EU-Andorra vámunió

Érdeklődik-e az Andorrából származó termékek behozatala iránt? Ez a rész segít megérteni az EU és Andorra közötti vámuniót.

Dióhéjban

Az Európai Közösség és az Andorrai Hercegség közötti vámunió 1990-ben jött létre. A javaslat a következőket irányozza elő:

 • az érintett áruk szabad mozgása a vámunió két része között, a vám- és nem tarifális intézkedések eltörlésének eredményeként
 • közös vámtarifa, közös kereskedelempolitika és közös nyilatkozat az EK preferenciális megállapodásaiban
 • a Közösség által harmadik országokra alkalmazott behozatali alakiságokra vonatkozó rendelkezések, valamint a Közösségben a vámügyekre alkalmazandó és a vámunió megfelelő működéséhez szükséges törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések Andorra általi elfogadása
 • különleges illeték/adómentesség az utazók számára

Árukereskedelem

 • a vámunió a Harmonizált Rendszer (HR) 25. és 97. árucsoportja között található valamennyi termékre kiterjed.
 • a vámunió nem terjed ki a mezőgazdasági termékekre. Az Andorrából származó, a HR 1–24. árucsoportjába tartozó termékek azonban az EU-ba történő behozatalkor mentesülnek a behozatali vámok alól. Ezen túlmenően az Andorrába behozott egyes uniós dohánytermékekre kedvezményes elbánás vonatkozik.

Tarifák

 • nulla vámtétel és nulla kontingens a vámunió hatálya alá tartozó árukra
 • a feldolgozott mezőgazdasági termékek esetében a behozatali vámok és az azokkal azonos hatású díjak eltörlése azokra a vámokra vonatkozik, amelyek az Andorrai Hercegségből a Közösségbe irányuló behozatalra kivetett díj rögzített összetevőjét képezik, míg a változó összetevőt továbbra is alkalmazni kell.
 • az Ön EU-ból származó és Andorrába exportált konkrét termékére vonatkozó vámtarifák ellenőrzése a Saját Kereskedelmi Asszisztenssegítségével
 • ellenőrizze az Andorrából származó és az EU-ba exportált konkrét termékére vonatkozó vámokat a Saját Kereskedelmi Asszisztenssegítségével

Származási szabályok

 

Ellenőrizze az Ön konkrét termékére vonatkozó származási szabályokat a „Kereskedelmi asszisztensem” menüpontban.

A termékre vonatkozó követelmények

Műszaki szabályok és követelmények

 • ismerje meg azokat a műszaki követelményeket, szabályokat és eljárásokat, amelyeknek az áruknak meg kell felelniük ahhoz, hogy az Európai Unióba importálhatók legyenek.
 • keresse meg az Ön termékére és származási országára vonatkozó konkrét szabályokat és előírásokat a Saját Kereskedelmi Asszisztensnél. A termékkövetelmények lekérdezése a termék vámkódja alapján történik. Ha nem ismeri a vámkódot, a beépített keresőmotorban terméke nevével kereshet rá.

Egészségügyi és biztonsági követelmények SPS

 • ismerje meg azokat az egészségügyi, biztonsági, egészségügyi és növény-egészségügyi normákat, amelyeknek az áruknak meg kell felelniük az Európai Unióba történő behozatalhoz
 • keresse meg az Ön termékére és származási országára vonatkozó egészségügyi, biztonsági és SPS-szabályokat a Saját Kereskedelmi Asszisztensnél. A termékkövetelmények lekérdezése a termék vámkódja alapján történik. Ha nem ismeri a vámkódot, a beépített keresőmotorban terméke nevével kereshet rá.

Vámkezelési dokumentumok és eljárások

 • az Andorrai Hercegség elfogadta a Közösségi Vámkódexen és annak végrehajtási rendelkezésein alapuló vámunió megfelelő működéséhez szükséges vámrendelkezéseket
 • amennyiben az Andorrai Hercegség autonóm módon nyújt tarifális preferenciákat, és hatóságai a származási bizonyítvány (EUR.1 vagy „A” formanyomtatvány) vagy a számlanyilatkozat utólagos ellenőrzését kívánják elvégezni, az ilyen ellenőrzéseket a kijelölt közösségi vámhivatalok egyike végzi el.
 • az Andorrai Hercegség azon közösségi vámhivatalai vagy vámhivatalai által kiállított helyettesítő bizonyítványokat, amelyek felügyelete alá a termékeket helyezték, a vámunió másik részében az ezen eljárások során megállapított feltételek szerint kell elfogadni.
 • Andorra értelemszerűen alkalmazza az 1207/2001/EK rendeletet (beszállítói nyilatkozat)
 • további információk az Európai Unióba történő behozatalhoz szükséges vámkezelési okmányokról és eljárásokról

Szellemi tulajdon és földrajzi jelzések

 • további információk a szellemi tulajdonra és a földrajzi jelzésekre vonatkozó uniós jogszabályokról, valamint a szellemitulajdon-jogokkal kapcsolatos uniós kereskedelmi politikáról

A szolgáltatások kereskedelme

 • további információk a szolgáltatások kereskedelmére vonatkozó szabályokról, rendeletekről és létesítményekről

Közbeszerzés

 • általános információk a közbeszerzési jogszabályokról, szabályokról és a különböző piacokhoz való hozzáférésről
 • konkrét információk az uniós közbeszerzési piacról

Beruházás

 • általános információk a külföldi befektetéshez
 • tájékozódjon arról, ha külföldről fektet be az EU-ba

Linkek és dokumentumok

Oldal megosztása:

Gyorshivatkozások