Version: 1.1.0.31 (2021-01-15 15:15)

Pomoc v otázkach obchodu

Vrátane Rules of Origin Self-Assessment

Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti

Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti:
Správy získané z tejto databázy nie sú úradnými dokumentmi. Dôraz sa kládol na zabezpečenie presnosti informácií obsiahnutých v databáze, ale Európska komisia ani poskytovatelia údajov nenesú žiadnu zodpovednosť za žiadne neúmyselné chyby alebo opomenutia. Pristúpením k prezeraniu údajov vyjadrujete svoj súhlas s týmito podmienkami.

Zvoliť pôvod
Zvoliť miesto určenia

Vývoz z EÚ, dovoz do EÚ... všetko, čo potrebujete vedieť

Informácie o colných sadzbách podľa

 • jednotlivých výrobkov & ako aj o daniach
 • colných režimoch
 • pravidlách pôvodu
 • obchodných prekážkach
 • požiadavkách na výrobky
 • štatistických údajoch

týkajúcich sa všetkých krajín EÚ a viac než 120 vývozných trhov po celom svete.

Čelíte prekážkam pri pokuse o vývoz? Pomôžeme vám

 • Vyjadrite sa

  Kontaktujte nás

 • Spolupráca

  Európska komisia vyvíja spolu s členskými štátmi EÚ a obchodnými organizáciami individuálne prispôsobenú stratégiu

 • Vyhľadať prekážky

  Riešenie vašej prekážky najúčinnejším spôsobom

Posledná aktualizácia

Ďalšie informácie
Share this page: