Varer, der er fuldt ud fremstillet

For at bestemme oprindelsen af dit produkt skal der i oprindelsesreglerne skelnes mellem varer, der er fuldt ud fremstillet, og varer, der er blevet tilstrækkeligt omdannet i eksportlandet.

Varer, som fuldt ud er fremstillet i eksportlandet, er varer, der udelukkende er fremstillet/forarbejdet i EU og/eller et partnerland uden at indeholde materialer fra noget andet land.

Dette omfatter bl.a. planter, mineraler eller levende dyr.

For disse produkter er det underforstået, at

 • grøntsager har oprindelse i et land, hvis de er høstet dér
 • dyrene har oprindelse i et land, hvis de er født og opdrættet dér
 • mineraler har oprindelse i et land, hvis de blev udvundet dér

For fiskeprodukter skelner EU's oprindelsesregler mellem

 • fisk, der fanges i et handelsmæssigt partnerlands territorialfarvande — disse fisk anses for at have oprindelsesstatus uden yderligere betingelser
 • fisk, der fanges uden for handelspartnernes territorialfarvande — disse anses kun for at have oprindelse, hvis fartøjet er fanget af et fartøj
  • fører EU's og/eller partnerlandets flag
  • registreret i EU eller i partnerlandet
  • ejet af en statsborger i EU eller et partnerland eller et selskab, der har sit hovedforretningssted og mindst 50 % ejet af EU-statsborgere og/eller handelspartnere
  • i nogle tilfælde er det også nødvendigt, at mindst 50 % af besætningen også er statsborgere i EU og/eller handelspartnerlandene.

De fuldstændige oplysninger findes i bilaget om oprindelsesregler for hver præferenceaftale.

Del denne side: