Lipéadú agus pacáistiú

Níl sa leathanach seo ach doiciméad tagartha do cheanglais uile-Aontais maidir le táirgí. D’fhéadfadh riachtanais bhreise a bheith i bhfeidhm ag brath ar an tír is ceann scríbe san Aontas. Féach ar mo Chúntóir Trádála chun na sonraí iomlána a fháil.

Tabhair do d’aire, le do thoil, go gcuirtear cur síos ginearálta ar gach ceannteideal ar fáil ar an leathanach seo i ngach teanga oifigiúil de chuid an Aontais. Mar sin féin, is i mBéarla amháin atá na sonraí ar fáil.

Treoirlínte maidir le lipéadú agus pacáistiú

Ní mór do na catagóirí táirgí atá liostaithe thíos ceanglais lipéadaithe an AE a chomhlíonadh, arb é is aidhm dóibh a chinntiú go bhfaigheann tomhaltóirí an fhaisnéis riachtanach go léir chun rogha eolasach a dhéanamh agus iad ag ceannach

 

Lipéadú táirgí iascaigh

 

Lipéadú earraí bia

 

Lipéadú coisbhirt

 

Lipéadú ar tháirgí a bhaineann le fuinneamh

 

Lipéadú táirgí feola

 

Lipéadú teicstílí

 

Lipéadú fuinnimh bonn

 

Cur i láthair agus lipéadú fíona agus táirgí áirithe fíona

 

Pacáistiú

Ní mór do phacáistiú a mhargaítear laistigh den AE cloí leis na ceanglais ghinearálta, arb é is aidhm dóibh an comhshaol a chosaint, chomh maith leis na forálacha sonracha atá ceaptha aon riosca do shláinte tomhaltóirí a chosc

 

Scéim éicilipéid

Bronntar Éicilipéad an AE ar tháirgí a bhfuil an tionchar is lú acu ar an gcomhshaol i raon táirgí. Is é is aidhm don “Lógó Flower” cabhrú le tomhaltóirí na táirgí sin a shainaithint, rud a chuireann go mór le feabhsuithe i ndáil le príomhghnéithe comhshaoil. Is féidir táirgí a dhíol laistigh de mhargadh an AE gan lógó Flower ós rud é nach bhfuil aon rialacháin ann a bhfuil sé d’oibleagáid orthu iarratas a dhéanamh ar Éicilipéad.

 

Éicilipéad le haghaidh foinsí solais

 

Éicilipéad do ghlantóirí agus glantóirí sláintíochta do gach cuspóir

 

Éicilipéad do ghlantaigh miasniteoirí

 

Éicilipéad do mhiasniteoirí

 

Éicilipéad le haghaidh clúdaigh chrua

 

Éicilipéad coisbhirt

 

Éicilipéad do throscán adhmaid

 

Éicilipéad do ghlantaigh miasnite láimhe

 

Éicilipéad le haghaidh táirgí sláinteachais ionsúiteacha

 

Éicilipéad do ríomhairí leabhar nótaí

 

Éicilipéad do ghlantaigh níocháin

 

Éicilipéad do bhealaí

 

Éicilipéad le haghaidh tochtanna leapa

 

Éicilipéad le haghaidh péinteanna agus vearnaisí

 

Páipéar grafach éicilipéid agus le haghaidh páipéar fíocháin agus táirgí fíocháin

 

Éicilipéad le haghaidh ríomhairí pearsanta

 

Éicilipéad do pháipéar clóite

 

Éicilipéad do tháirgí cosmaideacha sruthlaithe

 

Éicilipéad do chlúdaigh urláir teicstíle

 

Éicilipéad le haghaidh táirgí teicstíle

 

Éicilipéad do theilifíseáin

 

Éicilipéad le haghaidh meáin fáis, feabhsaitheoirí ithreach agus móta

 

Éicilipéad do théitheoirí uiscebhunaithe

 

Éicilipéad do chlúdaigh urláir adhmaid

 

Éicilipéad le haghaidh sconna-earraí sláintíochta

 

Éicilipéad do threalamh íomháithe

 

Éicilipéad le haghaidh leithris agus fuail a shruthlú

 
Roinn an leathanach seo: