EU-Andorra vámunió

Szeretne termékeket importálni Andorrából? Ez a rész segít megérteni az EU Andorrával fennálló vámunióját.

Rövid áttekintés

Az Európai Közösség és az Andorrai Hercegség közötti vámuniót 1990-ben hozták létre. Előirányozza, hogy

 • az érintett áruknak a vámunió két része közötti szabad mozgása a tarifális és nem tarifális intézkedések eltörlése következtében
 • közös vámtarifa, közös kereskedelempolitika és együttes nyilatkozat az EK preferenciális megállapodásaiban
 • a Közösség által harmadik országokra alkalmazott behozatali alakiságokra vonatkozó rendelkezések, valamint a Közösségben a vámügyekre alkalmazandó, a vámunió megfelelő működéséhez szükséges törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések Andorra általi elfogadása
 • különleges illeték/adómentesség az utazók számára

Árukereskedelem

 • a vámunió a Harmonizált Rendszer (HR) 25. és 97. árucsoportja között talált valamennyi termékre kiterjed.
 • a vámunió nem terjed ki a mezőgazdasági termékekre. Az Andorrából származó, a HR 1-24. árucsoportjába tartozó termékek azonban az EU-ba történő behozatalkor mentesülnek a behozatali vámok alól. Emellett preferenciális elbánás vonatkozik az Andorrába importált egyes uniós dohánytermékekre.

Tarifák

 • nulla vámtétel és nulla kontingens a vámunió hatálya alá tartozó árukra
 • a feldolgozott mezőgazdasági termékek esetében a behozatali vámok és az azokkal azonos hatású díjak eltörlése azokra a vámokra vonatkozik, amelyek e termékeknek az Andorrai Hercegségből a Közösségbe történő behozatalára kivetett díj rögzített összetevőjét képezik, míg a változó összetevőt továbbra is alkalmazni kell.
 • Nézze meg az EU-ból származó és Andorrába exportált termékére vonatkozó tarifákat a „Kereskedelmi asszisztensem” segítségével
 • Nézze meg az Andorrából származó és az EU-ba exportált termékére vonatkozó tarifákat a „Kereskedelmi asszisztensem” segítségével

Származási szabályok

 

Saját kereskedelmi asszisztensemen tájékozódhat az Ön adott termékére vonatkozó származási szabályokról.

Termékkövetelmények

Műszaki szabályok és követelmények

 • ismerje meg azokat a műszaki követelményeket, szabályokat és eljárásokat, amelyeknek az áruknak meg kell felelniük az Európai Unióba történő behozatalukhoz.
 • Keresse meg az Ön termékére és származási országára vonatkozó konkrét szabályokat és rendeleteket a „Kereskedelmi asszisztensem” menüpontban. A termékével kapcsolatos követelmények megtekintéséhez először meg kell adnia a termék vámkódját. Ha nem ismeri a vámkódot, a beépített keresőmotorban a termék nevével együtt kereshet rá.

Egészségügyi és biztonsági követelmények SPS

 • ismerje meg azokat az egészségügyi, biztonsági, egészségügyi és növény-egészségügyi szabványokat, amelyeknek az áruknak meg kell felelniük ahhoz, hogy az Európai Unióba importálhatók legyenek
 • Keresse meg az Ön termékére és származási országára vonatkozó egészségügyi, biztonsági és állat-egészségügyi szabályokat a „Kereskedelmi asszisztensem” menüpontban. A termékével kapcsolatos követelmények megtekintéséhez először meg kell adnia a termék vámkódját. Ha nem ismeri a vámkódot, a beépített keresőmotorban a termék nevével együtt kereshet rá.

Vámkezelési dokumentumok és eljárások

 • az Andorrai Hercegség elfogadta a Közösségi Vámkódexen és annak végrehajtási rendelkezésein alapuló vámunió megfelelő működéséhez szükséges vámrendelkezéseket.
 • amennyiben az Andorrai Hercegség autonóm módon biztosítja a tarifális preferenciákat, és hatóságai egy származási bizonyítvány (EUR.1 vagy „A” formanyomtatvány) vagy számlanyilatkozat utólagos ellenőrzését kívánják elvégezni, az ilyen ellenőrzéseket a kijelölt közösségi vámhivatalok egyike végzi el.
 • az Andorrai Hercegség azon vámhivatalai vagy vámhivatalai által kiállított helyettesítő bizonyítványokat, amelyek ellenőrzése alá helyezték a termékeket, a vámunió másik részében az egyes eljárásokra megállapított feltételek szerint fogadják el.
 • Andorra értelemszerűen alkalmazza az 1207/2001/EK rendeletet (szállítói nyilatkozat)
 • további információk az Európai Unióba történő behozatalhoz szükséges vámkezelési okmányokról és eljárásokról

Szellemi tulajdon és földrajzi jelzések

 • további információk a szellemi tulajdonra és a földrajzi jelzésekre vonatkozó uniós jogszabályokról, valamint az EU szellemitulajdon-jogokkal kapcsolatos kereskedelmi politikájáról

Szolgáltatások kereskedelme

 • további információk a szolgáltatások kereskedelmére vonatkozó szabályokról, rendeletekről és létesítményekről

Közbeszerzés

 • általános információk a közbeszerzési jogszabályokról, szabályokról és a különböző piacokhoz való hozzáférésről
 • konkrét információk az EU közbeszerzési piacáról

Beruházás

 • a külföldi befektetéshez szükséges általános információk keresése
 • ha külföldről fektet be az EU-ba, találjon konkrét információkat.

Linkek és dokumentumok

Oldal megosztása:

Gyorshivatkozások