Označovanie a balenie

Táto stránka slúži ako referenčný dokument len pre požiadavky na výrobky platné v celej EÚ. V závislosti od cieľovej krajiny EÚ sa môžu uplatňovať dodatočné požiadavky. Podrobné informácie nájdete v časti Môj obchodný asistent.

Upozorňujeme, že na tejto stránke je všeobecný opis každej položky uvedený vo všetkých jazykoch EÚ. Podrobnosti sú však k dispozícii len v angličtine.

Usmernenia pre označovanie a balenie

Kategórie výrobkov uvedené nižšie musia byť v súlade s požiadavkami EÚ na označovanie, ktorých cieľom je zabezpečiť, aby spotrebitelia dostali všetky základné informácie, ktoré im umožnia informovane sa rozhodnúť pri nákupe.

 

Označovanie produktov rybolovu

 

Označovanie potravín

 

Označovanie obuvi

 

Označovanie energeticky významných výrobkov

 

Označovanie mäsových výrobkov

 

Označovanie textílií etiketami

 

Označovanie pneumatík energetickými štítkami

 

Prezentácia a označovanie vína a určitých vinárskych výrobkov

 

Obalov

Obaly uvádzané na trh v EÚ musia byť v súlade so všeobecnými požiadavkami, ktorých cieľom je ochrana životného prostredia, ako aj s osobitnými ustanoveniami, ktoré majú zabrániť akémukoľvek ohrozeniu zdravia spotrebiteľov.

 

Systém environmentálnej značky

Environmentálna značka EÚ sa udeľuje výrobkom s najnižším vplyvom na životné prostredie v sortimente výrobkov. Cieľom loga kvetu je pomôcť spotrebiteľom identifikovať tie výrobky, ktoré významne prispievajú k zlepšeniu v súvislosti s kľúčovými environmentálnymi aspektmi. Výrobky sa môžu predávať na trhu EÚ bez loga Flower, keďže neexistujú žiadne právne predpisy, ktoré by ukladali povinnosť požiadať o environmentálnu značku.

 

Environmentálna značka pre svetelné zdroje

 

Environmentálna značka pre univerzálne čistiace prostriedky a sanitárne čistiace prostriedky

 

Environmentálna značka pre detergenty určené do umývačiek riadu

 

Environmentálna značka pre umývačky riadu

 

Environmentálna značka pre tuhé krytiny

 

Environmentálna značka pre obuv

 

Environmentálna značka pre drevený nábytok

 

Environmentálna značka pre detergenty na ručné umývanie riadu

 

Environmentálna značka pre absorpčné hygienické výrobky

 

Environmentálna značka pre notebooky

 

Environmentálna značka pre pracie prostriedky

 

Environmentálna značka pre mazivá

 

Environmentálna značka pre posteľové matrace

 

Environmentálna značka pre farby a laky

 

Grafický papier s environmentálnou značkou a pre tissue papier a výrobky z tissue papiera

 

Environmentálna značka pre osobné počítače

 

Environmentálna značka pre potlačený papier

 

Environmentálna značka pre zmývateľné kozmetické výrobky

 

Environmentálna značka pre textilné podlahové krytiny

 

Environmentálna značka pre textilné výrobky

 

Environmentálna značka pre televízory

 

Environmentálna značka pre pestovateľské substráty, pôdne kondicionéry a mulč

 

Environmentálna značka pre ohrievače vody

 

Environmentálna značka pre drevené podlahové krytiny

 

Environmentálna značka pre zdravotnotechnické armatúry

 

Environmentálna značka pre zobrazovacie zariadenia

 

Environmentálna značka pre splachovacie záchody a pisoáre

 
Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy