Version: 1.1.0.31 (2021-01-15 15:15)

Postupy a formálne náležitosti

V tomto oddiele sú vysvetlené pojmy podmienok prístupu na trh: dovozné postupy, formality a dokumenty požadované krajinou na základe jej politiky a jej osobitných obchodných vzťahov s EÚ a WTO.

Na získanie úplného prehľadu sa musia v spojení používať pojmy súvisiace s informáciami.

  • V časti venovanej trhu – ktorá vám ponúka relevantné informácie pri obchodovaní s konkrétnou krajinou
  • Prostredníctvom kancelárie Môj obchodný zástupca, ktorá vám ponúka relevantné informácie pri obchodovaní s konkrétnym výrobkom medzi konkrétnymi krajinami

Pojmy zahrnuté v tomto oddiele

Share this page:

Rýchle odkazy