EU's handelsaftaler på Access2Markets

EU's handelsaftaler på Access2Markets

Nyd godt af lavere toldsatser og andre fordele, som EU's præferencehandelsaftaler giver dig!

EU har mere end 70 handelsaftaler med lande rundt om i verden

Tjek:

Disse aftaler dækker næsten to femtedele af EU's samlede handel med andre lande. I henhold hertil har virksomheder fra EU og partnerlandene mere fordelagtige vilkår end dem, der tilbydes under WTO.

Fordelene ved disse aftaler omfatter bl.a.:

 • lavere eller ingen toldsatser
 • lettere og hurtigere toldprocedurer
 • anerkendelse af produktcertifikater
 • mobilitet for personale
 • adgang til offentlige udbud
 • bedre beskyttelse af dine intellektuelle ejendomsrettigheder

Hvad du bør vide om fordelene

 • dine rettigheder varierer fra aftale til aftale og afhænger af produktet/sektoren
 • ikke alle fordele er automatiske — i varesektoren skal du f.eks.
  • bevise, hvor dit produkt er fremstillet
  • udfyld toldformularer
  • registrere sig i EU's REX-system eller som godkendt eksportør
  • have tilladelse til at levere tjenesteydelser
  • have sikkerhedscertifikater for dit produkt
  • anmode om beskyttelse af dine intellektuelle ejendomsrettigheder
 • du kan stadig støde på hindringer — men EU's handelsaftale kan gøre det lettere at fjerne dem — fortæl os, om du mener, at du står over for en handelshindring, når du eksporterer fra EU
 • Virksomheder eller enkeltpersoner kan ikke håndhæve handelsaftaler i retten. EU og partnerlandene er imidlertid retligt forpligtet til at gennemføre dem.  Hvis de ikke gør det, kan den anden part i de fleste tilfælde gøre brug af en tvistbilæggelsesordning.     

Kapitler om små og mellemstore virksomheder (SMV'er) i handelsaftaler

Alle nye handelsaftaler vil indeholde et kapitel om SMV'er, hvis partnerlandet er enig. Dette vil muliggøre en bedre informationsudveksling om spørgsmål vedrørende markedsadgang samt et frugtbart samarbejde mellem Kommissionen og partnerlandet i forbindelse med behandlingen af spørgsmål vedrørende SMV'er i handelsaftalen.

Desuden nåede Det Blandede Udvalg under den samlede økonomiske handelsaftale mellem EU og Canada (CETA) den 26. september 2018 i en specifik henstilling om SMV'er til enighed om, at hver part stiller onlineoplysninger til rådighed for SMV'er fra den anden part om CETA og markedsadgang, og at et SMV-kontaktpunkt på hver side samarbejder om at tackle SMV-specifikke spørgsmål.

Hvad tilbyder Access2Markets?

Del denne side:

Genveje