Digital handel

 

Digital handel henviser til handel, der muliggøres af elektroniske teknologier. Det sker på tværs af alle økonomiske sektorer og er af stor betydning for den europæiske industri.

Det globale e-handelsmarked vokser fortsat hurtigt. På verdensplan blev e-handelssalget anslået til 3.2 billioner EUR i 2019, og ca. 1.5 mia. mennesker handlede online. Da EU er verdens største eksportør af tjenesteydelser, kan det i høj grad drage fordel af mulighederne i digital handel.

Moderne handel er i høj grad muliggjort af digitale teknologier. For eksempel

 • bankerne er stærkt afhængige af international dataoverførsel
 • landbrugsråvarehandlere anvender e-signaturer til at afslutte internationale indkøb
 • producenter, fragt- og logistikvirksomheder kan spore og forbedre deres maskiners og køretøjers ydeevne i hele verden takket være elektroniske dataoverførsler

Softwarerelaterede tjenester udgør en stigende andel af virksomhedernes indtægter på verdensplan, og denne tendens forventes at fortsætte. "Tingenes internet" handler om at udnytte de muligheder, der skabes ved at kombinere sensorer og internetbaserede enheder, store datasæt og højtydende databehandlingskapacitet.

Mindre virksomheder har i høj grad øget deres deltagelse i internationale handelstransaktioner ved hjælp af internettet til at skabe forbindelse til kunder og leverandører, give oplysninger, foretage og foretage ordrer og lette leveringen af produkter og tjenesteydelser.

EU's politik for digital handel

Den betydning, som EU tillægger digital handel, afspejles både i sine bilaterale handelsforhandlinger og i Verdenshandelsorganisationen.

I bilaterale forhandlinger søger EU at etablere horisontale discipliner, der er nødvendige for, at onlinehandel kan fungere godt, og som gælder generelt for onlinehandel med varer, tjenesteydelser, offentlige indkøb osv. Det overordnede mål er at

 • sikre forudsigelighed og retssikkerhed for virksomhederne
 • sikre et sikkert onlinemiljø for forbrugerne
 • fjerne uberettigede hindringer

I Verdenshandelsorganisationen er over firs medlemmer involveret i forhandlinger om e-handel. EU ser dette initiativ som en enestående mulighed for at levere rettidige handelspolitiske løsninger og sigter mod at forhandle et omfattende og ambitiøst regelsæt, der styrker både national og global e-handel.

Handel med digitale tjenester indbygget i et produkt

Handel med tjenesteydelser får stadig større betydning, ikke kun i immateriel form, men også i materiel form, dvs. ved inkorporering af sådanne tjenesteydelser i et slutprodukt. Fænomenet "servicificering af fremstillingsvirksomhed", som resulterer i "indlejrede tjenesteydelser", påvirker en stigende andel af handelen med varer. Et eksempel på sådanne "indlejrede tjenester" er software, der krydser grænsen som en del af mange varer, navnlig i bilindustrien.

Den stigende efterspørgsel efter grønne varer vil i stigende grad kræve avanceret teknologi, som vil omfatte mange mere "intelligente" processer og software. 

EU bestræber sig på at lette handelen med sådanne varer, bl.a. ved at anvende passende toldprocedurer, der vil give mulighed for toldfri behandling af tjenesteydelser, der er indlejret i et slutprodukt.

Onlinesalg af varer eller tjenesteydelser

Handel i dag lettes i høj grad af onlineplatforme for e-handel. Det kan være enten

 • individuelle websteder såsom onlinebutikker
 • hostede platforme, såsom onlinemarkedspladser, hvor en virksomhed tilbyder en grænseflade og normalt back-office-software til forskellige sælgere og købere

E-handelsplatforme gør handel lettere, fordi

 • købere og sælgere i forskellige lande kan nemt kontakte hinanden
 • sælgere kan reklamere for og tilbyde deres varer og tjenesteydelser til mange potentielle kunder

Onlinemarkedspladser giver kunderne flere valgmuligheder, da de kan søge efter og sammenligne produkter eller tjenesteydelser fra forskellige sælgere.

Kunderne kan være enten slutbrugere (fysiske personer eller virksomheder) eller videreforhandlere.

Hvis du ønsker at sælge dit produkt eller din tjenesteydelse via sådanne onlinekanaler til kunder på markeder uden for EU, er det nødvendigt at kontrollere eksportkravene, som det ville være for traditionelle salgskanaler.

Når små mængder sælges til slutbrugere, er det vigtigt at informere dig selv om de minimis-reglerne. Disse fritager ofte varer af ringe værdi for takster og har kun minimale formelle krav til papirarbejde.

Afhængigt af hvilke produkter eller tjenesteydelser du ønsker at sælge, kan der være yderligere krav til at tjekke. Du skal f.eks. overveje spørgsmål om

 • betalingsportalen, der anvendes online
 • databeskyttelseskrav på målmarkedet og overførsel af data på tværs af grænserne
 • håndtering af oplagring og logistik
 • forbruger- og produktsikkerhedsregler
 • intellektuelle ejendomsrettigheder
 • Momsregler
 • udgifter til post- eller kurertjenester osv.

Du kan kontakte handelskamre, eksportfremmebureauer, konsulentfirmaer eller lignende institutioner for at få hjælp i denne proces. Enterprise Europe Network tilbyder også et generelt tilbud i Europa, som omfatter oplysninger om oversøiske markeder.

Del denne side:

Genveje