Kilder og ophavsret

Resultatsiden indeholder oplysninger fra flere kilder. Se nedenfor en liste over afsnit på resultatsiden og deres respektive kilder.

Afsnit Beskrivelse Kilde Opdateringshyppighed
Tariffer Anvendte toldsatser (for lande uden for EU) Mendel * Mindst hver 3. måned ajourføres hvert land
Tariffer EU-told GD TAXUD, Taric-database Opdateres hver dag
Tariffer Toldafvikling GD Handel Når nye aftaler træder i kraft
Tariffer Geografiske betegnelser GD Handel Når nye aftaler træder i kraft
Tariffer Handelspolitiske beskyttelsesforanstaltninger GD Handel Når en ny foranstaltning anvendes
Oprindelsesregler Produktspecifikke oprindelsesregler GD Handel Når nye aftaler træder i kraft
Skatter Skatter og tillægstold (for ikke-EU-lande) Mendel * Mindst hver 3. måned ajourføres hvert land
Skatter Interne skatter (for EU's medlemsstater) TARIC SA Hver 3. måned ajourføres hvert land
Procedurer og formaliteter Importformaliteter (for ikke-EU-lande) Mendel * Mindst hver 3. måned ajourføres hvert land
Importkrav Importkrav (for EU's medlemsstater) TARIC SA Hver 3. måned ajourføres hvert land
Vejledninger Eksportvejledninger GD Handel, GD SANTE Løbende overvåget for at kontrollere, at oplysningerne er ajourførte
Handelshindringer Handelshindringer i lande uden for EU GD Handel Når en barriere opdateres eller oprettes
Statistikker over handelsstrømme Produktrelaterede statistikker Eurostat (Comext-databasen) Hver måned

* Oplysningerne i afsnittet om told, skat eller procedurer og formaliteter må ikke anvendes til videresalg (eller konsulenttjenester), omfordeling, opbygning af databaser, lagring eller andre formål end referencebrug for en EU-bruger, der befinder sig personligt i en af Den Europæiske Unions medlemsstater, Tyrkiet, Nordmakedonien, Albanien, Montenegro og Serbien til støtte for brugerens egne internationale forretningsprocesser. Enhver anden anvendelse er forbudt, medmindre dataejeren udtrykkeligt skriftligt har godkendt dem: Ophavsret: Mendel Verlag GmbH & Co. KG, Wasserstraße 223, 44799 Bochum, Tyskland, e-mail: A2M@mendel-verlag.de

Hvis den computer, som din browser kører på, ikke er direkte forbundet med internettet i Den Europæiske Union via en internetudbyder, der er etableret i og registreret i en EU-medlemsstat (eller Tyrkiet, Nordmakedonien, Albanien, Montenegro og Serbien), er det forbudt at se oplysningerne heri til noget formål.

Del denne side:

Genveje