Označovanie a balenie

Táto stránka slúži ako referenčný dokument len pre požiadavky na výrobky platné v celej EÚ. Dodatočné požiadavky sa môžu uplatňovať v závislosti od cieľovej krajiny EÚ. Podrobnejšie informácie nájdete v časti Môj asistent.

Upozorňujeme, že na tejto stránke je všeobecný opis každej položky poskytnutý vo všetkých jazykoch EÚ. Podrobné informácie sú však k dispozícii len v anglickom jazyku.

Usmernenia pre označovanie a balenie

Kategórie výrobkov uvedené nižšie musia byť v súlade s požiadavkami EÚ na označovanie, ktorých cieľom je zabezpečiť, aby spotrebitelia dostali všetky základné informácie, aby sa pri nákupe mohli informovane rozhodnúť.

 

Označovanie produktov rybolovu

 

Označovanie potravín

 

Označovanie obuvi

 

Označovanie energeticky významných výrobkov

 

Označovanie mäsových výrobkov

 

Označovanie textílií

 

Označovanie pneumatík energetickými štítkami

 

Prezentácia a označovanie vína a určitých vinárskych produktov

 

Balenie

Obaly uvádzané na trh v EÚ musia spĺňať všeobecné požiadavky, ktorých cieľom je ochrana životného prostredia, ako aj osobitné ustanovenia, ktoré majú zabrániť akémukoľvek riziku pre zdravie spotrebiteľov.

 

Systém udeľovania environmentálnej značky

Environmentálna značka EÚ sa udelí výrobkom s najnižším vplyvom na životné prostredie v sortimente výrobkov. Cieľom „loga kvetu“ je pomôcť spotrebiteľom identifikovať tieto výrobky, čo významne prispieva k zlepšeniam v súvislosti s kľúčovými environmentálnymi aspektmi. Výrobky sa môžu predávať v rámci trhu EÚ bez loga Flower, keďže neexistujú žiadne predpisy, ktoré by zaväzovali požiadať o environmentálnu značku.

 

Environmentálna značka pre svetelné zdroje

 

Environmentálna značka pre univerzálne čistiace prostriedky a sanitárne čistiace prostriedky

 

Environmentálna značka pre detergenty určené do umývačiek riadu

 

Environmentálna značka pre umývačky riadu

 

Environmentálna značka pre tuhé krytiny

 

Environmentálna značka pre obuv

 

Environmentálna značka pre drevený nábytok

 

Environmentálna značka pre detergenty na ručné umývanie riadu

 

Environmentálna značka pre absorpčné hygienické výrobky

 

Environmentálna značka pre notebooky

 

Environmentálna značka pre pracie prostriedky

 

Environmentálna značka pre mazivá

 

Environmentálna značka pre posteľné matrace

 

Environmentálna značka pre náterové farby a laky

 

Grafický papier s environmentálnou značkou a pre tissue papier a výrobky z tissue papiera

 

Environmentálna značka pre osobné počítače

 

Environmentálna značka pre potlačený papier

 

Environmentálna značka pre zmývateľné kozmetické výrobky

 

Environmentálna značka pre textilné podlahové krytiny

 

Environmentálna značka pre textilné výrobky

 

Environmentálna značka pre televízory

 

Environmentálna značka pre pestovateľské substráty, pôdne kondicionéry a mulč

 

Environmentálna značka pre ohrievače vody

 

Environmentálna značka pre drevené podlahové krytiny

 

Environmentálna značka pre zdravotnotechnické armatúry

 

Environmentálna značka pre zobrazovacie zariadenia

 

Environmentálna značka pre splachovacie záchody a pisoáre

 
Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy