Pomoc pre môjho obchodného asistenta

Na čo sa vzťahuje?

 • vývoz tovaru z EÚ
  • krajina z: Krajina EÚ
  • krajina až do: krajina mimo EÚ
 • dovoz tovaru do EÚ
  • krajina z: krajina mimo EÚ
  • krajina až do: Krajina EÚ
 • obchods tovarom v rámci EÚ
  • krajina z: Krajina EÚ
  • krajina až do: Krajina EÚ

Ako systém funguje?

Informácie o konkrétnom výrobku získajte v niekoľkých jednoduchých krokoch:

1

Stupeň 1: Zadajte kritériá vyhľadávania

 • názov produktu alebo kódHS – upravovateľné pole; máte možnosť
  • vyplňte presnú hodnotu kódu výrobku – väčšinou ide o číselný kód, keďže prevažná väčšina vnútroštátnych kódov výrobkov je založená na harmonizovanom systéme (HS), alebo
  • napíšte text – ak nepoznáte kód výrobku, môžete napísať jedno alebo viacero slov – a systém vám pomôže vyhľadať správny kód, alebo
  • pole nechajte prázdne – ak chcete prezerať stromu harmonizovaného systému nomenklatúry vášho výrobku
 • „krajina z“krajina, z ktorej sa tovar vyváža
 • „krajina do“krajina, do ktorej sa výrobok bude predávať
  • ak je „krajina z“ krajinou EÚ, „krajina až“môže byť buď
   • krajiny mimo EÚ ( vývoz z EÚ), alebo
   • iná krajina EÚ (obchod v rámci EÚ)
  • ak je „krajina z krajinymimo EÚ“, „krajina až“ musí byť krajinou EÚ ( dovoz do EÚ).

Vybrať krajinu od“ a „krajinu až po buď

 • navigujte v zozname a potom kliknite na názov krajiny na výber, alebo
 • začnite napísať prvé písmená krajiny na rýchle vyhľadávanie a vyberte krajinu.
2

Krok č. 2: Začať vyhľadávanie

Kliknite na tlačidloVyhľadať.

Ak systém identifikuje presnú zhodu s vašimi kritériami vyhľadávania, zobrazí sa „Výsledky vyhľadávania“. Prejsť priamo na krok 3.

Ďalšie upresnenie vyhľadávania

Ak sa nenájde žiadna presná zhoda, ďalšie usmernenie sa zobrazí pod názvom „Vyhľadávanie výrobkov“. Ak chcete nájsť kód výrobku, postupujte podľa pokynov.

 

Ako si pozrieť „Zoznam goods“?

V zozname goods je zobrazená nomenklatúra výrobkov pre zvolenú „krajinu až“. Ak chcete nájsť svoj výrobok, rozbaľte časť záujmu kliknutím na symbol, až kým sa dostanete k výrobku, o ktorý sa zaujíma. Voliteľné kódy výrobkov sú označené žltou farbou.

Ak po čiastočne zhodnom výsledku vyhľadávania musíte prezerať „Zoznam goods“, vetvy obsahujúce čiastočne zodpovedajúce hodnoty s hľadaným výrobkom sú vyznačené tučným písmom. Ak ste uskutočnili textové vyhľadávanie svojho kódu výrobku a jedno zo slov, ktoré ste použili, je uvedené v názve pobočky, zvýraznené aj žltou farbou.

Kódy výrobkov sú špecifické pre každú „krajinu až“. Upozorňujeme, že systém sa snaží zhodovať s hodnotou, ktorú zadáte, kódom produktu pre špecifikovanú „krajinu až“ začínajúc najrelevantnejšími číslicami, ktoré identifikujúchapte r.

 

3

Tretí krok: Prehľadávať výsledky

V časti „Výsledky vyhľadávania“ sú zobrazené presné výsledky, ktoré sú k dispozícii pre vaše kritériá vyhľadávania.

 • navigujte v hlavných sekciách pomocou ponuky vľavo
 • väčšie oddiely môžu mať pododdiely a/alebo doplňujúcu tabuľku obsahu vpravo.

Ak pre konkrétny oddiel nie sú k dispozícii údaje, tento oddiel sa nezobrazí (napr. ak nie sú k dispozícii žiadne informácie o prekážkach obchodu, v ponuke na ľavej strane sa nezobrazia „Obchodné prekážky“).

Výsledky sa týkajú

 • informácie špecifické pre „krajinu až
  • prehľad o krajine
 • informácie špecifické pre výrobok a „krajiny až
  • nomenklatúrny strom, pravidelné a preferenčné sadzbytarif f, potenciálne opatrenia na ochranu obchodu,bankovky f, dane a dodatočné clá, ako napríklad VAT, spotrebné dane, odvody alebo poplatky, postupy a formality, obchodné prekážky a štatistika obchodných tokov
 • Informácie špecifické pre obchodnú dohodu/obchodné dojednanie
  • vzájomne uznávané zemepisné označenia
 • informácie špecifické pre výrobok v kontexte obchodnej dohody/obchodného dojednania
  • Tariff plán demontáže o tom, ako sa tariffs časom zníži, pravidlá pôvodu (v niektorých prípadoch vrátane nástroja sebahodnotenia).

V závislosti od vašich kritérií vyhľadávania sa vaše vyhľadávanie zaradí do jedného z troch scenárov.  Každý scenár má konkrétne údaje a vlastnú vizuálnu identitu

 • vývoz z EÚ: modré pozadie
 • dovoz do EÚ: žlté pozadie
 • obchod v rámci EÚ: šedé pozadie

Pozrite si aj prispôsobenú časť „Ako prečítať výsledky?“, ktorá je k dispozícii v ľavom menu výsledkov vyhľadávania.

 

Kto má prístup k informáciám

 • informácie týkajúce sa scenárov dovozu do EÚ a obchodu v rámci EÚ sú prístupné všetkým používateľom
 • len spoločnosti so sídlom v EÚ majú prístup k informáciám týkajúcim sa scenára vývozu z EÚ.

Prečítajte si viac o zdrojoch údajov a autorských právach.

 

Jazyky

 • vývoz z EÚ: Výsledky vyhľadávania výrobkov a vyhľadávania sú k dispozícii v angličtine.
 • dovoz do EÚ a obchod v rámci EÚ
  • vyhľadávanie výrobkov je dostupné vo všetkých jazykoch EÚ.
  • výsledky vyhľadávania sú k dispozícii v angličtine, španielčine, portugalčine a francúzštine.
 • opisné informácie na zvyšnej časti webového sídla sú dostupné vo všetkých jazykoch EÚ prostredníctvom strojového prekladu.
Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy