Autoriseret økonomisk operatør

Erhvervsdrivende etableret i Unionens toldområde, som indgår i den internationale forsyningskæde og er involveret i toldrelaterede aktiviteter, kan ansøge om status som autoriseret økonomisk operatør (AEO).

Hvem kan blive autoriseret økonomisk operatør? 

Erhvervsdrivende etableret i Unionens toldområde, som indgår i den internationale forsyningskæde og er involveret i toldrelaterede aktiviteter, kan ansøge om AEO-status.

Hvad er det?

 • Det er et EU-partnerskabsprogram mellem toldmyndighederne og den økonomiske operatør, der har til formål at forbedre den internationale sikkerhed i forsyningskæden og lette den lovlige handel.
 • Den er baseret på Verdenstoldorganisationen (WCO) indførte Customs-Business Partnership.
 • AEO-status (tilladelse) udstedes af den kompetente toldmyndighed og anerkendes af toldmyndighederne i alle medlemsstater. AEO-bevillingen er derfor en EU-godkendelse.

Hvorfor registret?

Fordelene omfatter:

 • lettere adgang til toldforenklinger
 • færre fysiske og dokumentbaserede kontroller
 • forhåndsmeddelelse i tilfælde af valg til toldkontrol
 • prioriteret behandling, hvis denne er udvalgt til kontrol
 • mulighed for at anmode om et særligt sted til toldkontrol
 • indirekte fordele som f.eks.
  • anerkendelse som en sikker forretningspartner
  • forbedring af forbindelserne med toldmyndighederne og andre offentlige myndigheder
  • mindre tyveri og tab
  • færre forsinkede forsendelser
  • bedre planlægning
  • bedre kundeservice
  • større kundeloyalitet
  • lavere kontrolomkostninger for leverandører og øget samarbejde

Hvordan tilmelder man sig?

For at blive registreret som autoriseret økonomisk operatør skal du

Find yderligere oplysninger om AEO og EU's portal for virksomheder på GD Beskatning og Toldunion.

Brug min fagassistent til at kontrollere de toldprocedurer, der gælder for et bestemt produkt eller partnerland.

For en grundlæggende beskrivelse af import- og eksportprocessen og de generelle skridt, der skal tages, henvises til vores trinvise vejledning.

Del denne side:

Genveje