Kilder og ophavsret

Resultatsiden indeholder oplysninger fra flere kilder. Se nedenfor en liste over afsnit på resultatsiden og deres respektive kilde.

Sektion Beskrivelse Kilde Opdateringshyppighed
Takster Anvendte toldsatser (for lande uden for EU) Mendel* Mindst hver tredje måned er der en opdatering af hvert land
Takster EU-tariffer GD TAXUD, Taric-database Opdateret hver dag
Takster Toldafvikling Generaldirektoratet for Handel Når nye aftaler træder i kraft
Takster Geografiske betegnelser Generaldirektoratet for Handel Når nye aftaler træder i kraft
Takster Handelsbeskyttelsesforanstaltninger Generaldirektoratet for Handel Når en ny foranstaltning anvendes
Oprindelsesregler Produktspecifikke oprindelsesregler Generaldirektoratet for Handel Når nye aftaler træder i kraft
Skatter Skatter og tillægstold (for lande uden for EU) Mendel* Mindst hver tredje måned er der en opdatering af hvert land
Skatter Interne skatter (for EU-medlemsstater) TARIC SA Hver tredje måned er der en opdatering af hvert land
Procedurer og formaliteter Importformaliteter (for lande uden for EU) Mendel* Mindst hver tredje måned er der en opdatering af hvert land
Importkrav Importkrav (for EU-medlemsstater) TARIC SA Hver tredje måned er der en opdatering af hvert land
Guider Eksportvejledninger Generaldirektoratet for Handel, GD Sante Konstant overvåget for at kontrollere, at oplysningerne er opdaterede
Handelshindringer Handelshindringer i lande uden for EU Generaldirektoratet for Handel Når en barriere opdateres eller oprettes
Statistik over handelsstrømme Produktrelaterede statistikker Eurostat (Comext-databasen) Hver måned

*Oplysningerne i afsnittet Told, Skatter eller Procedurer og Formaliteter må ikke anvendes til videresalg (eller til levering af konsulenttjenester), omfordeling, opbygning af databaser, lagring eller til andre formål end referenceanvendelse af en bruger i Den Europæiske Union, der personligt befinder sig i en af Den Europæiske Unions medlemsstater, Albanien, Bosnien-Hercegovina, Georgien, Moldova, Montenegro, Nordmakedonien, Serbien, Türkiye og Ukraine til støtte for brugerens egne internationale forretningsprocesser. Al anden brug er forbudt, medmindre det udtrykkeligt er skriftligt godkendt af ejeren af dataene: Ophavsret: Mendel Verlag GmbH & Co. KG, Wasserstraße 223, 44799 Bochum, Tyskland, e-mail: A2M@mendel-verlag.de

Hvis den computer, som din browser kører på, ikke er direkte forbundet til internettet i Den Europæiske Union via en internetudbyder, der er beliggende i og registreret i en medlemsstat i Den Europæiske Union (eller Albanien, Bosnien-Hercegovina, Georgien, Moldova, Montenegro, Nordmakedonien, Serbien, Türkiye og Ukraine), er det forbudt at se dataene heri til noget formål.

Del denne side:

Genveje