Digitālā tirdzniecība ES tirdzniecības nolīgumos

Vai vēlaties tirgoties un veikt uzņēmējdarbību digitāli?Uzziniet šeit par digitālās tirdzniecības noteikumiem ES tirdzniecības nolīgumos un saņemiet informāciju uzņēmumiem, kuri ir ieinteresēti veikt digitālo tirdzniecību.

Vai zinājāt, ka digitālā tirdzniecība kļūst par arvien nozīmīgāku jautājumu ES tirdzniecības nolīgumos un ka nesenie ES brīvās tirdzniecības nolīgumi pievēršas arvien plašākam digitālās tirdzniecības jautājumu lokam?

 • pirmais ES tirdzniecības nolīgums, kurā bija iekļauta nodaļa par e-komerciju, bija ES un CARIFORUM ekonomisko partnerattiecību nolīgums (EPN), kas tika parakstīts 2008. gadā.
 • kopš tā laika ES ir konsekventi pievērsusies šim jautājumam kā svarīgam tās tirdzniecības politikas un sarunu ar trešām personām elementam.
 • pēdējos gados ES ir izstrādājusi vērienīgu digitālās tirdzniecības sadaļu, ko tā ierosina visās BTN sarunās.
 • šo disciplīnu mērķis ir nodrošināt paredzamību un juridisko noteiktību uzņēmumiem, kā arī drošu tiešsaistes vidi patērētājiem – to mērķis ir arī likvidēt nepamatotus šķēršļus digitālajai tirdzniecībai.

 

Galvenie elementi ES pieejā digitālajai tirdzniecībai ir šādi:

 • muitas nodokļu par elektronisku nosūtīšanu nepiemērošana
 • datu plūsmas un datu lokalizācijas prasību aizliegums
 • patērētāju aizsardzība un aizsardzība pret nepieprasītiem tiešās tirgvedības paziņojumiem
 • noteikumi par līgumu slēgšanu ar elektroniskiem līdzekļiem un elektroniskiem parakstiem
 • programmatūras pirmkoda aizsardzība
 • sadarbība un dialogs regulējuma jomā

Divpusējos tirdzniecības nolīgumos ES tradicionāli ir iekļāvusi atsauces uz regulatīvo dialogu.Tie var veicināt elektroniskās komercijas attīstību, jo īpaši mazo un vidējo uzņēmumu labā.

Nākamajā sadaļā atradīsiet pārskatu par citiem svarīgiem e-komercijas noteikumiem, kas iekļauti ES divpusējos tirdzniecības nolīgumos.

 • novērst nepamatotus šķēršļus e-komercijai, tostarp aizliedzot muitas nodokļus, maksājumus un maksas par elektronisku nosūtīšanu – tas neliedz piemērot iekšējos maksājumus, piemēram, iekšējos nodokļus.
 • ES tirdzniecības nolīgumos ir iekļauts princips par iepriekšējas atļaujas nepieļaušanu, kas aizliedz atļauju piešķiršanas procedūras, kuras ir īpaši vērstas uz tiešsaistes pakalpojumiem protekcionistisku iemeslu dēļ.
 • attiecas uz elektroniskās autentifikācijas metodēm un elektroniskajiem parakstiem, kas nepieciešami tiešsaistes darījumu validēšanai un tādējādi ir galvenais digitālās tirdzniecības veicinošais faktors.
 • izveidot dialogu par regulatīviem jautājumiem, piemēram, elektronisko parakstu atzīšanu – nesenajā ES un Singapūras nolīgumā abas puses izskata arī iespējamu turpmāku nolīgumu par elektronisko parakstu savstarpēju atzīšanu.
 • vairāki patērētāju aizsardzības pasākumi tiešsaistē, tostarp pret surogātpastu. ES nolīgumos konsekventi ir iekļauti noteikumi, kuru mērķis ir uzturēt regulatīvo dialogu par šādu nevēlamu paziņojumu apstrādi.
 • aptver sadarbības un strīdu izšķiršanas jomas – tajās uzsvars likts uz regulatīvo dialogu galvenajās politikas jomās, tostarp, piemēram, pakalpojumu sniedzēju starpnieku atbildība attiecībā uz elektronisku nosūtīšanu un informācijas glabāšanu.

Spēju veidošanas veicināšana

 • ES un CARIFORUM EPN ietver saistības sniegt atbalstu tehniskajai palīdzībai, apmācībai un spēju veidošanai dažādās jomās, kas var arī veidot digitālās tirdzniecības spējas.
Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites