Gazdasági partnerségi megállapodások (GPM-ek)

Ismerje meg az EU afrikai, karibi és csendes-óceáni (AKCS) partnerekkel kötött gazdasági partnerségi megállapodásait.

Rövid áttekintés

 

A gazdasági partnerségi megállapodások az EU és az afrikai, karibi és csendes-óceáni (AKCS) országok közötti kereskedelmi és fejlesztési megállapodások. Teljes mértékben és azonnal megnyitják az uniós piacokat, míg az AKCS-partnerek az átmeneti időszakokban csak részben nyitottak az uniós importra.

 

EPA-megállapodások:

 • a Cotonoui Megállapodás aláírásával visszanyúló folyamat.
 • a sajátos regionális körülményekhez igazodva „testre szabottak”.
 • a WTO-val összeegyeztethető megállapodások, de túlmutatnak a hagyományos szabadkereskedelmi megállapodásokon, hangsúlyt fektetve az AKCS fejlesztésére, figyelembe véve társadalmi-gazdasági körülményeiket, és beleértve az együttműködést és segítségnyújtást annak érdekében, hogy segítsék az AKCS-országokat a megállapodások előnyeinek kihasználásában.
 • széles körű kereskedelmi együttműködés lehetőségének biztosítása olyan területeken, mint az egészségügyi normák és egyéb szabványok.
 • olyan közös intézmények létrehozása, amelyek figyelemmel kísérik a megállapodások végrehajtását és együttműködő módon kezelik a kereskedelmi kérdéseket.
 • úgy lettekkialakítva, hogy olyan változásokat idézzenek elő, amelyek elősegítik a reformok elindítását és hozzájárulnak a jó gazdasági kormányzáshoz. Ez segíteni fogja az AKCS-partnereket abban, hogy beruházásokat vonzzanak és fellendítsék gazdasági növekedésüket.

Kedvezményezett országok

Összességében 32 AKCS-ország hajtja végre már a gazdasági partnerségi megállapodásokat, 7 régióban:

Két afrikai régió – Nyugat-Afrika és a Kelet-afrikai Közösség (EAC) – még nem fejezte be aláírási folyamatait, míg az EU tagállamai és az 16 nyugat-afrikai ország közül 15 és 5 EAC-ország közül kettő írta alá ezeket a regionális gazdasági partnerségi megállapodásokat.

Lásd a GPM különböző partnerországokban történő végrehajtásának áttekintését.

Aszimmetrikus rendelkezések az AKCS-országok javára

A GPM-ek aszimmetriákat irányoznak elő az AKCS-országok javára, mint például az érzékeny termékek kizárása a liberalizációból, a hosszú liberalizációs időszakok, a rugalmas származási szabályok, valamint a mezőgazdaságra, az élelmezésbiztonságra és a fiatal iparágak védelmére vonatkozó különleges biztosítékok és intézkedések.

 • Bár az uniós piacok azonnal és teljes mértékben megnyílnak, az AKCS-országoknak 15 évük van arra, hogy megnyissák az uniós behozatalt (az érzékeny behozatal védelme mellett), kivételes esetekben pedig akár 25 évig is. Ezenkívül a legérzékenyebb áruk 20 %-át előállító gyártók állandó védelmet élveznek a versennyel szemben.

Tarifák

 • Az EU nulla vámot és nulla kvótát biztosít az AKCS-országokból érkező behozatalnak. Az uniós piachoz való hozzáférés állandó, teljes körű és a gazdasági partnerségi megállapodásból származó valamennyi termék számára ingyenes.
 • Az AKCS-országok fokozatosan, 15-25 év alatt fokozatosan megszüntetik a vámokat. Az olyan érzékeny termékek, mint az élelmiszerek, teljesen kizárhatók a liberalizációból. Ha egyes uniós áruk AKCS-országokba irányuló behozatala hirtelen megugrik, olyan védintézkedéseket kell alkalmazni, mint például az importkvóták. Egyes GPM-ek lehetővé teszik az AKCS-országok számára, hogy különleges fejlesztési okokból új vámokat vessenek ki.
 • Használja a My Trade Assistant (Kereskedelmi asszisztensem) keresési opcióját, hogy megtalálja az Ön konkrét termékére vonatkozó vámokra és vámtarifákra vonatkozó pontos információkat, figyelembe véve annak származási és rendeltetési országát. Kétség esetén vegye fel a kapcsolatot a vámhatóságokkal.

