Version: 1.1.0.31 (2021-01-15 15:15)

Pomoc pre môjho obchodného asistenta

Na čo sa vzťahuje?

 • Vývoz tovaru z EÚ:
  • Krajina pôvodu: Krajina EÚ;
  • Krajina určenia: krajina mimo EÚ
 • Dovoz tovaru do EÚ:
  • Krajina pôvodu: krajina, ktorá nie je členom EÚ;
  • Krajina určenia: Krajina EÚ
 • Obchod v rámci EÚ:
  • Krajina pôvodu: Krajina EÚ;
  • Krajina určenia: Krajina EÚ

Ako to funguje?

Získať informácie o výrobku v niekoľkých jednoduchých krokoch:

1

Krok 1: Vymedzenie kritérií vyhľadávania

 • Kód výrobku — editovateľné pole; môžete:
  • vyplňte presnú hodnotu kódu výrobku – väčšinou ide o číselný kód, keďže prevažná väčšina vnútroštátnych kódov výrobkov je založená na systéme HS, alebo
  • napíšte text – ak nepoznáte kód výrobku, môžete zadať jedno alebo viac slov – a systém vám pomôže vyhľadať správny kód, alebo
  • pole nechajte prázdne – ak chcete prezerať všeobecné informácie o cieľovej krajine, môžete preskočiť kód výrobku.
 • Krajina pôvodu — vybrané pole; vyberte ktorúkoľvek krajinu zo zoznamu.
 • Krajina určenia — vybrané pole; vyberte krajinu zo zoznamu; dostupné krajiny budú závisieť od vybranej krajiny pôvodu:
  • Ak je krajinou pôvodu krajina EÚ, cieľovou krajinou môže byť buď:
   • Krajina mimo EÚ (vývoz z EÚ), alebo
   • Iná krajina EÚ (obchod v rámci EÚ);
  • Ak je krajina pôvodu krajinou mimo EÚ, krajinou určenia musí byť krajina EÚ (dovoz do EÚ).

Ak chcete vybrať krajinu pôvodu a krajinu určenia, buď:

 • prejdite cez zoznam a potom stlačte názov krajiny na výber; alebo
 • začnite napíšte prvé písmená krajiny na rýchle vyhľadávanie a potom vyberte krajinu.
2

Krok 2: Začať vyhľadávanie

 • Stlačte tlačidlo Vyhľadať.

Ak systém zistí presnú zhodu s vašimi kritériami vyhľadávania, zobrazí sa „Výsledky vyhľadávania“. Prejsť priamo na krok 3.

Ďalšie spresnite vyhľadávanie

Ak sa nenašla žiadna presná zhoda, ďalšie usmernenie sa zobrazí pod názvom „Výberové vyhľadávanie výrobkov“. Ak chcete nájsť svoj kód výrobku, postupujte podľa pokynov.

 

Ako prehľadávať „Zoznam tovaru“?

Zoznam tovarov zobrazuje nomenklatúru výrobkov pre vybranú krajinu určenia. Ak chcete nájsť svoj výrobok, zväčšite oblasť záujmu stlačením symbolu dovtedy, kým sa nedostanete k výrobku, ktorý vás zaujíma. Vybrané kódy výrobkov sú označené žltou farbou.

Ak si po čiastočne vyhovujúcom výsledku vyhľadávania musíte prezerať „Zoznam tovaru“, vetvy obsahujúce čiastočne zodpovedajúce hodnoty s vaším vyhľadávaným výrobkom sú označené tučným písmom. Ak ste vyhľadávali textový kód výrobku a jedno zo slov, ktoré ste použili, je uvedené v názve časti, je to zvýraznené aj žltou farbou.

Kódy výrobkov sú špecifické pre každú krajinu určenia. Upozorňujeme, že systém sa snaží zhodovať sa s hodnotou, ktorú zadáte kódom výrobku pre určenú krajinu určenia, počnúc najdôležitejšími číslicami, ktoré identifikujú kapitolu.

 

3

Krok 3: Prezerať výsledky

V časti „Výsledky vyhľadávania“ sa zobrazujú presné výsledky, ktoré sú k dispozícii pre vaše kritériá vyhľadávania

 • jazdiť na hlavných sekciách pomocou menu vľavo;
 • väčšie časti môžu mať pododdiely a/alebo doplnkovú tabuľku obsahu vpravo.

Ak pre konkrétny oddiel nie sú k dispozícii údaje, oddiel sa nezobrazí (napr. ak nie sú k dispozícii žiadne informácie o prekážkach obchodu, v ľavom menu sa nezobrazia „Obchodné prekážky“).

Výsledky zahŕňajú:

 • Informácie špecifické pre krajinu určenia
  • Prehľad o krajine
 • Informácie špecifické pre výrobok a krajinu určenia
  • Klasifikácia výrobkov, špecifické požiadavky na výrobky, tarify DNV a GEN, preferenčné sadzby, iné sadzby, poznámky o clách, režim nepriamych daní (DPH; Spotrebné dane; Odvody; iné), obchodné prekážky a opatrenia na ochranu obchodu v prípade vývozu.
 • Informácie špecifické pre obchodnú dohodu/obchodné dojednanie
  • Vzájomne uznávané zemepisné označenia, dovozné postupy a formality
 • Informácie špecifické pre produkt v kontexte obchodnej dohody/obchodnej dohody
  • Preferenčné tarify; poznámky o clách; harmonogram odstránenia ciel o tom, ako sa clá časom znížia; Pravidlá pôvodu (v niektorých prípadoch vrátane nástroja na sebahodnotenie).

V závislosti od vašich kritérií vyhľadávania sa vaše vyhľadávanie zaradí do jedného z troch scenárov. Každý scenár má špecifické údaje a vlastnú vizuálnu identitu:

 • Vývoz z EÚ: modré pozadie;
 • Dovoz do EÚ: žlté pozadie;
 • Obchod v rámci EÚ: sivé pozadie.

Pozrite si aj prispôsobenú časť „Ako prečítať výsledky?“, ktorá je k dispozícii v ponuke na ľavej strane výsledkov vyhľadávania.

 

Kto má prístup k informáciám:

 • Informácie týkajúce sa scenárov dovozu do EÚ a obchodu v rámci EÚ sú dostupné pre všetkých používateľov.
 • Iba spoločnosti so sídlom v EÚ majú prístup k informáciám súvisiacim so scenárom vývozu z EÚ.

Prečítajte si viac o zdrojoch údajov.

 

Jazyky:

 • Vývoz z EÚ: Vyhľadávanie výrobkov a výsledky vyhľadávania sú k dispozícii v angličtine
 • Dovoz do EÚ aobchodu v rámci EÚ:
  • Vyhľadávanie výrobkov je dostupné vo všetkých jazykoch EÚ;
  • Výsledky vyhľadávania sú k dispozícii v angličtine, španielčine, portugalčine a francúzštine.
 • Opisné informácie na ostatnom webovom sídle sú dostupné vo všetkých jazykoch EÚ prostredníctvom strojového prekladu.
Share this page:

Rýchle odkazy