ES un Andoras muitas savienība

Vai jūs interesē produktu imports no Andoras? Šī sadaļa palīdz izprast ES un Andoras muitas savienību.

Īsumā

Muitas savienība starp Eiropas Kopienu un Andoras Firstisti tika izveidota 1990. gadā. Tajā paredzēts:

 • brīva attiecīgo preču aprite starp abām muitas savienības daļām, atceļot tarifu un ar tarifiem nesaistītus pasākumus
 • kopējais muitas tarifs, kopējā tirdzniecības politika un kopīga deklarācija EK preferenču nolīgumos
 • Andoras pieņemtie noteikumi par importa formalitātēm, ko Kopiena piemēro trešām valstīm, un normatīvie un administratīvie akti, ko piemēro Kopienas muitas lietās un kas vajadzīgi muitas savienības pareizai darbībai
 • īpašs nodoklis/nodokļu atvieglojums ceļotājiem

Preču tirdzniecība

 • muitas savienība aptver visus produktus, kas iekļauti Harmonizētās sistēmas (HS) 25. un 97. nodaļā.
 • muitas savienība neattiecas uz lauksaimniecības produktiem. Tomēr Andoras izcelsmes produkti, uz kuriem attiecas HS 1.–24. nodaļa, importējot tos ES, ir atbrīvoti no ievedmuitas nodokļiem. Turklāt preferenciāls režīms attiecas uz konkrētiem ES tabakas izstrādājumiem, ko importē Andorā.

Tarifi

 • nulles muitas nodokļi un nulles kvotas precēm, uz kurām attiecas muitas savienība
 • pārstrādātiem lauksaimniecības produktiem ievedmuitas nodokļu un līdzvērtīgas iedarbības maksājumu atcelšana attiecas uz muitas nodokļiem, kas veido fiksēto komponentu maksā par šo produktu importu Kopienā no Andoras Firstistes, savukārt mainīgo komponentu turpina piemērot.
 • Ar mana tirdzniecības asistentastarpniecību noskaidrojiet tarifus jūsu konkrētajam produktam, kura izcelsme ir ES un kurš tiek eksportēts uz Andoru.
 • Ar mana tirdzniecības asistentastarpniecību noskaidrojiet tarifus jūsu konkrētajam produktam, kura izcelsme ir Andorā un kurš tiek eksportēts uz ES.

Izcelsmes noteikumi

 

Iepazīstieties ar izcelsmes noteikumiem, kas attiecas uz jūsu konkrēto produktu manā tirdzniecības asistentā.

Produktiem piemērojamās prasības

Tehniskie noteikumi un prasības

 • uzziniet par tehniskajām prasībām, noteikumiem un procedūrām, kurām precēm jāatbilst, lai tās varētu importēt Eiropas Savienībā.
 • Sameklējiet īpašās normas un noteikumus, kas piemērojami jūsu precei un tās izcelsmes valstij manā tirdzniecības asistentā. Lai aplūkotu prasības, kas attiecas uz jūsu preci, vispirms jums būs jāidentificē tās muitas kods. Ja nezināt muitas kodu, varat to meklēt ar sava produkta nosaukumu iebūvētajā meklētājprogrammā.

Veselības un drošības prasības VMS

Muitošanas dokumenti un procedūras

 • Andoras Firstiste pieņēma muitas noteikumus, kas vajadzīgi muitas savienības pareizai darbībai, pamatojoties uz Kopienas Muitas kodeksu un tā īstenošanas noteikumiem.
 • ja Andoras Firstiste autonomi piešķir tarifa preferences un tās iestādes vēlas veikt izcelsmes sertifikāta (EUR.1 vai A veidlapa) vai faktūras deklarācijas pēcmuitošanas kontroli, šādu kontroli veic viena no norādītajām Kopienas muitas iestādēm.
 • aizstājējsertifikātus, ko izdevušas Kopienas muitas iestādes vai Andoras Firstistes muitas iestādes, kuru kontrolē izstrādājumi nodoti, pieņem otrā muitas savienības daļā saskaņā ar nosacījumiem, kas izklāstīti katrā no šīm procedūrām.
 • Andora mutatis mutandis piemēro Regulu Nr. 1207/2001 (piegādātāja deklarācija)
 • uzziniet vairāk par muitošanas dokumentiem un procedūrām, kas vajadzīgas importam Eiropas Savienībā

Intelektuālais īpašums un ģeogrāfiskās izcelsmes norādes

 • uzziniet vairāk par intelektuālā īpašuma un ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu tiesību aktiem ES, kā arī par ES intelektuālā īpašuma tiesību politiku tirdzniecībā

Pakalpojumu tirdzniecība

 • plašāka informācija par pakalpojumu tirdzniecības noteikumiem, noteikumiem un iespējām

Publiskais iepirkums

 • vispārīga informācija par publiskā iepirkuma tiesību aktiem, noteikumiem un piekļuvi dažādiem tirgiem
 • atrast konkrētu informāciju par ES publiskā iepirkuma tirgu

Investīcijas

 • meklējiet vispārīgu informāciju, lai varētu veikt ieguldījumus ārzemēs
 • atrodiet konkrētu informāciju, ja ieguldāt ES no ārvalstīm

Saites un dokumenti

Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites