răspuns la o cerere din partea unui stat membru al UE sau a unei TTPM, unei TTPM i se poate acorda o derogare temporară de la dispozițiile anexei II.

Dovada originii

Pentru a beneficia de taxe vamale preferențiale la frontiera UE, produsele originare din TTPM trebuie să fie însoțite de:

 • un certificat de circulație a mărfurilor EUR.1 – eliberat de autoritățile vamale ale țării exportatoare – exportatorul (sau reprezentantul autorizat) care solicită un certificat trebuie să fie pregătit să prezinte, la cerere, documente care dovedesc caracterul originar al produselor în cauză și să îndeplinească celelalte cerințe din anexa privind regulile de origine.
 • o declarație de origine – eliberată de orice exportator, pentru transporturi cu o valoare mai mică sau egală cu 10,000 EUR, sau de exportatori autorizați, pentru transporturi de orice valoare

Atunci când completați o declarație de origine, trebuie să fiți pregătit să prezentați documente care să ateste caracterul originar al produselor dumneavoastră și să îndepliniți celelalte cerințe din anexa privind regulile de origine.

Pentru a întocmi o declarație de origine, trebuie să introduceți, să ștampilați sau să imprimați următoarea declarație (în limba corespunzătoare) pe factură, pe bonul de livrare sau pe alt document comercial:

„Exportatorul produselor care fac obiectul prezentului document (autorizația vamală nr.... ) declară că, cu excepția cazului în care se indică altfel în mod clar, aceste produse sunt de... origine preferențială.”

Puteți găsi diferitele versiuni lingvistice împreună cu notele explicative în modelul de declarație de origine (paginile 103 și 104 din Decizia 2013/755/UE a Consiliului). Dacă emiteți declarația de mână, trebuie să o faceți cu cerneală, utilizând caractere tipărite.

 • trebuie să semnați personal declarația pe factură. Dacă sunteți exportator autorizat, sunteți scutit de această cerință cu condiția să prezentați autorităților vamale din țara dumneavoastră un angajament scris că acceptați întreaga responsabilitate pentru orice declarație de origine care vă identifică.
 • pentru a deveni exportator autorizat, trebuie să fiți în măsură să convingeți autoritățile vamale din țara dumneavoastră că sunteți în măsură să dovediți caracterul originar al produselor dumneavoastră, precum și orice alte cerințe pe care acestea le-ar putea impune. Autoritățile vamale vă pot retrage statutul de exportator autorizat dacă îl abuzați în vreun fel. Pentru a afla mai multe despre proceduri, contactați autoritățile vamale din țara dumneavoastră.

Dovada de origine rămâne valabilă timp de 10 luni.

Atunci când se utilizează dispoziții privind cumulul

 • dovada caracterului originar al inputurilor provenite din alte TTPM sau din UE ar trebui să fie demonstrată printr-un certificat de circulație a mărfurilor EUR.1, o declarație de origine sau o declarație a furnizorului (cumul complet).
 • în cazul cumulului cu o țară APE sau cu o țară cu care UE a semnat un acord de liber schimb, dovada caracterului originar ar trebui furnizată în conformitate cu dispozițiile acordului relevant.
 • în cazul cumulului cu un beneficiar al sistemului generalizat de preferințe, dovada caracterului originar ar trebui furnizată în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2454/93.
Distribuiți această pagină:

Linkuri relevante