ES un Andoras muitas savienība

Vai vēlaties importēt produktus no Andoras? Šī sadaļa jums palīdz izprast ES muitas savienību ar Andoru.

Īsumā

Eiropas Kopienas un Andoras Firstistes muitas savienība tika izveidota 1990. gadā. Tajā paredzēts:

 • attiecīgo preču brīva aprite starp abām muitas savienības daļām tarifu un netarifa pasākumu atcelšanas rezultātā
 • kopējais muitas tarifs, kopējā tirdzniecības politika un kopīgā deklarācija EK preferenču nolīgumos
 • Andora pieņem noteikumus par importa formalitātēm, ko Kopiena piemēro trešām valstīm, un normatīvos un administratīvos aktus, ko piemēro Kopienas muitas lietās un kas vajadzīgi muitas savienības pareizai darbībai
 • īpašs nodokļa/nodokļu atvieglojums ceļotājiem

Preču tirdzniecība

 • muitas savienība aptver visus ražojumus, kas atrodas starp Harmonizētās sistēmas (HS) 25.–97. nodaļu.
 • muitas savienība neattiecas uz lauksaimniecības produktiem. Tomēr Andoras izcelsmes ražojumus, uz kuriem attiecas HS 1.–24. nodaļa, importējot ES, atbrīvo no ievedmuitas nodokļiem. Turklāt preferenciāls režīms attiecas uz konkrētiem ES tabakas izstrādājumiem, ko importē Andorā.

Tarifi

 • nulles muitas nodokļi un nulles kvotas precēm, uz kurām attiecas muitas savienība
 • attiecībā uz pārstrādātiem lauksaimniecības produktiem ievedmuitas nodokļu un līdzvērtīgu maksājumu atcelšana attiecas uz muitas nodokļiem, kas veido fiksētu komponentu maksājumā par šo produktu importu Kopienā no Andoras Firstistes, kamēr mainīgo komponentu turpina piemērot.
 • pārbaudiet tarifus jūsu konkrētajam ražojumam, kura izcelsme ir ES un kurš tiek eksportēts uz Andoru, izmantojot Manu tirdzniecības palīgu
 • pārbaudiet tarifus jūsu konkrētajam produktam, kura izcelsme ir Andorā un kurš tiek eksportēts uz ES, izmantojot Manu tirdzniecības palīgu

Izcelsmes noteikumi

 

Pārbaudiet izcelsmes noteikumus, kas attiecas uz jūsu konkrēto produktu manā tirdzniecības asistentā.

Produktiem piemērojamās prasības

Tehniskie noteikumi un prasības

 • uzziniet par tehniskajām prasībām, noteikumiem un procedūrām, kurām precēm jāatbilst, lai tās varētu importēt Eiropas Savienībā.
 • meklējiet īpašos noteikumus un noteikumus, kas attiecas uz jūsu produktu un tā izcelsmes valsti, sadaļā Mans tirdzniecības asistents. Tādējādi, lai skatītu jūsu ražojumam piemērojamajās prasības, jums vispirms jānorāda tā muitas kods. Ja nezināt muitas kodu, varat to meklēt ar sava produkta nosaukumu iebūvētajā meklētājprogrammā.

Veselības un drošības prasības SPS

 • uzziniet vairāk par veselības, drošības, sanitārajiem un fitosanitārajiem standartiem, kam jāatbilst precēm, lai tās varētu importēt Eiropas Savienībā.
 • sadaļā Mans tirdzniecības asistents meklējiet jūsu produktam piemērojamos veselības aizsardzības, drošības un sanitāros un fitosanitāros noteikumus un tā izcelsmes valsti. Tādējādi, lai skatītu jūsu ražojumam piemērojamajās prasības, jums vispirms jānorāda tā muitas kods. Ja nezināt muitas kodu, varat to meklēt ar sava produkta nosaukumu iebūvētajā meklētājprogrammā.

Muitošanas dokumenti un procedūras

 • Andoras Firstiste pieņēma muitas noteikumus, kas vajadzīgi muitas savienības pienācīgai darbībai, pamatojoties uz Kopienas Muitas kodeksu un tā īstenošanas noteikumiem.
 • ja Andoras Firstiste autonomi piešķir tarifa preferences un tās iestādes vēlas veikt izcelsmes sertifikāta (EUR.1 vai A veidlapas) vai faktūras deklarācijas pēcmuitošanas kontroli, šādas pārbaudes veic viena no izraudzītajām Kopienas muitas iestādēm.
 • aizstājējsertifikātus, ko izdevušas Andoras Firstistes Kopienas muitas iestādes vai muitas iestādes, kuru kontrolē produkti nodoti, pieņem otrā muitas savienības daļā saskaņā ar nosacījumiem, kas paredzēti katrā no šīm procedūrām.
 • Andora mutatis mutandis piemēro Regulu Nr. 1207/2001 (piegādātāja deklarācija)
 • uzziniet vairāk par muitošanas dokumentiem un procedūrām, kas vajadzīgas, lai importētu Eiropas Savienībā

Intelektuālais īpašums un ģeogrāfiskās izcelsmes norādes

 • uzziniet vairāk par intelektuālā īpašuma un ĢIN tiesību aktiem ES, kā arī par ES intelektuālā īpašuma tiesību politiku tirdzniecībā

Pakalpojumu tirdzniecība

 • plašāka informācija par pakalpojumu tirdzniecības noteikumiem, noteikumiem un iespējām

Publiskais iepirkums

 • vispārīga informācija par publiskā iepirkuma tiesību aktiem, noteikumiem un piekļuvi dažādiem tirgiem
 • atrast konkrētu informāciju par ES publiskā iepirkuma tirgu

Ieguldījumu

 • atrodiet vispārīgu informāciju, lai varētu veikt ieguldījumus ārzemēs
 • atrodiet konkrētu informāciju, ja ieguldāt no ārvalstīm ES

Saites un dokumenti

Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites