Conas Mo Chúntóir Trádála a úsáid le haghaidh Seirbhísí agus Infheistíochta

Cuireann Mo Chúntóir Trádála le haghaidh Seirbhísí agus Infheistíochta faisnéis ar fáil maidir leis na ceanglais ba cheart do chuideachtaí an Aontais a chomhlíonadh chun seirbhísí a easpórtáil agus rochtain a fháil ar mhargaí lasmuigh den Aontas. Cuireann sé faisnéis ar fáil freisin maidir le foinsí is féidir a cheadú agus maidir leis na húdaráis atá freagrach i dtríú tíortha ar féidir teagmháil a dhéanamh leo.

Cad a chlúdaíonn sé?

 

faisnéis ar fáil do roinnt earnálacha i gCeanada, i Hong Cong, sa tSeapáin, san Iorua, san Eilvéis , sa Ríocht Aontaithe agus sna Stáit Aontaithe. Cuirfear tuilleadh leis go luath!

 

Níl an fhaisnéis atá ar fáil ar mo Chúntóir Trádála le haghaidh Seirbhísí agus Infheistíochta ceangailteach ó thaobh dlí.

Conas a oibríonn sé?

Faigh an fhaisnéis atá á lorg agat i roinnt céimeanna éasca.

Céim 1: Sainigh na critéir chuardaigh

Déan na critéir chuardaigh a shainiú in dhá chéim.

i. An cuardach a sheoladh

 • "Seirbhís": is féidir an réimse seo a chur in eagar, agus is féidir leat:
  • clóscríobh téacs – focal amháin nó níos mó – agus cabhróidh an córas leat teacht ar an earnáil seirbhísí cheart atá uait, nó
  • fág an réimse folamh agus deimhnigh do chritéir chuardaigh sa dara céim (féach (ii) thíos ‘critéir na céime a dheimhniú’)
 • "Tír": tá an réimse seo éigeantach agus is féidir eagarthóireacht a dhéanamh air, agus is féidir leat:
  • clóscríobh céadlitreacha na tíre is mian leat agus roghnaigh é, nó
  • cliceáil ar an tsaighead ⁇ chun nascleanúint a dhéanamh tríd an liosta anuas agus ansin cliceáil ar ainm tíre chun é a roghnú
 • ‘Dlínse’: is féidir an réimse seo a chur in eagar agus ní bheidh feidhm aige ach amháin i gcás ina bhfuil níos mó ná dlínse amháin ag tír. Is féidir leat:
  • clóscríobh na chéad litreacha sa dlínse is mian leat agus roghnaigh é, nó
  • Cliceáil ar an tsaighead ⁇ chun nascleanúint a dhéanamh tríd an liosta anuas agus ansin cliceáil ar dhlínse chun é a roghnú, nó
  • fág an réimse folamh agus féach faisnéis faoi dhlínsí gach tíre

Ansin, cliceáil ar an gcnaipe gorm “cuardach”.

ii. Na critéir chuardaigh a dheimhniú

Tar éis an cuardach a sheoladh, taispeánfar liosta na n-earnálacha agus na bhfo-earnálacha seirbhísí. Brabhsáil an "liosta seirbhísí". Cliceáil ar an tsiombail + go dtí go bhfaighidh tú an tseirbhís atá á lorg agat. Má chuardaigh tú trí fhocal amháin nó níos mó a chlóscríobh, aibhseofar aon torthaí a mheaitseálann do chuid focal cuardaigh.

Céim 2: Brabhsáil na torthaí

Bunaithe ar do chritéir chuardaigh (earnáil, tír agus dlínse), feicfidh tú torthaí ar na coinníollacha maidir le rochtain ar an margadh atá ar fáil agus ar na riachtanais chomhfhreagracha a bhaineann leo.

Tá na torthaí eagraithe i dtrí mhodh soláthair: soláthar trasteorann seirbhísí; láithreacht tráchtála; agus gluaiseacht gairmithe. Is féidir leat an sainmhíniú ar gach ceart a léamh faoina theideal. Is féidir leat nascleanúint a dhéanamh eatarthu trí chliceáil ar an táb a bhfuil suim agat ann.

Maidir le gach modh soláthair, taispeántar liosta na gcoinníollacha comhfhreagracha maidir le rochtain ar an margadh in ord aibítre ar an taobh clé. Is féidir leat an sainmhíniú ar gach coinníoll rochtana ar an margadh faoina theideal a léamh. Ní thagann coinníoll maidir le rochtain ar an margadh chun cinn ach amháin i gcás ina bhfuil ceanglas amháin ar a laghad air.

Chun na torthaí a bhrabhsáil, is féidir leat:

 • Cliceáil ar an tsaighead anuas ( ⁇ ) chun an fhaisnéis uile a bhaineann le ceanglas amháin den choinníoll maidir le rochtain ar an margadh a fheiceáil.
 • Cliceáil ar ‘leathnaigh gach rud’ chun an fhaisnéis uile a bhaineann le ceanglais uile an choinníll maidir le rochtain ar an margadh a fheiceáil.

De rogha air sin, is féidir leat ‘na coinníollacha uile maidir le rochtain ar an margadh’ a fheiceáil ar an modh soláthair roghnaithe (féach an rogha ag deireadh an liosta coinníollacha maidir le rochtain ar an margadh ar an taobh clé). Chun na torthaí a bhrabhsáil, is féidir leat:

 • Roghnaigh chun na torthaí a fheiceáil i ‘liosta’. Anseo, feiceann tú na riachtanais go léir a bhaineann le gach coinníoll rochtana ar an margadh i bhfoirm liosta. An coinníoll dá dtagraítear sa cheanglas, tá líne faoi i gclib ghorm. Cliceáil ar an tsaighead anuas ( ⁇ ) chun an fhaisnéis uile a bhaineann le ceanglas amháin den choinníoll maidir le rochtain ar an margadh a fheiceáil. Cliceáil ar ‘leathnaigh gach rud’ chun an fhaisnéis uile a bhaineann le ceanglais uile an choinníll maidir le rochtain ar an margadh a fheiceáil.
 • Roghnaigh chun na torthaí a fheiceáil in ‘forbhreathnú’. Anseo, is féidir leat na ceanglais uile a bhaineann leis na coinníollacha uile maidir le rochtain ar an margadh arna n-eagrú de réir coinníoll maidir le rochtain ar an margadh a fheiceáil. Léirítear líon na riachtanas atá ar fáil idir lúibíní in aice leis an teideal. Cliceáil ar an tsaighead anuas ( ⁇ ) chun an fhaisnéis uile a bhaineann le ceanglas amháin den choinníoll maidir le rochtain ar an margadh a fheiceáil. Cliceáil ar ‘leathnaigh gach rud’ chun an fhaisnéis uile a bhaineann le ceanglais uile an choinníll maidir le rochtain ar an margadh a fheiceáil.

Céim 3: Léigh na riachtanais agus na sonraí go léir

Tá faisnéis maidir le gach ceanglas sonrach don

 • earnáil nó fo-earnáil seirbhísí
 • tír agus, nuair is infheidhme, a dlínsí
 • modh soláthair
 • coinníoll maidir le rochtain ar an margadh.

I bhformhór na gcásanna, áirítear san fhaisnéis maidir le gach ceanglas

 • nuair is ábhartha, teideal
 • i gcás inarb ábhartha, an bunús dlí
 • foinse na faisnéise (nasc chuig suíomh gréasáin agus/nó tagairt do dhlíthe agus do rialacháin) agus a faisnéis faoi chóipchearta
 • sonraí teagmhála an údaráis rialála inniúil.

Conas is féidir an fhaisnéis a úsáid?

Tá úsáid Mo Chúntóir Trádála le haghaidh Seirbhísí agus Infheistíochta saor in aisce. Mar sin féin, tá faisnéis áirithe faoi chosaint cóipchirt. Ní fhéadfar an fhaisnéis atá ar fáil ar mo Chúntóir Trádála le haghaidh Seirbhísí agus Infheistíochta a úsáid le hathdhíol nó chun seirbhísí comhairleachta a sholáthar, athdháileadh, bunachair sonraí a thógáil, stóráil, nó chun aon chríche seachas úsáid tagartha chun tacú le próisis ghnó idirnáisiúnta an úsáideora féin. Tá cosc ar aon úsáid eile mura gceadaíonn úinéir na sonraí é sin go sainráite i scríbhinn. 

Seiceáil an beartas cóipchirt nó déan teagmháil linn tríd an bhfoirm theagmhála.

Cé na teangacha atá ar fáil?

Tá mo Chúntóir Trádála le haghaidh Seirbhísí agus Infheistíochta ar fáil i mBéarla faoi láthair. Cuirfear meaisínaistriúchán go gach teanga de chuid an Aontais leis go luath.

Cén áit ar féidir liom tuilleadh eolais a fháil?

Léigh na Ceisteanna Coitianta.

Roinn an leathanach seo: