Uredba o dostopu na trg (MAR)

Ali vaše podjetje uvaža izdelke iz zahodnoafriške skupnosti, Vzhodnoafriške skupnosti ali Kameruna? Če je odgovor pritrdilen, vam ta oddelek pomaga razumeti uredbo EU o dostopu na trg.

Na kratko

Uredba o dostopu na trg (MAR) omogoča dajatev in kvot prost dostop do trga EU za proizvode s poreklom iz afriških, karibskih in pacifiških držav, ki

 • ne uporabljajo sheme EUVse razen orožja“ (EBA)
 • so z EU sklenile sporazum o gospodarskem partnerstvu, vendar ga še niso ratificirale

Te države vključujejo države v zahodnoafriški skupnosti, Vzhodnoafriški skupnosti in Kamerunu. V tem dokumentu so navedene kot države MAR.

Tarife

V skladu z uredbo o zlorabi trga imajo te države koristi od

 • dostop do trga EU brez dajatev in kvot za proizvode s poreklom iz upravičenih držav AKP

Pravila o poreklu

Poreklo je „ekonomsko državljanstvo“ blaga, s katerim se trguje. Če ste na to temo novi, lahko najdete uvod v glavne pojme v rubriki „Blago“.

Za upravičenost do preferencialne stopnje mora vaš izdelek izpolnjevati nekatera pravila, ki dokazujejo njegovo poreklo.

Podrobne določbe so na voljo v Dodatku 1 k uredbi o dostopu na trg (MAR) (2016/1076).

Strpnost

Odstopanja, vključena v uredbo o zlorabi trga, so milejša od standardnih. Znašajo 15 % cene izdelka franko tovarna namesto 10 %. Za tekstil in oblačila se uporabljajo posebna odstopanja.

Kumulacija

Uredba o zlorabi trga določa naslednje načine kumuliranja porekla

 • dvostranska kumulacija z EU
 • diagonalna in polna kumulacija s ČDO in državami AKP, ki so del uredbe o zlorabi trga. V tem primeru je treba poreklo surovin, uvoženih iz ene ČDO ali ene države MAR v drugo državo MAR, določiti na podlagi pravil o poreklu iz uredbe o zlorabi trga.
 • druge vrste kumulacije, vključno z Južno Afriko in sosednjimi državami v razvoju

Neposredni prevoz

Dokazilo o neposrednem prevozu je treba predložiti carinskim organom države uvoznice.

Povračilo dajatev

Omogoča povračilo dajatev, plačanih za materiale, ki jih država MAR najprej uvozi za predelavo in nato izvozi v EU.

Pogoji za plovila

Ribe, ulovljene zunaj teritorialnih voda države MAR, se lahko štejejo za ribe s poreklom iz države MAR le, če jih ulovijo plovila, ki izpolnjujejo določena merila glede

 1. kje je plovilo registrirano
 2. zastavo, pod katero pluje
 3. njeno lastništvo

Ni posebne zahteve glede državljanstva posadke ali častnikov.

Posebna pravila o poreklu za posamezne izdelke

 • posebna pravila za posamezne izdelke
 • posebna enostavnejša pravila za nekatere kmetijske proizvode

Odstopanja

Na zahtevo države MAR se lahko pod posebnimi pogoji odobri odstopanje, da se omogoči uporaba poenostavljenih pravil o poreklu za posebne izdelke s poreklom iz določenih držav. Seznam odstopanja, ki je trenutno odobren v skladu s temi določbami, je naslednji:

Zahteve za proizvode

Tehnična pravila in zahteve

Uporabite moj pomočnik za trgovino

 • spoznajte tehnične zahteve, pravila in postopke, ki jih mora izpolnjevati blago, uvoženo v Evropsko unijo
 • poiščite posebna pravila in predpise, ki veljajo za vaš izdelek in državo porekla

Za pregled zahtev za vaš izdelek najprej navedite njegovo carinsko oznako. Če carinske oznake ne poznate, jo lahko poiščete z imenom izdelka v vgrajenem iskalniku.

Zdravstvene in varnostne zahteve, zdravje živali in rastlin ter higiena

Uporabite moj pomočnik za trgovino

 • informacije o zdravstvenih in fitosanitarnih standardih ter sanitarnih in fitosanitarnih standardih za zdravje živali in rastlin, ki jih mora izpolnjevati blago, uvoženo v Evropsko unijo
 • poiščite pravila o zdravju, varnosti in sanitarnih in fitosanitarnih ukrepih, ki veljajo za vaš izdelek in državo porekla

Za pregled zahtev za vaš izdelek najprej navedite njegovo carinsko oznako. Če carinske oznake ne poznate, jo lahko poiščete z imenom izdelka v vgrajenem iskalniku.

Dokumenti in postopki za carinjenje

Dokazilo o poreklu

Da bi bili proizvodi s poreklom iz držav MAR upravičeni do preferencialnih stopenj dajatev, morajo biti opremljeni z dokazilom o poreklu.
To je lahko eden od naslednjih:

 • Potrdilo o gibanju blaga EUR.1 - ki ga izdajo carinski organi države izvoznice. Izvoznik (ali pooblaščeni zastopnik), ki zaprosi za potrdilo, mora biti na zahtevo pripravljen predložiti dokumente, ki dokazujejo status porekla zadevnih izdelkov, in izpolnjevati druge zahteve iz protokola pravil o poreklu.

  ali

 • Izjava na računu, ki jo je izdal
  • kateri koli izvoznik za pošiljke v vrednosti 6000 EUR ali manj
  • pooblaščeni izvozniki za pošiljke katere koli vrednosti

Za kumulacijo dokazilo o poreklu za uvožene materiale iz

 • druge države MAR
 • EU je
 • Čezmorska carinska ozemlja

zagotavlja:

Postopki za kumulacijo

 • dokazilo o poreklu velja 10 mesecev.

Intelektualna lastnina in geografske označbe

v zvezi z najmanj razvitimi državami in državami v razvoju

Trgovina s storitvami

Javna naročila

Naložbe

Koristne povezave in dokumenti

Deli to stran:

Hitre povezave