Digital handel i EU's handelsaftaler

Vil du handle og drive forretning digitalt?Læs her om digitale handelsbestemmelser i EU's handelsaftaler og modtage oplysninger til virksomheder, der er interesserede i handel digitalt.

Vidste du, at digital handel er et stadig mere fremtrædende emne i EU's handelsaftaler, og at EU's seneste frihandelsaftaler behandler en bredere vifte af digitale handelsspørgsmål?

 • den første EU-handelsaftale, der omfattede et kapitel om e-handel, var den økonomiske partnerskabsaftale mellem EU og Cariforum (ØPA), som blev undertegnet i 2008.
 • siden da har EU konsekvent dækket spørgsmålet som et vigtigt element i sin handelspolitik og i sine forhandlinger med tredjeparter.
 • i de seneste år har EU udviklet et ambitiøst digitalt handelsafsnit, som det foreslår i alle forhandlinger om frihandelsaftaler.
 • disse discipliner har til formål at sikre forudsigelighed og retssikkerhed for erhvervslivet samt et sikkert onlinemiljø for forbrugerne — de sigter også mod at fjerne uberettigede hindringer for digital handel.

 

Centrale elementer i EU's tilgang til digital handel omfatter:

 • ingen told på elektroniske overførsler
 • datastrømme og forbud mod dataplaceringskrav
 • forbrugerbeskyttelse og beskyttelse mod uønskede direkte markedsføringsmeddelelser
 • bestemmelser om indgåelse af kontrakter ved hjælp af elektroniske midler og elektroniske signaturer
 • beskyttelse af softwarekildekode
 • samarbejde og dialog om regulering

I sine bilaterale handelsaftaler har EU traditionelt medtaget henvisninger til dialog om regulering.De kan bidrage til at fremme udviklingen af elektronisk handel, navnlig til gavn for små og mellemstore virksomheder.

I det følgende afsnit finder du en oversigt over andre vigtige e-handelsbestemmelser i EU's bilaterale handelsaftaler

 • fjerne uberettigede hindringer for e-handel, herunder ved at forbyde told, afgifter og gebyrer på elektroniske overførsler — dette forbyder ikke indførelse af interne afgifter såsom interne afgifter
 • EU's handelsaftaler omfatter princippet om ingen forhåndstilladelse, som forbyder tilladelsesprocedurer, der specifikt er rettet mod onlinetjenester af protektionistiske årsager.
 • omfatte elektroniske autentifikationsmetoder og elektroniske signaturer, som er nødvendige for validering af onlinetransaktioner og dermed udgør en nøglefaktor for digital handel
 • etablere en dialog om lovgivningsmæssige spørgsmål, f.eks. anerkendelse af elektroniske signaturer — i den nylige aftale mellem EU og Singapore undersøger begge parter også en eventuel fremtidig aftale om gensidig anerkendelse af elektroniske signaturer.
 • en række forbrugerbeskyttelsesforanstaltninger online, herunder mod spam. EU-aftaler indeholder konsekvent bestemmelser, der tager sigte på at opretholde en reguleringsdialog om behandlingen af sådanne uønskede henvendelser.
 • dække områderne samarbejde og tvistbilæggelse — de lægger vægt på reguleringsdialog på centrale politikområder, herunder f.eks. tjenesteyderes formidleransvar med hensyn til elektroniske overførsler og lagring af oplysninger

Fremme af kapacitetsopbygning

 • ØPA'en mellem EU og Cariforum omfatter tilsagn om at yde støtte til teknisk bistand, uddannelse og kapacitetsopbygning på forskellige områder, som også kan opbygge kapacitet inden for digital handel.
Del denne side: