Označevanje in embalaža

Ta stran je referenčni dokument samo za zahteve za izdelke na ravni EU. Glede na namembno državo EU lahko veljajo dodatne zahteve. Za vse podrobnosti glej mojo strokovno-tehnično pomočnico za trgovino.

Opozarjamo vas, da je na tej strani splošen opis vsake rubrike v vseh jezikih EU. Vendar so podrobnosti na voljo samo v angleščini.

Smernice za označevanje in pakiranje

Spodaj naštete kategorije proizvodov morajo biti v skladu z zahtevami EU glede označevanja, katerih namen je zagotoviti, da potrošniki dobijo vse bistvene informacije, da se lahko pri nakupu ozaveščeno odločijo.

 

Označevanje ribiških proizvodov

 

Označevanjem živil

 

Označevanje obutve

 

Označevanje izdelkov, povezanih z energijo

 

Označevanje mesnih izdelkov

 

Označevanje tekstilnih izdelkov

 

Označevanje pnevmatik z energijskimi nalepkami

 

Predstavitev in označevanje vina in nekaterih vinskih proizvodov

 

Embalaža

Embalaža, ki se trži v EU, mora biti v skladu s splošnimi zahtevami, katerih cilj je varstvo okolja, in posebnimi določbami, katerih namen je preprečiti kakršno koli tveganje za zdravje potrošnikov.

 

Sistem znaka za okolje

Znak EU za okolje se podeli proizvodom z najmanjšim vplivom na okolje v paleti proizvodov. Cilj „logotipa rož“ je pomagati potrošnikom pri prepoznavanju tistih proizvodov, ki znatno prispevajo k izboljšavam v zvezi s ključnimi okoljskimi vidiki. Proizvodi se lahko prodajajo na trgu EU brez logotipa cveta, saj ni predpisov, ki bi zavezovali k vložitvi vloge za znak za okolje.

 

Znak za okolje za svetlobne vire

 

Znak za okolje za vsenamenska čistila in čistila za sanitarne prostore

 

Znak za okolje za detergente za pomivalne stroje

 

Znak za okolje za pomivalne stroje

 

Znak za okolje za trde obloge

 

Znak za okolje za obutev

 

Znak za okolje za leseno pohištvo

 

Znak za okolje za detergente za ročno pomivanje posode

 

Znak za okolje za vpojne higienske proizvode

 

Znak za okolje za prenosne računalnike

 

Znak za okolje za detergente za perilo

 

Znak za okolje za maziva

 

Znak za okolje za posteljne vložke

 

Znak za okolje za barve in lake

 

Grafični papir z znakom za okolje ter vpojni papir in izdelki iz vpojnega papirja

 

Znak za okolje za osebne računalnike

 

Znak za okolje za tiskan papir

 

Znak za okolje za kozmetične izdelke, ki se izperejo

 

Znak za okolje za tekstilne talne obloge

 

Znak za okolje za tekstilne izdelke

 

Znak za okolje za televizorje

 

Znak za okolje za rastne substrate, sredstva za izboljšanje tal in mulč

 

Znak za okolje za vodne grelnike

 

Znak za okolje za lesene talne obloge

 

Znak za okolje za sanitarne armature

 

Znak za okolje za opremo za preslikovanje

 

Znak za okolje za stranišča na splakovanje in pisoarje

 
Deli to stran:

Hitre povezave