Țările și teritoriile de peste mări (TTPM)

Întreprinderea dumneavoastră importă produse din țări și teritorii de peste mări (TTPM) ale Uniunii Europene? Această secțiune vă ajută să înțelegeți regulile de origine pentru TTPM.

Pe scurt

Țările și teritoriile de peste mări (TTPM) depind în mod constituțional de trei state membre ale UE: Danemarca, Franța și Țările de Jos, plus Regatul Unit până la încheierea perioadei de tranziție.

 • Resortisanții TTPM sunt cetățeni europeni, dar TTPM nu fac parte din teritoriul UE
 • TTPM nu sunt supuse în mod direct legislației UE, însă beneficiază de statutul de „asociat” în temeiul Tratatului de la Lisabona
 • Statutul de „asociat” ajută la dezvoltarea lor economică și socială

Lista țărilor și teritoriilor de peste mări

Anguilla (UK)

Aruba (NL)

Bermuda (Regatul Unit)

Teritoriile Antarctice Britanice (UK)

Teritoriile Britanice din Oceanul Indian (UK)

Insulele Virgine Britanice (UK)

Curação (NL)

Insulele Falkland (UK)

Polinezia Franceză (FR)

Groenlanda (DK)

Montserrat (UK)

Noua Caledonie și teritoriile dependente (FR)

Saint Barthélemy (FR)

Sint-Maarten (NL)

Georgia de Sud și Insulele Sandwich de Sud (UK)

Saint Pierre și Miquelon (FR)

Insulele Turks și Caicos (UK)

Insulele Wallis și Futuna (FR)

Bonaire, Sint Eustatius, Saba (NL)

Insulele Cayman (Regatul Unit)

Teritoriile Australe și Antarctice Franceze (FR)

Pitcairn (UK)

Sfânta Elena, Insula Ascension, Tristan da Cunha (Regatul Unit)

 

Reguli de origine

Regulile de origine propuse pentru TTPM depășesc normele sistemului general de preferințe

 • să permită TTPM să deroge de la regulile de origine.

Toleranță

Toleranța este fixată la

 • 15 % din greutatea produsului, pentru produsele încadrate la capitolul 2 și capitolele 4-24 din SA, altele decât produsele pescărești prelucrate de la capitolul 16 și
 • 15 % din prețul franco fabrică al produsului pentru alte produse, cu excepția produselor care se încadrează la capitolele 50-63. (articolul 6 din anexa VI la decizie)

Cumul

Originea poate fi cumulată în următoarele moduri

Regulile de origine specifice produsului

Lista produselor și a operațiunilor de prelucrare sau transformare care conferă caracterul de produs originar se regăsește în anexa II la Decizia 2013/755/UE a Consiliului din 25 noiembrie 2013.

Derogări

La inițiativa Comisiei Europene sau ca răspuns la o solicitare din partea unui stat membru al UE sau a unei țări sau teritoriu de peste mări, unei TTPM i se poate acorda o derogare temporară de la dispozițiile anexei VI.

Dovada de origine

Pentru a beneficia de taxe preferențiale la frontiera UE, produsele originare din TTPM trebuie să fie însoțite de

 • Un certificat de circulație a mărfurilor EUR.1 — eliberat de autoritățile vamale din țara exportatoare — exportatorul (sau reprezentantul autorizat) care solicită un certificat trebuie să fie pregătit să prezinte documente care să ateste caracterul originar al produselor în cauză, la cererea acestora, și să îndeplinească celelalte condiții ale regulilor de origine Anexa
 • o declarație de origine — eliberată de orice exportator, pentru transporturile evaluate la 10,000 EUR sau mai puțin sau de către exportatorii autorizați pentru transporturile de orice valoare

La completarea unei declarații de origine, ar trebui să fiți pregătit să prezentați documente care să ateste caracterul originar al produselor dumneavoastră și să îndepliniți celelalte cerințe prevăzute în anexa privind regulile de origine.

Pentru a întocmi o declarație de origine, trebuie să scrieți, să completați ștampila sau să imprimați următoarea declarație (în limba corespunzătoare) pe factură, pe bonul de livrare sau pe orice alt document comercial:

„Exportarea produselor care fac obiectul prezentului document (autorizația vamală nr.... ) declar că aceste produse sunt de origine preferențială, cu excepția cazului în care se indică altfel în mod clar.”

Puteți găsi diferitele versiuni lingvistice împreună cu notele explicative din modelul de declarație de origine (paginile 103 și 104 din Decizia 2013/755/UE a Consiliului). Dacă emiteți declarația manuală, trebuie să faceți acest lucru cu cerneală, utilizând caractere tipărite.

 • trebuie să semnați declarația pe factură manual. În cazul în care sunteți un exportator autorizat, sunteți scutit de această obligație, cu condiția să oferiți autorităților vamale din țara dumneavoastră un angajament scris prin care să acceptați responsabilitatea deplină pentru orice declarație de origine care să vă identifice.
 • pentru a deveni exportator autorizat, trebuie să vă puteți adresa autorităților vamale din țara dumneavoastră în măsură să dovediți caracterul originar al produselor dumneavoastră, precum și orice alte cerințe pe care le pot impune. Autoritățile vamale vă pot retrage statutul de exportator autorizat în orice caz. Pentru informații suplimentare cu privire la proceduri, contactați autoritățile vamale din țara dumneavoastră.

Dovada de origine rămâne valabilă timp de 10 luni.

Când se utilizează cumulul

 • dovada caracterului originar al intrărilor provenind din alte TTPM sau din UE ar trebui să fie demonstrată printr-un certificat de circulație a mărfurilor EUR.1, o declarație de origine sau printr-o declarație a furnizorului (cumul integral)
 • în cazul cumulului cu o țară APE sau cu o țară cu care UE a semnat un acord de liber schimb, dovada caracterului originar ar trebui să fie făcută în conformitate cu dispozițiile acordului relevant.
 • În cazul cumulului cu un beneficiar al sistemului generalizat de preferințe, ar trebui să se furnizeze dovada caracterului originar, în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2454/93.
Distribuiți această pagină:

Linkuri relevante