Version: 1.1.0.31 (2021-01-15 15:15)

Digital handel i EU's handelsaftaler

Vil du handle og handle digitalt?Her kan du læse om bestemmelserne om digital handel i EU's handelsaftaler og modtage oplysninger til virksomheder, der er interesserede i at handle digitalt.

Vidste du, at digital handel er et stadig mere fremtrædende emne i EU's handelsaftaler, og at EU's frihandelsaftaler i den seneste tid tager fat på en bredere vifte af spørgsmål om digital handel?

 • den første EU-handelsaftale, der omfatter et kapitel om e-handel, var den økonomiske partnerskabsaftale mellem EU og Cariforum-landene, som blev undertegnet i 2008.
 • siden da har EU konsekvent behandlet spørgsmålet som et vigtigt led i sin handelspolitik og sine forhandlinger med tredjeparter.
 • i de seneste år har EU udviklet en ambitiøs digital handelstitel, som den foreslår i alle forhandlinger om en frihandelsaftale.
 • disse discipliner har til formål at sikre forudsigelighed og retssikkerhed for erhvervslivet og et sikkert onlinemiljø for forbrugerne — de har også til formål at fjerne uberettigede hindringer for digital handel.

 

Centrale elementer i EU's tilgang til digital handel omfatter:

 • ingen told på elektroniske overførsler
 • datastrømme og forbud mod dataplaceringskrav
 • forbrugerbeskyttelse og beskyttelse mod uopfordret direkte markedsføringsmeddelelser
 • bestemmelser om indgåelse af kontrakter ved hjælp af elektroniske midler og e-signaturer
 • beskyttelse af software kildekode
 • samarbejde og dialog om regulering

I sine bilaterale handelsaftaler har EU traditionelt medtaget henvisninger til dialog om regulering.De kan bidrage til at fremme udviklingen af elektronisk handel, især til fordel for små og mellemstore virksomheder.

I det følgende afsnit finder du en oversigt over andre vigtige bestemmelser om e-handel i EU's bilaterale handelsaftaler.

 • fjerne ubegrundede hindringer for e-handel, herunder ved at forbyde told, afgifter og gebyrer for elektroniske overførsler — det er ikke forbudt at pålægge interne afgifter, såsom interne afgifter
 • EU's handelsaftaler omfatter princippet om ingen forudgående godkendelse, som forbyder godkendelsesprocedurer, der specifikt er rettet mod onlinetjenester af protektionistiske årsager.
 • omfatte elektroniske autentifikationsmetoder og elektroniske signaturer, som er nødvendige for at kunne validere onlinetransaktioner og dermed udgøre en vigtig forudsætning for digital handel
 • etablering af en dialog om reguleringsspørgsmål, f.eks. anerkendelse af elektroniske signaturer — i den nylige aftale mellem EU og Singapore vil begge parter også undersøge en potentiel fremtidig aftale om gensidig anerkendelse af elektroniske signaturer.
 • flere online-forbrugerbeskyttelsesforanstaltninger, herunder mod spam. EU's aftaler omfatter konsekvent bestemmelser, der har til formål at opretholde en lovgivningsmæssig dialog om behandling af sådanne uanmodet kommunikation.
 • dækker områderne for samarbejde og bilæggelse af tvister — de lægger vægt på lovgivningsmæssig dialog på centrale politikområder, herunder f.eks. formidleransvar for tjenesteydere med hensyn til elektroniske overførsler og lagring af oplysninger.

Fremme af kapacitetsopbygning

 • den økonomiske partnerskabsaftale mellem EU og Cariforum-landene omfatter forpligtelser til at yde støtte til teknisk bistand, uddannelse og kapacitetsopbygning for forskellige områder, der også kan opbygge kapacitet til handel digitalt.
Share this page:

Genveje