Version: 1.1.0.31 (2021-01-15 15:15)

Digitālā tirdzniecība ES tirdzniecības nolīgumos

Vai vēlaties tirgoties un veikt uzņēmējdarbību digitāli?Uzziniet šeit par digitālās tirdzniecības noteikumiem ES tirdzniecības nolīgumos un saņemiet informāciju uzņēmumiem, kas interesējas par digitālo tirdzniecību.

Vai zinājāt, ka digitālā tirdzniecība ir arvien nozīmīgāks temats ES tirdzniecības nolīgumos un ka nesen noslēgtajos ES brīvās tirdzniecības nolīgumos ir risināti arvien plašāki digitālās tirdzniecības jautājumi?

 • pirmais ES tirdzniecības nolīgums, kurā bija iekļauta e-komercijas nodaļa, bija ES un CARIFORUM ekonomisko partnerattiecību nolīgums (EPN), kas tika parakstīts 2008. gadā.
 • kopš tā laika ES šo jautājumu ir konsekventi aplūkojusi kā svarīgu elementu savā tirdzniecības politikā un sarunās ar trešām personām.
 • dažu pēdējo gadu laikā ES ir izstrādājusi vērienīgu digitālās tirdzniecības sadaļu, ko tā ierosina visās BTN sarunās.
 • šo disciplīnu mērķis ir nodrošināt paredzamību un juridisko noteiktību uzņēmumiem, kā arī drošu tiešsaistes vidi patērētājiem – to mērķis ir arī novērst nepamatotus šķēršļus digitālajai tirdzniecībai.

 

ES pieejas digitālajai tirdzniecībai pamatelementi ir šādi:

 • nav muitas nodokļu par elektronisku nosūtīšanu
 • datu plūsmas un datu iežogošanas prasību aizliegums
 • patērētāju aizsardzība un aizsardzība pret nepasūtītiem tiešās tirgvedības paziņojumiem
 • noteikumi par līgumu slēgšanu, izmantojot elektroniskos līdzekļus un elektroniskos parakstus
 • programmatūras pirmkoda aizsardzība
 • sadarbība un dialogs par regulējumu

Divpusējos tirdzniecības nolīgumos ES tradicionāli ir iekļāvusi atsauces uz regulatīvo dialogu.Tās var veicināt elektroniskās komercijas attīstību, jo īpaši mazo un vidējo uzņēmumu labā.

Nākamajā sadaļā ir sniegts pārskats par citiem svarīgiem e-komercijas noteikumiem, kas iekļauti ES divpusējos tirdzniecības nolīgumos.

 • novērst nepamatotus šķēršļus e-komercijai, tostarp aizliedzot muitas nodokļus, maksājumus un maksas par elektronisku nosūtīšanu – tas neliedz piemērot iekšējos maksājumus, piemēram, iekšējos nodokļus.
 • ES tirdzniecības nolīgumos ir iekļauts iepriekšējas atļaujas neesības princips, kas aizliedz atļauju piešķiršanas procedūras, kuras īpaši vērstas uz tiešsaistes pakalpojumiem protekcionisma dēļ.
 • aptver elektroniskās autentifikācijas metodes un elektroniskos parakstus, kas ir nepieciešami tiešsaistes darījumu validēšanai un tādējādi ir galvenais digitālās tirdzniecības veicinošais faktors.
 • izveidot dialogu par regulatīviem jautājumiem, piemēram, elektronisko parakstu atzīšanu – nesenajā ES un Singapūras nolīgumā abas puses izskata arī iespējamu turpmāku savstarpējas atzīšanas nolīgumu par elektroniskajiem parakstiem.
 • vairāki patērētāju aizsardzības pasākumi tiešsaistē, tostarp pret surogātpastu. ES nolīgumos konsekventi iekļauti noteikumi, kuru mērķis ir uzturēt regulatīvo dialogu par šādu nepieprasītu paziņojumu apstrādi.
 • tie aptver sadarbības un strīdu izšķiršanas jomas – tajos uzsvars likts uz regulatīvo dialogu galvenajās politikas jomās, tostarp, piemēram, pakalpojumu sniedzēju starpnieku atbildību attiecībā uz elektronisku nosūtīšanu un informācijas uzglabāšanu.

Spēju veidošanas veicināšana

 • ES un CARIFORUM EPN ietver saistības sniegt atbalstu tehniskajai palīdzībai, apmācībai un spēju veidošanai dažādās jomās, kas var arī palielināt spēju veikt digitālu tirdzniecību.
Share this page:

Tiešās saites