Țările și teritoriile de peste mări (TTPM)

Întreprinderea dumneavoastră importă produse din țările și teritoriile de peste mări (TTPM) ale Uniunii Europene? Această secțiune vă ajută să înțelegeți regulile de origine pentru TTPM.

Pe scurt

Țările și teritoriile de peste mări (TTPM) depind din punct de vedere constituțional de trei state membre ale UE: Danemarca, Franța și Țările de Jos.

 • Cetățenii TTPM sunt cetățeni europeni, dar TTPM nu fac parte din teritoriul UE
 • TTPM nu fac în mod direct obiectul dreptului UE, dar beneficiază de statutul de „asociat” în temeiul Tratatului de la Lisabona
 • statutul de „asociat” contribuie la dezvoltarea economică și socială a acestora

Lista țărilor și teritoriilor de peste mări

 • Aruba (Țările de Jos)
 • Curação (Țările de Jos)
 • Polinezia Franceză (Franța)
 • Groenlanda (Danemarca)
 • Noua Caledonie (Franța)
 • Saint-Barthélemy (Franța)
 • Sint Maarten (Țările de Jos)
 • Saint Pierre și Miquelon (Franța)
 • Wallis și Futuna (Franța)
 • Bonaire, Sint Eustatius și Saba (Țările de Jos)
 • Teritoriile Australe și Antarctice Franceze (Franța)

Reguli de origine

Regulile de origine propuse pentru TTPM depășesc normele sistemului general de preferințe prin

 • acordarea permisiunii TTPM de a deroga de la regulile de origine.

Toleranță

Toleranța este fixată la

 • 15 % din greutatea produsului pentru produsele de la capitolul 2 din SA și de la capitolele 4-24, altele decât produsele pescărești prelucrate de la capitolul 16 și
 • 15 % din prețul franco fabrică al produsului pentru alte produse, cu excepția produselor de la capitolele 50-63. (Articolul 6 din anexa VI la decizie)

Cumul

Originea poate fi cumulată în următoarele moduri:

Regulile de origine specifice produsului

Lista produselor și a prelucrărilor sau transformărilor care conferă caracterul originar se găsește în apendicele II la Decizia 2013/755/UE a Consiliului din 25 noiembrie 2013.

Derogări

La inițiativa Comisiei Europene sau ca răspuns la o solicitare din partea unui stat membru al UE sau a unei TTPM, unei țări sau unui teritoriu de peste mări i se poate acorda o derogare temporară de la dispozițiile anexei VI.

Dovada de origine

Pentru a beneficia de niveluri preferențiale ale taxelor vamale la frontiera UE, produsele originare din TTPM trebuie să fie însoțite de:

 • Un certificat de circulație a mărfurilor EUR.1 — eliberat de autoritățile vamale ale țării exportatoare – exportatorul (sau reprezentantul autorizat) care solicită un certificat trebuie să fie pregătit să prezinte, la cerere, documente care dovedesc caracterul originar al produselor în cauză și să îndeplinească celelalte condiții prevăzute în anexa privind regulile de origine
 • o declarație de origine – eliberată de orice exportator, pentru expedierile cu valoare mai mică sau egală cu 10,000 EUR, sau de exportatorii autorizați, pentru expedieri de orice valoare

La completarea unei declarații de origine, trebuie să fiți pregătit să prezentați documente care să ateste caracterul originar al produselor dumneavoastră și să îndepliniți celelalte cerințe din anexa privind regulile de origine.

Pentru a întocmi o declarație de origine, trebuie să introduceți, să ștampileze sau să imprimați următoarea declarație (în limba corespunzătoare) pe factură, pe nota de livrare sau pe orice alt document comercial:

„Exportatorul produselor care fac obiectul prezentului document (autorizația vamală nr.... ) Declară că, cu excepția cazului în care se indică altfel în mod clar, aceste produse sunt de... origine preferențială.”

Puteți găsi diferitele versiuni lingvistice împreună cu notele explicative în modelul de declarație de origine (paginile 103 și 104 din Decizia 2013/755/UE a Consiliului). Dacă emiteți declarația de mână, trebuie să faceți acest lucru cu cerneală, utilizând caractere imprimate.

 • trebuie să semnați de mână declarația pe factură. Dacă sunteți exportator autorizat, sunteți scutit de această obligație, cu condiția să prezentați autorităților vamale un angajament scris prin care să acceptați responsabilitatea deplină pentru orice declarație de origine care vă identifică.
 • pentru a deveni exportator autorizat, trebuie să puteți demonstra autorităților vamale că sunteți în măsură să dovediți caracterul originar al produselor dumneavoastră, precum și orice alte cerințe pe care le pot impune. Autoritățile vamale vă pot retrage statutul de exportator autorizat dacă îl abuzați în vreun fel. Pentru a afla mai multe despre proceduri, contactați autoritățile vamale din țara dumneavoastră.

Dovada de origine rămâne valabilă timp de 10 luni.

Atunci când se utilizează dispoziții privind cumulul

 • dovada caracterului originar al factorilor de producție care provin din alte TTPM sau din UE trebuie să fie însoțită de un certificat de circulație a mărfurilor EUR.1, de o declarație de origine sau de o declarație a furnizorului (cumul integral)
 • în cazul cumulului cu o țară APE sau cu o țară cu care UE a semnat un acord de liber schimb, dovada caracterului originar ar trebui furnizată în conformitate cu dispozițiile acordului relevant.
 • În cazul cumulului cu un beneficiar al sistemului generalizat de preferințe, dovada caracterului originar ar trebui furnizată în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2454/93.
Distribuiți această pagină:

Linkuri relevante