Tengerentúli országok és területek (TOT)

Importál-e az Ön vállalkozása termékeket az Európai Unió tengerentúli országaiból és területeiről? Ez a rész segít megérteni a TOT-okra vonatkozó származási szabályokat.

Rövid áttekintés

A tengerentúli országok és területek (TOT-ok) alkotmányosan három uniós tagállamtól függnek: Dánia, Franciaország és Hollandia, valamint az Egyesült Királyság az átmeneti időszak végéig.

 • A TOT-ok állampolgárai európai polgárok, de a TOT-ok nem tartoznak az EU területéhez.
 • a TOT-ok nem tartoznak közvetlenül az uniós jog hatálya alá, de a Lisszaboni Szerződés értelmében társult státuszt élveznek.
 • A „társult” státusz segíti gazdasági és társadalmi fejlődésüket

A tengerentúli országok és területek jegyzéke

Anguilla (UK)

Aruba (NL)

Bermuda (Egyesült Királyság)

Brit Antarktisz Terület (UK)

Brit Indiai-óceáni Terület (UK)

Brit Virgin-szigetek (UK)

Curação (NL)

Falkland-szigetek (UK)

Francia Polinézia (FR)

Grönland (DK),

Montserrat (UK)

Új-Kaledónia és függő területek (FR)

Saint Barthélemy (FR)

Sint Maarten (NL)

Dél-Grúzia és Dél-Sandwich-szigetek (Egyesült Királyság)

St. Pierre és Miquelon (FR)

Turks- és Caicos-szigetek (Egyesült Királyság)

Wallis és Futuna (FR)

Bonaire, Sint Eustatius, Saba (NL)

Kajmán-szigetek (Egyesült Királyság)

Francia Déli és Antarktisz Területek (FR)

Pitcairn (UK)

Szent Ilona, Ascension-sziget, Tristan da Cunha (UK)

 

Származási szabályok

A TOT-ok számára javasolt származási szabályok túlmutatnak az általános vámkedvezmény-rendszer szabályain:

 • az 10 EUR alatti kis szállítmányok származási bizonyítványának egyszerűsítése
 • a más uniós kereskedelmi partnerekkel való kiterjesztett kumuláció lehetőségének biztosítása

  A kumuláció az alábbiakkal is lehetséges:

 • annak lehetővé tétele, hogy a TOT-ok eltérjenek a származási szabályoktól.

Tűrés

A tűréshatár a következő:

 • A Harmonizált Rendszer 2. árucsoportjába és 4-24. árucsoportjába tartozó termékek esetében, az 16. árucsoportba tartozó feldolgozott halászati termékek kivételével, a termék tömegének 15 %-a, és
 • Más termékek esetében – az 50-63. árucsoportba tartozó termékek kivételével – a termék gyártelepi árának 15 %-a. (A határozat VI. mellékletének 6. cikke)

Kumuláció

A származás a következő módokon kumulálható:

 • Kumuláció az Európai Unió tagállamaival (a határozatVI. mellékletének 7. cikke)
 • Kumuláció a gazdasági partnerségi megállapodásban részt vevő országokkal (aVI. melléklet 8. cikke)
 • Kumuláció más olyan országokkal, amelyek a GSP keretében vám- és kvótamentes hozzáférést élveznek az Európai Unió piacához (a VI. melléklet 9.cikke)
 • Kumuláció az Unió szabadkereskedelmi megállapodása partnerországaival (a VI. melléklet10. cikke)

Termékspecifikus származási szabályok

A származó helyzetet biztosító termékek és megmunkálási vagy feldolgozási műveletek jegyzéke a 2013. november 25-i 2013/755/EU tanácsi határozat II. függelékében található.

Eltérések

Az Európai Bizottság kezdeményezésére, illetve egy uniós tagállam vagy TOT kérésére egy TOT számára engedélyezhető a VI. melléklet rendelkezéseitől való ideiglenes eltérés.

Származási igazolás

Az EU határán a kedvezményes vámtételekre való jogosultsághoz a TOT-ból származó termékeket a következőknek kell kísérniük:

 • Az exportáló ország vámhatóságai által kiállított EUR.1 szállítási bizonyítvány – a bizonyítványt kérelmező exportőrnek (vagy meghatalmazott képviselőjének) kérésre be kell nyújtania az érintett termékek származó helyzetét igazoló okmányokat, és meg kell felelnie a származási szabályok egyéb követelményeinek
 • származási nyilatkozat – 10 EUR-t meg nem haladó értékű szállítmányok esetében bármely exportőr, bármely értékű szállítmány esetében elfogadott exportőrök

A származási nyilatkozat kitöltésekor Önnek készen kell állnia arra, hogy benyújtsa a termékei származó helyzetét igazoló okmányokat, és meg kell felelnie a származási szabályokról szóló melléklet egyéb követelményeinek.

A származási nyilatkozat megtételéhez Önnek a számlán, szállítólevélen vagy más kereskedelmi okmányon (a megfelelő nyelven) be kell írnia, le kell pecsételnie vagy kinyomtatnia a következő nyilatkozatot:

„Az ezen okmány hatálya alá tartozó termékek exportőre (vámengedély száma:... Kijelenti, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában ezek a termékek... preferenciális származásúak.”

A különböző nyelvi változatok a magyarázatokkal együtt megtalálhatók a származási nyilatkozat mintájában (a 2013/755/EU tanácsi határozat 103. és 104. oldala). Ha a nyilatkozatot kézzel állítja ki, ezt tintával, nyomtatott betűkkel kell megtennie.

 • a számlanyilatkozatot kézzel kell aláírnia. Ha Ön elfogadott exportőr, mentesül e kötelezettség alól, feltéve, hogy vámhatósága írásban kötelezettséget vállal arra, hogy teljes felelősséget vállal az Önt azonosító származási nyilatkozatért.
 • ahhoz, hogy elfogadott exportőrré válhasson, meg kell győződnie vámhatóságáról arról, hogy igazolni tudja termékeinek származó helyzetét, valamint az általuk esetlegesen előírt egyéb követelményekről. A vámhatóságok visszavonhatják az Ön elfogadott exportőri státuszát, ha Ön azzal bármilyen módon visszaél. Ha többet szeretne megtudni az eljárásokról, vegye fel a kapcsolatot az Ön országának vámhatóságaival.

A származási igazolás 10 hónapig érvényes.

Kumulációs rendelkezések alkalmazása esetén

 • a más TOT-ból vagy az EU-ból származó alapanyagok származó helyzetének igazolását EUR.1 szállítási bizonyítvánnyal, származási nyilatkozattal vagy szállítói nyilatkozattal kell igazolni (teljes kumuláció).
 • GPM-országgal vagy olyan országgal való kumuláció esetén, amellyel az EU szabadkereskedelmi megállapodást írt alá, a származó helyzet bizonyítékát a vonatkozó megállapodás rendelkezéseivel összhangban kell megadni.
 • Az általános vámkedvezmény-rendszer valamely kedvezményezettjével való kumuláció esetén a származó helyzet bizonyítékát a 2454/93/EGK rendelettel összhangban kell megadni.
Oldal megosztása:

Gyorshivatkozások