Ako používať Môj obchodný asistent pre služby a investície

Môj obchodný asistent pre služby a investície poskytuje informácie o požiadavkách, ktoré by spoločnosti EÚ mali spĺňať, pokiaľ ide o vývozné služby a prístup na trhy mimo EÚ. Ponúka aj informácie o zdrojoch, s ktorými je možné konzultovať, a o zodpovedných orgánoch v tretích krajinách, ktoré možno kontaktovať.

Na čo sa vzťahuje?

 

V súčasnosti sú k dispozícii informácie o právnych službách a službách námornej dopravy v Kanade a Spojenom kráľovstve. Služby a krajiny, na ktoré sa vzťahuje, sa budú postupne rozširovať.

 

Informácie o mojom obchodnom asistentovi pre služby a investície nie sú právne záväzné.

Ako systém funguje?

Informácie, ktoré hľadáte, nájdete v niekoľkých jednoduchých krokoch.

Stupeň 1: Vymedziť kritériá vyhľadávania

Zadefinujte kritériá vyhľadávania v dvoch krokoch.

I. Začatie vyhľadávania

 • „Služba“: toto pole je editovateľné a môžete:
  • napíšte text – jedno alebo viacero slov – a systém vám pomôže nájsť správny sektor služieb, ktorý hľadáte, alebo
  • nechajte pole prázdne a potvrďte kritériá vyhľadávania v druhom kroku (pozri bod ii) „Potvrdenie kritérií kroku“)
 • „Krajina“: toto pole je povinné a editovateľné a môžete:
  • napíšte prvé písmená krajiny, ktorú chcete, a vyberte ich, alebo
  • kliknite na šípku, ak chcete prejsť cez rozbaľovací zoznam, a potom kliknite na názov krajiny a vyberte ho.
 • „Jurisdikcia“: toto pole je editovateľné a uplatňuje sa len vtedy, ak má krajina viac ako jednu jurisdikciu. Môžete:
  • napíšte prvé písmená jurisdikcie, ktorú chcete, a vyberte ich, alebo
  • Kliknite na šípku, ak chcete prejsť po rozbaľovacom zozname a potom kliknite na jurisdikciu, ktorá ho vyberie, alebo
  • pole nechajte prázdne a pozrite si informácie pre jurisdikcie všetkých krajín

Potom kliknite na modré tlačidlo „Vyhľadať“.

II. Potvrdenie kritérií vyhľadávania

Po začatí vyhľadávania sa zobrazí zoznam odvetví a pododvetví služieb. Prehľadávať „zoznam služieb“. Kliknite na symbol +, kým nenájdete službu, ktorú hľadáte. Ak ste vyhľadali pomocou jedného alebo viacerých slov, zvýraznia sa všetky výsledky zodpovedajúce vašim hľadaným slovám.

Krok č. 2: Prehľadávať výsledky

Na základe kritérií vyhľadávania (sektor, krajina a jurisdikcia) sa zobrazia výsledky dostupných podmienok prístupu na trh a ich zodpovedajúcich požiadaviek.

Výsledky sú rozdelené do troch spôsobov poskytovania služieb: cezhraničné poskytovanie služieb; obchodná prítomnosť; a pohyb odborníkov. Vymedzenie každého práva si môžete prečítať v jeho názve. Po kliknutí na kartu, o ktorú máte záujem, sa môžete pohybovať medzi nimi.

Pre každý spôsob dodávky sa zoznam zodpovedajúcich podmienok prístupu na trh zobrazuje v abecednom poradí na ľavej strane. Vymedzenie každej podmienky prístupu na trh si môžete prečítať v jej názve. Podmienka prístupu na trh sa javí len vtedy, ak sa na ňu vzťahuje aspoň jedna požiadavka.

Ak si chcete pozrieť výsledky, môžete:

 • Ak chcete zobraziť všetky informácie týkajúce sa jednej požiadavky podmienky prístupu na trh, kliknite na zostupnú šípku.
 • Ak chcete zobraziť všetky informácie týkajúce sa všetkých požiadaviek podmienky prístupu na trh, kliknite na tlačidlo „Všetky“.

Prípadne si môžete vybrať možnosť „všetky podmienky prístupu na trh“ zvoleného spôsobu poskytovania (pozri možnosť na konci zoznamu podmienok prístupu na trh na ľavej strane). Ak si chcete pozrieť výsledky, môžete:

 • Vyberte, ak chcete zobraziť výsledky v „zozname“. Tu vidíte všetky požiadavky týkajúce sa všetkých podmienok prístupu na trh vo forme zoznamu. Podmienka, na ktorú sa požiadavka vzťahuje, je podčiarknutá modrou značkou. Ak chcete zobraziť všetky informácie týkajúce sa jednej požiadavky podmienky prístupu na trh, kliknite na zostupnú šípku. Ak chcete zobraziť všetky informácie týkajúce sa všetkých požiadaviek podmienky prístupu na trh, kliknite na tlačidlo „Všetky“.
 • Vyberte možnosť zobraziť výsledky v „prehľade“. Tu vidíte všetky požiadavky týkajúce sa všetkých podmienok prístupu na trh organizovaných na základe podmienok prístupu na trh. Počet dostupných požiadaviek je uvedený v zátvorkách vedľa názvu. Ak chcete zobraziť všetky informácie týkajúce sa jednej požiadavky podmienky prístupu na trh, kliknite na zostupnú šípku. Ak chcete zobraziť všetky informácie týkajúce sa všetkých požiadaviek podmienky prístupu na trh, kliknite na tlačidlo „Všetky“.

Tretí krok: Prečítajte si požiadavky a všetky ich podrobnosti

Informácie o každej požiadavke sú špecifické pre

 • sektor alebo pododvetvie služieb
 • krajina a prípadne jej jurisdikcie
 • spôsob dodávky
 • podmienka prístupu na trh.

Vo väčšine prípadov informácie o každej požiadavke zahŕňajú:

 • ak je to relevantné, názov
 • ak je to relevantné, právny základ
 • zdroj informácií (odkaz na webové sídlo a/alebo odkaz na zákony a iné právne predpisy) a informácie o autorskýchprávach k nim
 • kontaktné údaje príslušného regulačného orgánu.

Ako možno tieto informácie použiť?

Využitie môjho obchodného asistenta pre služby a investície je bezplatné. Niektoré informácie sú však chránené autorským právom. Informácie dostupné o mojom obchodnom asistentovi pre služby a investície sa nesmú použiť na ďalší predaj alebo na poskytovanie konzultačných služieb, redistribúciu, budovanie databáz, uchovávanie ani na iné ako referenčné použitie na podporu vlastných medzinárodných obchodných procesov používateľa. Akékoľvek iné použitie je zakázané, pokiaľ nie je výslovne písomne schválené vlastníkom údajov. 

Pozrite si pravidlá týkajúce sa autorských práv alebo nás kontaktujte prostredníctvom kontaktného formulára.

Ktoré jazyky sú k dispozícii?

Môj obchodný asistent pre služby a investície je v súčasnosti k dispozícii v angličtine. Čoskoro sa doplní strojový preklad do všetkých jazykov EÚ.

Kde môžem nájsť viac informácií?

Prečítajte si často kladené otázky.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy