Lipéadú agus pacáistiú

Is doiciméad tagartha é an leathanach seo do cheanglais táirgí uile-AE amháin. D’fhéadfadh ceanglais bhreise a bheith i bhfeidhm ag brath ar an mBallstát is ceann scríbe. Féach ar Mo Chúntóir Trádála chun na sonraí go léir a fháil.

Tabhair do d’aire go bhfuil cur síos ginearálta ar gach ceannteideal ar an leathanach seo i ngach teanga oifigiúil de chuid an Aontais. Mar sin féin, is i mBéarla amháin atá na sonraí ar fáil.

Treoirlínte maidir le lipéadú agus pacáistiú

Ní mór do na catagóirí táirgí atá liostaithe thíos ceanglais lipéadaithe an AE a chomhlíonadh arb é is aidhm dóibh a chinntiú go bhfaighidh tomhaltóirí an fhaisnéis riachtanach ar fad chun rogha eolasach a dhéanamh agus iad ag ceannach

 

Lipéadú táirgí iascaigh

 

Lipéadú earraí bia

 

Lipéadú coisbhirt

 

Lipéadú táirgí a bhaineann le fuinneamh

 

Lipéadú táirgí feola

 

Lipéadú teicstílí

 

Lipéadú fuinnimh bonn

 

Cur i láthair agus lipéadú fíona agus táirgí áirithe fíona

 

Pacáistiú

Ní mór do phacáistiú a chuirtear ar an margadh laistigh den AE na ceanglais ghinearálta a chomhlíonadh, arb é is aidhm dóibh an comhshaol a chosaint, chomh maith leis na forálacha sonracha atá ceaptha aon riosca do shláinte na dtomhaltóirí a chosc

 

Scéim éicilipéid

Bronntar Éicilipéad an AE ar tháirgí a bhfuil an tionchar is ísle acu ar an gcomhshaol i réimse táirgí. Is é is aidhm don “lógó níos ísle” cabhrú le tomhaltóirí na táirgí sin a shainaithint, rud a chuireann go mór le feabhsuithe maidir le príomhghnéithe comhshaoil. Is féidir táirgí a dhíol laistigh de mhargadh an AE gan lógó Flower ós rud é nach bhfuil aon rialacháin ann a bhfuil sé d’oibleagáid orthu éicilipéad a chur i bhfeidhm.

 

Éicilipéad d’fhoinsí solais

 

Éicilipéad do ghlantóirí agus do ghlantóirí sláintíochta cuspóra uile

 

Éicilipéad do ghlantaigh miasniteoirí

 

Éicilipéad do mhiasniteoirí

 

Éicilipéad le haghaidh clúdach crua

 

Éicilipéad coisbhirt

 

Éicilipéad do throscán adhmaid

 

Éicilipéad do ghlantaigh níocháin láimhe

 

Éicilipéad le haghaidh táirgí sláinteachais ionsúiteacha

 

Éicilipéad do ríomhairí leabhar nótaí

 

Éicilipéad do ghlantaigh níocháin

 

Éicilipéad do bhealaigh

 

Éicilipéad le haghaidh tochtanna leapa

 

Éicilipéad do phéinteanna agus vearnaisí

 

Páipéar grafach éicilipéad agus páipéar fíocháin agus táirgí fíocháin

 

Éicilipéad do ríomhairí pearsanta

 

Éicilipéad do pháipéar clóite

 

Éicilipéad le haghaidh táirgí cosmaideacha sruthlaithe

 

Éicilipéad le haghaidh clúdach urláir teicstíle

 

Éicilipéad le haghaidh táirgí teicstíle

 

Éicilipéad do theilifíseáin

 

Éicilipéad do na meáin, d’fheabhsóirí ithreach agus don mhóta atá ag fás

 

Éicilipéad le haghaidh téitheoirí uiscebhunaithe

 

Éicilipéad le haghaidh clúdach urláir adhmaid

 

Éicilipéad do sconna-earraí sláintíochta

 

Éicilipéad le haghaidh trealaimh íomháithe

 

Éicilipéad le haghaidh leithris shruthlaithe agus urinal

 
Roinn an leathanach seo:

Naisc thapa