Postupy a formálne náležitosti

V tomto oddiele sa vysvetľujú pojmy podmienky prístupu na trh: dovozné postupy, formality a dokumenty požadované krajinou v rámci jej politiky a jej osobitných obchodných vzťahov s EÚ a WTO.

Na získanie úplného prehľadu sa musia používať informácie súvisiace s pojmami v spojení

  • S oddielom Trhy, ktoré vám poskytujú relevantné informácie, ktoré potrebujete vedieť pri obchodovaní s konkrétnou krajinou
  • S mojím obchodným asistentom, ktorý vám ponúka relevantné informácie, ktoré potrebujete vedieť pri obchodovaní s konkrétnym výrobkom medzi konkrétnymi krajinami

Pojmy zahrnuté v tomto oddiele

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy