Earraí a fuarthas go hiomlán

D’fhonn foinse do tháirge a chinneadh, déantar idirdhealú sna rialacha tionscnaimh idir earraí a fuarthas go hiomlán agus earraí a claochlaíodh go leordhóthanach sa tír onnmhairithe.

Is éard atá in earraí a fuarthas go hiomlán sa tír onnmhairithe earraí a táirgeadh/a próiseáladh go heisiach san AE agus/nó i dtír chomhpháirtíochta gan ábhair ó aon tír eile a ionchorprú ann.

Áirítear leis sin plandaí, mianraí nó ainmhithe beo, i measc táirgí eile.

Maidir leis na táirgí sin, tuigtear

 • is de thionscnamh tíre iad na glasraí má baineadh ansin iad
 • is de thionscnamh tíre iad ainmhithe má rugadh agus má tógadh ansin iad
 • is de thionscnamh tíre iad mianraí má eastósctar ansin iad

I gcás táirgí éisc, déantar idirdhealú i rialacha tionscnaimh an Aontais idir

 • éisc arna ngabháil laistigh d’fharraigí teorann tíre comhpháirtíochta trádála — meastar gur éisc tionscnaimh iad gan aon choinníollacha breise
 • éisc arna ngabháil lasmuigh d’fharraigí críche na tíre comhpháirtíochta trádála — ní mheastar gur de thionscnamh na dtíortha sin ach amháin más soitheach a ghabh iad
  • a bhfuil bratach an Aontais agus/nó na tíre comhpháirtíochta ar foluain acu
  • cláraithe san Aontas nó sa tír chomhpháirtíochta
  • faoi úinéireacht náisiúnaigh de chuid an Aontais Eorpaigh nó de chuid na tíre comhpháirtíochta nó cuideachta a bhfuil a phríomhionad gnó agus ar a laghad 50 % de úinéireacht náisiúnach de chuid an Aontais agus/nó de chuid náisiúnach de chuid tíortha comhpháirtíochta trádála
  • i gcásanna áirithe, ceanglaítear freisin gur náisiúnaigh de chuid an Aontais agus de chuid na tíre comhpháirtíochta trádála iad an 50 %, ar a laghad, den chriú.

Chun an méid sin a chur i gcrích, féach an iarscríbhinn a ghabhann leis na Rialacha Tionscnaimh maidir le gach comhaontú fabhrach.

Roinn an leathanach seo: