Version: 1.9.1.5 (2021-07-09 11:40) tmldb00204.cc.cec.eu.int

EU-Grúzia mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi térség

Az EU és Grúzia 2014 júniusában társulási megállapodást írt alá, amely 2016 júliusában lépett hatályba. A mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi térség (DCFTA) a megállapodás szerves részét képezi.Csökkenti azokat a vámokat, amelyekkel az európai vállalkozásoknak a Grúziába irányuló export során szembe kell nézniük. Növeli a vámeljárások hatékonyságát. Emellett tovább könnyíti a kereskedelmet azáltal, hogy Grúzia jogszabályait, szabályait és eljárásait – beleértve a szabványokat is – fokozatosan közelíti az uniós jogszabályokhoz, szabályokhoz és eljárásokhoz.

A megállapodás dióhéjban

Az EU-Grúzia társulási megállapodás 2016. július 1-jén lépett hatályba.

Amegállapodás teljes szövege és mellékletei.

Milyen előnyökkel jár az Ön vállalkozása számára?

A megállapodás megkönnyíti az Ön vállalata számára a Grúziába irányuló kivitelt és az onnan történő behozatalt.

 • megszünteti a legtöbb tarifát
 • hatékonyabb vámeljárásokat ír elő

Ki exportálhat az EU-ból Grúziába az EU-Grúzia társulási megállapodás keretében?

Az EU-ból Grúziába irányuló exporthoz az Ön vállalkozásának valamelyik uniós tagállamban nyilvántartásba kell vetetnie magát, és érvényes vámáru-nyilatkozatot és szükség esetén kiviteli engedélyt kell beszereznie.

Ki exportálhat Grúziából az EU-Grúzia társulási megállapodás keretében?

Az EU-Grúzia megállapodás értelmében az EU-ba irányuló exporthoz az Ön vállalatának nyilvántartásba kell vetetnie magát a Grúz Köztársaságban.

 

Grúzia legfontosabb áruexportja a következő:

 • ásványi termékek
 • gépek és berendezések
 • vegyi termékek
 • szállítóeszközök

Az EU Grúzia egyik fő kereskedelmi partnere. Ezért az ország azon dolgozik, hogy kereskedelmi jogszabályait és gyakorlatait egyszerűsítse az uniós jogszabályokkal és gyakorlatokkal, ami különösen előnyös a kereskedelemben részt vevő kkv-k számára.

Tarifák

A megállapodás megszünteti az árukra kivetett vámokat.

Ipari termékek

Az EU-Grúzia társulási megállapodás az ipari termékekre kivetett vámok 100 %-át megszünteti.

Mezőgazdasági termékek

Az EU-Grúzia társulási megállapodás mind az import, mind az export tekintetében tiltja a vámkontingensek használatát.

Az EU-ba irányuló behozatal esetében azonban vannak kivételek bizonyos érzékeny mezőgazdasági termékek esetében, amelyekre vámkontingensek vonatkoznak:

Fokhagymára vonatkozó vámkontingens

A fokhagyma EU-ba történő behozatalára éves vámkontingenst alkalmaznak. A megállapodás értelmében az EU évente összesen 220 tonna fokhagymát fogad el Grúziából. A teljes mennyiségbe beszámított behozatalt beérkezési sorrendben határozzák meg. A teljes összeg túllépése esetén az EU legnagyobb kedvezményes vámtételét kell alkalmazni. Mielőtt exportálna, ellenőrizze az egyes alkalmazandó kontingensek egyenlegét.

Egyes gyümölcsök és zöldségek belépési ára

Ha Ön bizonyos gyümölcsöket és zöldségeket – például paradicsomot, cukkiniet vagy őszibarackot – importál az EU-ba, termékeire a belépési ár rendszere vonatkozik. A megállapodás értelmében ez azt jelenti, hogy a vámot specifikus vámként számítják ki. Ha az Ön által az EU-ba behozott áruk megfelelnek a származási szabályok szerinti követelményeknek, és értékük alacsonyabb, mint a specifikus vámon feltüntetett összeg, importőrként Önnek kell viselnie a rögzített egyedi vám és a számla összege közötti különbséget.

Ha azonban a Grúziából importált áru vámértéke eléri vagy meghaladja a vámhivatal által megadott belépési árat, nem kell díjat fizetnie.

Lásd a belépési ár hatálya alá tartozó áruk listáját.

Meg kell-e fizetnie a gyümölcs- és zöldségfélék belépési árát, ha Grúziából importál árut?

A gyakorlatban a Grúziából importált áruk többsége a belépési árnál magasabb vámértékkel rendelkezik, így a legtöbb esetben nem kell belépési árat fizetnie.

Kijátszásellenes mechanizmus

A (feldolgozott) mezőgazdasági termékek többsége kijátszásellenes mechanizmus hatálya alá tartozik, azaz a behozatal teljes éves volumenére vonatkozó küszöbérték.Az EU-Grúziatársulási megállapodás II-C. melléklete felsorolja azokat a mezőgazdasági termékeket, amelyekre kijátszásellenes mechanizmust alkalmaznak.

Ez azt jelenti, hogy amennyiben a Grúziából származó behozatal meghalad egy bizonyos szintet, az EU felfüggesztheti az e termékekre vonatkozó alacsonyabb vámokat. A küszöbértéket csak akkor lehet túllépni, ha a grúz kormány megalapozottan igazolni tudja az EU-nak, hogy a grúz gyártók rendelkeznek az említett áruk előállításához szükséges kapacitással és/vagy a küszöbértéket meghaladó mennyiségek exportálásához szükséges kapacitással. Ha az indokolás kielégítő, a vámoktól el lehet tekinteni.

Ennek célja annak biztosítása, hogy harmadik országok ne használják ki az EU-Grúzia megállapodás előnyeit, és Grúzián keresztül ne exportáljanak csalárd módon az EU-ba.

 

Keresse meg az Ön termékére alkalmazandó vámtételt a „Saját kereskedelmi asszisztens” menüpontban.

Származási szabályok

Ez a szakasz a kereskedelmi megállapodás fő származási szabályait és származási eljárásait ismerteti.

Az eredet a forgalmazott áruk „gazdasági honossága”. Ha Ön újdonságnak számít a témában, az árukról szóló rész fő fogalmaiba mutat be.

Származási szabályok

Az Ön termékének meg kell felelnie bizonyos szabályoknak, amelyek igazolják a termék származását ahhoz, hogy jogosult legyen a kedvezményes vámtételre.

Hol találhatók a származási szabályok?

A Grúziával kötött társulási megállapodás értelmében alkalmazandó származási szabályokat a pán-euromediterrán preferenciális származási szabályokról szóló regionális egyezmény (PEM-egyezmény) I. függeléke határozza meg. Ezek a szabályok felülvizsgálat alatt állnak, és 2021 közepéig új alternatív származási szabályokat kell alkalmazni, beleértve a kumulációra, a vámvisszatérítésre, a tűréshatárra és a módosítás tilalmára vonatkozó rendelkezéseket (lásd alább), amelyeket enyhíteni kell.

A származási szabályokról szóló PEM-egyezmény célja, hogy közös származási és kumulációs szabályokat állapítson meg 25 szerződő fél (az EU, az EFTA, a balkáni országok és az EU déli és keleti szomszédságában található szabadkereskedelmi térségbeli partnerek) és az EU között, hogy megkönnyítse a kereskedelmet és integrálja az ellátási láncokat az övezeten belül.

A PEM szerződő feleinek jegyzéke

A pán-euromediterrán rendszerre vonatkozó részletes információk a felhasználói kézikönyvben találhatók.

A PEM-egyezménynek megfelelően a termékem az EU-ból vagy Grúziából származik?

Az Ön terméke akkor jogosult a PEM-egyezmény szerinti alacsonyabb vagy nulla kedvezményes vámtarifára, ha az EU-ból vagy Grúziából származik.

A termék akkor „származik”, ha

A terméknek meg kell felelnie az e fejezetben meghatározott minden egyéb alkalmazandó követelménynek is, például az elégtelen megmunkálásnak vagy feldolgozásnak, vagy a közvetlen szállításra vonatkozó szabálynak. A termékspecifikus szabályoknak való megfelelés érdekében további rugalmassági lehetőségek is léteznek, például a tolerancia vagy a kumuláció.

 

Példák az uniós kereskedelmi megállapodásokban szereplő termékspecifikus szabályok főbb típusaira

 • a hozzáadott értékre vonatkozó szabály – a termékben felhasznált valamennyi nem származó anyag értéke nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának bizonyos százalékát
 • a tarifális besorolás szabályának változása – az előállítási folyamat a nem származó anyagok és a végtermék közötti tarifális besorolás megváltozását eredményezi – például papír előállítása (a Harmonizált Rendszer 48. árucsoportja) nem származó cellulózból (a Harmonizált Rendszer 47. árucsoportja)
 • különleges műveletek – különleges gyártási folyamat szükséges, például a szálak fonalas fonása. Ezeket a szabályokat elsősorban a textil- és ruhaiparban, valamint a vegyiparban alkalmazzák.

 

Azalkalmazandó termékspecifikus szabályokat a „Kereskedelmi asszisztensem” linkre kattintva találja.

Tippek a termékspecifikus szabályoknak való megfeleléshez

A megállapodás további rugalmasságot biztosít ahhoz, hogy Ön betartsa a termékspecifikus szabályokat, például a tűréshatárt vagy a kumulációt.

Tűrés
Kumuláció

A PEM-egyezmény a származás halmozásának két módját írja elő

 • kétoldalú kumuláció – a Grúziából származó anyagok az EU-ból származónak tekinthetők (és fordítva), amennyiben azokat a termék EU-ban történő előállításához használják fel
 • Diagonális kumuláció – a PEM-egyezmény egyik szerződő felétől származó anyagok egy másik szerződő féltől származónak tekinthetők annak értékelésekor, hogy a pán-euromediterrán övezeten belüli harmadik szerződő fél területére történő kivitel esetén a végtermék preferenciális hozzáférés céljából származónak minősül-e. A diagonális kumuláció azonban csak akkor alkalmazandó, ha valamennyi érintett

  szerződő fél között kereskedelmi megállapodás van érvényben, és az érintett országok ugyanazokat a származási szabályokat alkalmazzák. Kérjük, ellenőrizze a „mátrixot” (az összes hatályos megállapodást tartalmazó táblázatot a PEM-egyezmény felhasználásával), amely meghatározza azokat a szerződő feleket, amelyekkel Grúzia diagonális kumulációt alkalmazhat. 2020 áprilisában az EU és Grúzia diagonális kumulációra jogosult közös partnerei Izland, Svájc (ideértve Liechtensteint is) és Norvégia voltak.

 

Hogyan működik a diagonális kumuláció?

A diagonális kumuláció több olyan ország között engedélyezett, amelyek azonos származási szabályokkal rendelkeznek és egymással kereskedelmi megállapodásokat kötöttek. Ez az az eset, amikor az áruk előállítója bármelyik országban behozhat és felhasználhat anyagokat úgy, mintha azok a saját országukból származnának. Például a PEM-egyezmény értelmében egy olyan grúz kereskedő, amely Svájcba irányuló exportra gyárt ruhát, felhasználhatja az EU-ból származó fonalat, és azt Grúziából származónak tekintheti. A kettős átalakítás követelménye – azaz a szövetek (nem származó) fonalból történő gyártása és a ruhák gyártása – teljesült, és a ruhákat Svájcba történő kivitelük esetén Grúziából származónak kell tekinteni, és ezért a svájci piachoz való szabad hozzáférésük biztosított.

A PEM szerinti kumulációval kapcsolatos további magyarázatok itttalálhatók.

Egyéb követelmények

A terméknek meg kell felelnie az egyezményben meghatározott minden egyéb alkalmazandó követelménynek is, például az elégtelen megmunkálásnak vagy feldolgozásnak, vagy a közvetlen szállításra vonatkozó szabálynak.

Harmadik országon keresztül történő szállítás: a közvetlen szállítás szabálya

A származó termékeket az EU-ból Grúziába (és fordítva) vagy a kumulációt alkalmazó szerződő felek területén keresztül, harmadik országban történő további feldolgozás nélkül kell szállítani.

Egyes műveletek akkor végezhetők harmadik országban, ha a termékek vámfelügyelet alatt maradnak, mint például:

 • kirakodás
 • áttöltés
 • bármely más, a termékek jó állapotának megőrzését szolgáló művelet

E feltételek teljesítését az importáló ország vámhatóságainak a következők bemutatásával kell bizonyítani:

 • egységes fuvarokmány (például hajóraklevél), amely az exportáló országból azon a harmadik országon keresztül történő áthaladásra vonatkozik, amelyen keresztül az áruk áthaladtak
 • azon harmadik ország vámhatóságai által kiállított igazolás, amelyen keresztül Ön az árut szállítja
 • ezek hiányában bármilyen bizonyító erejű dokumentum

Vámvisszatérítés

Az EU és Grúzia közötti kereskedelemben a PEM-egyezmény értelmében nem lehet visszatérítést kapni a kedvezményes vámtarifával exportált termék előállításához felhasznált nem származó anyagok után korábban megfizetett vámok után.

Származási eljárások

Az exportőröknek és importőröknek követniük kell a származási eljárásokat. Az eljárásokat a származási igazolásról szóló V. cím és azigazgatási együttműködés szabályairól szóló VI. cím határozza meg. Egyértelművé teszik például, hogy hogyan kell bejelenteni a termék származását, hogyan kell igényelni a preferenciákat, vagy hogy a vámhatóságok hogyan ellenőrizhetik a termék származását.

Hogyan lehet kedvezményes díjszabást igényelni?

A preferenciális vámtarifában való részesüléshez az importőröknek származási igazolást kell benyújtaniuk.

A származási igazolás a következő lehet:

A származási igazolás a kiállítás napjától számított 4 hónapig érvényes.

EUR.1 vagy EUR-MED szállítási bizonyítvány

 • az EUR.1 vagy EUR-MED szállítási bizonyítványt az exportáló ország vámhatóságai adják ki
 • A IIIa. és aIIIb. melléklet tartalmazza az EUR.1 és az EUR-MED bizonyítvány mintáját, és utasításokat ad ezek kitöltésére.
 • a bizonyítványt kérelmező exportőrnek készen kell állnia arra, hogy benyújtsa az érintett termékek származó helyzetét igazoló okmányokat.

Az EUR.1 vagy az EUR-MED tanúsítvány használatára vonatkozó további magyarázat a kézikönyv 72. oldalán található.

Származási nyilatkozat vagy EUR-MED származási nyilatkozat

Az exportőrök származási nyilatkozat benyújtásával saját maguk nyilatkozhatnak arról, hogy termékük az EU-ból vagy a PEM-egyezmény szerződő feléből származik. A származási nyilatkozatot a következők egyike készítheti el:

 • elfogadott exportőr
 • bármely exportőr, ha a szállítmány összértéke nem haladja meg a 6 EUR-t
A származási nyilatkozat megtételének módja

Az exportőrnek a számlán, a szállítólevélen vagy a terméket azonosító egyéb kereskedelmi okmányon (IVa. melléklet) bekell írnia, le kell pecsételnie vagy kinyomtatnia a következő nyilatkozatot:

„Az ezen okmány hatálya alá tartozó termékek exportőre (vámengedély száma:... Kijelenti, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában ezek a termékek... preferenciális származásúak.”

Az EUR-MED származási nyilatkozat kiállításának módja

Ebben az esetben a nyilatkozat a következő (IVb.melléklet)

„Az ezen okmány (vámengedély száma:...) hatálya alá tartozó termékek exportőre kijelenti, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában ezek a termékek [...] preferenciális származásúak.

Kumulációt alkalmaztak...-val/-vel (az ország/országok neve).

Nem alkalmaztak kumulációt”

A származási nyilatkozatot az EU bármely hivatalos nyelvén vagy a PEM-övezetben a IVa. és a IVb. mellékletben említett hivatalos nyelveken lehet kiállítani (a kumulációra vonatkozó nyilatkozatot mindig angol nyelven kell elkészíteni).

A származási nyilatkozatot kézzel kell aláírnia. Ha Ön elfogadott exportőr, mentesül e követelmény alól, feltéve, hogy vámhatósága írásban kötelezettséget vállal arra, hogy teljes felelősséget vállal az Önt azonosító bármely nyilatkozatért.

A származás ellenőrzése

A vámhatóságok ellenőrizhetik, hogy az importált termék valóban származó-e, vagy megfelel-e más származási követelményeknek. Az ellenőrzés alapja:

 • az importáló és exportáló felek vámhatóságai közötti igazgatási együttműködés
 • a helyi vámhatóságok által végzett ellenőrzések (az importáló Fél által az exportőrnek tett látogatások nem megengedettek)

Az exportáló fél hatóságai határozzák meg véglegesen a származást, és tájékoztatják az importáló fél hatóságait az eredményekről.

Termékkövetelmények

Műszaki szabályok és követelmények

A megállapodás értelmében Grúzia közelítette műszaki szabványait és szabályait az uniós szabványokhoz és szabályokhoz. Ez azt jelenti, hogy Grúziában a technikai szabályok többsége ugyanaz lesz, mint az EU-ban.

Grúzia közelítette egymáshoz a következő rendeleteket:

 • a termékek akkreditálása és forgalmazása, amely meghatározza a megfelelőségértékelési eljárások moduljait
 • általános termékbiztonság, azon kritériumok meghatározása, amelyeket figyelembe kell venni egy termék biztonságos voltának meghatározásakor, valamint annak meghatározása, hogy mikor kell betiltani egy terméket azért, mert az súlyos egészségügyi és biztonsági kockázatot jelent

A Grúzia által végrehajtott rendeletek és egyéb jogszabályok jegyzékét lásd az EU-Grúzia társulási megállapodás III-B. mellékletében.

Grúzia abban is megállapodott, hogy közelít 21 olyan rendelethez, amelyek termékek széles körére – többek között gépekre, felvonókra, játékokra, orvostechnikai eszközökre és egyszerű nyomástartó edényekre – vonatkoznak az egészségügyi és biztonsági követelmények. Ezeket az EU-Grúzia társulási megállapodás III-A. melléklete sorolja fel.

A szabványok tekintetében Grúzia a bevált gyakorlatoknak megfelelő nemzetközi és európai szabványokat fogadott el. Az összes nyilvántartásba vett grúz szabvány 98 %-a nemzetközi és európai, 2 %-a pedig grúz előírás.

Grúziában a következő típusú szabványok alkalmazhatók, bár önkéntes alapon.

 • nemzetközi és regionális CIS-szabványok
 • bármely EU- vagy OECD-tagállam standardjai
 • Grúz szabványok
 • Grúz vállalati szabványok

 

Ha olyan grúz gyártótól kíván árut importálni, amely a saját specifikációját választotta, be kell szereznie az adott gyártó által aláírt EU-megfelelőségi nyilatkozatot.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat tanúsítja és kijelenti, hogy az érintett termékek megfelelnek a vonatkozó követelményeknek és szabványoknak. Ezt követően az Ön gyártójának lehetősége van arra, hogy a „Conformité Européenne” (CE) címkét feltüntesse az áruin, ami azt jelzi, hogy az megfelel az uniós szabványoknak.

Ha a gyártó úgy dönt, hogy EU-megfelelőségi nyilatkozattal igazolja a megfelelőséget, az több pénzbe és időbe kerül, mint az egyenértékűséget biztosító harmonizált EU-szabványoknak való megfelelés.

Tekintse meg a meglévő ágazati termékirányelvek által csoportosított harmonizált szabványokat.

Honnan tudom, hogy az általam importált áruk megfelelnek az uniós szabályozásnak és szabványoknak?

 • a megfelelőségértékelési eljárások lefolytatását követően az Ön EU-ból Grúziába irányuló kivitelét kísérő vonatkozó dokumentumokat angol nyelven vagy közjegyző által hitelesített grúz fordításban állítják ki.
 • a megfelelőségértékelést bejelentett szervezetnek kell elvégeznie (amely általában egy konkrét szervezet, például laboratórium, ellenőrző vagy tanúsító szerv).
 • Ha Ön Grúziába exportálja termékeit, a megfelelőségértékelést a Grúziában akkreditált megfelelőségértékelő szerv is elvégezheti.
 • ha Grúziából importálja termékeit az EU-ba, tekintse meg az akkreditált megfelelőségértékelő testületek jegyzékét.

Grúzia tagja a nemzetközi kereskedelemben forgalmazott egyes veszélyes vegyi anyagok és növényvédő szerek előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyási eljárásáról szóló rotterdami egyezménynek, valamint a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló stockholmi egyezménynek. Ennek eredményeként a vegyi anyagok behozatalára tilalmak vagy korlátozások vonatkozhatnak.Az ilyen vegyi anyagok tekintetében a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Minisztérium a hivatalos kapcsolattartó pont.

Az EU és Grúzia jelenleg egyfajta kölcsönös elismerési megállapodáson dolgozik, amely lehetővé teszi bizonyos, a megfelelőségi követelményeknek megfelelő ipari termékek további vizsgálatok vagy megfelelőségi eljárások nélkül történő forgalomba hozatalát.

Kapcsolattartók a műszaki követelményekhez

Egészségvédelmi és biztonsági követelmények – SPS

Élelmiszer-biztonság, állat- és növényegészségügy

Az EU-Grúzia megállapodás megszünteti és megtiltja mind az EU, mind Grúzia számára, hogy indokolatlan szabályozást léptessenek életbe. Ez különösen az Ön javát szolgálja, ha Ön mezőgazdasági termékeket exportál Grúziába.

Ez nem jelenti azt, hogy az egyes országok védelmi szintje veszélybe kerülne. Tekintettel arra, hogy az EU élelmiszer-biztonsági előírásai nagyon szigorúak és szigorúak, Grúzia kormánya elfogadja az EU SPS-jogszabályainak egy részét.

Az EU és Grúzia közötti megállapodás azt is biztosítja, hogy az állatjóléti és növény-egészségügyi szabályok tükrözzék az uniós normákat és az Állat-egészségügyi Világszervezet (OIE) fejleményeit.

 

Ha Grúzia még mindig közelíti egymáshoz az uniós szabályokat, hogyan exportál/importál?

Ha Ön bármilyen növényt és/vagy állati terméket importál az EU-ba, akkor a grúz illetékes hatóság igazolását kell beszereznie. A tanúsításnak garantálnia kell, hogy az Ön terméke megfelel a vonatkozó SPS-követelményeknek.

Az EU-Grúzia társulási megállapodás értelmében Grúzia kormánya köteles értesíteni az EU-t az állatjólétre, valamint a növényegészségügyre és -biztonságra vonatkozó szabályok közelítéséről. Az annak megállapítására irányuló konzultációs folyamat, hogy megvalósult-e a rendeletek közelítése, akár 360 napig is eltarthat.

Illetékes hatóságok listája
 • A Környezetvédelmi és Földművelésügyi Minisztérium alá tartozóNemzeti Élelmiszerügyi Hivatal (NFA) felelős a felügyeletért, a nyomon követésért, a tervezett és/vagy nem tervezett ellenőrzések elvégzéséért, az okmányellenőrzések elvégzéséért, az élelmiszer-biztonsággal kapcsolatos kérdések vizsgálatához és felügyeletéhez szükséges mintavételek elvégzéséért – ez azt is jelenti, hogy az NFA a termelés, a feldolgozás és a forgalmazás minden szakaszában állami ellenőrzést gyakorol az élelmiszerek/takarmányok megfelelősége felett.
  • a nemzeti finanszírozó hatóságnak van egy állat-egészségügyi részlege is, amely az élő állatok és állati termékek állat-egészségügyi ellenőrzéséért felelős Grúziában.
  • az NFA növény-egészségügyi osztálya felelős a károsítókra vonatkozó kockázatelemzések szabályozásáért Grúziában.

Az emberi egészség védelme érdekében a kozmetikumokra és a kapcsolódó árucikkekre külön behozatali eljárások vonatkozhatnak, beleértve egy higiéniai tanúsítási eljárást és a grúziai piacra jutásra vonatkozó külön nyilvántartásba vételi eljárást. A kért dokumentumokkal kapcsolatos tájékoztatásért forduljon a Munkaügyi, Egészségügyi és Szociális Minisztériumhoz.

 • Az Adóhivatal a Pénzügyminisztérium egyik szervezeti egysége, amely Grúzia külső határain felelős az SPS-rendeleteknek való megfelelésért.
 • a laboratóriumok az SPS intézményi rendszerének kulcsfontosságú részét képezik. A Grúz Akkreditációs Központ akkreditál minden olyan laboratóriumot, amely az elismert nemzetközi szabványoknak megfelelően működik.

A kereskedelem technikai akadályai

Bár a technikai szabályok fontosak, időnként akadályozhatják a nemzetközi kereskedelmet, és így jelentős terhet róhatnak Önre mint exportőrre.

 • ha úgy gondolja, hogy olyan kereskedelmi akadályba ütközik, amely lelassítja vállalkozását vagy megakadályozza, hogy exportáljon, közölje velünk
 • az online űrlap segítségével jelentse be, mi akadályozza meg a Grúziába irányuló exportját. Az EU elemezni fogja az Ön helyzetét, és megteszi a megfelelő lépéseket

Kapcsolatfelvétel

Egészségügyi/növény-egészségügyi követelményekkel (SPS) kapcsolatos kapcsolattartók

Vámkezelési okmányok és eljárások

A megállapodás átláthatóbb és egyszerűbb vámeljárásokat biztosít a kereskedelem megkönnyítése és a vállalkozások költségeinek csökkentése érdekében.

Dokumentumok

A lépésenkénti útmutatók ismertetik azokat a különböző dokumentumtípusokat, amelyeket fel kell készíteni termékei vámkezelésére.

Az Ön termékétől függően a vámhatóságok az alábbi elemek mindegyikét vagy némelyikét bekérhetik:

 • Kereskedelmiszámla (meg kell határozni a saját kereskedelmi asszisztensemre vonatkozó formai és tartalmi követelményeket)
 • csomagjegyzék
 • Egyes árukra vonatkozóbehozatali engedélyek
 • Tanúsítványok, amelyek igazolják, hogy a termék megfelel a kötelező termékelőírásoknak, például az egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek, a címkézésnek és a csomagolásnak.
 • Származási igazolás – származási nyilatkozat

Az egyértelműség érdekében Ön előzetesen kérelmezheti a kötelező érvényű tarifális felvilágosítást és/vagy a kötelező érvényű származási felvilágosítást.

Arra vonatkozóan, hogy terméke vámkezeléséhez milyen dokumentumokat kell bemutatnia, kérjük, látogasson el a Saját Kereskedelmi Asszisztens weboldalra.

A származás igazolására és ellenőrzésére vonatkozó eljárások

Annak ismertetését, hogy az Ön termékeinek származását hogyan kell igazolni a preferenciális vámtarifák igényléséhez, valamint a származás vámhatóságok általi ellenőrzésével kapcsolatos szabályokat, lásd a származási szabályokról szóló fenti szakaszban.

A behozatali és kiviteli vámeljárásokkal kapcsolatos általános információkért látogasson el az Adóügyi és Vámuniós Főigazgatóság honlapjára.

Szellemi tulajdon és földrajzi jelzések

A megállapodás védi az Ön szellemi tulajdonhoz fűződő jogait, amikor az Ön áruit Grúziába importálja és/vagy exportálja.

Védjegyek és szerzői jogok

Az EU-Grúzia társulási megállapodás számos, a védjegyek és a szerzői jogok kezelését szabályozó nemzetközi megállapodásnak megfelel. Amennyiben a védjegyhivatal elutasítja az Ön kérelmét, a határozatot írásban, az elutasítás indokainak megjelölésével közölni kell Önnel.

Formatervezési minták és szabadalmak

Az Ön által önállóan létrehozott, egyéni jellegű formatervezési minták lajstromozásuk révén legfeljebb 25 évig oltalomban részesülnek. Ez kizárólagos jogot biztosít a formatervezési minta felhasználására, és megakadályozza, hogy az Ön hozzájárulásával nem rendelkező harmadik felek azt felhasználják, regenerálják, értékesítsék, importálják és/vagy exportálják.

Földrajzi mutatók

Az EU-Grúzia megállapodás keretében létrehozott, a földrajzi mutatókkal foglalkozó külön bizottság nyomon követi a megállapodás végrehajtását ezen a területen, és jelentést tesz a Kereskedelmi Bizottságnak. A mezőgazdasági termékek földrajzi jelzéseivel, valamint az élelmiszerek földrajzi jelzéseivel, a bortípusokkal és a szeszes italokkal kapcsolatos további információkért lásd az EU-Grúzia társulási megállapodás XVII-C. mellékletét.

Hogyan szerezhető védelem?

A Sakpatenti az ország teljes szellemi tulajdonának védelméért és a szellemi tulajdonjogokra vonatkozó politika meghatározásáért felelős független grúz jogalany.

Ön vagy képviselője közvetlenül kérelmezheti földrajzi árujelző bejegyzését. A kérelmet papíron vagy elektronikus úton, grúz nyelven kell benyújtani, és egyetlen eredetmegjelölésre vagy földrajzi jelzésre kell hivatkoznia.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

 • eredetmegjelölés vagy földrajzi jelzés bejegyzése iránti kérelem
 • a kérelmező teljes neve (címe) és címe
 • az eredetmegjelölés vagy földrajzi jelzés
 • azon áruk neve, amelyekre az eredetmegjelölés vagy földrajzi jelzés bejegyzését kérik

A földrajzi árujelzőre vonatkozó kérelemhez csatolni kell egy olyan dokumentumot is, amely:

 • az áruk és a nyersanyag leírása, kémiai, fizikai, mikrobiológiai és/vagy érzékszervi és egyéb jellemzőik megjelölésével
 • az áruk származása szerinti földrajzi terület helyének leírása, pontos határainak megjelölésével
 • az áruk előállítási technológiájának, valamint az adott földrajzi területre jellemző előállítási feltételeknek és módszereknek a leírása, amennyiben léteznek;
 • az azt megerősítő adatok, hogy az eredetmegjelöléssel ellátott áruk különleges minősége és jellemzői alapvetően vagy kizárólag az adott földrajzi környezetnek és emberi tényezőknek köszönhetők
 • az azt megerősítő adatok, hogy az áruk különleges minősége, hírneve vagy egyéb jellemzői e földrajzi területhez kapcsolódnak
  • az áruk földrajzi származását igazoló okmány
  • a képviselő meghatalmazását megerősítő meghatalmazás

Szolgáltatások kereskedelme

Mind a grúz kormány, mind az EU meghatározta a szolgáltatásnyújtással kapcsolatos valamennyi meglévő korlátozást vagy fenntartást, magas szintű átláthatóság mellett. Ez értékes jogbiztonságot nyújt Önnek mint uniós szolgáltatónak. A kifejezetten Grúziára vonatkozó fenntartások listáját lásd az EU-Grúzia társulási megállapodás XIV-E., XIV-F. és XIV-G. mellékletében.

Hogyan tud eligazodni a mellékletekben?

Az EU-Grúzia megállapodás az alábbi 4 mellékletet tartalmazza, Grúzia fenntartásokkal, amelyek hatással lehetnek Önre és vállalkozására.

Ki hozhat létre vállalkozást Grúziában?

Ha Ön

 • egy vállalkozás, az EU-Grúzia megállapodás lehetővé teszi, hogy vállalkozása fióktelepeket vagy képviseleti irodákat hozzon létre vagy szerezzen meg Grúziában.
 • egy magánszemély, az EU-Grúzia megállapodás lehetőséget biztosít arra, hogy önfoglalkoztatás vagy az Ön ellenőrzése alatt álló vállalkozások révén vállalkozást alapítson és alapítson.

Az uniós szolgáltatók ugyanolyan elbánásban részesülnek, mint a grúz állampolgárok. A XIV-E. melléklet tartalmazza azoknak az ágazatoknak a felsorolását, ahol a letelepedési korlátozások vannak érvényben.

Határokon átnyúló szolgáltatásnyújtás

Az EU-Grúzia megállapodás lehetővé teszi az uniós szolgáltatók számára, hogy a grúz állampolgárokkal azonos feltételek mellett férjenek hozzá a grúz piachoz. Az erre vonatkozó kivételeket az EU-Grúzia társulási megállapodás XIV-E., XIV-F.és XIV-G. melléklete isfelsorolja.

Mi a teendő, ha ideiglenesen Grúziába kíván költözni munkavállalás céljából?

Az EU-Grúzia megállapodás lehetővé teszi, hogy Ön ideiglenesen Grúziába (vagy az EU-ba) költözzön, hogy felsőfokú képesítéssel rendelkező gyakornokként, üzleti értékesítőként vagy az adott országban működő vállalat egyik kulcsfontosságú alkalmazottjaként dolgozzon.

Az ideiglenes tartózkodás időtartamai a következők:

 • Vállalaton belül áthelyezett személy (egy grúziai (vagy uniós) vállalat kulcsfontosságú személyzete vagy felsőfokú képesítéssel rendelkező gyakornokok) – legfeljebb 3 év
 • Üzleti látogató (pl. vállalkozás indítása Grúziába (vagy az EU-ba) vagy üzleti értékesítő) – bármely 12 hónapos időszakban legfeljebb 90 nap
 • Diplomás gyakornok, aki nem vállalaton belül áthelyezett személy — legfeljebb 1 év

Az EU-Grúzia megállapodás a szerződéses szolgáltatók számára is lehetőségeket teremt bármely ország meghatározott ágazataiban. E tekintetben azonban:

 • a szóban forgó szolgáltatást ideiglenesen olyan gazdálkodó egység alkalmazottjaként nyújtják, amely 1 évet meg nem haladó szolgáltatási szerződést kapott
 • legalább 3 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik abban az ágazatban, ahol szerződéses szolgáltatásokat nyújt.
 • egyetemi diplomával vagy azzal egyenértékű szintű tudást és megfelelő szakmai képesítést igazoló képesítéssel rendelkezik;

A személyzetre, a felsőfokú képesítéssel rendelkező gyakornokokra, az üzleti értékesítőkre és a szerződéses szolgáltatókra vonatkozó korlátozásokkal kapcsolatos további információkért lásd az EU-Grúzia társulási megállapodás G. mellékletét.

A Grúziai Nemzeti Beruházási Ügynökség előmozdítja a Grúzia és az EU közötti üzleti kapcsolatokat. Amennyiben grúz partnert keres, lépjen kapcsolatba Grúzia bármely uniós tagállamban működő nagykövetségével.

Közbeszerzés

Az EU és Grúzia nemzeti, regionális és helyi szinten tervezi az egyes országok közbeszerzési piacaihoz való kölcsönös hozzáférést. Ez a hozzáférés fokozatosan valósul meg Grúzia számára. Ez a hagyományos ágazatokban és a közüzemi ágazatban egyaránt érvényes a közbeszerzési szerződésekre és a koncessziókra.

Az EU-Grúzia megállapodás arról is gondoskodik, hogy a pályázatokat mindkét országban tisztességesen bírálják el, a helyi és a külföldi pályázókkal azonos elbánásban részesítve.

A megállapodás mind az EU-t, mind Grúziát kötelezi annak biztosítására, hogy:

 • az összes tervezett beszerzést nyilvánosságra hozzák – ennek célja a piac verseny előtti megnyitása és a tervezett beszerzéssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés biztosítása a szerződés odaítélése előtt.
 • a szerződés tárgyát megkülönböztetéstől mentesen, megfelelő határidőkkel és valamennyi gazdasági szereplő számára hozzáférhető módon ismertetik.
 • az Önnel mint gazdasági szereplővel szemben nem áll fenn hátrányos megkülönböztetés, ami letilthatja Önt attól, hogy részt vegyen az ajánlatban.
 • a pályázat odaítélésének folyamata a nyertes ajánlat meghirdetéséig átlátható.
 • a végső döntésről valamennyi pályázó értesítést kap – kérésre a sikertelen pályázók magyarázatot kapnak, amely lehetővé teszi a döntés elemzését.

Hogyan ítélik oda a szerződéseket?

Grúzia Állami Közbeszerzési Ügynöksége (SPA) vezető szerepet tölt be a közbeszerzés koordinálásában, végrehajtásában és nyomon követésében. Az ajánlatok elbírálásához öt módszert alkalmaznak.

 • Elektronikus tender — legalább 75 EUR értékű homogén tárgyak vásárlására
 • Egyszerűsített elektronikus tender — 75 EUR-t meg nem haladó értékű homogén tárgyak vásárlására
 • Egyszerűsített közbeszerzés — 1 880 eurónál kisebb értékű beszerzésekre használják (a diplomáciai képviseletekre, valamint a védelemmel, biztonsággal és a közrend fenntartásával kapcsolatos beszerzésekre vonatkozó különböző értékhatárokkal)
 • Tervpályázatok — tervezéssel kapcsolatos projektek és szolgáltatások közbeszerzéséhez, az ajánlatkérő szerv döntése alapján
 • Egységesített pályázat — a különleges védelmi terület által lebonyolított egységes, központosított állami közbeszerzési eljárás homogén beszerzett tárgyak különböző beszerző szervek számára történő beszerzésére

A "Fehér—és feketelista-nyilvántartás" szintén szerepel a SPA honlapján. Ez a jegyzék két listacsoportot tartalmaz.

 • a feketelistán szereplő pályázók, akik nem nyújtanak biztosítékot a szerződés teljesítésére és/vagy nem írják alá a szerződést a beszerző ügynökséggel, és/vagy nem teljesítik szerződéses kötelezettségeiket – e pályázókat a feketelistára való felvételüket követő egy éven belül eltiltják az ajánlatokban való részvételtől vagy egy másik ajánlat odaítélésétől
 • azok az fehérlistán szereplő kérelmezők, akik sikeresen teljesítették a jelentkezési kritériumokat, nem állnak fizetésképtelenségi eljárás alatt, nem állnak fenn az állami költségvetés felé fennálló tartozásuk, és akiknek a megelőző 3 évre vonatkozó árbevétele nem éri el a 375 EUR-t

Mi történik, ha panasza van?

Az SPA emellett 6 tagból álló Vitarendezési Testülettel (DRB) is rendelkezik. Az igazgatótanács három tagját a civil társadalom nevezi ki, biztosítva a DRB átláthatóságát és függetlenségét.

Ha panasza van a közbeszerzési rendszerrel kapcsolatban, forduljon a DRB-hez. Panaszának benyújtása és meghallgatása nem díjköteles.

Hogyan nyújtja be panaszát?

Panaszát elektronikus úton, az ajánlati oldalon található űrlap kitöltésével nyújthatja be. Ha a DRB megerősíti panaszának jogosságát, legfeljebb tíz napon belül tájékoztathatja az ajánlatkérőt a hibáról, és helyesbítést kérhet. Alternatív megoldásként a DRB a tenderbizottság határozatának teljes felülvizsgálatát vagy törlését is előírhatja, vagy súlyos jogsértés esetén bejelentheti az ügyet a bűnüldöző szerveknek. Ha nem ért egyet a DRB határozatával, a határozat ellen bírósági jogorvoslattal élhet.

Elektronikus közbeszerzés

Használhatja az egységes elektronikus rendszert is, amely a grúz e-közbeszerzési portál. Ez könnyű hozzáférést biztosít a közbeszerzési információkhoz, beleértve a tervezett közbeszerzési tevékenységek meghirdetését, az elektronikus ajánlattételi dokumentumok rendelkezésre állását, az automatizált közbeszerzési értesítőt és az elektronikus ajánlattételi űrlap elektronikus üzemeltetők számára történő létrehozását.

Közbeszerzési kapcsolattartók

Linkek, elérhetőségek és dokumentumok

Nemzeti intézmények

Képviseletek, kereskedelmi kamarák és vállalkozói szövetségek

Kapcsolattartók a műszaki követelményekhez

Egészségügyi/növény-egészségügyi követelményekkel (SPS) kapcsolatos kapcsolattartók

Közbeszerzési kapcsolattartók

További linkek

Nemzeti intézmények

Külügyminisztérium

Grúzia figyelemmel kíséri a vegyi fegyverek előállításához felhasználható anyagok behozatalát. Bizonyos vegyi anyagok behozatalához külön engedélyre lehet szükség, és a kijelölt nemzeti hatóság a Külügyminisztérium.

 

Chitadze Street 4, GE-0118 Tbiliszi, Grúzia

Tel.: + 995 32 2945000 (kiterjesztés: 1207)

Fax: + 995 32 2945001

Grúzia Gazdasági és Fenntartható Fejlődési Minisztériuma

Sanapiro Street 2, GE-0114 Tbiliszi, Grúzia

Tel.: + 995 32 2991111/+ 995 32 2991105

Fax: + 995 32 2921534

E-mail: ministry@moesd.gov.ge

Grúzia Nemzeti Bankja

GE-0114 Tbiliszi, Grúzia

Tel.: + 995 32 2406120

Grúzia Nemzeti Szellemi Tulajdoni Központja

Sakpatenti

Nino Ramishvili Street 4/31, GE-0179 Tbiliszi, Grúzia

Tel.: + 995 32 2252533

E-mail: info@sakpatenti.org.ge

Grúzia Nemzeti Statisztikai Hivatala

GEOSTAT

Tsotne Dadiani Street 30, GE-0180 Tbiliszi, Grúzia

Tel.: + 995 32 2367210

E-mail:Info@geostat.ge

Enterprise Georgia (Grúzia)

Marjanishvli Street 5/6 (Uznadze Street 18), GE-0102 Tbiliszi, Grúzia

Tel.: + 995 32 2960010

E-mail: info@enterprise.gov.ge

Képviseletek, kereskedelmi kamarák és vállalkozói szövetségek

Az Európai Unió grúziai küldöttsége

Nino Chkheidze Street 38, GE-0102 Tbiliszi, Grúzia

Tel.: + 995 32 2943763

E-mail:Delegation-georgia@eeas.europa.eu

Grúzia Európai Unió melletti képviselete

Rue Père Eudore Devroye/Pater Eudore Devroyestraat 245, 1150 Bruxelles/Brussel, Belgique

Tel.: + 995 32 27611190

Fax: + 995 32 27611199

E-mail:Geomission.eu@mfa.gov.ge

Web: http://www.belgium.mfa.gov.ge

 

Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya, Grúziai Kereskedelmi és Iparkamara

Berdzeni Street 25, GE-0101 Tbiliszi, Grúzia

Tel.: + 995 32 2694747

European Business Association Georgia (Grúzia Európai Üzleti Szövetség)

Rapiel Eristavi Street 3, IV. emelet, GE-0179 Tbiliszi, Grúzia

Tel.: + 995 599 25 66 55

E-mail:Info@eba.ge

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, Belgium

Tel.:+ 32 27491851

E-mail:Secretariat@eu4business.eu

Kapcsolattartók a műszaki követelményekhez

Georgian National Agency for Standards and Metrology (Grúziai Nemzeti Szabványügyi és Mérésügyi Ügynökség)

Chargali Street 67, GE-0178 Tbiliszi, Grúzia

Tel.: + 995 32 2612530

Fax: + 995 32 2613500

E-mail: geostm@geostm.ge

Az Egységes Nemzeti Akkreditáló Testület

Al. Kazbegi Avenue 42a, GE-0186 Tbiliszi, Grúzia

Tel.: + 995 32 2192233/+ 995 32 2181824

E-mail: gac@gac.gov.ge

Egészségügyi/növény-egészségügyi követelményekkel (SPS) kapcsolatos kapcsolattartók

Nemzeti Élelmiszerügynökség (NFA)

Gelovani Avenue Marshal 6, GE-0159 Tbiliszi, Grúzia

Tel.: + 995 32 2919167

Fax: + 995 32 2919165

A Nemzeti Élelmiszerügynökséghez rendelt növény-egészségügyi osztály

Gelovani Avenue Marshal 6, GE-0159 Tbiliszi, Grúzia

Tel.: + 995 32 2919167 (Kiterjesztések: 120, 133 RÉSZE)

Fax: + 995 32 2919165

A Nemzeti Élelmiszerügynökséghez rendelt állat-egészségügyi osztály

Gelovani Avenue Marshal 6, GE-0159 Tbiliszi, Grúzia

Tel.: + 995 32 2919167 (kiterjesztések: 120, 106 RÉSZE)

Fax: + 995 32 2919165

Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Minisztérium

Gulua Street 6, GE-0114 Tbiliszi, Grúzia

Tel.: + 995 32 727231/+ 995 32 727232

Fax: + 995 32 727231

A Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Minisztérium biodiverzitási osztálya

Gulua Street 6, GE-0114 Tbiliszi, Grúzia

Tel.: + 995 32 727231/+ 995 32 727232

Fax: + 995 32 727231

Munkaügyi, egészségügyi és szociális miniszter

AK. Tsereteli Avenue 144, GE-0119 Tbiliszi, Grúzia

Tel.: + 995 32 272538

Bevételi Szolgálat, Központi Hivatal

V.Gorgasali Street 16, GE-0114 Tbiliszi, Grúzia

Információs központ:

Tel.: + 995 32 2299299

E-mail:Info@rs.ge

A Földművelésügyi Minisztérium laboratóriuma

Godziashvilis Street 49, GE-0159 Tbiliszi, Grúzia

Tel.: + 995 32 2530968

Fax: + 995 32 2541016

E-mail:Contact@lma.gov.ge

Közbeszerzési kapcsolattartók

Állami Közbeszerzési Ügynökség

Richard Holbrooke Street 8, GE-0113 Tbiliszi, Grúzia

Tel.: + 995 32 22484822

Az Állami Közbeszerzési Ügynökség platformja

 

Web: http://procurement.gov.ge/Home.aspx?lang=en-US

Egységesített elektronikus rendszer:

https://tenders.procurement.gov.ge/login.php?lang=en

 • a társulási megállapodásról és az EU-Grúzia kereskedelmi kapcsolatokról további információk a Kereskedelmi Főigazgatóság honlapján találhatók. Az EU és Grúzia közötti kereskedelmi kapcsolatokról ittis találhat további információkat.
 • Amennyiben szeretne tájékoztatást kapni a mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodás grúziai végrehajtásáról, az EU Monitor tájékoztatást nyújt a kereskedelmi formációban ülésező Társulási Bizottság folyamatban lévő munkájáról.
 • Az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) is részletes tájékoztatást nyújt az EU és Grúzia közötti kapcsolatokról. Áttekintésért látogasson el egy tájékoztatóra is.
Oldal megosztása:

Gyorshivatkozások