Gépek és műszaki termékek

Ez az oldal csak az uniós szintű termékkövetelményekhez szolgál referenciadokumentumként. A célországtól függően további követelmények is alkalmazhatók. További részletekért kérjük, forduljon a Kereskedelmi Asszisztenshez.

Felhívjuk figyelmét, hogy ezen az oldalon az egyes rovatok általános leírása az EU valamennyi hivatalos nyelvén megtalálható. A részletek azonban csak angol nyelven állnak rendelkezésre.

Műszaki harmonizáció

Az Európai Unión (EU) belüli műszaki harmonizáció célja azon alapvető követelmények harmonizálása, amelyeknek a termékeknek a forgalomba hozatalkor meg kell felelniük, a „szabványokra való általános hivatkozás” és a kölcsönös elismerés elvének alkalmazásával, az áruk szabad mozgását gátló technikai akadályok felszámolása érdekében. Az ilyen műszaki előírások a figyelembe vett termékek kategóriájától függően változnak.

 

Robbanásveszélyes légkörben való használatra szánt felszerelésekre és védelmi rendszerekre vonatkozó műszaki szabványok (ATEX)

A robbanásveszélyes légkörben való használatra szánt valamennyi felszerelésnek és védelmi rendszernek meg kell felelnie a szabványosítási megbízásoknak és a harmonizált műszaki előírásoknak az uniós piacon történő forgalomba hozatal előtt.

 

Az építési termékekre vonatkozó műszaki előírások

Minden olyan terméknek vagy készletnek, amelyet építményekbe való beépítés céljából állítanak elő és hoznak forgalomba, meg kell felelnie a szabványosítási megbízásoknak és a harmonizált műszaki előírásoknak, mielőtt az EU piacán forgalomba hozzák.

 

Játékokra vonatkozó műszaki szabványok

Az EU-ba behozott játékoknak meg kell felelniük az adott korcsoportra jellemző különleges biztonsági követelményeknek, valamint a nyomonkövethetőségi követelményeknek.

 

A polgári felhasználású robbanóanyagokra vonatkozó műszaki szabványok

Az EU-ba behozott, polgári felhasználásra szánt robbanóanyagok a veszélyes áruk szállításáról szóló ENSZ-ajánláson alapuló uniós irányelv hatálya alá tartoznak.

 

A pirotechnikai termékekre vonatkozó műszaki szabványok

Ezek a műszaki szabványok csak a (beltéri vagy kültéri színpadi használatra tervezett) színházi pirotechnikai termékek, valamint a tűzijátékok és más, műszaki célokat szolgáló pirotechnikai termékek esetében kötelezőek.

 

Gépek

 

Felvonókra vonatkozó műszaki szabványok

Az épületekbe állandó jelleggel beszerelendő felvonóknak az uniós piacon való forgalomba hozatal előtt meg kell felelniük a kapacitáskorlátokkal, a tűzbiztonsággal és a karbantartással kapcsolatos egészségügyi és biztonsági követelményeknek.

 

Gépekre és biztonsági berendezésekre vonatkozó műszaki szabványok

A gépek tervezésének és megépítésének meg kell felelnie a kötelező alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek ahhoz, hogy az EU piacán forgalomba lehessen hozni.

 

Az egyéni védőeszközökre vonatkozó műszaki szabványok

Az EU-ban forgalomba hozott egyéni védőeszközöknek meg kell felelniük a tervezésre, gyártásra, anyagokra, vizsgálatokra, utasításokra, a gyártó által nyújtandó információkra és egyéb szempontokra vonatkozó követelményeknek.

 

A környezeti zajkibocsátáshoz hozzájáruló kültéri berendezésekre vonatkozó műszaki szabványok

Az uniós piacon forgalomba hozott, kültéri használatra szánt berendezéseknek meg kell felelniük a környezeti zajkibocsátásra vonatkozó követelményeknek.

 

Nyomástartó berendezések

 

A nyomástartó berendezésekre vonatkozó műszaki szabványok

Az EU piacán forgalomba hozott nyomástartó edényeknek, csővezetékeknek, biztonsági tartozékoknak és nyomástartó tartozékoknak meg kell felelniük bizonyos tervezési, gyártási és megfelelőségértékelési követelményeknek. Ez csak azokra a berendezésekre vonatkozik, amelyek legnagyobb megengedhető nyomása meghaladja a 0,5 bar-t.

 

Az egyszerű nyomástartó edényekre vonatkozó műszaki szabványok

Az uniós piacon forgalomba hozott egyszerű hegesztett nyomástartó edényeknek meg kell felelniük a kötelező alapvető biztonsági követelményeknek. Ez csak azokra a hegesztett edényekre vonatkozik, amelyek 0,5 bar-nál nagyobb nyomásnak vannak kitéve levegő vagy nitrogén tárolására, és amelyeket nem égetésre szántak.

 

Orvostechnikai eszközök

Az orvostechnikai eszközök uniós forgalomba hozatalának feltétele az alapvető követelményeknek való megfelelés a betegek, a felhasználók és harmadik felek egészségének és biztonságának magas szintű védelme és a kívánt teljesítményszint elérése érdekében.

 

Orvostechnikai eszközökre vonatkozó műszaki szabványok

 

Az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökre vonatkozó műszaki szabványok

 

Az aktív beültethető orvostechnikai eszközökre vonatkozó műszaki szabványok

 

Elektromos és elektronikus berendezések, gázüzemű készülékek

 

Az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó műszaki szabványok

Minden elektromos és elektronikus készüléknek meg kell felelnie az elektromágneses összeférhetőségről (EMC) szóló irányelvben meghatározott kötelező alapvető követelményeknek annak biztosítása érdekében, hogy teljesítményük elektromágneses zavarokkal szemben védve legyen.

 

A harmadlagos világítási berendezések környezettudatos tervezésére vonatkozó követelmények

Az ilyen lámpák működtetésére alkalmas beépített előtét nélküli fénycsövek, nagy intenzitású kisülőlámpák, előtétek és lámpatestek csak akkor hozhatók forgalomba az EU piacán, ha megfelelnek bizonyos környezetbarát tervezési követelményeknek.

 

A háztartási gázüzemű készülékekre vonatkozó műszaki szabványok

Az EU-ban forgalmazott háztartási gázkészülékeknek (beleértve az aszályégőket is) meg kell felelniük többek között a gyújtásra, a tartósságra és az energiafogyasztásra vonatkozó kötelező egészségügyi és biztonsági követelményeknek.

 

A kisfeszültségű elektromos berendezésekre vonatkozó műszaki szabványok

A kisfeszültségű elektromos berendezéseknek meg kell felelniük a kötelező alapvető követelményeknek a személyek, a háziállatok és a vagyontárgyak egészségének és biztonságának biztosítása érdekében.

 

A rádióberendezésekre vonatkozó műszaki szabványok

A rádióberendezéseknek meg kell felelniük a kötelező alapvető követelményeknek. Példák az érintett termékekre: webalapú készülékek, otthoni monitorozó orvostechnikai eszközök, navigációs vagy nyomkövető rendszerek, mobiltelefonok.

 

Közlekedés

 

Gépjárművekre vonatkozó műszaki szabványok

Bizonyos gépjármű-kategóriáknak meg kell felelniük a személygépkocsikra, motorkerékpárokra és traktorokra, valamint azok pótkocsijaira, rendszereire, alkatrészeire és önálló műszaki egységeire vonatkozó uniós jogszabályok által megállapított harmonizált műszaki követelményeknek.

 

Személyszállításra szolgáló kötélpályákra vonatkozó műszaki szabványok

A személyszállítási célú kötélpálya-létesítményeknek meg kell felelniük bizonyos alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek. Ezek különösen azokra a siklóvasutakra vagy egyéb járművekre vonatkoznak, ahol a vontatást egy vagy több kábel biztosítja, valamint azokra a kábeles gépkocsikra, amelyeket szállítókábelek emelnek és/vagy elmozdítanak, beleértve a székes és a süllyesztékes felvonókat és a vonós emelőket is.

 

Kedvtelési célú vízi járművekre vonatkozó műszaki szabványok

A kedvtelési célú vízi járműveknek (beleértve a motoros vízi járműveket is) meg kell felelniük a harmonizált szabványoknak és a megfelelőségértékeléseknek.

 

A halászhajókra vonatkozó műszaki szabványok

A legalább 24 méter hosszú halászhajóknak meg kell felelniük az uniós szabályokban meghatározott biztonsági követelményeknek és megfelelőségi tanúsítványoknak.

 

A tengerészeti felszerelésekre vonatkozó műszaki szabványok

A tengerészeti felszereléseknek meg kell felelniük bizonyos követelményeknek és rendelkezéseknek. Ezek a következő berendezésekre vonatkoznak: életmentő felszerelések, tengerszennyezés megelőzése, tűzvédelmi berendezések, navigációs berendezések és rádiókommunikációs berendezések.

 

A személyhajókra vonatkozó műszaki szabványok

Biztonsági követelmények és megfelelő bizonyítványok szükségesek a legalább 24 méter hosszú új és meglévő személyhajók, valamint a valamely uniós tagállamon belül belföldi úton közlekedő gyorsjáratú személyszállító vízi járművek esetében.

 

A polgári légi járművekre vonatkozó műszaki szabványok

A polgári légi járművek (beleértve azok alkatrészeit is) behozatalának meg kell felelnie a termék légialkalmasságára, integritására, működésére és szervezeti felépítésére vonatkozó uniós követelményeknek.

 

A vasúti rendszer alkatrészeire vonatkozó műszaki szabványok

A vasúti közlekedés strukturális és működési szempontjai uniós irányelv hatálya alá tartoznak.

 

Metrológia

 

Az automatikus mérlegekre vonatkozó műszaki szabványok

Az automatikus mérlegeknek meg kell felelniük a külön irányelvben meghatározott alapvető követelményeknek. Automata mérlegek alatt olyan mérlegek értendők, amelyek célja a test tömegének meghatározása a testre gyakorolt gravitációs erő felhasználásával, kezelő közreműködése nélkül.

 

Az anyagi hosszúságmérőkre vonatkozó technikai standardok

Az anyag hosszúságának meg kell felelnie az anyagra, a jelölésekre, a referenciafeltételekre és a legnagyobb lehetséges hibákra vonatkozó követelményeknek.

 

A fogyasztásmérőkre vonatkozó műszaki szabványok

A fogyasztásmérőknek meg kell felelniük a külön irányelvben meghatározott alapvető követelményeknek. Ez vonatkozik a következőkre: vízmérők, gázmérők és térfogatváltó eszközök, aktív elektromosenergia-mérők, hőenergia-mérők, a folyadékok (kivéve a víz) mennyiségének folyamatos és dinamikus mérésére szolgáló mérőrendszerek és taxiórák

 

A nem automatikus működésű mérlegekre vonatkozó műszaki szabványok

A nem automatikus működésű mérlegeknek meg kell felelniük a külön irányelvben meghatározott alapvető követelményeknek. A nem automatikus működésű mérlegek olyan mérlegek, amelyek a mérés során kezelő közreműködését igénylik.

 

Energiafelhasználó termékek környezettudatos tervezése

Az EU létrehozta azt a keretet, amelynek keretében az energiafelhasználó termékek gyártóinak a tervezési szakaszban csökkenteniük kell az energiafogyasztást és a termék életciklusa során bekövetkező egyéb negatív környezeti hatásokat. A termék környezeti teljesítményére és energiahatékonyságára vonatkozó információknak lehetőség szerint magán a terméken is láthatónak kell lenniük, lehetővé téve a fogyasztók számára, hogy a vásárlás előtt összehasonlíthassák az adatokat.

 

Egyes légfűtő és hűtőeszközök környezettudatos tervezésére vonatkozó követelmények

 

A tömszelence nélküli keringetőszivattyúk környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények

 

A ventilátorok környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények

 

A vízszivattyúk környezetbarát tervezése

 

A nem irányított fényű háztartási lámpákra vonatkozó környezetbarát tervezési követelmények

 

A szerverekre és adattárolókra vonatkozó környezetbarát tervezési követelmények

 

A külső tápegységek környezettudatos tervezésére vonatkozó követelmények

 

Az elektromos motorok környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények

 

Az egyszerű set-top boxok környezettudatos tervezésére vonatkozó követelmények

 

Az irányított fényű lámpák, a LED-lámpák és a kapcsolódó berendezések környezettudatos tervezésére vonatkozó követelmények

 

A hálózati transzformátorok környezettudatos tervezésére vonatkozó követelmények

 

A számítógépek és a kiszolgáló számítógépek környezettudatos tervezésére vonatkozó követelmények

 

A harmadlagos világítási berendezések környezettudatos tervezésére vonatkozó követelmények

 

Az elektromos és elektronikus háztartási és irodai berendezések készenléti és kikapcsolt, valamint hálózatvezérelt készenléti üzemmódbeli villamosenergia-fogyasztására vonatkozó környezetbarát tervezési követelmények

 

Energiahatékony termékek

A környezetbarát tervezésről szóló uniós irányelv által az energiafelhasználó termékek gyártása során az energiafogyasztás és az egyéb negatív környezeti hatások csökkentésére vonatkozóan előírt kötelezettségek mellett az energiafogyasztás címkézéséről szóló uniós irányelv létrehozza az energiával kapcsolatos termékek energiafogyasztására vonatkozó címkézés és fogyasztói tájékoztatás keretét. A cél annak lehetővé tétele, hogy a fogyasztók megalapozott vásárlói döntéseket hozhassanak az energiafogyasztás alapján, valamint a gyártók ösztönzése arra, hogy a fogyasztói igények kielégítése érdekében hatékonyabb termékeket tervezzenek. A követelmények alábbi listája a két irányelvben meghatározott, bizonyos energiafelhasználó termékekre vonatkozó rendelkezéseket foglalja magában:

 

Légkondicionáló berendezések és háztartási ventilátorok energiahatékonysági követelményei

 

A szilárd tüzelésű kazánok energiahatékonysági követelményei

 

A háztartási szárítógépek energiahatékonysági követelményei

 

A háztartási mosógépekre vonatkozó energiahatékonysági követelmények

 

A háztartási hűtőkészülékek energiahatékonysági követelményei

 

Háztartási konyhai készülékek energiahatékonysági követelményei

 

A porszívókra vonatkozó energiahatékonysági követelmények

 

A szellőztetőberendezések energiahatékonysági követelményei

 

A helyiségfűtő berendezések és a kombinált fűtőberendezések energiahatékonysági követelményei

 

Az egyedi helyiségfűtő berendezések energiahatékonysági követelményei

 

A vízmelegítőkre és a melegvíz-tároló tartályokra vonatkozó energiahatékonysági követelmények

 

A professzionális hűtőberendezések energiahatékonysági követelményei

 

A televíziókészülékek energiahatékonysági követelményei

 

A háztartási mosogatógépek energiahatékonysági követelményei

 
Oldal megosztása:

Gyorshivatkozások