Tengerentúli országok és területek (TOT)

Importál-e az Ön vállalkozása termékeket az Európai Unió tengerentúli országaiból és területeiről? Ez a szakasz segít megérteni a TOT-okra vonatkozó származási szabályokat.

Rövid áttekintés

A tengerentúli országok és területek (TOT-ok) alkotmányos szempontból három uniós tagállamtól függenek: Dánia, Franciaország és Hollandia.

 • A TOT-ok állampolgárai európai polgárok, de a TOT-ok nem részei az EU területének
 • a TOT-ok nem tartoznak közvetlenül az uniós jog hatálya alá, de a Lisszaboni Szerződés értelmében „társulási” jogállással rendelkeznek
 • a „társulás” státusz segíti gazdasági és társadalmi fejlődésüket

A tengerentúli országok és területek jegyzéke

 • Aruba (Hollandia)
 • Curação (Hollandia)
 • Francia Polinézia (Franciaország)
 • Grönland (Dánia)
 • Új-Kaledónia (Franciaország)
 • Saint-Barthélemy (Franciaország)
 • Sint Maarten (Hollandia)
 • Saint Pierre és Miquelon (Franciaország)
 • Wallis és Futuna (Franciaország)
 • Bonaire, Sint Eustatius és Saba (Hollandia)  
 • Francia Déli és Antarktisz tartományok (Franciaország)  

Származási szabályok

A TOT-ok számára javasolt származási szabályok túlmutatnak az általános vámkedvezmény-rendszer szabályain,

 • a TOT-ok számára a származási szabályoktól való eltérés engedélyezése.

Tűrés

A tűréshatár a következő:

 • A Harmonizált Rendszer 2. árucsoportjába és 4-24. árucsoportjába tartozó termékek esetében, az 16. árucsoportba tartozó feldolgozott halászati termékek kivételével, a termék tömegének 15 %-át, valamint
 • Egyéb termékek esetében a termék gyártelepi árának 15 %-a, kivéve az 50-63. árucsoportba tartozó termékeket. (A határozat VI. mellékletének 6. cikke)

Kumuláció

A származás a következő módokon halmozható össze:

Termékspecifikus származási szabályok

A származó státust biztosító termékek és megmunkálási vagy feldolgozási műveletek jegyzéke a 2013. november 25-i 2013/755/EU tanácsi határozat II. függelékében található.

Eltérések

Az Európai Bizottság kezdeményezésére vagy valamely uniós tagállam vagy TOT kérésére a TOT átmenetileg eltérhet a VI. melléklet rendelkezéseitől.

A származás igazolása

Az EU határán preferenciális vámtételekre való jogosultsághoz a TOT-ból származó termékeket az alábbiaknak kell kísérniük:

 • Az exportáló ország vámhatóságai által kiállított EUR.1 szállítási bizonyítvány — a bizonyítványt kérő exportőrnek (vagy meghatalmazott képviselőjének) kérésre be kell nyújtania az érintett termékek származó helyzetét igazoló okmányokat, és meg kell felelnie a származási szabályok mellékletében foglalt egyéb követelményeknek.
 • származási nyilatkozat – bármely exportőr által az 10000 EUR vagy annál kisebb értékű szállítmányokra vagy az elfogadott exportőrök által bármilyen értékű szállítmányra kiállított származási nyilatkozat

A származási nyilatkozat kitöltésekor Önnek készen kell állnia arra, hogy benyújtsa a termékei származását igazoló okmányokat, és meg kell felelnie a származási szabályokról szóló melléklet egyéb követelményeinek.

A származási nyilatkozat kiállításához a következő nyilatkozatot kell begépelnie, lebélyegeznie vagy kinyomtatnia (a megfelelő nyelven) a számlára, a szállítólevélre vagy más kereskedelmi okmányra:

„Az ezen okmány hatálya alá tartozó termékek exportőre (vámengedély száma:... Nyilatkozik arról, hogy eltérő egyértelmű megjelölés hiányában ezek a termékek... preferenciális származásúak.”

A különböző nyelvi változatok és a magyarázó megjegyzések megtalálhatók a származási nyilatkozat mintájában (a 2013/755/EU tanácsi határozat 103. és 104. oldala). Ha a nyilatkozatot kézzel adja ki, azt tintával, nyomtatott betűkkel kell megtennie.

 • a számlanyilatkozatot kézzel kell aláírnia. Ha Ön elfogadott exportőr, mentesül e követelmény alól, amennyiben vámhatósága írásban kötelezettséget vállal arra, hogy teljes körű felelősséget vállal az Önt azonosító származási nyilatkozatért.
 • ahhoz, hogy elfogadott exportőrnek minősüljön, meg kell tudnia bizonyosodni arról, hogy vámhatóságai bizonyítani tudják termékeik származó helyzetét, valamint az általuk esetlegesen előírt egyéb követelményeket. A vámhatóságok visszavonhatják az Ön elfogadott exportőri státuszát, ha bármilyen módon visszaélnek vele. Ha többet szeretne megtudni az eljárásokról, vegye fel a kapcsolatot a vámhatóságokkal.

A származási igazolás 10 hónapig érvényes.

Ha kumulációs rendelkezéseket alkalmaznak

 • a más TOT-okból vagy az EU-ból származó inputok származó helyzetét EUR.1 szállítási bizonyítvánnyal, származási nyilatkozattal vagy szállítói nyilatkozattal (teljes kumuláció) kell igazolni.
 • egy gazdasági partnerségi megállapodást aláíró országgal vagy olyan országgal való kumuláció esetén, amellyel az EU szabadkereskedelmi megállapodást írt alá, a származó helyzetet a vonatkozó megállapodás rendelkezéseivel összhangban kell igazolni.
 • Az általános vámkedvezmény-rendszer kedvezményezettjével való kumuláció esetén a származó helyzetet a 2454/93/EGK rendelettel összhangban kell igazolni.
Oldal megosztása:

Gyorshivatkozások