Ako používať Môj obchodný asistent pre služby a investície

Môj obchodný asistent pre služby a investície poskytuje informácie o požiadavkách, ktoré by spoločnosti z EÚ mali spĺňať pri vývoze služieb a prístupe na trhy mimo EÚ. Ponúka aj informácie o zdrojoch, do ktorých možno nahliadnuť, a o zodpovedných orgánoch v tretích krajinách, ktoré možno kontaktovať.

Na čo sa vzťahuje?

 

Informácie sú k dispozícii za niekoľko sektorov v Kanade, Hongkongu, Japonsku, Nórsku, Švajčiarsku, Spojenom kráľovstve a USA. Ďalšie budú pridané čoskoro!

 

Informácie dostupné na mojom Obchodnom asistentovi pre služby a investície nie sú právne záväzné.

Ako to funguje?

Nájdite informácie, ktoré hľadáte, v niekoľkých jednoduchých krokoch.

Krok 1: Definovať kritériá vyhľadávania

Definujte kritériá vyhľadávania v dvoch krokoch.

i. Spustenie vyhľadávania

 • „Služba“: Toto pole je editovateľné a môžete:
  • napíšte text – jedno alebo viac slov – a systém vám pomôže nájsť ten správny sektor služieb, ktorý hľadáte, alebo
  • ponechajte pole prázdne a v druhom kroku potvrďte kritériá vyhľadávania (pozri bod ii) nižšie „potvrdenie kritérií kroku“).
 • „Krajina“: toto pole je povinné a je možné ho upravovať a môžete:
  • zadajte prvé písmená krajiny, ktorú chcete, a vyberte ju, alebo
  • Kliknutím na šípku prejdete rozbaľovacím zoznamom a kliknutím na názov krajiny ho vyberiete.
 • „Právomoc“: toto pole je editovateľné a uplatňuje sa len v prípade, že krajina má viac ako jednu jurisdikciu. Môžete:
  • zadajte prvé písmená jurisdikcie, ktorú chcete, a vyberte ju, alebo
  • Kliknutím na šípku prejdete rozbaľovacím zoznamom a kliknutím na jurisdikciu ju vyberiete, alebo
  • nechajte pole prázdne a pozrite si informácie o všetkých jurisdikciách krajiny

Potom kliknite na modré tlačidlo „hľadať“.

ii. Potvrdenie kritérií vyhľadávania

Po spustení vyhľadávania sa zobrazí zoznam odvetví a pododvetví služieb. Prezrite si "zoznam služieb". Kliknite na symbol +, kým nenájdete službu, ktorú hľadáte. Ak ste vyhľadávali zadaním jedného alebo viacerých slov, zvýraznia sa všetky výsledky zodpovedajúce hľadaným slovám.

Krok 2: Prehľadávať výsledky

Na základe vašich kritérií vyhľadávania (odvetvie, krajina a jurisdikcia) sa vám zobrazia výsledky týkajúce sa dostupných podmienok prístupu na trh a ich zodpovedajúcich požiadaviek.

Výsledky sú rozdelené do troch spôsobov poskytovania: cezhraničné poskytovanie služieb; obchodná prítomnosť; a pohybom profesionálov. Definíciu každého z nich si môžete prečítať priamo pod jeho názvom. Môžete sa medzi nimi pohybovať kliknutím na kartu, o ktorú máte záujem.

Pre každý spôsob dodávky sa zoznam zodpovedajúcich podmienok prístupu na trh zobrazuje v abecednom poradí na ľavej strane. Definíciu každej podmienky prístupu na trh si môžete prečítať pod jej názvom. Podmienka prístupu na trh sa objaví len vtedy, ak má aspoň jednu požiadavku.

Ak chcete prehľadávať výsledky, môžete:

 • Kliknutím na šípku nadol sa zobrazia všetky informácie týkajúce sa jednej požiadavky podmienky prístupu na trh.
 • Kliknutím na „rozbaliť všetko“ sa zobrazia všetky informácie týkajúce sa všetkých požiadaviek podmienky prístupu na trh.

Prípadne si môžete vybrať zobrazenie „všetkých podmienok prístupu na trh“ zvoleného spôsobu dodávky (pozri možnosť na konci zoznamu podmienok prístupu na trh na ľavej strane). Ak chcete prehľadávať výsledky, môžete:

 • Vyberte, ak chcete zobraziť výsledky v časti „zoznam“. Tu vidíte všetky požiadavky týkajúce sa všetkých podmienok prístupu na trh vo forme zoznamu. Podmienka, na ktorú sa požiadavka vzťahuje, je podčiarknutá modrou značkou. Kliknutím na šípku nadol sa zobrazia všetky informácie týkajúce sa jednej požiadavky podmienky prístupu na trh. Kliknutím na „rozbaliť všetko“ sa zobrazia všetky informácie týkajúce sa všetkých požiadaviek podmienky prístupu na trh.
 • Vyberte, ak chcete zobraziť výsledky v časti „prehľad“. Tu nájdete všetky požiadavky týkajúce sa všetkých podmienok prístupu na trh usporiadaných podľa podmienok prístupu na trh. Počet dostupných požiadaviek je uvedený v zátvorkách vedľa názvu. Kliknutím na šípku nadol sa zobrazia všetky informácie týkajúce sa jednej požiadavky podmienky prístupu na trh. Kliknutím na „rozbaliť všetko“ sa zobrazia všetky informácie týkajúce sa všetkých požiadaviek podmienky prístupu na trh.

Krok 3: Prečítajte si požiadavky a všetky ich podrobnosti

Informácie o každej požiadavke sú špecifické pre

 • odvetvie alebo pododvetvie služieb
 • krajina a prípadne jej jurisdikcia
 • spôsob dodávky
 • podmienka prístupu na trh.

Vo väčšine prípadov informácie o každej požiadavke zahŕňajú:

 • ak je to relevantné, názov
 • ak je to relevantné, právny základ
 • zdroj informácií (odkaz na webovú stránku a/alebo odkaz na zákony a iné právne predpisy) a informácie o autorských právach k nim;
 • kontaktné údaje príslušného regulačného orgánu.

Ako možno tieto informácie využiť?

Používanie služby Môj obchodný asistent pre služby a investície je bezplatné. Niektoré informácie sú však chránené autorským právom. Informácie dostupné na mojom Obchodnom asistentovi pre služby a investície nesmú byť použité na ďalší predaj alebo na poskytovanie poradenských služieb, redistribúciu, budovanie databáz, ukladanie alebo na akýkoľvek iný účel ako referenčné použitie na podporu vlastných medzinárodných obchodných procesov používateľa. Akékoľvek iné použitie je zakázané, pokiaľ to vlastník údajov výslovne písomne neschváli. 

Prečítajte si pravidlá ochrany autorských práv alebo nás kontaktujte prostredníctvom kontaktného formulára.

Ktoré jazyky sú k dispozícii?

Môj obchodný asistent pre služby a investície je v súčasnosti k dispozícii v angličtine. Strojový preklad do všetkých jazykov EÚ bude pridaný čoskoro.

Kde nájdem viac informácií?

Prečítajte si, prosím, často kladené otázky.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy