Handels- og samarbejdsaftale mellem EU og Det Forenede Kongerige

EU og Det Forenede Kongerige er nået til principiel enighed om handels- og samarbejdsaftalen mellem EU og Det Forenede Kongerige, som finder midlertidig anvendelse fra den1. januar 2021. Aftalen skaber et ambitiøst frihandelsområde med:

  • ingen told eller kontingenter for handlede varer, forudsat at der forelægges et passende bevis for præferenceoprindelse
  • fuld markedsadgang for tjenesteydelser og offentlige indkøb
  • solide bestemmelser om lige konkurrencevilkår

For handel med varer mellem EU og Nordirland finder protokollen om Irland og Nordirland, der er indeholdt i udtrædelsesaftalen, anvendelse.

 

Via Mine Handelsassistent kan du hente detaljerede oplysninger om toldprocedurer, oprindelsesregler og produktkrav, der gælder for dine produkter på Det Forenede Kongeriges marked og EU-markedet.

 

Del denne side:

Genveje