EU's handelsaftaler på Access2Markets

EU's handelsaftaler på Access2Markets

Nyde godt af lavere toldsatser og andre fordele, som EU's præferencehandelsaftaler giver dig!

EU har mere end halvfjerds handelsaftaler med lande rundt om i verden

Kontrollere:

Disse aftaler dækker næsten to femtedele af EU's handel med andre lande. I henhold til disse regler har virksomheder fra EU og partnerlandene mere fordelagtige vilkår end dem, der tilbydes inden for rammerne af WTO.

Fordelene ved disse aftaler omfatter:

 • lavere tariffer eller nulsatser
 • lettere og hurtigere toldprocedurer
 • anerkendelse af produktcertifikater
 • mobilitet for personale
 • adgang til offentlige udbud
 • bedre beskyttelse af dine intellektuelle ejendomsrettigheder

Hvad du bør vide om fordelene

 • dine privilegier varierer fra aftale til aftale og afhænger af produktet/sektoren
 • ikke alle fordele er automatiske — i varesektoren skal du f.eks.
  • bevise, hvor dit produkt er fremstillet
  • udfyld toldformularer
  • registrere sig i EU's REX-system eller som godkendt eksportør
  • have tilladelse til at levere tjenesteydelser
  • have sikkerhedscertifikater for dit produkt
  • Ansøg om beskyttelse af din intellektuelle ejendom
 • Du kan stadig støde på hindringer — men EU's handelsaftale kan gøre det lettere at fjerne dem — fortælle os, om du mener, at du står over for en handelshindring, når du eksporterer fra EU
 • Virksomheder eller enkeltpersoner kan ikke håndhæve handelsaftaler ved domstolene. EU og partnerlandene er imidlertid juridisk forpligtet til at gennemføre dem.Hvis de ikke gør det, kan den anden part i de fleste tilfælde aktivere en tvistbilæggelsesordning.

Kapitler om små og mellemstore virksomheder (SMV'er) i handelsaftaler

Alle nye handelsaftaler vil indeholde et kapitel om SMV'er, hvis partnerlandet indvilliger heri. Dette vil muliggøre en bedre informationsudveksling om spørgsmål vedrørende markedsadgang og et frugtbart samarbejde mellem Kommissionen og partnerlandet i forbindelse med håndteringen af SMV-relaterede spørgsmål i handelsaftalen.

Desuden nåede Det Blandede Udvalg under den samlede økonomi- og handelsaftale mellem EU og Canada (CETA) den 26. september 2018 til enighed i en specifik henstilling om SMV'er om, at hver part skal give den anden parts SMV'er onlineoplysninger om CETA og markedsadgang, og at et SMV-kontaktpunkt på hver side arbejder sammen om at tackle SMV-specifikke spørgsmål.

Hvad tilbyder Access2Markets?

Del denne side:

Genveje