Kilder og ophavsret

Resultatsiden indeholder oplysninger fra flere kilder. Se nedenfor en liste over afsnit på resultatsiden og deres respektive kilde.

Afsnit Betegnelse Kilde Opdateringshyppighed
Tariffer Anvendte toldsatser (for lande uden for EU) Mendel * Mindst hver 3. måned ajourføres hvert land
Tariffer EU-toldsatser GD TAXUD, Taric-databasen Opdateres hver dag
Tariffer Toldafvikling Generaldirektoratet for Handel Hvornår nye aftaler træder i kraft
Tariffer Geografiske betegnelser Generaldirektoratet for Handel Hvornår nye aftaler træder i kraft
Tariffer Handelsbeskyttelsesforanstaltninger Generaldirektoratet for Handel Når en ny foranstaltning anvendes
Oprindelsesregler Produktspecifikke oprindelsesregler Generaldirektoratet for Handel Hvornår nye aftaler træder i kraft
Skatter og afgifter Skatter og tillægstold (for lande uden for EU) Mendel * Mindst hver 3. måned ajourføres hvert land
Skatter og afgifter Interne skatter (for EU's medlemsstater) TARIC SA Hver 3. måned opdateres hvert land
Procedurer og formaliteter Importformaliteter (for lande uden for EU) Mendel * Mindst hver 3. måned ajourføres hvert land
Importkrav Importkrav (for EU-medlemsstater) TARIC SA Hver 3. måned opdateres hvert land
Vejledninger Eksportvejledninger GD Handel, GD Sante Løbende overvåget for at kontrollere, at oplysningerne er ajourførte
Handelshindringer Handelshindringer i lande uden for EU Generaldirektoratet for Handel Når en barriere opdateres eller oprettes
Statistikker over handelsstrømme Produktrelaterede statistikker Eurostat (Comext-databasen) Hver måned

* Oplysningerne i afdelingen for told, skatter eller procedurer og formaliteter må ikke anvendes til videresalg (eller til levering af konsulenttjenester), omfordeling, opbygning af databaser, lagring eller til andre formål end referenceanvendelse af en EU-bruger, der befinder sig personligt i en af Den Europæiske Unions medlemsstater, Albanien, Bosnien-Hercegovina, Moldova, Montenegro, Nordmakedonien, Serbien, Türkiye og Ukraine til støtte for brugerens egne internationale forretningsprocesser. Al anden anvendelse er forbudt, medmindre ejeren af dataene udtrykkeligt har givet skriftlig tilladelse hertil: Ophavsret: Mendel Verlag GmbH -Co. KG, Wasserstraße 223, 44799 Bochum, Tyskland, e-mail: A2M@mendel-verlag.de

Hvis den computer, som din browser kører på, ikke er direkte forbundet med internettet i Den Europæiske Union via en internetudbyder, der befinder sig i og er registreret i en EU-medlemsstat (eller Albanien, Bosnien-Hercegovina, Moldova, Montenegro, Nordmakedonien, Serbien, Türkiye og Ukraine), er det forbudt at se oplysningerne heri.

Del denne side:

Genveje