Származási szabályok

A rugalmas származási szabályok lehetővé teszik az AKCS-országok számára, hogy más országokból származó alapanyagokkal exportáljanak termékeket, különösen az olyan kulcsfontosságú ágazatokban, mint a mezőgazdaság, a halászat, valamint a textil- és ruhaipar. Például egy textiltermék akkor léphet be vámmentesen az EU-ba, ha előállításának legalább egy szakaszára – például szövésre vagy kötésre – került sor egy GPM-országban.

Kivitel/behozatal előtt győződjön meg arról, hogy:

 • Ellenőrizze a termékére vonatkozó származási szabályokat a keresési űrlapon.
 • Konzultáljon a vámhatóságokkal.

Tűrés

A GPM-ekben foglalt tűréshatárok a szokásosnál enyhébbek. A késztermék gyártelepi árának 15 %-át teszik ki, szemben a legtöbb uniós megállapodásban előirányzott 10 %-kal. A textil- és ruhaiparra különleges tűréshatárok vonatkoznak.

Kumuláció

A GPM-ek általános rendelkezései a következő típusú kumulációt tartalmazzák:

 • Kétoldalú kumuláció az EU-val
 • Diagonális kumuláció és teljes kumuláció a TOT-okkal és az AKCS-országokkal. A különböző GPM-ekben alkalmazandó rendelkezések között eltérések lehetnek. Kérjük, ellenőrizze az egyes gazdasági partnerségi megállapodások vonatkozó rendelkezéseit. A végrehajtott GPM-ek többségében (az egyes gazdasági partnerségi megállapodásokban meghatározottak szerint) az összes AKCS-országgal való kumuláció csak akkor alkalmazandó, ha:
  • a származó helyzet megszerzésében részt vevő országok igazgatási együttműködési megállapodásokat kötöttek;
  • az inputok és a végtermékek a gazdasági partnerségi megállapodásban szereplő származási szabályokkal azonos származási szabályok alkalmazásával szerezték meg a származó helyzetet.
 • Kumuláció a szomszédos fejlődő országokkal. Az AKCS-államtól eltérő (egy összefüggő földrajzi egységhez tartozó) szomszédos fejlődő országból származó anyagok a GPM-államokból származó anyagoknak tekinthetők, amennyiben azokat ott előállított termékbe építik be. Megjegyzendő, hogy:
  • A szomszédos országnak tekintett országok listája az egyes jegyzőkönyvekben található.
  • Az ilyen típusú kumuláció alkalmazásához a GPM-országoknak kell kérniük.
  • Ebben az esetben a szomszédos országokból származó anyagokra alkalmazandó származási szabályokat az egyes gazdasági partnerségi megállapodások határozzák meg.

A 2016. szeptember 16. óta ideiglenesen alkalmazott SADC-GPM esetében a kumulációnak két másik típusa lép a szomszédos fejlődő országokkal való kumulációra vonatkozó rendelkezések helyébe. Ezek:

 • Kumuláció az Európai Unióban legnagyobb kedvezményes elbánás alá tartozó anyagok tekintetében
 • Kumuláció más, az Európai Unióba preferenciális vámmal és kontingensmentes hozzáféréssel rendelkező országokból származó anyagok tekintetében

A gyakorlatban a fentiek lehetővé teszik a SADC-GPM-országok számára, hogy származási kumulációt alkalmazzanak minden olyan anyag esetében, amelyet nulla vámtétellel lehet behozni az EU-ba (ez vagy az EU-val kötött preferenciális megállapodás keretében történik, beleértve a GSP-t is), vagy MFN alapon. Így a gazdasági partnerségi megállapodást aláíró országok esetében „globális kumulációt” hoznak létre a nulla vámtételű anyagokra, függetlenül azok származásától.

Közvetlen szállítás

A közvetlen szállítás bizonyítékát be kell mutatni az importáló ország vámhatóságainak.

Egy kelet— és dél-afrikai állam (ESA) és az EU (vagy a kumulációról szóló cikkekben említett egyéb országok területén keresztül) közötti közvetlen szállítás alkalmazandó. A származó termékek csővezetéken egy ESA-állam vagy az EU területén kívül is szállíthatók.

Közvetlen szállítás egy csendes-óceáni állam és az EU között (vagy a kumulációról szóló cikkekben említett egyéb országok területén keresztül). Ugyanez az elv vonatkozik a Cariforum-államok és az EU közötti áruszállításra is.

A SADC-GPM esetében a „közvetlen szállításra” vonatkozó rendelkezés szigorúbb feltételeit a „módosítás tilalma” elnevezésű új rendszer váltja fel. A változtatás tilalmára vonatkozó szabály lehetővé teszi a szállítmányok harmadik országok területén történő átrakodását, tárolását és felosztását.

Vámvisszatérítés

Ez azt jelenti, hogy visszatérítés igényelhető a korábban további feldolgozás céljából behozott, majd az EU-val gazdasági partnerségi megállapodást aláíró országba exportált anyagok után fizetett vámra.

A hajók állapota

A nyílt tengeren és a GPM-országok kizárólagos gazdasági övezeteiben kifogott halak csak akkor tekinthetők gazdasági partnerségi megállapodást aláíró országból származónak, ha azokat bizonyos kritériumoknak megfelelő hajók fogják ki. Ezek a kritériumok a hajó lajstromozási helyére, arra a lobogóra vonatkoznak, amely alatt a hajó „leszáll”, valamint a hajó tulajdonjogára.

Felhívjuk figyelmét, hogy a gazdasági partnerségi megállapodások származási szabályai értelmében a legénység, a parancsnokok vagy a tisztek állampolgárságára nincs külön követelmény. Ezeket a követelményeket, amelyek az eredeti Cotonoui Megállapodásban szerepeltek, most már törölték annak érdekében, hogy megkönnyítsék a GPM-országok által kifogott halak származását.

A kumulációra vonatkozó rendelkezések miatt ezeket a feltételeket különböző GPM-államok is teljesíthetik.

Termékspecifikus származási szabályok

A termékspecifikus szabályokat az egyes jegyzőkönyvek II. melléklete tartalmazza. Egyes gazdasági partnerségi megállapodások esetében azonban a 2A. melléklet tartalmaz néhány enyhébb szabályt.

 

Használja a My Trade Assistant (Kereskedelmi asszisztensem) keresési opcióját, hogy megtalálja az Ön termékére vonatkozó szabályokat a származási ország és a rendeltetési ország alapján.

Eltérések

E rendelkezéseken túlmenően a különböző GPM-ek alapján eltérést engedélyeztek egy adott termékre vonatkozó egyedi szabály alól. A Cariforum GPM például eltérést engedélyezett a Dominikai Köztársaság számára (lásd a Cariforum GPM-et a ruházati cikkekre vonatkozó különös szabály tekintetében), az ESA és a csendes-óceáni gazdasági partnerségi megállapodások pedig a tonhalkonzervre vonatkozóan engedélyeztek egyet (a tonhalkonzervekre vonatkozó különleges szabályokról lásd az ESA GPM-et), végül pedig a SADC-GPM-országok eltéréseket engedélyeztek számos területen, többek között a tonhal és a homár tekintetében. (Namíbia tekintetében lásd a germonra és Mozambikra vonatkozó különös szabályt a garnélarákra, fűrészes garnélára és homárra vonatkozóan).

Származási igazolások

 • Ahhoz, hogy elfogadott exportőrnek minősüljön, Önnek képesnek kell lennie arra, hogy vámhatósága előtt bizonyítsa termékeik származó helyzetét, valamint az általuk esetlegesen előírt egyéb követelményeket.

A vámhatóságok visszaélés esetén visszavonhatják az Ön elfogadott exportőri státuszát. Ha többet szeretne megtudni az eljárásokról, vegye fel a kapcsolatot a vámhatóságokkal.

 • A preferenciális vámtételekre való jogosultsághoz a gazdasági partnerségi megállapodást aláíró országokból származó termékeket származási igazolásnak kell kísérnie. A származási igazolás 10 hónapig érvényes. Ez a következő lehet:
  • az exportáló ország vámhatóságai által kiállított EUR.1 szállítási bizonyítvány. A bizonyítványt kérő exportőrnek (vagy meghatalmazott képviselőjének) készen kell állnia arra, hogy kérésre benyújtsa az érintett termékek származó helyzetét igazoló okmányokat, és teljesítse a származási szabályokról szóló jegyzőkönyv egyéb követelményeit.
  • bármely exportőr által 6000 EUR vagy annál kisebb értékű szállítmányokra vagy jóváhagyott exportőrök által bármilyen értékű szállítmányra kiállított számlanyilatkozat
 • A számlanyilatkozat kitöltésekor Önnek készen kell állnia arra, hogy benyújtsa a termékeinek származó helyzetét igazoló okmányokat, és eleget tegyen a származási szabályokról szóló jegyzőkönyv egyéb követelményeinek.

 

Az EUR.1 szállítási bizonyítvány és a számlanyilatkozat megfelelő mintái megtalálhatók minden EPA-megállapodásban, a „származó termék” fogalmának meghatározásáról és az igazgatási együttműködés módszereiről szóló jegyzőkönyv mellékleteiként.

Termékkövetelmények

Műszaki szabályok és követelmények

 • Ismerje meg azokat a műszaki követelményeket, szabályokat és eljárásokat, amelyeknek az áruknak meg kell felelniük ahhoz, hogy az Európai Unióba behozhatók legyenek.
 • Keresse meg a termékére és származási országára vonatkozó konkrét szabályokat és előírásokat a kereskedelmi asszisztensi adatbázisban. A termékkövetelmények lekérdezése a termék vámkódja alapján történik. Ha nem ismeri a vámkódot, a beépített keresőmotorban a termék nevével kereshet.

Egészségügyi és biztonsági követelmények

Vámkezelési okmányok és eljárások

A származás igazolására és ellenőrzésére szolgáló eljárások

A preferenciális vámtarifa igényléséhez az Ön termékeinek származását, valamint a származás vámhatóságok általi ellenőrzésével kapcsolatos szabályokat a fenti, származási szabályokról szóló szakasz ismerteti.

Egyéb dokumentumok

Tudjon meg többet az Európai Unióba történő behozatalhoz szükséges egyéb vámkezelési dokumentumokról és eljárásokról.

Szellemi tulajdon és földrajzi jelzések

Szolgáltatások kereskedelme

 • Konkrét információk a szolgáltatások uniós piacáról
 • Általános információk a szolgáltatáskereskedelemre irányadó szabályokról, szabályokról és eszközökről

Közbeszerzés

Beruházások

Egyéb (verseny, játékok biztonságáról szóló irányelv)

Verseny

 • 2014 óta az EU megszüntette a GPM-országokba exportált valamennyi termék exporttámogatását.
 • Az EU minimalizálta a termelést és a kereskedelmet torzító intézkedéseket
 • Ha az Európából származó import megugrása veszélyezteti a helyi ipart, a GPM-ek lehetővé teszik az ipari ágazatok és a fiatal iparágak védelmét célzó intézkedések meghozatalát.

Fenntartható fejlődés

A gazdasági partnerségi megállapodások kifejezetten a Cotonoui Megállapodásban meghatározott „alapvető és alapvető” elemeken alapulnak, azaz az emberi jogokon, a demokratikus elveken, a jogállamiságon és a jó kormányzáson. A GPM-ek tehát tartalmazzák az uniós megállapodásokban a jogokra és a fenntartható fejlődésre vonatkozóan rendelkezésre álló legszigorúbb megfogalmazást.

 • A „végrehajtás elmulasztására vonatkozó záradék” azt jelenti, hogy a Cotonoui Megállapodásban meghatározott „megfelelő intézkedések” akkor tehetők meg, ha bármelyik fél nem teljesíti kötelezettségeit az alapvető elemek tekintetében. Ez magában foglalhatja a kereskedelmi kedvezmények felfüggesztését is.
 • A közös EPA-intézmények feladata a GPM-ek végrehajtása által a Felek fenntartható fejlődésére gyakorolt hatás nyomon követése és értékelése. A Cotonoui Megállapodással összhangban egyértelmű szerep hárul a civil társadalomra és a parlamenti képviselőkre.

Regionális integráció

A gazdasági partnerségi megállapodások célja, hogy hozzájáruljanak a regionális gazdasági integrációhoz. A gazdasági partnerségi megállapodások regionális preferenciazáradékai kimondják, hogy ugyanazon régió országai legalább ugyanazokat az előnyöket nyújtják egymásnak, mint az EU-nak.

A GPM-ek ezért éppúgy érintik a gazdasági partnerségi megállapodásokban részt vevő országok közötti kereskedelmet, mint az EU-val folytatott kereskedelmet.

 • Az EU fejlesztési támogatást és kereskedelmi kapacitásépítési intézkedéseket biztosít annak érdekében, hogy támogassa az AKCS-országok mezőgazdasági termelőit az egészségügyi, növény-egészségügyi és egyéb mezőgazdasági előírásoknak való megfelelésben.

Kapacitások erősítése és technikai segítségnyújtás

Az EU minden gazdasági partnerségi megállapodással együtt technikai segítséget nyújt a kereskedelemösztönző támogatáshoz. Ez segíti az országokat abban, hogy kiigazítsák vámeljárásaikat és csökkentsék a papírmunkát. Ön szerint ez azt jelenti, hogy kevesebb a vámügyekkel kapcsolatos ügyintézés.

Hasznos linkek és dokumentumok

Lásd a Partnerség a gyakorlatban című füzetet. Gazdasági partnerségi megállapodások az EU és az afrikai, karibi és csendes-óceáni (AKCS) országok között

Oldal megosztása:

Gyorshivatkozások