Kilder og ophavsret

Resultatsiden indeholder oplysninger fra flere kilder. Se nedenfor en liste over afsnit på resultatsiden og deres respektive kilde.

Sektion Beskrivelse Kilde Opdateringshyppighed
Takster Anvendte toldsatser (for lande uden for EU) Mendel * Mindst hver 3. måned ajourføres hvert land
Takster EU-told GD TAXUD, Taric-databasen Opdateres hver dag
Takster Toldafvikling GD for Handel om Hvornår nye aftaler træder i kraft
Takster Geografiske betegnelser GD for Handel om Hvornår nye aftaler træder i kraft
Takster Handelsbeskyttelsesforanstaltninger GD for Handel om Når en ny foranstaltning anvendes
Oprindelsesregler Produktspecifikke oprindelsesregler GD for Handel om Hvornår nye aftaler træder i kraft
Skatter Skatter og tillægstold (for lande uden for EU) Mendel * Mindst hver 3. måned ajourføres hvert land
Skatter Interne afgifter (for EU's medlemsstater) TARIC SA Hver 3. måned opdateres hvert land
Procedurer og formaliteter Importformaliteter (for lande uden for EU) Mendel * Mindst hver 3. måned ajourføres hvert land
Importkrav Importkrav (for EU-medlemsstater) TARIC SA Hver 3. måned opdateres hvert land
Vejledninger Eksportvejledninger GD Handel, GD Sante Løbende overvåget for at kontrollere, at oplysningerne er ajourførte
Handelshindringer Handelshindringer i lande uden for EU GD for Handel om Når en barriere opdateres eller oprettes
Statistikker over handelsstrømme Produktrelateret statistik Eurostat (Comext-databasen) Hver måned

* Oplysningerne i afsnittet om told, skatter eller procedurer og formaliteter må ikke anvendes til videresalg (eller levering af konsulenttjenester), omfordeling, opbygning af databaser, lagring eller andre formål end referenceanvendelse for en EU-bruger, der befinder sig personligt i en af Den Europæiske Unions medlemsstater, Albanien, Bosnien-Hercegovina, Moldova, Montenegro, Nordmakedonien, Serbien, Tyrkiet og Ukraine til støtte for brugerens egne internationale forretningsprocesser. Enhver anden anvendelse er forbudt, medmindre dataejeren udtrykkeligt skriftligt har godkendt: Ophavsret: Mendel Verlag GmbH and KG, Wasserstraße 223, 44799 Bochum, Tyskland, e-mail: A2M@mendel-verlag.de

Hvis den computer, som din browser kører på, ikke er direkte forbundet med internettet i Den Europæiske Union via en internetudbyder, der befinder sig i og er etableret i en EU-medlemsstat (eller Albanien, Bosnien-Hercegovina, Moldova, Montenegro, Nordmakedonien, Serbien, Tyrkiet og Ukraine), må du ikke se oplysningerne heri til noget formål.

Del denne side:

Genveje