Conas mo Chúntóir Trádála a úsáid le haghaidh Seirbhísí agus Infheistíochta

Cuireann mo Chúntóir Trádála le haghaidh Seirbhísí agus Infheistíochta eolas ar fáil faoi na ceanglais ba cheart do chuideachtaí an Aontais a chomhlíonadh maidir le seirbhísí easpórtála agus rochtain a fháil ar mhargaí lasmuigh den Aontas. Tugann sé faisnéis freisin faoi fhoinsí ar féidir dul i gcomhairle leo agus faoi na húdaráis atá freagrach i dtríú tíortha agus ar féidir dul i dteagmháil leo.

Cad a chlúdaíonn sé?

 

Tá faisnéis ar fáil faoi láthair le haghaidh seirbhísí dlí agus seirbhísí muiriompair i gCeanada agus sa Ríocht Aontaithe. Leathnófar de réir a chéile na seirbhísí agus na tíortha a chumhdaítear.

 

Níl an fhaisnéis atá ar fáil ar mo Chúntóir Trádála le haghaidh Seirbhísí agus Infheistíochta ceangailteach ó thaobh dlí de.

Conas a oibríonn sé?

Faigh an t-eolas atá uait i mbeagán céimeanna éasca.

Céim 1: Na critéir chuardaigh a shainiú

Na critéir chuardaigh a shainiú in dhá chéim.

I. An cuardach a sheoladh

 • “Seirbhís”: is féidir an réimse seo a chur in eagar, agus is féidir leat:
  • clóscríobh téacs — focal amháin nó níos mó — agus cabhróidh an córas leat an earnáil seirbhísí cearta atá á lorg agat a aimsiú, nó
  • fág an réimse folamh agus deimhnigh na critéir chuardaigh sa dara céim (féach (ii) thíos “critéir na céime a dheimhniú”)
 • “Tír”: tá an réimse seo éigeantach agus ineagarthóireachta, agus is féidir leat:
  • clóscríobh na chéad litreacha sa tír is mian leat agus roghnaigh é, nó
  • cliceáil ar an tsaighead chun nascleanúint a dhéanamh tríd an liosta anuas agus ansin cliceáil ar ainm tíre chun é a roghnú
 • “Dlínse”: tá an réimse seo ineagarthóireachta agus níl feidhm aige ach amháin nuair atá níos mó ná dlínse amháin ag tír. Is féidir leat:
  • clóscríobh na chéad litreacha den dlínse is mian leat agus roghnaigh í, nó
  • Cliceáil ar an tsaighead chun nascleanúint a dhéanamh tríd an liosta anuas agus ansin cliceáil ar dhlínse chun í a roghnú, nó
  • fág an réimse folamh agus féach faisnéis faoi dhlínsí uile na tíre

Ansin, cliceáil ar an gcnaipe gorm “cuardach”.

II. Na critéir chuardaigh a dheimhniú

Tar éis an cuardach a sheoladh, taispeánfar liosta na n-earnálacha agus na bhfo-earnálacha seirbhísí. Brabhsáil an “liosta seirbhísí”. Cliceáil ar an tsiombail + go dtí go bhfaighidh tú an tseirbhís atá á lorg agat. Má tá cuardach déanta agat trí chlóscríobh i bhfocail amháin nó níos mó, aibhseofar aon torthaí a fhreagraíonn do d’fhocail chuardaigh.

Céim 2: Brabhsáil na torthaí

Bunaithe ar do chritéir chuardaigh (earnáil, tír agus dlínse), feicfidh tú torthaí maidir leis na coinníollacha rochtana ar an margadh atá ar fáil agus na ceanglais chomhfhreagracha a bhaineann leo.

Tá na torthaí eagraithe i dtrí mhodh soláthair: soláthar trasteorann seirbhísí; láithreacht tráchtála; agus gluaiseacht gairmithe. Is féidir leat an sainmhíniú ar gach ceart a léamh faoina theideal. Is féidir leat nascleanúint a dhéanamh eatarthu trí chliceáil ar an táb a bhfuil suim agat ann.

Maidir le gach modh soláthair, taispeántar an liosta de na coinníollacha comhfhreagracha maidir le rochtain ar an margadh in ord aibítre ar thaobh na láimhe clé. Is féidir leat an sainmhíniú ar gach coinníoll maidir le rochtain ar an margadh a léamh faoina theideal. Ní thaispeántar coinníoll maidir le rochtain ar an margadh ach amháin nuair atá ceanglas amháin ar a laghad aige.

Chun na torthaí a bhrabhsáil, is féidir leat:

 • Cliceáil ar an tsaighead síos chun an fhaisnéis go léir a bhaineann le ceanglas amháin den choinníoll maidir le rochtain ar an margadh a fheiceáil.
 • Cliceáil ar “leathnaigh gach” chun an fhaisnéis go léir a bhaineann le ceanglais uile an choinníll maidir le rochtain ar an margadh a fheiceáil.

De rogha air sin, is féidir leat breathnú ar “gach coinníoll rochtana ar an margadh” den mhodh soláthair roghnaithe (féach an rogha ag deireadh an liosta de choinníollacha rochtana ar an margadh ar an taobh clé). Chun na torthaí a bhrabhsáil, is féidir leat:

 • Roghnaigh chun na torthaí a fheiceáil i “liosta”. Anseo, feiceann tú na ceanglais go léir a bhaineann le gach coinníoll maidir le rochtain ar an margadh i bhfoirm liosta. Cuirtear béim ar an gcoinníoll dá dtagraítear sa cheanglas i gclib ghorm. Cliceáil ar an tsaighead síos chun an fhaisnéis go léir a bhaineann le ceanglas amháin den choinníoll maidir le rochtain ar an margadh a fheiceáil. Cliceáil ar “leathnaigh gach” chun an fhaisnéis go léir a bhaineann le ceanglais uile an choinníll maidir le rochtain ar an margadh a fheiceáil.
 • Roghnaigh féachaint ar na torthaí i “léargas”. Anseo, is féidir leat a fheiceáil na ceanglais go léir a bhaineann le gach coinníollacha rochtana ar an margadh eagraithe de réir an choinníll maidir le rochtain ar an margadh. Léirítear líon na gceanglas atá ar fáil idir lúibíní in aice leis an teideal. Cliceáil ar an tsaighead síos chun an fhaisnéis go léir a bhaineann le ceanglas amháin den choinníoll maidir le rochtain ar an margadh a fheiceáil. Cliceáil ar “leathnaigh gach” chun an fhaisnéis go léir a bhaineann le ceanglais uile an choinníll maidir le rochtain ar an margadh a fheiceáil.

Céim 3: Léigh na riachtanais agus na sonraí go léir

Baineann faisnéis maidir le gach ceanglas go sonrach leis an

 • earnáil nó fo-earnáil seirbhíse
 • tír agus, i gcás inarb infheidhme, a dlínsí
 • modh soláthair
 • coinníoll maidir le rochtain ar an margadh.

I bhformhór na gcásanna, áirítear san fhaisnéis ar gach ceanglas

 • nuair is ábhartha, teideal
 • igcás inarb ábhartha, an bunús dlí
 • foinse na faisnéise (nasc chuig suíomh gréasáin agus/nó tagairt do dhlíthe agus do rialacháin) agus a fhaisnéis faoi chóipcheart
 • sonraí teagmhála an údaráis rialála inniúil.

Conas is féidir an fhaisnéis a úsáid?

Tá úsáid mo Chúntóra Trádála le haghaidh Seirbhísí agus Infheistíochta saor in aisce. Mar sin féin, tá faisnéis áirithe faoi chosaint cóipchirt. Ní fhéadfar an fhaisnéis atá ar fáil ar mo Chúntóir Trádála le haghaidh Seirbhísí agus Infheistíochta a úsáid le haghaidh athdhíola ná le haghaidh soláthar seirbhísí comhairliúcháin, athdháileadh, tógáil bunachar sonraí, stóráil, ná chun aon chríche seachas úsáid tagartha chun tacú le próisis ghnó idirnáisiúnta an úsáideora féin. Tá toirmeasc ar gach úsáid eile ach amháin má fhormheasann úinéir na sonraí é go sainráite i scríbhinn. 

Seiceáil an polasaí cóipchirt nó déan teagmháil linn tríd an bhfoirm theagmhála.

Cad iad na teangacha atá ar fáil?

Tá mo Chúntóir Trádála le haghaidh Seirbhísí agus Infheistíochta ar fáil i mBéarla faoi láthair. Cuirfear an t-aistriúchán uathoibríoch isteach i dteangacha uile an Aontais go luath.

Cá bhfaighidh mé tuilleadh eolais?

Léigh na Ceisteanna Coitianta le do thoil.

Roinn an leathanach seo:

Naisc thapa