Version: 1.5.0.40 (2021-04-09 10:56)

Cabhair do Mo Chúntóir Trádála

Cad a chlúdaíonn sé?

 • Onnmhairiú earraíón AE
  • tír thionscnaimh: Tír de chuid an Aontais Eorpaigh
  • tír chinn scríbe: tír nach bhfuil san AE
 • iompórtáil earraíisteach san AE
  • tír thionscnaimh: tír nach bhfuil san AE
  • tír chinn scríbe: Tír de chuid an Aontais Eorpaigh
 • trádáil earraílaistigh den AE
  • tír thionscnaimh: Tír de chuid an Aontais Eorpaigh
  • tír chinn scríbe: Tír de chuid an Aontais Eorpaigh

Conas a oibríonn sé?

REACH do eolas ar leith táirge i roinnt céimeanna éasca:

1

Céim 1: Critéir do chuardaigh a shainiú

 • “Ainm an táirge nó cód HS “— réimse ineagarthóireachta; is féidir leat
  • Líon isteach luach cód táirge cruinn – an chuid is mó den am a bhfuil sé seo cód uimhriúil, toisc go bhfuil an chuid is mó de na cóid táirge náisiúnta tógtha ar an gCóras Comhchuibhithe (HS), nó
  • clóscríobh téacs – mura bhfuil an cód táirge ar eolas agat, tig leat focal amháin nó níos mó a chlóscríobh agus cabhróidh an córas leat cuardach a dhéanamh ar an gcód ceart, nó
  • fág an réimse folamh – más mian leat eolas ginearálta a bhrabhsáil do thír chinn scríbe is féidir leat skip an cód táirge
 • “Tír thionscnaimh” — réimse inroghnaithe; roghnaigh aon tír ón liosta
 • “Tír chinn scríbe” — réimse inroghnaithe; roghnaigh tír ón liosta; braithfidh na tíortha atá ar fáil ar an tír thionscnaimh atá roghnaithe
  • más tír de chuid an AE í an tír thionscnaimh, is féidir ceann amháin de na tíortha is ceann scríbe a bheith ann
   • Tír nach bhfuil san AE ( easpórtáil ón AE), nó
   • Tír eile san AE (trádáil laistigh den AE)
  • Más tír neamh-AE í an tír thionscnaimh, ní mór gur tír de chuid an Aontais Eorpaigh (Iompórtáil san AE) a bheidh sa tír is ceann scríbe.

Chun an tír thionscnaimh agus an tír is ceann scríbe a roghnú, ceachtar

 • téigh tríd an liosta agus ansin cliceáil ar ainm na tíre le haghaidh roghnúcháin, nó
 • tosaigh ag clóscríobh na chéad litreacha sa tír le haghaidh cuardach tapa, ansin roghnaigh an tír.
2

Céim 2: Lainseáil an cuardach

Cliceáil an cnaipe Cuardaigh.

Má shainaithníonn an córas meaitseáil chruinn do chritéir do chuardaigh, cuirfear na “Torthaí cuardaigh” i láthair. Téigh díreach chuig céim 3.

Do chuardach a bheachtú tuilleadh

Mura n-aimseofar meaitseáil chruinn, taispeánfar tuilleadh treorach faoin teideal “Cuardach Táirgí”. Lean na treoracha a bheith in ann teacht ar do chód táirge.

 

Conas brabhsáil ar an "Liosta na n-earraí“?

Taispeántar arliosta na n-earraí ainmníocht an táirge don tír chinn scríbe a roghnaíodh. Chun teacht ar do tháirge, leathnú brainse spéise trí chliceáil ar an tsiombail go dtí teacht ar do tháirge spéise. Tá dath buí ar na cóid táirge inroghnaithe.

Más gá duit "Liosta na n-earraí“a bhrabhsáil tar éis toradh cuardaigh i bpáirt a dhéanamh, marcáiltear na brainsí ina bhfuil luachanna atá ag teacht go páirteach le do tháirge a cuardaíodh i gcló trom. Má rinne tú cuardach téacs-bhunaithe ar do chód táirge agus má tá ceann de na focail a d’úsáid tú le fáil i dteideal an bhrainse, aibhsítear é seo i ndath buí freisin.

Baineann na cóid táirge go sonrach le gach tír chinn scríbe. Tabhair do d’aire go bhfuil an córas ag teacht leis an luach a chuireann tú isteach le cód táirge don tír chinn scríbe atá sonraithe, ag tosú leis na digití is ábhartha a shainaithníonn an chaibidil.

 

3

Céim 3: Brabhsáil na torthaí

Taispeántar sna “Torthaí cuardaigh” na torthaí beachta atá ar fáil do chritéir do chuardaigh

 • déan na príomhchodanna a bhrabhsáil tríd an roghchlár ar chlé
 • féadfaidh fo-ailt agus/nó tábla forlíontach d’ábhar ar an gceart a bheith ag codanna móra.

Mura bhfuil fáil ar shonraí rannáin ar leith, ní thaispeánfar an mhír (e.g. mura bhfuil aon fhaisnéis faoi bhacainní trádála ar fáil, ní bheidh ' Bacainnítrádála' le feiceáil sa roghchlár ar chlé).

Clúdaíonn na torthaí

 • faisnéis a bhaineann go sonrach leis an tír is ceann scríbe
  • forléargas tíre
 • faisnéis is sonrach don táirge agus don tír is ceann scríbe
  • Crann ainmníochta,rátaí taraife rialta agus tosaíochta, bearta cosanta trádála ionchasacha, nótaí taraife, cánacha agus dleachtanna breise amhail CBL, dleachtanna máil, tobhaigh nó táillí, nósanna imeachta agus foirmiúlachtaí, bacainní trádála agus staidreamh maidir le sreabhadh trádála
 • Faisnéis is sonrach do chomhaontú trádála/socrú trádála
  • tásca geografacha a aithnítear go frithpháirteach (GIanna)
 • faisnéis is sonrach don táirge i gcomhthéacs comhaontú trádála/socrú trádála
  • Díchóimeáiltaraifí maidir leis an gcaoi alaghdóidh na taraifí le himeacht ama, rialacha tionscnaimh (lena n-áirítear an uirlis féinmheasúnaithe i gcásanna áirithe).

De réir chritéir do chuardaigh, beidh do chuardach oiriúnach i gceann amháin de thrí chás. Tá sonraí sonracha agus sainaitheantas físeach féin ag gach cás

 • Easpórtáil ón Aontas: Cúlra gorm
 • Iompórtáil isteach san AE: Cúlra buí
 • Trádáil laistigh den Aontas: Cúlra liath

Féach freisin an roinn shaincheaptha “Conas na torthaí a léamh?” atá ar fáil sa roghchlár ar chlé de thorthaí an chuardaigh.

 

Cé atá in ann teacht ar an bhfaisnéis

 • Tá rochtain ag gach úsáideoir ar fhaisnéis a bhaineann le cásanna a iompórtáiltear isteach san Aontas agus trádáil laistigh den AE
 • Ní féidir ach le cuideachtaí atá bunaithe san Aontas rochtain a fháil ar fhaisnéis a bhaineann le honnmhairí cáis ón Aontas.

Léigh tuilleadh faoi fhoinsí sonraí agus faoi chóipcheart.

 

Teangacha

 • Onnmhairí ón Aontas: Tá torthaí cuardaigh agus cuardaigh táirgí ar fáil i mBéarla
 • Allmhairí isteach san Aontas agus trádáil laistigh den AE
  • tá cuardach táirgí ar fáil i ngach teanga AE
  • tá torthaí an chuardaigh ar fáil i mBéarla, i Spáinnis, i bPortaingéilis agus i bhFraincis
 • tá faisnéis insinte sa chuid eile den suíomh gréasáin ar fáil i ngach teanga AE trí mheaisínaistriúchán.
Roinn an leathanach seo:

Naisc thapa