Conas mo Chúntóir Trádála a úsáid le haghaidh Seirbhísí agus Infheistíochta

Cuireann mo Chúntóir Trádála le haghaidh Seirbhísí agus Infheistíochta eolas ar fáil faoi na riachtanais ba cheart do chuideachtaí AE a chomhlíonadh chun seirbhísí a easpórtáil agus margaí a rochtain lasmuigh den Aontas. Tá faisnéis ann freisin faoi fhoinsí ar féidir dul i gcomhairle leo agus faoi na húdaráis atá freagrach i dtríú tíortha ar féidir dul i dteagmháil leo.

Cad a chlúdaíonn sé?

 

Tá faisnéis ar fáil faoi láthair le haghaidh seirbhísí dlíthiúla agus seirbhísí iompair mhuirí i gCeanada agus sa Ríocht Aontaithe. Leathnófar de réir a chéile na seirbhísí agus na tíortha a chumhdófar.

 

Níl an fhaisnéis atá ar fáil ar mo Chúntóir Trádála le haghaidh Seirbhísí agus Infheistíochta ceangailteach ó thaobh dlí.

Conas a oibríonn sé?

Faigh an t-eolas atá uait i roinnt céimeanna éasca.

Céim 1: Sainigh na critéir chuardaigh

Sainigh na critéir chuardaigh in dhá chéim.

I. Ag seoladh an chuardaigh

 • “Seirbhís”: Is féidir an réimse seo a chur in eagar, agus is féidir leat:
  • clóscríobh téacs – ceann amháin nó níos mó focal – agus cabhróidh an córas leat an earnáil seirbhísí ceart atá á lorg agat a aimsiú, nó
  • fág an réimse folamh agus deimhnigh critéir do chuardaigh sa dara céim (féach (ii) thíos “Critéir na céime a dheimhniú”)
 • “Tír”: Tá an réimse seo éigeantach agus ineagarthóireachta, agus is féidir leat:
  • clóscríobh na chéad litreacha den tír is mian leat agus roghnaigh í, nó
  • cliceáil ar an tsaighead chun nascleanúint a dhéanamh tríd an liosta anuas agus ansin cliceáil ar ainm tíre chun é a roghnú
 • “Dlínse”: Is féidir an réimse seo a chur in eagar agus níl feidhm aige ach amháin nuair a bhíonn níos mó ná dlínse amháin ag tír. Is féidir leat:
  • clóscríobh na chéad litreacha den dlínse atá uait agus roghnaigh iad, nó
  • Cliceáil ar an arrow le nascleanúint a dhéanamh tríd an liosta anuas agus ansin cliceáil ar dhlínse chun é a roghnú, nó
  • fág an réimse folamh agus féach eolas faoi dhlínsí na tíre ar fad

Ansin, cliceáil ar an gcnaipe gorm “cuardach”.

II. Na critéir chuardaigh a dhearbhú

Tar éis an cuardach a sheoladh, taispeánfar liosta na n-earnálacha agus na bhfo-earnálacha seirbhísí. Brabhsáil an “liosta seirbhísí”. Cliceáil ar an tsiombail + go dtí go bhfaighidh tú an tseirbhís atá uait. Má chuardaigh tú trí chlóscríobh i gceann amháin nó níos mó de na focail, aibhseofar aon torthaí a mheaitseálann d’fhocail chuardaigh.

Céim 2: Brabhsáil na torthaí

Bunaithe ar na critéir chuardaigh (earnáil, tír agus dlínse), feicfidh tú torthaí ar na coinníollacha rochtana ar an margadh atá ar fáil agus ar na riachtanais chomhfhreagracha a bhaineann leo.

Eagraítear na torthaí i dtrí mhodh soláthair: Soláthar trasteorann seirbhísí; Láithreacht tráchtála; Agus gluaiseacht gairmithe. Is féidir leat an sainmhíniú ar gach ceart amháin a léamh faoina theideal. Is féidir leat nascleanúint a dhéanamh eatarthu trí chliceáil ar an táb a bhfuil suim agat ann.

I gcás gach mód soláthair, taispeántar an liosta de na coinníollacha comhfhreagracha maidir le rochtain ar an margadh in ord aibítre ar thaobh na láimhe clé. Is féidir leat an sainmhíniú ar gach coinníoll maidir le rochtain ar an margadh a léamh faoina theideal. Ní léir go bhfuil coinníoll maidir le rochtain ar an margadh ann ach amháin má tá ceanglas amháin ar a laghad ann.

Chun na torthaí a bhrabhsáil, is féidir leat:

 • Cliceáil ar an arrow síos (a) a fheiceáil go léir an t-eolas a bhaineann le ceann de riachtanas an coinníoll rochtana ar an margadh.
 • Cliceáil ar “expand gach” chun an t-eolas go léir a bhaineann le riachtanais uile an coinníoll maidir le rochtain ar an margadh a fheiceáil.

Mar mhalairt air sin, is féidir leat rogha a dhéanamh féachaint ar "na coinníollacha go léir maidir le rochtain ar an margadh" maidir leis an modh soláthair a roghnaíodh (féach an rogha ag deireadh liosta na gcoinníollacha maidir le rochtain ar an margadh ar thaobh na láimhe clé). Chun na torthaí a bhrabhsáil, is féidir leat:

 • Roghnaigh chun amharc ar na torthaí i “liosta”. Anseo, feiceann tú na riachtanais uile a bhaineann le coinníollacha rochtana ar an margadh i bhfoirm liosta. Cuirtear líne faoin gcoinníoll dá dtagraíonn an ceanglas i gclib ghorm. Cliceáil ar an arrow síos (a) a fheiceáil go léir an t-eolas a bhaineann le ceann de riachtanas an coinníoll rochtana ar an margadh. Cliceáil ar “expand gach” chun an t-eolas go léir a bhaineann le riachtanais uile an coinníoll maidir le rochtain ar an margadh a fheiceáil.
 • Roghnaigh chun na torthaí a fheiceáil in “forléargas”. Anseo, is féidir leat a fheiceáil na riachtanais go léir a bhaineann leis na coinníollacha uile maidir le rochtain ar an margadh eagraithe ag coinníoll maidir le rochtain ar an margadh. Léirítear líon na gceanglas atá ar fáil idir lúibíní in aice leis an teideal. Cliceáil ar an arrow síos (a) a fheiceáil go léir an t-eolas a bhaineann le ceann de riachtanas an coinníoll rochtana ar an margadh. Cliceáil ar “expand gach” chun an t-eolas go léir a bhaineann le riachtanais uile an coinníoll maidir le rochtain ar an margadh a fheiceáil.

Céim 3: Léigh na riachtanais agus a chuid sonraí go léir

Baineann an fhaisnéis a bhaineann le gach ceanglas go sonrach leis an

 • earnáil nó fo-earnáil seirbhíse
 • tír agus, nuair is infheidhme, a dhlínsí
 • modh soláthair
 • coinníoll maidir le rochtain ar an margadh.

I bhformhór na gcásanna, áirítear leis an bhfaisnéis faoi gach ceanglas

 • nuair is ábhartha, teideal
 • nuair is ábhartha, an bunús dlí
 • foinse na faisnéise (nasc chuig suíomh gréasáin agus/nó tagairt do dhlíthe agus do rialacháin) agus faisnéis faoi chóipcheart
 • sonraí teagmhála an údaráis rialála inniúil
 • nuair is ábhartha, bíonn feidhm ag an bhfaisnéis maidir leis na cineálacha poist.

Cé atá in ann teacht ar an bhfaisnéis?

Tá úsáid Mo Chúntóir Trádála i gcomhair Seirbhísí agus Infheistíochta saor in aisce. Mar sin féin, tá faisnéis áirithe cosanta ag cóipcheart. Ní fhéadfar an fhaisnéis atá ar fáil faoi mo Chúntóir Trádála le haghaidh Seirbhísí agus Infheistíochta a úsáid le haghaidh athdhíola ná le haghaidh soláthar seirbhísí comhairliúcháin, athdháileadh, bunachar sonraí a chur ar bun, stóráil ná chun críche ar bith seachas úsáid thagartha chun tacú le próisis ghnó idirnáisiúnta an úsáideora féin. Tá toirmeasc ar gach úsáid eile mura ndéanann úinéir na sonraí é sin a fhormheas go sainráite i scríbhinn. Maidir le cúrsaí cóipchirt, déan teagmháil linn tríd an bhfoirm theagmhála.

Cé na teangacha atá ar fáil?

Tá fáil i mBéarla ar mo Chúntóir Trádála do Sheirbhísí agus d’Infheistíocht faoi láthair. Cuirfear aistriúchán uathoibríoch isteach i dteangacha uile an Aontais go luath.

Cá bhfaighidh mé tuilleadh eolais?

Léigh na Ceisteanna Coitianta le do thoil.

 

Roinn an leathanach seo:

Naisc thapa