Pomoc pre môjho obchodného asistenta

Na čo sa vzťahuje?

 • Vývoz tovaruz
  • krajina: Krajina EÚ
  • krajina: krajina mimo EÚ
 • dovoz tovarudo EÚ
  • krajina: krajina mimo EÚ
  • krajina: Krajina EÚ
 • obchods tovarom v rámci EÚ
  • krajina: Krajina EÚ
  • krajina: Krajina EÚ

Ako to funguje?

Získať informácie o výrobku v niekoľkých jednoduchých krokoch:

1

Krok 1: Vymedzenie kritérií vyhľadávania

 • Názov výrobku alebo kód HS „— editovateľné pole; máte možnosť
  • Vyplňte presnú hodnotu kódu výrobku – väčšinou ide o číselný kód, keďže drvivá väčšina vnútroštátnych kódov výrobkov je založená na harmonizovanom systéme (HS), alebo
  • napíšte text – ak nepoznáte kód výrobku, môžete zadať jedno alebo viac slov – a systém vám pomôže vyhľadať správny kód, alebo
  • pole nevypĺňajte – ak chcete prezerať strom s nomenklatúrou harmonizovaného systému pre váš výrobok
 • „Krajina z“krajina, z ktorej sa tovar vyváža
 • „Krajina do“krajina, do ktorej sa výrobok bude predávať
  • ak je“krajina z„krajinou EÚ, môže byť“krajina do„buď
   • Krajina mimo EÚ ( vývoz z EÚ), alebo
   • Iná krajina EÚ (obchod v rámci EÚ)
  • Ak“krajina z„je krajina mimo EÚ,“krajina do„musí byť krajinou EÚ ( dovezená do EÚ).

Ak chcete vybrať“krajinu z„a“krajinu do, buď

 • prejdite cez zoznam a potom kliknite na názov krajiny na výber, alebo
 • začnite napíšte prvé písmená krajiny na rýchle vyhľadávanie a potom vyberte krajinu.
2

Krok 2: Začať vyhľadávanie

Kliknite na tlačidloVyhľadať.

Ak systém zistí presnú zhodu s vašimi kritériami vyhľadávania, zobrazí sa „Výsledky vyhľadávania“. Prejsť priamo na krok 3.

Ďalšie spresnite vyhľadávanie

Ak sa nenašla žiadna presná zhoda, ďalšie usmernenie sa zobrazí pod názvom „Výberové vyhľadávanie výrobkov“. Ak chcete nájsť svoj kód výrobku, postupujte podľa pokynov.

 

Ako prehľadávať "Zoznam tovaru„?

Zoznam tovarovzobrazuje nomenklatúru výrobkov pre vybranú "krajinudo“. Ak chcete nájsť svoj výrobok, zväčšite oblasť záujmu kliknutím na symbol, až kým sa nedostanete k výrobku, ktorý vás zaujíma. Vybrané kódy výrobkov sú označené žltou farbou.

Ak si po čiastočne vyhovujúcom výsledku vyhľadávania musíte prezerať "Zoznam tovaru„, vetvy obsahujúce čiastočne zodpovedajúce hodnoty s vaším vyhľadávaným výrobkom sú označené tučným písmom. Ak ste vyhľadávali textový kód výrobku a jedno zo slov, ktoré ste použili, je uvedené v názve časti, je to zvýraznené aj žltou farbou.

Kódy výrobkov sú špecifické pre každúkrajinu "do„. Upozorňujeme, že systém sa snaží zhodovať hodnotu, ktorú zadáte kódom výrobku pre špecifikovanúkrajinu,začínajúc najdôležitejšími číslicami, ktoré identifikujú kapitolu.

 

3

Krok 3: Prezerať výsledky

V časti „Výsledky vyhľadávania“ sa zobrazujú presné výsledky, ktoré sú k dispozícii pre vaše kritériá vyhľadávania

 • navigujte hlavné oddiely pomocou ponuky na ľavej strane
 • väčšie časti môžu mať pododdiely a/alebo doplnkovú tabuľku obsahu vpravo.

Ak pre konkrétny oddiel nie sú k dispozícii údaje, oddiel sa nezobrazí (napr. ak nie sú k dispozícii žiadne informácie o prekážkach obchodu, v ľavom menu sa nezobrazia "Obchodné prekážky„).

Výsledky sa vzťahujú na

 • informácie špecifické pre“krajinu do
  • prehľad o krajine
 • informácie špecifické pre výrobok a“do krajiny
  • Nomenklatúrny strom, pravidelné a preferenčné colnésadzby, potenciálne opatrenia na ochranu obchodu, colné poznámky, dane a dodatočné clá, ako je DPH, spotrebné dane, odvody alebo poplatky, postupy a formality, obchodné prekážky a štatistiky obchodných tokov
 • Informácie špecifické pre obchodnú dohodu/obchodné dojednanie
  • vzájomne uznávané zemepisné označenia
 • informácie špecifické pre produkt v kontexte obchodnej dohody/obchodnej dohody
  • Harmonogramodstránenia ciel týkajúci sa postupnéhoznižovania ciel, pravidiel pôvodu ( v niektorých prípadoch vrátane nástroja na sebahodnotenie).

V závislosti od vašich kritérií vyhľadávania sa vaše vyhľadávanie zaradí do jedného z troch scenárov. Každý scenár má špecifické údaje a vlastnú vizuálnu identitu.

 • Vývoz z EÚ: modré pozadie
 • Dovoz do EÚ: žlté pozadie
 • Obchod v rámci EÚ: sivé pozadie

Pozrite si aj prispôsobenú časť „Ako prečítať výsledky?“, ktorá je k dispozícii v ponuke na ľavej strane výsledkov vyhľadávania.

 

Kto má prístup k informáciám

 • Informácie týkajúce sa scenárov dovozu do EÚ a obchodu v rámci EÚ sú dostupné pre všetkých používateľov
 • iba spoločnosti so sídlom v EÚ majú prístup k informáciám týkajúcim sa možného vývozu z EÚ.

Prečítajte si viac o zdrojoch údajov a autorských právach.

 

Jazyky

 • vývoz z EÚ: Vyhľadávanie výrobkov a výsledky vyhľadávania sú k dispozícii v angličtine
 • Dovoz do EÚ aobchod v rámci EÚ
  • vyhľadávanie výrobkov je dostupné vo všetkých jazykoch EÚ
  • výsledky vyhľadávania sú k dispozícii v angličtine, španielčine, portugalčine a francúzštine.
 • opisné informácie na ostatnom webovom sídle sú dostupné vo všetkých jazykoch EÚ prostredníctvom strojového prekladu.
Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy