Kilder og ophavsret

Resultatsiden indeholder oplysninger fra flere kilder. Se nedenfor en liste over afsnit på resultatsiden og deres respektive kilde.

Afsnit Beskrivelse Kilde: Opdateringshyppighed
Tariffer Anvendte toldsatser (for lande uden for EU) Mendel * Mindst hver 3. måned ajourføres hvert land
Tariffer EU's toldsatser GD TAXUD, Taric-databasen Opdateres hver dag
Tariffer Toldafvikling Generaldirektoratet for Handel Når nye aftaler træder i kraft
Tariffer Geografiske betegnelser Generaldirektoratet for Handel Når nye aftaler træder i kraft
Tariffer Handelsbeskyttelsesforanstaltninger Generaldirektoratet for Handel Når der anvendes en ny foranstaltning
Oprindelsesregler Produktspecifikke oprindelsesregler Generaldirektoratet for Handel Når nye aftaler træder i kraft
Skatter og afgifter Skatter og tillægsafgifter (for lande uden for EU) Mendel * Mindst hver 3. måned ajourføres hvert land
Skatter og afgifter Interne afgifter (for EU-medlemsstater) TARIC SA Hver 3. måned ajourføres hvert land
Procedurer og formaliteter Importformaliteter (for lande uden for EU) Mendel * Mindst hver 3. måned ajourføres hvert land
Importkrav Importkrav (for EU-medlemsstater) TARIC SA Hver 3. måned ajourføres hvert land
Vejledninger Retningslinjer for eksport Generaldirektoratet for Handel, GD Sante Løbende overvåget for at kontrollere, at oplysningerne er ajourførte
Handelshindringer Handelshindringer i lande uden for EU Generaldirektoratet for Handel Når en barriere opdateres eller oprettes
Statistik over handelsstrømme Produktrelaterede statistikker Eurostat (Comext-databasen) Hver måned

* Oplysningerne i afsnittet Tariffs, Taxes og Procedurer og Formaliteter må ikke anvendes til videresalg (eller levering af konsulenttjenester), omfordeling, opbygning af databaser, lagring eller til andre formål end referencebrug for en EU-bruger, der personligt befinder sig i en af Den Europæiske Unions medlemsstater, Tyrkiet, Nordmakedonien, Albanien, Montenegro, Serbien, Moldova og Ukraine til støtte for brugerens egne internationale forretningsprocesser. Enhver anden anvendelse er forbudt, medmindre dataejeren udtrykkeligt skriftligt har godkendt: Ophavsret: Mendel Verlag GmbH Co. KG, Wasserstraße 223, 44799 Bochum, Tyskland, e-mail: A2M@mendel-verlag.de

Hvis den computer, som din browser kører på, ikke er direkte forbundet med internettet i Den Europæiske Union via en internetudbyder, der befinder sig i og er etableret i en EU-medlemsstat (eller Tyrkiet, Nordmakedonien, Albanien, Montenegro, Serbien, Moldova og Ukraine), må du ikke se oplysningerne heri til noget formål.

Del denne side:

Genveje