Užitočné odkazy

Európska únia

Riaditeľstvá, siete a databázy

ES – rozvojové programy

Colné a daňové organizácie

Európska únia

Členské štáty

Kandidátske krajiny na členstvo v EÚ

Medzinárodná

Zdroje štatistiky

Európska únia

Medzinárodná

Obchodné a priemyselné komory

Európska únia

Členské štáty

Odkazy poskytujú informácie o hlavných obchodných združeniach členských štátov a ich príslušných sieťach. V prípade niektorých členských štátov sa tieto informácie dopĺňajú odkazmi na iné relevantné obchodné organizácie:

Medzinárodná

Profesijné združenia

Európska únia

Medzinárodná

Adresárové spoločnosti

Trhoviská

Podujatia

 

Siete zahraničných misií

Európska únia

Členské štáty

Regionálne poradenské centrá pre obchod

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy