Kötelező érvényű származási felvilágosítás

Habizonytalan az áru eredetével kapcsolatban, vagy egyszerűen jogbiztonságra törekszik, kötelező érvényű származási felvilágosításért folyamodhat.

A kötelező érvényű származási felvilágosítás (BOI) olyan írásbeli határozatra vonatkozik, amely igazolja az Ön áruinak származását, és az Európai Unióban kötelező érvényű.

A KSZF-határozatok kötelezőek a birtokosra és az uniós vámhatóságokra nézve. Általában a kiállítás napjától számított három évig érvényesek.

Hogyan és hol kell kérelmezni a KSZF-határozatot?

A kérelmeket írásban kell benyújtani annak az EU-országnak az illetékes hatóságaihoz, amelyben a társaság letelepedett, vagy ahol a KSZF-et használni kívánja. Meg kell győződnie arról, hogy a kötelező érvényű származási felvilágosításban szereplő árumegnevezés megegyezik azokkal az árukkal, amelyeket exportál vagy importál.

A hatóságoknak a kérelem nyilvántartásba vételétől számítvaz 120 nap áll rendelkezésükre, hogy határozatot hozzanak.

Felhívjuk figyelmét, hogy a kötelező érvényű származási információk megléte nem mentesíti Önt a származás igazolásának kötelezettsége alól.

Bővebb információ

Oldal megosztása:

Gyorshivatkozások