EU's handelsaftaler på Access2Markets

EU's handelsaftaler på Access2Markets

Nyd godt af lavere toldsatser og andre fordele, som EU's præferencehandelsaftaler giver dig!

EU har mere end 70 handelsaftaler med lande rundt om i verden

Kontrollér:

Disse aftaler dækker næsten to femtedele af al EU-handel med andre lande. Under dem nyder virksomheder fra EU og partnerlandene godt af mere fordelagtige vilkår end dem, der tilbydes under WTO.

Fordelene ved disse aftaler omfatter:

 • lavere eller ingen toldsatser
 • lettere og hurtigere toldprocedurer
 • anerkendelse af produktcertifikater
 • personalets mobilitet
 • adgang til offentlige udbud
 • bedre beskyttelse af dine intellektuelle ejendomsrettigheder

Hvad du bør vide om fordelene

 • dine privilegier varierer fra aftale til aftale og afhænger af produktet/sektoren
 • ikke alle fordele er automatiske — i varesektoren skal du f.eks.:
  • bevise, hvor dit produkt er fremstillet
  • udfylde toldformularer
  • registrere sig i EU's REX-system eller som godkendt eksportør
  • have licens til at levere tjenesteydelser
  • have sikkerhedscertifikater for dit produkt
  • anmode om beskyttelse af dine intellektuelle ejendomsrettigheder
 • du kan stadig støde på hindringer — men EU's handelsaftale kan gøre det lettere at fjerne dem — fortæller du, om du mener, at du står over for en handelshindring, når du eksporterer fra EU
 • Virksomheder eller enkeltpersoner kan ikke håndhæve handelsaftaler ved domstolene. EU og partnerlandene er dog juridisk forpligtet til at gennemføre dem.  Hvis de ikke gør det, kan den anden part i de fleste tilfælde gøre brug af en tvistbilæggelsesordning.     

Kapitler om små og mellemstore virksomheder (SMV'er) i handelsaftaler

Alle nye handelsaftaler vil indeholde et kapitel om SMV'er, hvis partnerlandet indvilliger heri. Dette vil muliggøre en bedre udveksling af oplysninger om markedsadgangsspørgsmål samt et frugtbart samarbejde mellem Kommissionen og partnerlandet i forbindelse med håndteringen af SMV-relaterede spørgsmål i handelsaftalen.

Desuden nåede Det Blandede Udvalg under den samlede økonomi- og handelsaftale mellem EU og Canada (CETA) den 26. september 2018 i en specifik henstilling om SMV'er til enighed om, at hver part giver den anden parts SMV'er onlineoplysninger om CETA og markedsadgang, og at et SMV-kontaktpunkt på begge sider samarbejder om at tackle SMV-specifikke spørgsmål.

Hvad tilbyder Access2Markets?

Del denne side:

Genveje