Tengerentúli országok és területek (TOT)

Az Ön vállalata importál-e termékeket az Európai Unió tengerentúli országaiból és területeiről? Ez a szakasz segít megérteni a TOT-okra vonatkozó származási szabályokat.

Dióhéjban

A tengerentúli országok és területek (TOT-ok) alkotmányos szempontból három uniós tagállamtól függenek: Dánia, Franciaország és Hollandia.

 • A TOT-állampolgárok európai polgárok, de a TOT-ok nem részei az EU területének
 • a TOT-ok nem tartoznak közvetlenül az uniós jog hatálya alá, de a Lisszaboni Szerződés értelmében „társult” jogállással rendelkeznek.
 • az „associate” státusz elősegíti gazdasági és társadalmi fejlődésüket

A tengerentúli országok és területek jegyzéke

 • Aruba (Hollandia)
 • Curação (Hollandia)
 • Francia Polinézia (Franciaország)
 • Grönland (Dánia)
 • Új-Kaledónia (Franciaország)
 • Saint Barthélemy (Franciaország)
 • Sint Maarten (Hollandia)
 • Saint Pierre és Miquelon (Franciaország)
 • Wallis és Futuna (Franciaország)
 • Bonaire, Sint Eustatius és Saba (Hollandia)  
 • Francia Déli és Antarktiszi Területek (Franciaország)  

Származási szabályok

A TOT-ok számára javasolt származási szabályok túlmutatnak az általános vámkedvezmény-rendszer szabályain:

 • a TOT-ok számára a származási szabályoktól való eltérés lehetővé tétele.

Tűréshatár

A tűréshatár a következő:

 • A termék tömegének 15%-át a HR 2. és 4–24. árucsoportjába tartozó termékek esetében, a 16. árucsoportba tartozó feldolgozott halászati termékek kivételével, és
 • Más termékek esetében a termék gyártelepi árának 15%-a, kivéve az 50–63. árucsoportba tartozó termékeket. (A határozat II. mellékletének 6. cikke)

Kumuláció

A származás a következő módokon halmozható:

 • kumuláció az Európai Unió tagállamaival (ahatározat II. mellékletének 7. cikke)
 • kumuláció a gazdasági partnerségi megállapodást aláíró országokkal(a II. melléklet 8. cikke)
 • kumuláció az Európai Unió piacához való vám- és kvótamentes hozzáférést élvező egyéb országokkal a GSP keretében (II. melléklet 9. cikk)
 • kumuláció az Unió szabadkereskedelmi megállapodás partnerországaival (a II.melléklet 10. cikke)

Termékspecifikus származási szabályok

A származó helyzetet eredményező termékek és megmunkálási vagy feldolgozási műveletek jegyzéke a 2021. október 5-i (EU) 2021/1764 tanácsi határozat I. függelékében található.

Eltérések

Az Európai Bizottság kezdeményezésére vagy valamely uniós tagállam vagy TOT kérésére a TOT számára ideiglenes eltérést lehet engedélyezni a II. melléklet rendelkezéseitől.

A származás igazolása

Ahhoz, hogy az EU határán preferenciális vámtételeket lehessen alkalmazni, a TOT-okból származó termékeket az alábbiak egyikének kell kísérnie:

 • az exportáló ország vámhatóságai által kiállított EUR.1 szállítási bizonyítvány – a bizonyítványt kérelmező exportőrnek (vagy meghatalmazott képviselőnek) készen kell állnia arra, hogy kérésre benyújtsa az érintett termékek származó helyzetét igazoló okmányokat, és teljesítse a származási szabályok mellékletében foglalt egyéb követelményeket.
 • származási nyilatkozat – bármely exportőr, 10,000 EUR vagy annál kisebb értékű szállítmányok esetében, vagy elfogadott exportőrök által bármilyen értékű szállítmányok esetében

A származási nyilatkozat kitöltésekor Önnek készen kell állnia arra, hogy benyújtsa a termékei származó helyzetét igazoló okmányokat, és teljesítse a származási szabályokról szóló melléklet egyéb követelményeit.

A származási nyilatkozat kiállításához be kell írnia, le kell pecsételnie vagy (a megfelelő nyelven) a következő nyilatkozatot kell rányomtatnia a számlára, a szállítólevélre vagy más kereskedelmi okmányra:

„Az ezen okmány hatálya alá tartozó termékek exportőre (vámengedély száma:... ) kijelenti, hogy – eltérő egyértelmű megjelölés hiányában – ezek a termékek... preferenciális származásúak.”

A különböző nyelvi változatok és a magyarázó megjegyzések megtalálhatók a származási nyilatkozat mintájában (a 2013/755/EU tanácsi határozat 103. és 104. oldala). Ha a nyilatkozatot kézzel adja ki, ezt tintával, nyomtatott karakterekkel kell megtennie.

 • a számlanyilatkozatot kézzel kell aláírnia. Ha Ön elfogadott exportőr, mentesül ez alól a kötelezettség alól, feltéve, hogy írásban kötelezettséget vállal vámhatóságainak arra, hogy teljes körű felelősséget vállal az Önt azonosító származási nyilatkozatokért.
 • ahhoz, hogy elfogadott exportőr legyen, képesnek kell lennie arra, hogy meggyőződjön vámhatóságairól arról, hogy igazolni tudja termékei származó helyzetét, valamint az általuk esetlegesen előírt egyéb követelményeket. A vámhatóságok visszavonhatják az elfogadott exportőri státuszt, ha Ön azzal bármilyen módon visszaél. Ha többet szeretne megtudni az eljárásokról, vegye fel a kapcsolatot a vámhatóságokkal.

A származási igazolás 10 hónapig érvényes.

Kumulációs rendelkezések alkalmazása esetén

 • a más TOT-okból vagy az EU-ból származó inputok származó helyzetének igazolását EUR.1 szállítási bizonyítvánnyal, származási nyilatkozattal vagy szállítói nyilatkozattal (teljes kumuláció) kell igazolni.
 • a gazdasági partnerségi megállapodást aláíró országgal vagy olyan országgal való kumuláció esetén, amellyel az EU szabadkereskedelmi megállapodást írt alá, a származó helyzetet a vonatkozó megállapodás rendelkezéseivel összhangban kell bizonyítani.
 • az általános vámkedvezmény-rendszer kedvezményezettjével való kumuláció esetén a 2454/93/EGK rendelettel összhangban igazolni kell a származó helyzetet.
Oldal megosztása:

Gyorshivatkozások